Peder Iversen Borch

Is your surname Borch?

Research the Borch family

Peder Iversen Borch's Geni Profile

Share your family tree and photos with the people you know and love

 • Build your family tree online
 • Share photos and videos
 • Smart Matching™ technology
 • Free!

Share

Peder Iversen Borch

Birthdate: (64)
Birthplace: Nørre Bork, Ribe, Denmark
Death: April 3, 1627 (64)
Trondheim, Sør-Trøndelag, Norge
Immediate Family:

Son of Iver Nielsen Borch
Husband of Karen Pedersdatter; Magdalene Eschildsdatter and Mette Jacobsdatter Wirthmann
Father of Escha B. Pedersdatter Borch; Iver Pedersen Borch; Niels Pedersen Borch; Sophie Pedersdatter Borch; Paul Pedersen Borch and 2 others
Half brother of Niels Iversen Borch; Jens Iversen Borch and Lauritz Iversen Borch

Occupation: Magister ved Katedralskolen i Trondhjem
Managed by: Private User
Last Updated:

About Peder Iversen Borch

http://www.nermo.org/slekt/d0006/g0000045.html#I10213

ABT 1563 - 3 Apr 1627

  * RESIDENCE: 1601, Til Trondheim. Kantor/Lektor ved Katedralskolen
  * OCCUPATION: Magister ved Katedralskolen i Trondhjem
  * BIRTH: ABT 1563, Nørre Bork, Ribe, DK (Ringkøbing ?)
  * BAPTISM: (fam. m Claus M Borch f S. Borch 1560 ?)
  * DEATH: 3 Apr 1627, Trondheim (hadde da 'små barn' med Mette Wirthm.) 

Peder Iversøn Borch, f. 1563 i Nørre Bork, Ringkjøping, DK, yrke Lektor og teolog ved Tronheim Domkirke, d. 3 apr 1627 i Trondheim, NO. Han giftet seg med Magdalene Eschildsdatter.

Peder Iversen Borch

Født 15631.

Død 3 apr. 1627, Trondheim.2,3, begravet 6 apr. 1627, Domkirken i Trondheim.3.

  Lektor i Trondhjem; formodentlig Søn af Sogneprest Iver Nilsen, Nørre Bork, Jylland.1
  Hornemann har ham som født i 1563 og trolig en sønn av prest Ivar Nielsen i N-Bork i Ribe. Tønder sier at han døde her [Trondheim] den 3. april 1627 og ble begravet i Domkirken den 6. april. Han var gift to ganger. Første gang med ei Magdalena. De ble skilt i 1605 da det kom frem at hun hadde et forhold til rektoren ved skolen. Andre gang var han gift med Mette Jacobsdtr., en enke etter Hr Amund Sigvardtsen, sogneprest i Inderøy. Barn, alle fra første ekteskap: Sophie, Paul, Iver og Else,3
  Ifølge Trondheim katedralskoles historie (T.heim 1952) ble han ansatt her [Trondheim katedralskole] i 1599 og kom i embetet på våren 1600. Han sto som lektor til sin død i 1627.
  Ifølge Trondheim katedralskoles historie (T.heim 1952) var han først hører ved forskjellige skoler i Danmark i 7 år. Dro deretter utenlands og kom hjem i 1590. Ble i 1591 rektor ved Herlufsholm skole men slutte etter noen år. Tok magistergraden i 1594 og ble lektor og kantor her i 1599. Tønder sier at han kun ble designert i 1599 men ble virkelig beskikket til kantor og lektor den 24. april 1601. Tønder sier at han samtidig fikk Verdal kall, kallet hadde tidligere ligget under lektoren men en prebendarius Daniel Pedersen hadde tilegnet seg det, men måtte nå avstå dette til Hr Peder.3
  «M. Peder Iversøn» står fadder for Casper Christophersen Schøllers barn år 1609 og 1624.4

Gift 1° _____med

Magdalene

  Magdalena ble skilt i 1605 fra Peder Iversen Borch, da det kom frem at hun hadde et forhold til rektoren ved skolen, Mogens Pedersen.5

Gift 2° _____6med

Mette Jacobsdatter

  «Mette M. Peder Iversøns» står fadder for Casper Christophersen Schøllers barn år 1615.7

[Gift 1° med Amund Hansen (d. omkr. 1596); Gift 2° med Peder Iversen Borch (1563 - 3 apr. 1627)].


Børn af Peder Iversen Borch og Magdalene:


2.1. Sophie Borch

3.1. Poul Pedersen Borch, d. omkr. 1660

4.1. Iver Pedersen Borch

5.1. Else Pedersdatter Borch


Fikk ett barn med Mette

Niels Pedersen Borch

Peder Ivarssøn Borch – utdypning (NBL-artikkel)

Forfatter: Dag Thorkildsen


Peder Ivarssøn Borch, el. Iversen Borch, Borck, Født 1563, trolig i Egvad (Nørre Bork), Danmark; Død 34 1627 i Trondheim. Filolog og lektor i teologi. Foreldre: Faren var sannsynligvis sogneprest Iver Nielsen (død 1613) i Nørre Bork; moren ukjent. Gift 1) med Magdalene, ekteskapet oppløst ved dom 1605; 2) med Mette Jakobsdatter.

Lite er kjent om Borchs bakgrunn før han fra 1584 omtales som “hører” (en slags klasseforstander) ved Frederiksborg skole. Og da skolen 1586 ble flyttet til Sorø, fulgte han med. 1591 ble han anbefalt som sogneprest i Sæby, men det prestekallet fikk han ikke. Derimot ble han samme år utnevnt til rektor på Herlufsholm ved Næstved. Skolen hadde opprinnelig vært et velstående benediktinerkloster med store jordeiendommer og inntekter, men ble sekularisert under reformasjonen og forfalt. 1565 ble det opprettet en skole her, som med årene fikk ry for å vektlegge den klassiske dannelse, og Borch ble i sin tid ved skolen kjent for sin ivrige undervisning i gresk. Han utgav også en lærebok i gresk og to andre lærde skrifter i disse årene. I tillegg tok han i mai 1594 magistergraden ved Københavns universitet. Men alt året etter sluttet han som rektor på Herlufsholm, muligens fordi inntektene av embetet var dårlige.

I de følgende år bodde han i Næstved og syslet med studier, inntil han 1597/98 flyttet til København. Her livnærte han seg ved å ha studenter i kosten og gi dem manuduksjon. Han deltok også i universitetslivet, utgav en oversettelse av Aleksander den stores og Didymus' brevveksling og pleiet kontakten med den kjente sogneprest i Helligåndskirken, Jon Jakobsen Venusinus, som senere ble professor i fysikk, i retorikk og kongelig historiker.

I slutten av 1599 ble Borch utnevnt til kantor og lektor ved katedralskolen i Trondheim. Dit reiste han våren 1600, men han vendte snart tilbake til København da pesten raste i Trondheim. Han forble i København til 1601 og benyttet tiden til å sikre en bedre finansiering av stillingen i Trondheim. Ved et kongebrev av 4. april 1601 ble nemlig Verdalens prestegjeld henlagt til kantors og lektors tjeneste og underholdning.

Det er ikke så mye man vet om Borchs tid i Trondheim, hvor han virket frem til sin død 1627. Han klaget 1605 til biskop Peder Jensen Vinstrup i København over at konsistoriet trenerte skilsmissesaken som han hadde anlagt mot sin kone på grunn av utroskap. Det resulterte i at kongen irettesatte konsistoriet. Videre utgav Borch En liden Tractat om Mose Bøgger i København 1619. Den var på ingen måte liten, men en bok på 300 oktavsider, og hensikten var å forsvare Mosebøkenes historiske troverdighet. I forordet skriver forfatteren at den var blitt til på foranledning av trønderske legfolk, som hadde hørt hans forelesninger over Matteusevangeliet og som ønsket et tilsvarende forsvar for Mosebøkene.

Utnevnelsen av Borch og hans forfatterskap viser at Trondheim ved overgangen til 1600-tallet på ny var i ferd med å etablere seg som et lærdomssenter, nå i ortodoksiens ånd. Reformasjonens innføring i Norge fra slutten av 1530-årene hadde i første omgang hatt katastrofale følger for kirkelivet, fattigomsorgen og skolevesenet. Det gjaldt også Trondheim, det gamle kirkelige sentrum i landet. Først 1546 ble det utnevnt en superintendent (biskop) til å lede dette bispedømmet, og da stod over halvparten av prestekallene i denne nordlige delen av landet ledige. For å rette opp dette måtte katedralskolen bringes på fote igjen, hvis ikke, skrev den nye superintendenten, “er der ingen forhaabninger mere at faa prester eller kapellaner af samme skole, og saa fremdeles bliver den kristelige religion snart forglømt udi det fattige stigt”. Dette klarte man i løpet av andre halvdel av 1500-tallet, og i den sammenheng spilte Borch en viktig rolle. Samtidig viser hans store verk fra 1619 at ortodoksien begynte å sette sitt preg på norsk kirkeliv. For ett av hovedpunktene i ortodoksien var nemlig Bibelens autoritet og ufeilbarlighet, som altså Borch forsvarte i sitt stort anlagte verk om Mosebøkene.

Verker

Tractatus de vocibus Graecorum encliticis superiori anno libera schola Herlouisholmensi propositus, nunc autem in gratiam aliorum, qui etiam serio graecari volunt, evulgatus, Rostock 1594

Agapeti paraeneses ad Justinianum, hactenus Graece et Latine, jam autem correctius editae metricisque legibus illigatae studio et opera Pet. Ivari Borrichii, Rostock 1594

Xenophontis Hercules carmine graeco heroico expositus, Leyden 1595

Nogle herlige oc skønne Sende Breffue imellem Alexandrum Magnum oc Didymum de Brachmaners Konge udi Indien, oc nogle skønne Spørsmaal, som hand dennem faaresatte. Nu nyligen udsat paa Danske, aff Vincenti speculo historiali, Arriano, Glyca oc Plutarcho, København 1599

En liden Tractat om Mose Bøgger, København 1619

Kilder og litteratur

H. F. Rørdam: “Personalhistoriske Bidrag fra det 17de Aarhundrede”, i Kirkehistoriske Samlinger, rk. 3, bd. 1, København 18??, s. 311–351

biografi i Ehrencron-Müller, bd. 1, 1924

A. Brandrud: biografi i NBL1, bd. 2, 1925

A. E. Erichsen: Træk af Trondhjems kathedralskoles historie, særtrykk av Throndhjem i Fortid og Nutid, 1897


Peder Iversen Borch

Født 1563.

Død 3 apr. 1627, Trondheim.2,3, begravet 6 apr. 1627, Domkirken i Trondheim.3.

  Lektor i Trondhjem; formodentlig Søn af Sogneprest Iver Nilsen, Nørre Bork, Jylland.1
  Hornemann har ham som født i 1563 og trolig en sønn av prest Ivar Nielsen i N-Bork i Ribe. Tønder sier at han døde her [Trondheim] den 3. april 1627 og ble begravet i Domkirken den 6. april. Han var gift to ganger. Første gang med ei Magdalena. De ble skilt i 1605 da det kom frem at hun hadde et forhold til rektoren ved skolen. Andre gang var han gift med Mette Jacobsdtr., en enke etter Hr Amund Sigvardtsen, sogneprest i Inderøy. Barn, alle fra første ekteskap: Sophie, Paul, Iver og Else,3
  Ifølge Trondheim katedralskoles historie (T.heim 1952) ble han ansatt her [Trondheim katedralskole] i 1599 og kom i embetet på våren 1600. Han sto som lektor til sin død i 1627.
  Ifølge Trondheim katedralskoles historie (T.heim 1952) var han først hører ved forskjellige skoler i Danmark i 7 år. Dro deretter utenlands og kom hjem i 1590. Ble i 1591 rektor ved Herlufsholm skole men slutte etter noen år. Tok magistergraden i 1594 og ble lektor og kantor her i 1599. Tønder sier at han kun ble designert i 1599 men ble virkelig beskikket til kantor og lektor den 24. april 1601. Tønder sier at han samtidig fikk Verdal kall, kallet hadde tidligere ligget under lektoren men en prebendarius Daniel Pedersen hadde tilegnet seg det, men måtte nå avstå dette til Hr Peder.3
  «M. Peder Iversøn» står fadder for Casper Christophersen Schøllers barn år 1609 og 1624.4

Gift 1° _____med

Magdalene

  Magdalena ble skilt i 1605 fra Peder Iversen Borch, da det kom frem at hun hadde et forhold til rektoren ved skolen, Mogens Pedersen.5

According to the Trondheim cathedral school history (T.heim 1952), he first lectured at various schools in Denmark for 7 years. Then went abroad and came home in 1590. In 1591 the rector of Herlufsholm school but quit after a few years. Earned an MA degree in 1594 and was lector and cantor in 1599. Tønder says he was only designated in 1599 but was really set apart to the cantor and lector on 24 April 1601. Tønder says he once got Verdal call, the call had previously been under the lecturer but a prebendarius Daniel Pedersen had acquired it, but now had to cede it to Mr. Peder.

http://en.wikipedia.org/wiki/Cathedral_school

view all 14

Peder Iversen Borch's Timeline

1563
1563
Ribe, Denmark
1602
1602
Age 39
Trondheim, Sør-Trøndelag, Norge
1605
1605
Age 42
Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway
1605
Age 42
Trondheim, Sør-Trøndelag, Norge
1608
1608
Age 45
Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway
1610
1610
Age 47
Trondheim, Trondheim, Sor-Trondelag, Norway
1627
April 3, 1627
Age 64
Trondheim, Sør-Trøndelag, Norge