Justus Valentin Stemann

Is your surname Stemann?

Research the Stemann family

Justus Valentin Stemann's Geni Profile

Share your family tree and photos with the people you know and love

 • Build your family tree online
 • Share photos and videos
 • Smart Matching™ technology
 • Free!

Share

Justus Valentin Stemann

Also Known As: "Just Valentin Johansen Stemann"
Birthdate:
Death: Died in Glückstadt, Schleswig-Holstein, Germany
Place of Burial: Helsingør Municipality, Hovedstaden, Denmark
Immediate Family:

Son of Johann Justsen Steman and Sophie Hedwig Wudrian
Husband of Anna Below and Bente Jensdatter Jahn
Father of Johann Valentin Stemann; Anna Elisabeth Justdatter Stemann; Anne Sophie Justdatter Steman; Sophie Hedvig Steman död ung; Elsebeth Hedvig Steman and 4 others

Occupation: 1685 præst i Helsingør Marie, Generalsuperintendent i Schleswig-Holstein
Managed by: Private User
Last Updated:

About Justus Valentin Stemann

Gravsten och porträtt i St Marie kirke Helsingör.

Danskt biogr lexikon 388-389

Stemann, Just Valentin, 1629-89, Generalsuperintendent, var født 20. (ell. 27.) Juni 1629 i Kjøbenhavn, hvor hans Fader, Hamborgeren Mag. Johan S., da var Diaconus eller Andenpræst ved St. Petri Kirke. Moderen, der døde snart efter Sønnens Fødsel, var en Datter af Præsten Valentin Wudrian i Hamborg. 1630 blev Faderen Archidiaconus ved Nicolai Kirke i Hamborg, og i denne By voxede Sønnen op og fik sin Skolegang, indtil han 1645 til Gymnasiet i Osnabrück. Siden studerede han Theologi i Helmstedt, Wittenberg og forskjellige andre Steder. I Wittenberg tog han Magistergraden. 1654 besøgte han sin Fødeby Kjøbenhavn og var paa Valg til Præst ved St. Petri Kirke; men da en anden blev ham foretrukken, kaldede Kongen ham Aaret efter til tysk Slots- og Garnisonspræst i Helsingør, hvorpaa han 8. Okt. 1656 ægtede sin Formands, M. Matthias Vellhauers, Enke, Anna, Datter af Dr. med. Joh. Below i Lifland. 1659 blev S. fortrængt af Svenskerne, der indsatte en anden Præst i hans Sted. Sit ufrivillige Otium benyttede han til en Rejse til Rostock, hvor han erhvervede den theologiske Licentiatgrad. 1660 kom han tilbage til sit Embede, som han forestod med Kraft og Dygtighed, men ikke uden forskjellige Stridigheder. En Kaldelse, han 1668 modtog til et theologisk Professorat i Rostock og en fremragende kirkelig Stilling i Meklenborg, undslog han sig for at modtage. – Da S. s ovennævnte Hustru døde 1677, ægtede han 5. Maj 1680 Bente Jensdatter, en Borgmesterdatter fra Helsingborg, Enke efter Professor Oluf Bagger i Lund. Hun var Stifmoder til Sjællands Biskop Hans Bagger, i hvis Hus Brylluppet stod. – 1686 fik S. Titel af Konsistorialassessor, og 1687 blev han (uden Disputats) af Biskop Bagger kreeret til Dr. theol., hvorpaa han 1688 kaldedes til Generalsuperintendent og Kirkeraad i den kongelige Del af Holsten. Men allerede 20. Maj 1689 døde han i Gluckstadt, hvor Slotspræst Pet. Zitscher holdt Ligtalen over ham, udgiven under Titelen: «Gekrönte Priester-Treu » . – S. omtales som en lærd Theolog, men hans Skrifter ere ikke betydelige; mest Interesse har hans mod Romerkirken stærkt polemiske Disputats (Rost. 1659): «Ecclesia Romana monstrum triceps». Han er Stamfader til en her i Landet endnu blomstrende Slægt.

Programma funebre.

Moller, Cimbria lit. II. Allg.

Deutsche Biographie XXXVI.

Personalhist. Tidsskr. 3. R. VI, 2 ff.

/H. F. Rørdam.

Just Valentin Stemann, I.N.R.I Friderico Magno, København, Henrik Gøde, 1660 Udgave og oversættelse:

Sebastian Olden-Jørgensen, Poesi og politik. Lejlighedsdigtningen ved enevældens indførelse 1660, Renæssancestudier 8, København, Museum Tusculanums Forlag, 1996, s. 172-174

Ur: FRA HELSINGØRS FORTID II. BIND EMBEDS- OG BESTILLINGSMÆND VIII. Sognepræster til Marie Kirke.:

 • 8. Stemann, Just Valentin Johansen, f. Kbh. 27/0 1629.
 • Sognepræst her 16/10 1656, Generalsuperintendent i Holsten 1688. död d 20/5, 1689.
 • Faderen: J. Justesen, Pr. t. Petri Kirke.
 • Moderen: Sophie Hedvig Vallentinsdt. Wudrian.
 • 1) G. 9/11 1656 m. Anna .Johansdt. Be/lw, (E. e. Nr. 7.) död d 16/2 1677.
 • Faderen: Johan B., Dr. med.
 • Moderen: Margrethe Kirschner.
 • Børn: Anna Sophie, f, 25/9 1657, g. m. Richardi, Kapl. her.
 • Anna Elisabeth, f . 14/4. 1659, g. m. Torben Lidøe, Sognepræst t. Hersted.
 • Sophie Hedvig, f. 21/'10 1660.
 • Johan Vallentin, f. 20/5 1662, Sekretær i dansk Cancelli.
 • Elsebeth Hedvig, f. 11/11 1664, g. m. Johan Eichel, Dr. med.
 • Elisabeth Dorthea, f. 25/2, 1668, g. m. Forvalter Ram i Itzeho.
 • Daniel, f. 1/'1, 1670, Læge i Itzeho.
 • Agnetha Margrethe, f. 24/1, 1673, g. m. Henrik Hirnklov, Sognepr. t. Magleby.
 • Mathias Bernhardt, f. 6/7 1676.

2) G. 5/5 1680 m. Bente .John, E. e. Prof. Ole Bagger. Uden Børn.

Børn

 • 1. Anne/Anna Sophie Justsdatter Stemann, f. 25 sep. 1657, Helsingør, Lynge-Kronborg, Frederiksborg , d. 1689
 • 2. Anna Elisabeth Justdatter Stemann, f. 14 apr. 1659, Rostock, Tyskland , d. 18 maj/jun 1696, Herstedøster, Smørum, København
 • 3. Sophie Hedevig/Hedvig Stemann, f. 14 maj/21 okt 1660, Rostock, Tyskland , d. ung
 • 4. Johan Valentin/Vallentin/Valentinsen Stemann, f. 14 maj 1662, Helsingør, Lynge-Kronborg, Frederiksborg , d. 10 mars
 • 5. Elsebeth Hedvig Stemann, f. 11 nov. 1664, Helsingør , Lynge-Kronborg, Frederiksborg
 • 6. Elisabeth Dorthea Stemann, f. 23 feb. 1668
 • 7. Daniel Stemann, f. 01 jan. 1670
 • 8. Agnetha Margrethe Stemann, f. 24 jan. 1673
 • 9. Mathias Bernhardt Stemann, f. 06 jul. 1676
view all 14

Justus Valentin Stemann's Timeline

1629
June 27, 1629
1657
1657
Age 27
1659
April 14, 1659
Age 29
Rostock, Mecklenburg-West Pommerania, Germany
1660
1660
Age 30
1662
May 14, 1662
Age 32
Helsingør, Danmark
1664
November 11, 1664
Age 35
Lynge-Kronborg Herred, Frederiksborg Amt, Sjælland, Danmark (Denmark)
1668
1668
Age 38
1669
1669
Age 39
1673
1673
Age 43