Æschillus Olai Olai Petræus, Biskop i Åbo

您也姓Olai Petræus吗?

考证Olai Petræus氏源流

Æschillus Olai Olai Petræus, Biskop i Åbo的个人主页

与你的亲人和朋友分享你的家族树和家庭相册

  • Build your family tree online
  • Share photos and videos
  • Smart Matching™ technology
  • Free!

Æschillus Olai Olai Petræus, Biskop i Åbo

别名字号 "Eskil Petraeus Olofsson"
生日
出生地 Grums, Värmland, Sverige
逝世 卒于 in Åbo, Finland
葬于 Åbo, Finland
直接亲属

Olavus Eskilli PetræusKatarina之子
N.N. Andersdotter Petraeus Anna Henriksdotter Kock的丈夫
Anders Eskilsson Petraeus; Katarina Eskilsdotter Wexionius; Maria Eskilsdr Ståhlbom; Samuel Eskilsson PetræusJohan Eskilsson Hälleberg之父
Olaus Olai Olofsson PetraeusZacharias Olavi Petræus的兄弟

Occupation: Biskop i Åbo
管理员 Petri Vapaa
最近更新

About Æschillus Olai Olai Petræus, Biskop i Åbo

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852 Henkilötiedot Yo Uppsalassa Eskil Petraeus Æschillus Olai, Vermlandus U1. * Grumsissa noin 1593. Vht: Filipstadin kirkkoherra Olof (Olaus Æschilli, † ~1635) ja Katarina. Karlstadin koulun oppilas. Strängnäsin koulun oppilas (1612). Ylioppilas Uppsalassa ‹nimeä ei mainita yliopiston matrikkelissa›. Respondentti Uppsalassa 1616 pro exercitio, pr. fys. prof. Joh. Chesnecopherus. Respondentti Uppsalassa 30.4.1619 pro gradu, pr. teol. prof. Bened. P. Leuchovius. FM Uppsalassa 15.6.1619. Ylioppilas Wittenbergissä 17.11.1620 M. Aeschillus Olai Petraeus Wesmelaeno Wermelandus. Ylioppilas Jenassa 1625 [Petraeus] Aeschillus, M., Wermeland. Suec. Respondentti Uppsalassa 1628, pr. teol. prof. Joh. Canuti Lenaeus. Respondentti Uppsalassa 25.9.1628 pro doctoratu, pr. teol. prof. Laur. Wallius. TT Uppsalassa 22.6.1640. — Turkulaisen osakunnan inspehtori 1643. Teol. tiedek. promoottori 1648. — Uppsalan yliopiston filosofian apulainen 1623. Turun katedraalikoulun teologian lehtori 1628, Turun lukion 1630, samalla palkkapitäjänsä Sauvon kirkkoherra s.v. Karlstadin kirkkoherra 1633 (ei astunut virkaan). Turun tuomiok. seurak. kirkkoherra 1634, samalla palkkapitäjänsä Kaarinan kirkkoherra. Turun akatemian ensimmäinen teologian professori 1640 (säilyttäen palkkapitäjinään Turun tuomiok. seurak. ja Kaarinan). Akatemian rehtori 1640–41 ja 1649–50. Turun tuomiokapitulin jäsen 1628–52. Turun hiippakunnan piispa ja Turun akatemian varakansleri 1652, samalla palkkapitäjänsä Maarian kirkkoherra s.v. Synodaaliväitöksen preeses pappeinkokouksessa Turussa 1655. Valtiopäivämies 1634, 1638, 1640, 1643, 1650, 1652 ja 1655. † Turussa 27.9.1657. Pso: 1:o N.N. Andersdotter Pommerenck († 1630); 2:o 1633 Anna Henriksdotter Kock († 1674).


http://www.arkkihiippakunta.fi/cgi-bin/linnea.pl?document=00010782

AESCHILLUS PETRAEUS, 1652-57 Syntyi Grumsissa 1593, vht Filipstadin khra Olaus Aeschilli ja Katarina.

Kävi Karlstadin ja Strängndsin kouluja. Ylioppilas. Upsalassa 21.5.1614. Maist. 15.6.1619. Upsalan yliop. filosofian apul. 1623. Opiskeli Jenassa 1625 27. Turun koulun teol. lehtori 21.3.1628, Turun lukion 1630 (prebendana Sauvo). Turun khra 2.9.1634 (prebendana Kaarina). Sai 14.3.1633 valtakirjan Karlstadin khran virkaan, johon ei astunut. Turun yliopiston 1. teol. prof. 1640, rehtori 1640 41, 1649 50. Teol.toht. Upsalassa 22.6.1640. Turun tklin jäsen 1628 52. Turun piispa 31.8.1652, valtak. 20.10.1652, vih. virkaan 1653. Valtiopäivämies 1634, 1638, 1640. Raamatunsuomenn. tarkistuskomit. puheenj. 1638. Kuoli Turussa 27.9.1657, haud. 17.1.1658.

Puoliso 1) N. N. Pommerenck, k. 1630, vht tullinvuokraaja Anders Pommerenck ja Margareta Sibeth von Baxter; 2) 1633 Anna Kock, s. 1606, k. Turussa (haud. 1. 1 I.) 16 74, vht Tukholman Klaran srkn khra Henricus Johannis Opsopaeus (Kock) ja Ingeborg Grubb.

Student i Uppsala Eskil Petraeus Æschillus Olai, Vermlandus. * i Grums ca. 1593. Föräldrar: kyrkoherde i Filipstad Olof (Olaus Æschilli, † ~1635) och Katarina. Elev i Karlstads skola. Elev i Strängnäs skola (1612). Student i Uppsala ‹namnet inte med i universitetets matrikel›. Respondent i Uppsala 1616 pro exercitio, pr. fys. prof. Joh. Chesnecopherus. Respondent i Uppsala 30.4.1619 pro gradu, pr. teol. prof. Bened. P. Leuchovius. FM i Uppsala 15.6.1619. Student i Wittenberg 17.11.1620 M. Aeschillus Olai Petraeus Wesmelaeno Wermelandus. Student i Jena 1625 [Petraeus]Aeschillus, M., Wermeland. Suec. Respondent i Uppsala 1628, pr. teol. prof. Joh. Canuti Lenaeus. Respondent i Uppsalassa 25.9.1628 pro doctoratu, pr. teol. prof. Laur. Wallius. Teologi doktor i Uppsala 22.6.1640. — Inspektor vid Åbo nation 1643. Promotor vid teologiska fakulteten 1648. — Assistent i filosofi, Uppsala universitet 1623. Teologilektor vid katedralskolan i Åbo 1628, vid gymnasiet i Åbo 1630, samtidigt kyrkoherde i sitt prebendapastorat Sauvo (Sagu) samma år. Kyrkoherde i Karlstad 1633 (mottog inte tjänsten). Kyrkoherde vid Åbo domkyrkoförsamling 1634, samtidigt kyrkoherde i sitt prebendapastorat Kaarina (S:t Karins). Första teologiprofessorn vid Åbo akademi 1640 (behöll domkykoförsamlingen och Kaarina). Akademins rektor 1640–41 och 1649–50. Medlem i Åbo domkapitel.1628–52. Biskop av Åbo stift och vicekansler vid Åbo akademi 1652, samtidigt kyrkoherde i sitt prebendapastorat Maaria (S:t Marie) samma år. Preses av synodaldisputationen vid prästmötet i Åbo 1655. Riksdagsman 1634, 1638, 1640, 1643, 1650, 1652 och 1655. † i Åbo 27.9.1657.

查看全部

Æschillus Olai Olai Petræus, Biskop i Åbo的年谱

1593
1593年
Grums, Värmland, Sverige
1630
1630年
37岁
1634
1634年
41岁
1647
1647年12月31日
54岁
Åbo, Finland
1657
1657年9月27日
64岁
Åbo, Finland
1658
1658年1月17日
64岁
Åbo, Finland
????
????