Abraham Jonsson Lindfors

Is your surname Lindfors?

Research the Lindfors family

Abraham Jonsson Lindfors's Geni Profile

Records for Abraham Lindfors

89,043 Records

Share your family tree and photos with the people you know and love

  • Build your family tree online
  • Share photos and videos
  • Smart Matching™ technology
  • Free!

Share

Abraham Jonsson Lindfors

Birthdate: (61)
Birthplace: Bursjö, Ytterlännäs (Y)
Death: 1740 (60)
Immediate Family:

Son of Jon Abramson
Husband of Magdalena Olofsdotter Mört
Father of Olaus Lindfors; Jon Lindfors; Eskil Abraham Lindfors; Stina Magdalena Lindfors and Sara Katarina Lindfors

Occupation: Borgare, båtsman
Managed by: Private User
Last Updated:

About Abraham Jonsson Lindfors

Tog namnet Linfors. Född i Sollefteå (Björkäng). Blev borgare i Härnösand år 1708. 1719 gick han ut som båtsman, senare bosatt i Högsjö församling.


Går man tillbaka till mantalslängden för Härnösands stad av den 28/1 1710 finnes där upptagen Abram Linfors med hustru och två drängar. Troligen levde familjen på jordbruk. Invånarantalet var vid denna tid 600 personer.

Ur Härnösands stads borgarmatrikel har rektor Gösta Buckt, Härnösand antecknat att Abram Jonson Lindfors blev borgare i Hersösand den 5 oktober 1708 och att han bar namnet Lindfors tydligen redan vid inskrivningen i Hernösand. Det uppgives att han skulle ha varit född 1697 vilket årtal utan tvivel ej är riktigt alldenstund han var gift 1710. Troligen var han föd minst tio år tidigare.

Av mina undersökningar att döma har han tagit namnet Linfors (ej Lindfors) av ordet lin, då linodling förekom mycket allmänt den tiden samt av ordet fors då hans födelsebygd låg vid Ångermanälven i Sollefteåtrakten som är rik på forsar. Sockenskrivarna torde efteråt utan vidare ha lagt till bokstaven d efter lin å mantalslängderna och den andra bostaven s har tillkommit någon gång under 1900-talet.

Under 1700-talet var det vanligt att förnamn togs efter bibliska namn eller efter andra bemärkta män. Namnet Abram har nog i detta fall tagits efter Abram Angermannus, den fjärde i ordningen av Sveriges lutherska ärkebiskopar. För övrigt kan kan nämnas att namnet Abram endast förekommit i enstaka fall å mantalslängder för Sollefteå socken och endast i de fall där jag kunnat spåra våra förfäder. Sonen har exempelvis Abram Jon och fadern omvänt Jon Abram. Eller sonen Abram Ol och fadern omvänt Ol Abram. Det ligger nära till hands att en av våra förfäder Abram Jon - son till Jon Abram eller Abram Jonsson tog ett efternamn, vilket blev Linfors, vid inskrivningen som borgare i Hernösand vilket givetvis myndigheterna i staden påyrkade.

Enligt rektor Buckt, som därom gjorde anteckning ur Hernösands borgarmatrikel, var bemälde Abram Jonson-Linfors född i Sollefteå. Den tiden var Sollefteå enbart en socken.

Abram Jonson-Linfors flyttade till Hernösand 1708. Enligt rektor Buckts personhistoriska anteckningar uppgives att Abram Lindfors år 1719 gick ut som båtsman, d v s tog anställning vid Kungliga Flottan.

Mina undersökningar i krigsarkivet angående båtsman Lindfors har tyvärr inte lämnat något egentligt resultat, då namnrullorna för båtmännen från Ångermanland under tidernas lopp till stor del synes ha kommit bort.

Emellertid föreligger dels en "Afräknings och Recrüterings Rulla" som wisar all Afgång och Tillkomst med mera vid 2:a Wester Norrlands 1:a dels Båtmans Roterings Compagnie år 1795, Wester Norrlands Läns Södra Ångermanlands Härad, Härnösands stad."

I denna rulla förekommer bl a namnet Lindfors i kolumnen Vakant. Denna vakantbeteckning står också angiven för övriga upptagna sju namnen, inalles åtta vakanta "rotar".

Under långa tider lär borgarna befriats från rotehåll, men synes båtsmännen fortfarande stå upptagna på rullorna för ordningens skull, dock som vakanta. I rullen av den 1/2 1796 står t ex endast "Hernösands 8 vakanta rotar". Anteckningar om dödsfall synes därvidlag ej förekomma. Därav den förklaringen ligga tillhands att Lindfors förekommer på rullan så sent som 1795 trots att han utan tvivel då ej levde.

Abram Jonson-Linfors förekommer i Hernösands stads mantalslängd av den 17/2 1719 tillika med sin hustru. (I mantalslängderna från dessa tider stå endast mannens namn angivet.) han var i denna längd ej antecknad som båtsman, endast som borgare. Det kan också vara av intresse att anteckna att staden då hade 118 män och 134 kvinnor. I mantalslängden för år 1720 förekom Abram Lindfors med hustru (ej båtsman, endast som borgare), boende i 6:e qwarteret (i staden fanns vid denna tid 8 qwarter). Detta år bodde i Hernösand 132 män och 151 kvinnor, en ökniing med 31 personer under ett år.

För 1721 saknas mantalslängder och under sommaren detta år brände ryssarna större delen av Hernösand, varvid kyrkans arkiv också gick till spillo. Möjligt är att familjen Lindfors genom branden led stor ekonomisk förlust. Enligt mantalslängd av den 23/2 1722 synes emellertid endast hans hustru bott i Hernösand. Det synes sannolikt att Lindfors sistnämnda år låg ute och tjänstgjorde som båtsman, åtminstone under en tid av året (under sommaren).

Att branden i Härnösand påverkat deras ekonomiska förhållanden framgår emellertid därav, att enligt mantalslängd av den 8/2 1723 återfinna vi Abram Lindfors med hustru och en piga bosatt i Högsjö församling i byn Sörutansjö, vilken by ännu finnes. Den ligger ungefär 1 km söder om Högsjö kyrka och cirka 2 mil söder om Kramfors. Under 1724 synes hans hushåll ökats med ytterligare två pigor.

Vid Högsjö kyrka har sedan 1689 förts förteckning över dem som döptes, vigdes och jordfästes, vilken handling räddades under den brand som ryssarna även anställde av Högsjö kyrka med arkiv. Tack vare ifrågavarande handling har kunnat antecknas att den 23 april 1727 döptes Abram Lindfors' dotter Stina Magdalena.

Vi kan dock fastslå att våra äldsta fäder under första hälften av 1700-talet, under 1600-talet, ja under generationer tidigare levat som bönder i Ångermanälvens vackra dalgång - eller som köpmän. Sollefteåorten är den äldsta orten inom Ångermanland, en urgammal kulturbygd, bebyggd redan under bronsåldern, alltså ett halvt årtusende före Kristus. Det var en mötesplats för köpenskap alltsedan hedenhös. Vikingarnas drakar har måhända seglat opp för älven så långt sig göra låtit. Jorden var realivt lätt att odla. I sjumilaskogarna fanns gott om villebråd och i älven stora mängder av fisk.

Under 1700- och 1800-talen var Sollefteåorten en betydande marknadsplats. Möjligt är då att våra förfäder drev någon köpenskap vid sidan av sitt jordbruk.

I 1733 års mantalslängd återfinna vi makarna Lindfors namn med en dotter som givetvis var Stina Magdalena. I denna längd var också antecknat att de hade en gård.

Makarna Lindfors son Eskil har jag ej kunnat finna i de mantalslängder som jag genomsett. Enligt Bygdéns uppgifter i sina "Herdeminnen" samt enligt kyrkoböckerna i Nordmaling uppgives han emellertid vara född i Hernösand den 22 oktober 1722.

Enligt mantalslängd av år 1724 för Sollefteå församling levde därstädes fortfarande Abram Lindfors' fader Jon Abram med hustru en dräng och en piga i byn Björkäng. Sonen Abram Lindfors flyttade dock ej tillbaka till sin födelseby utan istället till Sörutansjö i Högsjö församling. I denna församling bodde samtidigt i byn Hultom en bonde vid namn Jon Abram med två pigor. Han var ogift och troligen farbror till Abram Jonson-Linfors. Hos samme bonde i Hultom var "inhust" Abram Ol, troligen farfader till Abram Lindfors. Som jag tidigare nämnt var Abram ett genomgående namn endast i berörda fall som jag funnit och möjligt är att nämnda släktskap här förelegat vilket i viss mån bidrog till att familjen Abram Jonson Lindfors flyttade till Högsjö församling. Orsaken kan också ha varit att denna församling ej låg så långt från Hernösand där de tidigare hade bott.

Hur länge makarna Lindfors bodde i Högsjö församling eller när de avled har jag ej kunnat utforska. I den dagbok som Abram Jonson Lindfos´son kyrkoherde Eskil Lindfors i Nordmaling skrev för åren 1775-1783 (mer härom senare) förekom Sörutansjö några gånger. Kyrkoherde Lindfors hade antecknat följande: den 25/7 var på Sörutansjö, den 13/ 1778 kom till Sörutansjö, den 14/7 for från Sörutansjö, söndag den 12/3 1783 bröllop i Sörutansjö. Då var hans syster Stina Magdalena 56 år. Tänkbart är att systern var gift och fortfarande bosatt i Sörutansjö och att bröllop hölls för hennes dotter och att brudens morbror förättade vigseln.

Det synes emellertid klarlagt att Abram Jonson Lindfors hade efterkommande som bodde i Sörutansjö i Högsjö församling.

Ovanstående anteckningar gjordes av Axel Lindfors i Stockholm , mars 1955

view all

Abraham Jonsson Lindfors's Timeline

1679
September 30, 1679
Ytterlännäs (Y)
1708
1708
Age 28
Härnösand
1711
August 10, 1711
Age 31
Högsjö (Y)
1718
1718
Age 38
Högsjö (Y)
1722
October 22, 1722
Age 43
Härnösand, Sverige
1727
March 23, 1727
Age 47
Högsjö (Y)
1730
1730
Age 50
1740
1740
Age 60
????
Högsjö