Abraham Wessely

Is your surname Wessely?

Research the Wessely family

Abraham Wessely's Geni Profile

Share your family tree and photos with the people you know and love

  • Build your family tree online
  • Share photos and videos
  • Smart Matching™ technology
  • Free!

Share

Abraham Wessely

Birthdate: (74)
Birthplace: København, Hovedstaden, Danmark
Death: May 5, 1875 (74)
Place of Burial: København, Hovedstaden, Danmark
Immediate Family:

Son of Moses Wessely and Ficke Wessely
Brother of Frederikke Wessely

Managed by: Rune Dalborg Wessely Mariboe
Last Updated:
view all

Immediate Family

About Abraham Wessely

http://da.wikipedia.org/wiki/Abraham_Wessely

Bar Mitzvah: November 1800, Mosaisk, København

http://runeberg.org/dbl/18/0433.html

Wessely, Abraham, 1800-75, Dispachør og Politiker.

Han blev født 6. Nov. 1800 i Kjøbenhavn af jødisk Slægt som Søn af Stadsmægler Moses W. (f. 1761 d. 1831) og Ficke f. Wallich (f. 1768 d. 1844). Han gik 1810-17 i Metropolitanskolen, blev næste Aar Student (privat dim.) og tog 1824 juridisk Examen og 1830 Dispachørexamen. 1831 lod han sig døbe og blev s. A. Dispachør i Kjøbenhavn. W. sluttede sig tidlig til den frisindede Bevægelse, skrev i «Kjøbenhavnsposten» og tog ivrig Del i Trykkefrihedsselskabet.

Han var 1839 Medstifter af Dagbladet «Fædrelandet» og Medudgiver indtil Juni 1841; han skrev dog endnu i en lang Aarrække derefter Artikler om Finans- og Pengeforhold (under Mærket A. W.). 1850 var W. Medlem af det Udvalg, der udarbejdede Statutter for Østifternes Kreditforening, 1853 Medindbyder til Kjøbenhavns Laanebank og 1857 Medstifter af Bikuben og Medlem af Bestyrelsen indtil 1860; han tog ogsaa Del i Forarbejderne til Dansk Arbejderbanks Oprettelse. End videre fik han 1855 Sæde i Kommissionen om Brandvæsenet paa Landet.

W. søgte 1848 forgjæves Valg til den grundlovgivende Rigsforsamling, men valgtes 1849 til Landstinget for 3. Kreds (Sydsjælland). Han vragedes her ved det nye Valg 1853, men valgtes derimod i Kjøbenhavn og gjenvalgtes lige indtil Juni 1866; da han ved en Forsømmelse ikke var bleven optagen paa Listen over de valgbare, kunde han ikke blive gjenvalgt til det sidste Landsting under Junigrundloven. Derimod sad han 1864-66 i Rigsraadets Landsting. Han tog en ret betydelig Del i Forhandlingerne om alskens finansielle og økonomiske Spørgsmaal, samt særlig om Forhold vedrørende Kjøbenhavn, og fik som Regel Sæde baade i Finansudvalget og i andre vigtige Udvalg, der behandlede Forslag af den ovennævnte Art. Han hørte til det nationalliberale Parti og vel at mærke til dets udpræget frisindede Fløj; han talte saaledes 1852 skarpt imod Loven om Sogne- og Amtsraads Sammensætning, særlig mod den dobbelte Valgret, der tilstedes de højstbeskattede Vælgere. Tidlig udtalte han sin Mistillid til Bluhmes Ministerium, stemte 1853 alene imod Toldgrænsens Flytning og var blandt de 45, der stemte imod Arvefølgeloven. Ligeledes stemte han 1855 imod Grundlovens Indskrænkning og Fællesforfatningen og dadlede stærkt dennes Ordning af Finansbevillingen. Derimod billigede han dens Forslag om Forholdstalsvalgmaaden; han havde ogsaa allerede 1850 foreslaaet, at et Mindretal paa 10 Medlemmer skulde have Ret til at vælge i Medlem til et Udvalg paa 5, og stærkt fremhævet Mindretallets Betydning for det konstitutionelle Liv. Han holdt strængt paa finansiel Korrekthed, fordømte afgjort Tanken om en provisorisk Finanslov, men misbilligede lige saa vel Folketingets Tilløb til at fortolke Lønningslove gjennem Finansloven og hævdede bestemt Landstingets Ligeberettigelse. 1851-56 var han Statsrevisor, valgt af Landstinget, og Formand for den samlede Statsrevision; 1854-66 var han Medlem af Rigsretten og saaledes en af Dommerne i Rigsretssagen 1855-56. – W. døde ugift 5. Maj 1875.

Erslew, Forf. Lex.

Barfod, Rigsdagskal.

Fædrelandet 7. Maj 1875.

Emil Elberling.

view all

Abraham Wessely's Timeline

1800
November 6, 1800
København, Hovedstaden, Danmark
1875
May 5, 1875
Age 74
Copenhagen, København, Capital Region of Denmark, Denmark
May 5, 1875
Age 74
May 1875
Age 74
København, Hovedstaden, Danmark