R' Aharon Halberstam

Is your surname Halberstam?

Research the Halberstam family

R' Aharon Halberstam's Geni Profile

Share your family tree and photos with the people you know and love

  • Build your family tree online
  • Share photos and videos
  • Smart Matching™ technology
  • Free!

Share

About R' Aharon Halberstam


About R' Aharon Halberstam (עברית)

ר' אהרן אב"ד ביאלא-ביליץ נולד בצאנז בשנת תרכ"ה, הד"ח קרא לו בנערותו "פסוק זאגער" כי אמר לכל אחד פסוק מתחיל ומסיים באותיות שמו, בגיל בר מצוה סיים ש"ס ואח"כ סיים עוד י"ח פעמים, הד"ח קרא לו ג"כ חזן כי הי' מנגן נפלא, הי' לו זכרון נפלא וזכר עד ימי זקנותו האיך פסק הד"ח בדבר זו או זו, בשנת תרל"ט (כבן י"ד) נשא (בזוו"ר) את רבקה רחל בת ש"ב ר' אלטר מאיר דוד הלוי רויטנבורג אדמו"ר מ'וואלברום, זוגתו נפטרה בלדתה את בנו הראשון בכ"ג ניסן תרמ"א, אח"כ נשא (בזוו"ש) דבורה בת ר' יהושע יצחק קלוגער אב"ד גריידינג בשנת תרמ"ט נבחר ע"י זקינו ר"ד מקשאנוב לרבנות ביאלא-ביליץ, ושימש ברבנות למעלה מיובל שנים עד החורבן במלחמת העולם, הי' בעל מחדש נפלא וכתב אלפי גליונות עם חידושים בכל מקצועות התורה, נדפס בחייו רק א) מגד ארץ - קיצור ותמצית דינים מפמ"ג או"ח, ב) פרי נאה - קיצור ותמצית דינים מפמ"ג יו"ד, הדפיס את ספריו בעילום שמו רק כתב שהוא נכד הצדיקים רא"י מראפשיץ ור"ח מצאנז, ובהקדמתו למגד ארץ מונה והולך החיבורים שיש לו בכת"י, חיבור גדול עה"ת בכמה מהדורות, חיבור חשוב על זוה"ק בראשית, חיבור חשוב על תרגום שה"ש וקהלת, חיבור גדול קובץ כל מאמרי ר' יוחנן מכל התורה כולה ממש, חיבור גדול על דרשות, וב' חיבורים על מועדים, חיבור חשוב על המצוות, חיבור חשוב על רשימת פסוקי תנ"ך, וחיבור גדול מחידושים באגדה ופלפול, ג) אח"כ בנ.י. הדפיס בנו ר' מנחם בנימין בנציון ראטטענבערג-האלבערשטאם, חידושים ממנו בשם מוצל מהאש, ובתוכו קונטריסים ממקצת שנשאר אחר החורבן, וכותב שם בהקדמתו שלאביו הי' כבר בימי עלומי בגיל ל"ג שנים כ"א קובצים עם חידושים בכל מקצועות התורה שעלו קרוב לשלשת אלפים דפים ורוב רובם נאבדו בשעות החירום רק מקצת שהעתיק לעצמו בבקרו את אביו נשאר אצלו, גם נדפס שם קונטרס גדול סדר יוחסין. בפרוץ המלחמה ברח מעירו ובא אח"כ לטארנא, ושם נהרג עקד"ה ביום כ"ו ניסן תש"ב הי"ד.

טארנוב, גאליציה כו סיון תש"ב 4.6.1942

מחיבוריו: מגד ארץ 1907 מוצל מהאש, ניו יורק 1955 פרי נאה, אמת ליעקב חסד לאברהם, ניו יורק 1957