Anders Andersen Kjærulf, S161

Is your surname Kjærulf?

Research the Kjærulf family

Anders Andersen Kjærulf, S161's Geni Profile

Share your family tree and photos with the people you know and love

 • Build your family tree online
 • Share photos and videos
 • Smart Matching™ technology
 • Free!

Anders Andersen Kjærulf, S161

Birthdate:
Birthplace: Fogedgaard, Vadum Sogn, Denmark
Death: circa 1494 (30-47)
Aslund Fogedgaard, Vadum Sogn, Kær Herred, Aalborg Amt, Denmark
Immediate Family:

Son of Anders Andersen Kierulf and N.N.
Husband of Else Wognsdatter
Father of Jens Andersen Kjærulf; Anders Andersen Kjærulf; Peder Andersen Andersen Kjærulf, Østbjerglinien; nn Andersdatter Kjærulf and Morten Andersen Kjærulf
Brother of Jens Andersen Kjærulf and Anne Andersdatter Kjærulff

Occupation: Herredsfoged i Kær herred (1485), Herredsfoged, Herredsfogd i Kær Herred, optaget i guds legemes lav i Aalborg
Managed by: Private User
Last Updated:

About Anders Andersen Kjærulf, S161

KILDE:

 • http://www.kiermeet.com/Kiermeet/US_Pages/TCK%20Web.pdf
 • From page 282 - Doc enclosed.:
 • Generation 2
 • 1.1 Anders Andersen Kjærulff. b 1440 in Vadum. Married Else Wogensdatter. d in Vadum.
 • 1.1.1 NN Andersdatter Kjærulff. b 1460 in Vadum. d in Gjettrup.
 • 1.1.2 Jens Andersen Kjærulff. b 1470 in Vadum. d in Gjettrup.
 • 1.1.3 Anders Andersen Kjærulff. b 1490 in Vadum. d 1577 in Øster Halne.
 • 1.1.4 Peder Andersen Kjærulff. b 1500 in Vadum. d in Øster Halne.
 • 1.1.5 Morten Andersen Kjærulff. b in Vadum.

Kilde:http://www.polyjo.dk/

Anders Andersen Kjærulf Ref: Kilder: KS1-sHo-Bry- Erhverv: Herredsfoged Far: Anders Andersen Kjærulf (1426 - 1453) Mor: ukendt NN

 

Født: før 1451 Boede: Fogedgård, Østerhalne, Vadum sogn, Ålborg amt -: (NæVNT 1470/1494)

-------------------------------------------------------------------------------- I familie med Else Vognsdatter ((14--) - ) Børn: Peder Andersen Kjærulf (1500 - )

 NN Andersdatter Kjærulf (1500 - ) 
 Anders Andersen Kjærulf (1500 - 1576) 
 Jens Andersen Kjærulf ((14--) - ) 
 Morten Andersen Kjærulf 

-------------------------------------------------------------------------------- Notater Anders Andersen Kjærulf må være født o.1440, nævnes ifølge genealogen Peder Dyrskjøt første gang 1470, hvor det skal være blevet oplyst, at han ejede Aslund, Fogedgård og meget andet gods. I 1485 nævnes han som herredsfoged i Kjær Herred og ligeledes i 1494, da der udstedtes tingsvidne om, at Birkelse i 4 biskoppers tid havde hørt til Børglum Bispestol. I sine optegnelser oplyser Dyrskjøt, at Anders Andersen Kjærulf var gift med Else Vognsdatter, og at de havde adskillige børn, bla en datter der var gift og bosat i Gettrup i Ulsted sogn. Hendes datter igen skal ifølge Dyrskjøt have været gift med Peder Munk på Havbrogård, men denne oplysning tillægger Carl Klitgård i "Kjærulfske Studier" ringe værdi. (sHo-) Anders Andersen Kjærulf, vist kaldet Bonde 1503, født før 1450, død efter 1494 (sikkert 1503-19), selvejerbonde i Fogedgård i Ø.Halne i Vadum sogn, nævnt 1470 ifølge Dyrskjøt og i originale dokumenter 1485-94, blev mellem 1460 og 1485 herredsfoged i Kjær Herred; vist identisk med Anders Bonde, der 1503 var herredsfoged. Gift med Else Vognsdatter. (Bry-).

Carll Klitgaards Kjærulfske studier, s. 9-10 Anders Andersen Kjærulf nævnes af Dyrskjøt 1470. »Hand eigede Aslund, fogetgaard och megit gods«.5 Dyrskjøt omtaler ham ikke som Foged i Kjær Herred, men han anføres dog som saadan 1485, da der Tirsdag næst efter St. Knuds og Kjeldsdag blev udstedt Tingsvidne om, at der denne Dag af Hr. Niels Pedersen, Sognepræst i Vester Hassing, var bleven fremlagt og forlangt tinglæst et Skelbrev angaaende V. Hassing og Gandrup Marker, hvilket Brev velb. Thorlef Hwal 1460 havde erhvervet ved 8 Sandemænd1. Ligeledes var Anders Kjærulf Herredsfoged 1494, da der udstedtes Tingsvidne af Kjær Herreds Ting om, at Birkelse i 4 Biskoppers Tid havde ligget til Børglum Bispestol upaatalt af Vidskølkloster2. Dyrskjøt siger, at han var gift med Else Wogensdatter, og at de »lblant fliere børn haffde 2 Søner 1 Dotter«, men foruden de af Dyrskjøt anførte Børn holder jeg for, at der har været en Søn Jens og en Søn Morten. Idet der først omtales dem, om hvem der vides mindst, faar vi følgende Descendens: 1. N. N. Andersdatter Kjærulf, 2.Jens Andersen Kjærulf


Ejer af Aslundgård, Fogedgård samt meget andet gods.


Kilde:

Kjærulfske Studier

BØRN:

Anders Andersen Kjærulf ca. 1500 - efter 1577

N.N.2. Andersdatter Kjærulf

Jens Andersen Kjærulf

Morten Andersen Kjærulf

Peder Andersen Kjærulf


"Han nævnes af Dyrskjøt 1470 . han ejede Aslund fogedgaard og meget Gods . Han nævnes som Herredsfoged i Kjær Herred 1494 da han udsteder et Tingsvidneaf Kjær Herred om at Birkelse i 4 Biskoppers tid havde ligget til Børglum Bispestol upåtalt af Vidskøl kloster."

(Kilde: http://www.jens-ejgild.dk/slaegter/kraas/mette_poulsdatter.htm )


Død efter 1570
Kierulf, Kierulff, Kjerulf, Kjerrulff, Kjærulf(f), dansk, norsk og svensk slekt som stammer fra selveierbonde på Fogdegård i Vadum sogn (Nordjylland), fogd Anders Kjærulf, som levde på 1400-tallet. Slektens hovedlinjer utgår fra hans sønner fogd Anders Andersen Kierulf, Jens Andersen Kierulf og Peder Andersen Kierulf. Anders Kjærulf hadde også en datter, hvis navn ikke er kjent, og som var mor til sjøkrigeren Skipper Clement (ca. 1485–1536).

Fra Anders Andersen Kierulf stammer to danske linjer, Holtet-linjen og Aslund-linjen. Til den førstnevnte hører entreprenøren, ingeniør Otto Schiøtz Kierulff (1891–1981), som bl.a. bygde ut jernbaner i Tyrkia og Iran.

Anders Andersen Kierulf var også farfars farfar til sogneprest i Vessige Martinus Nicolai Kjerrulff (1634–85), som 1677 fikk gjort sitt sogneprestembete arvelig i sin slekt; denne ordningen ble endelig avskaffet 1900. Hans sønnesønn, svensk oberstløytnant Mårten Frederik Kjerrulff (1717–85), ble 1772 opptatt i den svenske adel med navnet Kjerrulff von Wolffen. Denne adelige slekt døde ut 1887.

Anders var ejer af Fogedgård i VadumSogn efter sin far. Nævnt 1448, 1450 og 1454. 1485-1494 Herredsfoged, Kær Herred. død efter 1503. i Vester Brønderslev Anders Andersen Kjærulf nævnes af Dyrskjøt 1470. "Hand eigede Aslund, fogetgaard och megit gods". Dyrskjøt omtaler ham ikke som Foged i Kjær Herred, men han anføres dog som saadan 1485, da der Tirsdag næst efter efter St. Knuds og Kjelds dag blev udstedt Tingsvidne om, at der denne Dag af Hr. Niels Pedersen, Sognepræst i Vester Hassing, var bleven fremlagt og forlangt tinglæst et Skelbrev angaaende V. Hassing og Gandrup Marker, hvilket Brev velb. Thorlef Hwal 1460 havde erhvervet ved 8 Sandemænd. Ligeledes var Anders Kjærulf Herredsfoged 1494, da der udstedtes Tingsvidne afKjær Herreds Ting om, at Birkelse i 4 Biskoppers Tid havde liggettil Børglum Bispestol upaatalt af Vidskølkloster. Dyrskjøtsig er, at han var gift med Else Wogensdatter, og at de "Iblant fliere børn haffde 2 Søner 1 Dotter", men forudende af Dyrskjøt anførte Børn menes, at der har væreten Søn Jens og en Søn Morten.


Anders Andersen Kjærulf

Ref: Kilder: KS1-sHo-Bry- Erhverv: Herredsfoged Far: Anders Andersen Kjærulf (1426 - 1453) Mor: ukendt NN


Født: før 1451 Boede: Fogedgård, Østerhalne, Vadum sogn, Ålborg amt -: (NæVNT 1470/1494)

I familie med Else Vognsdatter ((14--) - ) Børn: Peder Andersen Kjærulf (1500 - ) NN Andersdatter Kjærulf (1500 - ) Anders Andersen Kjærulf (1500 - 1576) Jens Andersen Kjærulf ((14--) - ) Morten Andersen Kjærulf

Notater Anders Andersen Kjærulf må være født o.1440, nævnes ifølge genealogen Peder Dyrskjøt første gang 1470, hvor det skal være blevet oplyst, at han ejede Aslund, Fogedgård og meget andet gods. I 1485 nævnes han som herredsfoged i Kjær Herred og ligeledes i 1494, da der udstedtes tingsvidne om, at Birkelse i 4 biskoppers tid havde hørt til Børglum Bispestol. I sine optegnelser oplyser Dyrskjøt, at Anders Andersen Kjærulf var gift med Else Vognsdatter, og at de havde adskillige børn, bla en datter der var gift og bosat i Gettrup i Ulsted sogn. Hendes datter igen skal ifølge Dyrskjøt have været gift med Peder Munk på Havbrogård, men denne oplysning tillægger Carl Klitgård i "Kjærulfske Studier" ringe værdi. (sHo-) Anders Andersen Kjærulf, vist kaldet Bonde 1503, født før 1450, død efter 1494 (sikkert 1503-19), selvejerbonde i Fogedgård i Ø.Halne i Vadum sogn, nævnt 1470 ifølge Dyrskjøt og i originale dokumenter 1485-94, blev mellem 1460 og 1485 herredsfoged i Kjær Herred; vist identisk med Anders Bonde, der 1503 var herredsfoged. Gift med Else Vognsdatter. (Bry-).


gert thiele.


Herredsfoged Anders Andersen Kjærulf død 1494.


Kildehenvisninger 1. [F%C3%B8dt: Før 1451] - kilde: Titel: Poul Lynge Johansens Hjemmeside - http://www.polyjo.dk/ , i arkivet: Biografi Poul Lynge Johansens Hjemmeside - http://www.polyjo.dk/

 

Anders Andersen Kjærulf må være født o.1440, nævnes ifølge genealogen Peder Dyrskjøt første gang 1470, hvor det skal være blevet oplyst, at han ejede Aslund, Fogedgård og meget andet gods. I 1485 nævnes han som herredsfoged i Kjær Herred og ligeledes i 1494, da der udstedtes tingsvidne om, at Birkelse i 4 biskoppers tid havde hørt til Børglum Bispestol. I sine optegnelser oplyser Dyrskjøt, at Anders Andersen Kjærulf var gift med Else Vognsdatter, og at de havde adskillige børn, bla en datter der var gift og bosat i Gettrup i Ulsted sogn. Hendes datter igen skal ifølge Dyrskjøt have været gift med Peder Munk på Havbrogård, men denne oplysning tillægger Carl Klitgård i "Kjærulfske Studier" ringe værdi. (sHo-) Anders Andersen Kjærulf, vist kaldet Bonde 1503, født før 1450, død efter 1494 (sikkert 1503-19), selvejerbonde i Fogedgård i Ø.Halne i Vadum sogn, nævnt 1470 ifølge Dyrskjøt og i originale dokumenter 1485-94, blev mellem 1460 og 1485 herredsfoged i Kjær Herred; vist identisk med Anders Bonde, der 1503 var herredsfoged. Gift med Else Vognsdatter. (Bry-)


KILDER : GERDA JENSEN / LEGACY , ROOTSWEB / POUL CHRISTIAN FREDERIKSEN

 1. Herredsfogeder og tingskrivere i Vendsyssel fra middelalderen til ca. aar 1800: Jens Kjærulf var vist Foged i Kjær Herred 1519, da han tog Tingsvidne om, at Lænsmanden paa Aalborghus, Hans Bartholomæussen, indværgede med Lovhævd alt til Lænet liggende Krongods og Fællesgods i Kjær Herred. [Rigsark. Top Saml. Perg; Nørrejylland 222]. Samtidig indværgedes Lænets Gods i de øvrige Herreder, og Indværgningen synes at være foretaget af Herredsfogderne.
 2. Kjærulfske Studier: "er maaske den Jens Kjærulf, der 1519 tilligemed sin Hustru blev optaget i Guds Legems Lav i Aalborg"
view all

Anders Andersen Kjærulf, S161's Timeline

1455
1455
Fogedgaard, Vadum Sogn, Denmark
1476
1476
Vadum, Kjær Herred, Aalborg Amt
1490
1490
Vadum, Kær, Aalborg, Danmark
1494
1494
Age 39
Vadum Sogn, Kær Herred, Aalborg Amt, Denmark
1500
1500
Aslundgaard(?), Vadum Sogn, Denmark
1519
1519
Age 39
????
????
????
Vadum Parish, Denmark