Andreas Essenius

How are you related to Andreas Essenius?

Connect to the World Family Tree to find out

Share your family tree and photos with the people you know and love

  • Build your family tree online
  • Share photos and videos
  • Smart Matching™ technology
  • Free!

Andreas Essenius (van Essen)

Also Known As: "Andreas van Essen", "Andreas Essenius"
Birthdate:
Birthplace: Zaltbommel, Zaltbommel, Gelderland, Netherlands
Death: May 18, 1677 (59)
Utrecht, Utrecht, Utrecht, Netherlands
Immediate Family:

Son of Herman Essenius and Christina van den Broek
Husband of Lucia Spruyt
Father of Hermannus van Essen; Hillegond van Essen; Christina van Essen; dr. Libertus Essenius and Aletta Essenius

Occupation: Predikant, hoogleraar, schrijver
Managed by: Herman Booysen
Last Updated:

About Andreas Essenius

Zie Wikipedia...
See Wikipedia...Zie genwiki.nl/gelderland
III. Prof. Dr. Andreas Essenius geboren Zaltbommel februari 1618, overleden Utrecht 5 juni 1677. doctor in theologie 13 december 1645, 1641 predikant te Nederlangbroek, 1651 predikant te Utrecht.
trouwde Utrecht 3 januari 1641 met Lucia Spruyt, uit Utrecht....

Uit dit huwelijk:

  • Christina Essenius overleden vóór 18 juli 1682, gehuwd met Willem van den Oever.
  • Aletta Essenius, gedoopt Utrecht 30 Maart 1653, begraven Utrecht 25 april 1653.
  • kind. begraven Utrecht 12 juni 1654.
  • Dr. Hermannus Essenius, volgt IVa.
  • Dr. Libertus Essenius, volgt IVb.
  • Hillegond Essenius overleden vóór 18 juli 1682, trouwde Utrecht 12 november 1672 met Emilius van Cuylenburch.


Volgens Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek (NNBW), published in ten parts between 1911 and 1937 by Sijthoff, Leiden, editors P. C. Molhuysen [nl] and P. J. Blok, Deel 8, p. 508:

ESSENIUS (Andreas), geb. te Zaltbommel in Febr. 1618, overl. te Utrecht 18 Mei 1677, zoon van Herman van Essen, afkomstig uit Cleve, en Christina van den Broek. Hij studeerde aan de latijnsche school in zijn geboortestad, aan het gymnasium te Utrecht en aan de universiteit aldaar, en wel in de wijsbegeerte, wiskunde en godgeleerdheid. Tegelijk met Paulus Voet... is hij 7 Juni 1640 bevorderd tot "magister liberalium artium". Toen hij predikans te Neerlangbroek was, sedert 13 Dec. 1640, is hij bevorderd tot doctor in de godgeleerdheid, 19 Febr. 1645. Daarna begon hij met de samenstelling van zijn boek: Triumphus crucis, sive fides catholica de satisfactione Jesu Christi, asserta et vindicata ab exceptionibus atque objectionibus Sociniansis nominatim vero ab illis quas Jo. Crellius Francus in responsione sua ad librum celeberrimi viri Hugonis Grotii in eodem argumento protulit (Amstel. 1649). In 1651 werd hij predikant te Utrecht, en op 8 Febr. 1653 aanvaarde hij het ambt van hoogleeraar in de godgeleerdheid met de oratio inauguralis De tractatione Verbi Divini. Hij was een leerling en een aanhanger van Gisbertus Voetius en hield ook de lijkrede op dezen, die is verschenen als Oratio funebris in obitum G. Voetii... (Ultraj. 1677). Johannes Voet... hield een lijksrede na zijn overlijden. Hij schreef zeer veel, o.a. tegen Abraham Heidanus..., Franciscus Burman... en Johannes Coccejus... . Gedurende den cursus 1673 tot 1674 was hij rector magnificus. De titels zijner geschriften vooral over den Sabbat en over het gebruik van de kerkelijke goederen vindt men meegedeeld bij de Bie en Loosjes [Biogr. Woordenboek van Protest. Godgel. in Ned. II, 780-787] en elders.

Hij huwde te Utrecht, Jacobikerk, 3 Januari 1641 met Lucia Spruyt, overl. te Utrecht. Haar lijk werd 7 April 1694, of daaromtrent, begraven. Zij was een dochter van Lubbert S. en van Geertruyd van Zeyl, of Zijl. Uit hun huwelijk zijn 7 kinderen bekend, o.a. Hermannus... .

Zijn geschilderd protret door een onbekend kunstenaar bevind zich in de universiteit te Utrecht; S. van Lamsweerde graveerde zijn portret naar een teekening van H. Hoet.Volgens Van der AA, A.J. Biographisch Woordenboek der Nederlanden, Vijfde Deel, p. 231, Haarlem, 1859, J.J. van Brederode:

ESSENIUS (Andreas) werd geboren te Bommel in Februarij 1618 en legde de gronden der Grieksche en Latijnsche talen, zoo in zijne geboorteplaats als te Utrecht. Aldaar studeerde hij in de godgeleerdheid onder Bernardus Schotanus en Gysbert Voetius, wier waardige leerling hij zich betoonde. Ten jare 1639 onder het getal proponenten aangenomen, werd hij in 1640 Doctor in de wijsbegeerte, in 1641 predikant te Nederlangbroek en in 1645 Doctor in de godgeleerdheid. De gemeente te Utrecht verkoos hem in 1651 tot haren leeraar, en Curatoren der Hoogeschool aldaar beriepen hem twee jaren daarna tot Hoogleeraar der godgeleerdheid, welke waardigheid hij den 8sten Februarij 1654 aanvaardde met eene Oratie de tractatione verbi Divini, en met roem waarnam tot aan zijnen dood, die den 18den Mei 1677 plaats had. Johannes Voetius hield op hem eene lijkrede. Hij was den 3den Januarij 1640 gehuwd met Lucia Spruyt. Zijne afbeelding ziet het licht. Essenius was een zeer geleerd, streng regtzinnig theologant, en geheel de rigting van zijnen leermeester Voetius, met wien hij later als ambtgenoot in vriendschap leefde en wiens lijkredenaar hij was, toegedaan. In de kerkelijke bewegingen en twisten van zijnen tijd nam hij een ijverig deel, en zijne geschriften getuigen van zijnen strijd met Johannes Coccejus en diens ambtgenoot Abraham Heidanus, en Franciscus Burman.

Die geschriften zijn:

Triumphus Crucis, sive fides catholica de satisfactione Jesu Christi, asserta et vindicata ab exceptionibus atque objectionibus Socinianis, nominatim vero ab illis, quas Jo. Crellius Francus in responsione sua ad librum celeberrimi viri Hugonis Grotii de eodem argumento protulit, Amst. 1649. 4o. Herdrukt te Utrecht 1665. 4o. In het Hollandsch vertaald Rott. 1651.
Oratio funebris in obitum Gualteri de Bruyn, Traject. 1653.
De perpetua moralitate Decalogi adeoque speciatim etiam de Sabbato, Traj. 1658. 8o. ibid. 1660. 8o.
Defensio consilii Theologici Ultrajectini de Canonicatibus, Vicariatibus etc. Traject. 1658. 4o.
Systema Theologicae Dogmeticae, Traject. 1659. 4o. 3 tom.
Synopsis controversiarum theologicarum et Index locorum totius Sacrae Scripturae, Amst. 1661. 8o. Traject. 1662. 1676. 1677.
Disquisitio de moralitate Sabbathi hebdomadalis, Traj. 1665.
Dissertationes de Decalogo et die Sabbathi adversus Abrahum Heidanum, Traject. 1666. 4o.
]Vindiciae quarti praecepti in Decalogo, Traject 1666.
Compendium Theologiae dogmaticae, Traject. 1669, 8o. ibid. 1682 et 1685. 8o.
Apologia pro ministris in Anglia Nonconformistis.
Dissertatio de subjectione Christi ad legem divinam.
Doctrina de nostra redemptione per meritum Jesu Christi.
Instructio salutaris de Judaeis.
Refutatio vere catholica contra Pontificios.
Oratio de celsitudine perseverantiae.
Oratio funebris in obitum Gisberti Voetii, Traject. 1677. 4o.
Verscheidene van deze werken zijn of vroeger of na zijnen dood, in het Hollandsch vertaald, in het licht verschenen. Ook gaf hij in die taal uit.
Oeffeninghe over de Gelykenisse Mattheus XIII. vs. 24, Utr. 4o.


view all

Andreas Essenius's Timeline

1618
February 1618
Zaltbommel, Zaltbommel, Gelderland, Netherlands
1640
1640
Neer, Leudal, Limburg, The Netherlands
1650
1650
Utrecht, Utrecht, Utrecht, Netherlands
1650
Utrecht, Utrecht, Utrecht, Netherlands
1677
May 18, 1677
Age 59
Utrecht, Utrecht, Utrecht, Netherlands
????
Nederlangbroek, Langbroek, Wijk bij Duurstede, Utrecht, Netherlands
????