Ane Kirstine Andersdatter

Is your surname Andersdatter?

Research the Andersdatter family

Ane Kirstine Andersdatter's Geni Profile

Share your family tree and photos with the people you know and love

  • Build your family tree online
  • Share photos and videos
  • Smart Matching™ technology
  • Free!

Ane Kirstine Andersdatter

Birthdate: (93)
Birthplace: St. Sudergaard, Bølling
Death: January 27, 1859 (93)
Borris, Midtjylland, Danmark
Immediate Family:

Daughter of Anders Handerup
Wife of Michel Christensen, Debelmose and Christen Laursen Nørgaard
Mother of Kirsten Michelsdatter; Inger Kirstine Michelsdatter; Christen Handerup Mikkelsen; Kristence Michelsdatter and Inger Marie Michelsdatter

Managed by: Private User
Last Updated:

About Ane Kirstine Andersdatter

(Uddrag af Pastor A.M. Bårris) Bårris Slægtens historie Slægterne fra Kragmose, Lildbølling og Poulsgaard med Vestre nabogaard gennem 6 generationer

En Søn, hed der også Anders Handerup og var en Halvbroder til Ane Kirstine, FIK Gaarden. Mænd SAA VIDT vides er Gaarden ikke 1æn Gere i Slægtens Eje, idet at Brødre, Peder og Viste, der Havde gaar den i Faellesskab omkring 1900, døde som ugifte.

Ane Kirstine Andersdatter blev omkring 1790 gift med en Søn af Christen Hansen, Kragmose i Bølling. Sønnen hed Mikkel Christensen 
Stensen. Jeg Kirkebogen stave det Michel. Som Det vil erindres, var Christen Hansen, en Broder til min Oldefader Eske Hansen, Lild Bølling. Og Mikkel Christensen var en Broder til Hans Christensen Kragmose, der 1790 købte Store Kragmose, mænd senere døde paa Gasdalsgaard. Mikkel var altsaa en Fætter til min Bedstefader, Hans Eskesen, Lildbølling. 
Mikkel, der blev kaldt Mikkel Debelmose, og Ane Kirstine købte den her omtalte Gaard i Debelmose, og min Broder Mikkel er opkaldt efter ham. Mikkel maa VAERE blevet gave, jeg har en meget ung Alder. Efter Viggo Bendtsens Opgivelse skal han VAERE født 1772. Mænd Ægteskabet varede kun kort Tid - dog var der i Ægteskabet 4 Børn (en Søn og tre døtre), Christen, Kristence, Kirsten og Inger Marie. 
I. Christen Mikkelsen overtog Fødegaarden. Hans Kone hed Ane Kirstine. Hun var en ung Enke, Havde Været gift med en Mand fra Bølling, der døde kort efter Brylluppet; hende var ingen Børn. Ane Kirstine var Kendt som Klog Kone, der kunde Sætte Led i Lave og var en Del søgt. 
Chr. Mikkelsen og Ane Kirstine boede sidst som Aftægts Folk paa Gaarden i den Søndre Ende af den østre Længe, Hvor de begge døde i en høj Alder, omkring 90. 
Som lille. Dreng har jeg ofte besøgt dem i Deres Aftægts lejlighed. De var saa Hyggelige på Besøge. Jeg var med til Christen Mikkelsens Begravelse. Han døde 3. juli 1879, saa jeg var kun 5 Aar gammel. Fra Begravelsen har jeg en erindring, som jeg aldrig har kunnet glemme. Da Gæsterne var gaaet til Fro "kostbordene, var jeg kommet op i Stuen, Hvor Liget laa i den aabne Kiste. Hendes kom Gamle Ane Kirstine ind, gik høne til Liget og kyssede det paa Munden, mens Taarerne løb hende ned ad Kinderne. Jeg forstaar nu, at der Havde Været et godt Forhold Mellem de for gamle.

Christen Mikkelsen og Ane Kirstine havde 6 Børn. Deres Efternavne var Christensen. Nemlig Kristine, Kristence, Kirsten, Jeppe, Mikkel og Ane.

  • 1) Kristine, født 7. Januar 1836, død 22. August 1896, blev 16. December 1859 gift med Mads Chr. Jensen i Faster, født 1. Juni 1838, død 8. Januar 1901. De boede i en Udflyttergaard fra Astrup. De havde 9 Børn, hvoraf et døde som lille. De 8 var:

a) Jens, født 23. August 1860, død 1927. Han blev 9. No vember 1886 gift med Maren Nielsen, Datter af Gaard ejer Kr. Nielsen, Fasterkær. De købte Gaarden Neder gaard i Bølling, flyttede senere til Rosborg i samme Sogn, som nu ejes af Sønnen Chr. Kjær Nedergaard, født 1894. Jens blev altid kaldt Nædergaard.

b) Kristine, født 24. Oktober 1862, gift med Jens Chr. An dersen fra Dejbjerg 27. November 1891. Han, der var født 24. April 1854, var i 14 Aar Mejeribestyrer i Nor drup paa Sjælland, men fra 1901 Ejer af Husted i Fodby paa Sjælland.

c) Ane Kirstine, født 15. December 1863, blev 31. Maj 1888 gift med Gaardejer Feder Pladsen Meldgaard, Klokmose i Faster.

d) Kristence, født 8. Oktober 1865, blev 14. Oktober 1892 gift med Niels Mathias Jensen i Debelmose, kaldet Niels Mose, Søn af Snedker Jens Peter Jensen, Debeimose. Han var en Tid Landpost.

e) Christen, født 21. November 1869, blev 19. Oktober 1899 gift med. Johanne Madsen Lunde, Dàtter af Gaardejer Mads Lunde, Skjern.

f) .lVIads Peder, født 4. August 1872, blev 1. Juli 1904 gift med Marianne Pedersen, Datter af Gaardejer Mads Pe dersen, Lille Handerup i Faster; boede først i Bølling, men fra 1906 paa hendes Fødegaard.

g) Christian, født 1878, overtog Fødegaarden. Han var gift med Line Marie Margrethe Pedersen fra Fyn. I Ægte% skabet var der 3 Børn, Ane Kirstine, Mads Christen, der har Gaarden, og Johanne, gift med Alfred Henriksen, Hvolgaard, Pjedsted.

h) Søren, født I. September 1879. Siden 1904 Gaardejer i Ikast; bor nu som Rentier i Herning.

2) Kristence, født 1838, blev gift med Peder Pedersen Thuiing i Tarm. De havde Gaarden Krageris Syd for Tarm By. De havde tre Børn, en Pige, der blev gift og bor paa Fødegaan den, og 2 Sønner, der forblev ugifte. Den ene var forlovet med en Pige fra Aadum, hun blev sindssyg. Den anden var forlovet med en Pige, der fik et Barn med en Gaardbestyrer. hun var Husholderske hos, og brændte Barnet.

3) Jeppe, født 1842, blev gift med en Søster til sin Svoger, Laust Pedersen, kaldet Laust Kræ Mikkelsen. Hun hed Ane. De boede i Lille Skindbjerg i Dejbjerg.

4) Mikkel blev gift med en Datter fra Lille Sønderbygaard i Borris. De boede paa en Gaard i Grønborg i Borris. De havde 9 Børn. Men da hans Hustru blev ham utro, rejste han med de to ældste af Sønnerne til Amerika, og senere fulgte Resten af hans Børn efter.

5) Ane blev gift med Laust Pedersen, (født 27. September 1834, død 23. November 1927, 93 Aa gl.), der var fra Sønder’ jylland lige Syd for den gamle Grænse ved Ribe. Han var en Broder til Mads Pedersen i Debelmose, kaldet Mads Hus. De fik hendes Fødegaard, hvor de boede en Snes Aar, men kunde ikke klare sig, flyttede til Feldsing i Sdr. Felding. men heller ikke her gik det. I mange Aar bestyrede de Hee Fattiggaard, paa hvis Kirkegaard de begge ligger begravet. Ane var meget smuk og bevarede sin Skçnhed til det sidste. Hun blev 88 Aar, født 26. Juli 1847, død 28. November 1935 i Rudeholm, Birkerød Sogn.

De havde 14 Børn, hvoraf 2 døde som smaa. De 12 hed: Cathrine (kaldet Trine), Stine, Christen, Petrine, Søren, Kristoffer, Otto, Jeppe, Kirstine, Thora, Thorvald og Anna.

a) Cathrine blev gift med Mads Rabeck fra Krog i Nr. Vium, der hørte til Landbrugsminister Jens Sønderups Slægt. De havde en Tid Troldhede Hotel, senere forpagtede de Tim Kro; her døde Manden, men Trine fortsatte Driften af Kroen og gjorde den ved sin enestaaende Dygtighed landskendt. Trine, der var født i 1867, boede de sidste Aar i Ringkøbing som Rentrice. Hun døde 1951, 1 Ægteskabet var der ingen Børn.

b) Stine, født 31. Marts 1870, død 1. Juli 1942. Hun blev gift med Gaardejer Jens Jensen Moustgaard, havde Moustgaard i Filskøv. Han var født 9. September 1864 og døde 7. November 1935. I Ægteskabet var der 12 Børn, 8 Søns ner og 4 Døtre:

1) Ane Marie Moustgaard, født 26. Maj 1895, gift med Mejeribestyrer Søren Johannes Pedersen Bøjgaard, Borup pr. Skævinge, født 23. Juni 1892. Her 4 Børn: Robert, født 24. Januar 1920, Asta, født 19. Oktober 1921, Mary og Carl.

2) iver Jensen Moustgaard, født 22. November 1896. Har en Gaard i Lysholt i Filskov.

3) Anna Laurine Moustgaard, født 6. Oktober 1898, gift med August Albert Jensen, født 21. September 1896, Havearkitekt i Hornbæk.

4) Svend Emmanuel Møustgaard, født 22. Januar 1901. Under den anden Verdenskrig falden i Frankrig 25. Juli 1944 som SQldat i den canadiske Hær.

5) Laurids Pedersen Moustgaard, født 25. Januar 1903, har Fødegaarden, gift med Hedvig Nielsen, født 7. August 1908. Her 4 Børn: Lisy, født 21. September 1931, Ninna, født 11. April 1935, Jens, født 15. Ja nuar 1939, Ole Kristian, født 14. Juni 1948.

6) Johannes Rejnar Moustgaard, født 5. Marts 1904, gift med Anna Jensen, født ‘6, Juni 1915. Er Gaardejer. Her 5 Børn: Ellen, født 11. September 1943, Svend, født 4. Juli 1945, Anton, født 3. Juni 1948, Gerda Kir:stine, født 6. September 1949, Edith Marie, født 11. April 1954.

7) Holger Marinus Moustgaard, født 8. Maj 1906 gift med Greta Martine Andersen, født 19. Juni 1913. Er Kreaturhandler i Filskov. Her 3 Børn: inger Marie, født 23. Januar 1944, Carl iver, født 4. Oktober 1948 og Henning, født 2. Juni 1952.

8) Theodor Emil Møustgaard, født 9. August 1907, gift med Mariane Christensen, født 4. Maj 1922. Er Banearbejde i Filskovassistent. Her et Barn: Heine, født 21. Marts 1944.

9) Emma Eleonora Moustgaard, født 9. December 1908 gift med iver Chr. Hundebol fra Bramminge, født 17. Januar 1899. Er Gaardejer. Her 4 Børn: Preben, født 17. November 1932, Bente, født 16. Juni 1934, Ib, født 10. November 1937, og Niels, født 4. Decem; ber 1947.

‘tO) Eli Vilhelm Moustgaard, tocit B. juni 1911, gift med Marie Juhl, født 18. April 1913. Er Gaardejer. Her 4 Børn: Karen Kirstine, født 26. Marts 1942, Hanne, født 8. Januar 1945, Edith, født 30. Maj 1947, Hans Juhl, født 30. April 1953.

11) Elma Margrethe Moustgaard, født 4. Juli 1912, gift med Oskar Bang fra Brørup, født 16. Juli 1911. Er Disponent i Hillerød. Her 4 Børn: Birthe Cecilie, født 24. Juli 1941, Søren Ulrik, født 8. Juni 1944, Grethe Marianne, født 22. November 1947, Susanne Merete, født 31. December 1952.

12) Karl Rahbek Moustgaard, født 3. Novbr. 1913, gift med Anne Johanne Jensen, født 20. Oktober 1915. Har Gaarden Skovgaard i Filskov. Her 3 Børn: Jytte Kirstine, født 20. November 1942, Ulla Vibeke, født 24.September 1944, Kjeld Rahbech, født 16. Juni 1951.

c) Christen blev gift med Dorthea fra Nødager ved Kolind, hvor de havde en Gaard. Han var Sogneraadsformand og Sparekassedirektør. Her er 5 Børn, 3 Sønner og 2 Døtre..

d) Petrine blev gift med Lokomotivfører Jokumsen i Aarhus.

e) Søren blev gift med Sesta Carlsen og har 2 Sønner.

f) Otto er Vægter paa Jomfruklostret Aastrup paa Sjælland; gift med en Sjællænder, har en Dreng og en Pige.

g) Jeppe Antonius Petersen, født 3. Juli 1880, gift 8. Ok tober 1910 med Agnes Cecilie Marie Jensen (Skipper), Skovgaard, Nørager Sogn, Djursland, født 29. Oktober 1888. Købmand i Skjern, kaldet J. A. Her er 2 Sønner og 2 Døtre:

1) Harry Petersen, født 10. Oktober 1911, Købmand i Holstebro, Nørregade 43, kaldet H. P., gift med Kir:sten Heislund, Holstebro. Her er 4 Børn: Poul, født

(Uddrag af Pastor A.M. Bårris) Bårris Slægtens historie

Slægterne fra Kragmose, Lildbølling og Poulsgaard med Vestre nabogaard gennem 6 generationer.

view all

Ane Kirstine Andersdatter's Timeline

1766
1766
St. Sudergaard, Bølling
1800
1800
Age 34
1805
March 5, 1805
Age 39
Borris, Ringkøbing-Skjern Municipality, Central Denmark Region, Denmark
1807
November 4, 1807
Age 41
Borris sogn, Ringkøbing amt
1859
January 27, 1859
Age 93
Borris, Midtjylland, Danmark
1865
October 8, 1865
Age 93
????