Ваша фамилия de Koning?

Исследование фамилии de Koning

Записей с Anna de Koning

160,566 записей

Поделитесь своим генеалогическим древом и фотографиями с людьми, которых вы знаете и любите

  • Стройте своё генеалогическое древо онлайн
  • Обменивайтесь фотографиями и видео
  • Технология Smart Matching™
  • Бесплатно!

Anna de Koning, SM

Псевдоним: "Anna de Coningh", "Bergh", "Anna de Coning"
Дата рождения:
Место рождения: In Bondage, Cape of Good Hope, South Africa
Смерть: Умер в ? South Africa
Ближайшие родственники:

Дочь Francois de Koning, SV/PROG и Angela van Bengale, SM/PROG
Жена Olof Martini Bergh, SV/PROG
Мать Christina de Wet, b1 SM; Maria Coopman, b2; Petrus Bergh b3; Apollonia Africana Bergh b4; Carolus Erlandt Bergh, b5 и ещё 6
Полукровная сестра Johannes Basson, b3; Willem Arnoldus Basson, b1; Gerrit Basson, b2; Michiel Basson, b5; Elsje Basson, SM и ещё 5

Менеджер: Private User
Последнее обновление:

About Anna de Koning, SM

In 1655 koop Jan van Riebeeck die slavin Angela van Bengale(n) by Pieter Kemp. Toe Van Riebeeck se kleindogter, Johanna Maria, die Kaap in 1710 besoek, skryf sy in ’n brief van “Ansiela”, die vrou wat haar vader en sy broers en susters (d.w.s. die Van Riebeeck-kinders) opgepas het. Sy skryf verder dat Ansiela later met ’n Hollander getroud is en dat haar dogter die vrou van kaptein “B.” was. Dit is inderdaad so dat “Maai” Ansiela, ná haar vrystelling met Arnoldus Basson getroud is en die stammoeder van die Basson-familie in Suid-Afrika geword het. (Maai is blykbaar afgelei uit moei ‘tante’ [1e keer gedokumenteer 1201-1250] wat eintlik die vleinaam is vir moeder. WNT).

Terwyl Angela nog ’n slavin was, is haar dogter, Anna de Koning, uit ’n buite-egtelike verhouding met ’n Europeër gebore. Anna was nie net mooi van aansien met fynbesnede gelaatstrekke nie, maar was ook geletterd en het met ’n vaste hand dokumente onderteken. Sy was met kaptein Oloff Bergh getroud en het op haar beurt die stammoeder van die Bergh-familie in Suid-Afrika geword.

Source: http://www.taaloord.co.za/geskiedenis.htm#Grepe%20uit%20die%20geskiedenis%20van%20die%20Kaap%20die%20Goeie%20Hoop%20aan%20die%20hand%20van%20die%20VOC%20se%20Resolusies%20van%20die%20Politieke%20Raad%20%281651-1795%29

In 1655 Jan van Riebeeck bought the slave Angela of Bengal . When Van Riebeeck 's granddaughter, Johanna Maria , visited Cape Town in 1710 , she wrote in a letter of " Ansela " , the woman who lost her father and his brothers and sisters ( ie the Van Riebeeck children ) herding . She writes that Ansela later married a Dutchman and that her daughter married Captain " B " . It is true that " Beautiful " Ansela , after gaining her freedom married Arnoldus Basson and became the ancestress of the Basson family in South Africa .

While Angela was still a slave, her daughter , Anna de Koning ,was born from an extramarital relationship with a European . Anna was not only pretty with finely chiselled features, but also literate and with a steady hand signed documents . She married Captain Olof Bergh and she became the ancestress of the Berg family in South Africa.

открыть все 14

Хронология Anna de Koning, SM

1661
1661
Cape of Good Hope, South Africa
1679
18 июня 1679
Возраст 18
Kaapkolonie,Suid-Afrika
1682
1682
Возраст 21
Kaapstad, Suid Afrika, Kaap
1684
1684
Возраст 23
1686
1686
Возраст 25
1689
1689
Возраст 28
1691
1691
Возраст 30
1695
1695
Возраст 34
1696
16 сентября 1696
Возраст 35