Anna Marais, b2c4d2

public profile

您也姓Marais吗?

考证Marais氏源流

Anna Marais, b2c4d2的个人主页

与你的亲人和朋友分享你的家族树和家庭相册

 • Build your family tree online
 • Share photos and videos
 • Smart Matching™ technology
 • Free!

Anna Marais, b2c4d2

别名字号 "Retief"
生日
出生地 Drakenstein, Kaap de Goede Hoop, Suid Afrika
逝世 1777年5月24日
Wagenmakersvallei, Kaap de Goede Hoop, Suid Afrika
直接亲属

Daniel Marais, b2c2Aletta Marais, b8之女
Francois Retief, b4的妻子
Francois Retief, b4c1; Anna Aletta Retief, b4c2; Daniel Retief b4c3; Maria du Toit, b4c4; Jacobus Retief, b4c7另外1个之母
Charles Marais, b2c4d3; Petrus Marais, b2c2d4; Hester Anna Marais, b2c4d5; Maria Bosman, b2c2d6; Gabriel Marais, b2c4d7另外3个的姐妹

管理员 Private User
最近更新

About Anna Marais, b2c4d2

"b2c4d2" “SA Genealogies” vol 5, Genealogical Institute of SA, Stellenbosch, 1999” page 445

 • http://www.cdbooks-r-us.com/freebies/bengale.pdf
 • Die verhaal van Anna Marais en die slaaf Claas van Bengale
 • Dr J.C Pretorius
 • Op 15 Oktober 1744 het daar aan die Kaap ‘n gebeurtenis plaasgevind wat uit ‘n kultuurhistoriese oogpunt
 • besonder insiggewend is. Die verhaal van Anna Marais en die slaaf, Claas van Bengalen, is nie ‘n dramatiese of
 • opspraakwekkende gebeurtenis nie maar dit werp lig op die lewensomstandighede en -beskouinge van die
 • bewoners van die Wamakersvallei teen die helfte van die agtiende eeu. Die verslag van die hofsaak wat na
 • hierdie voorval gevolg het, is onder die dokumente van die Meester van die Hooggeregshof in die Kaapse
 • Argiefbewaarplek te vinde.1
 • Die gebeure speel af op Donderdag 15 Oktober 1744, op die plaas van Francois Retief, 'Oliphantskop aan de
 • groene Berg', in die Wamakersvallei, naby die huidige Wellington. Die hoofkarakters in die drama was:
 • (1) Die boer, Francois Retief, ‘n seun van die Hugenote-stamvader, Francois Retief. Hy is op 25 Julie 1708 in die
 • Wamakersvallei gebore.2
 • (2) Anna Marais, wat op 3 Desember 1741 op negentienjarige ouderdom met Francois Retief in die huwelik
 • getree en in 1744 saam met hom op die plaas 'Oliphantskop aan de groene Berg' gaan woon het.3
 • (3) Die vier slawe van die Retiefgesin: Januarie van Rio de la Goa, Claas van Bengalen, Augustus van Malabar
 • en Aurora.
 • (4) Die vryswarte, Sinopaaij, wat in die omgewing gewoon het.
 • (5) Pieter Louwrensz, landdros van Stellenborch vanaf 1729 tot 1748, voor wie die saak gedien het
查看所有13

Anna Marais, b2c4d2的年谱

1688
1688年
Cape
1722
1722年5月31日
Drakenstein, Kaap de Goede Hoop, Suid Afrika
1722年5月31日
Drakenstein, Kaap de Goede Hoop
1722年5月31日
1722年5月31日
1743
1743年1月1日
20岁
Wellington, Caap de Goede Hoop, Suid Afrika
1744
1744年7月18日
22岁
Paarl, Caap de Goede Hoop, Suid Afrika
1746
1746年6月5日
24岁
Caap de Goede Hoop, Suid Afrika
1748
1748年5月19日
25岁
Caap de Goede Hoop, Suid Afrika