Is your surname Olsdatter?

Research the Olsdatter family

Anne Olsdatter's Geni Profile

Share your family tree and photos with the people you know and love

  • Build your family tree online
  • Share photos and videos
  • Smart Matching™ technology
  • Free!

Anne Olsdatter

Birthdate: (68)
Death: 1763 (64-72)
Snarby, Tromsøysund, Tromsø, Troms, Norge
Place of Burial: Tromsø Prestegj., Troms, Norge
Immediate Family:

Wife of Thomas Roelsen and Thomas Roelsen
Mother of Adelus Thomasdatter; Hans Thomassen and Hans Thomassen Snarby

Managed by: Private User
Last Updated:

About Anne Olsdatter

Følgende er fra Per Inge Nilsen sine slektsider. Link http://www.sadesbingen.se/slekt/

66. Thomas Roelsen, født omk. 1695 på Skattøra (Ringvassøya), flyttet senere med foreldrene til Snarby i Tromsøysund. I 1710 kan vi se at Thomas, sammen med lensmannen, Niels Nielsen, var stevningsmann før en rettssak: " Olle Rasmuss: lod fremkalde sine Stefnings Mend, og fremkom da, lensmanden Niels Niels: og Roel Østensen, og afhemlede Stefnemaal at vere loflig forkyndt Eftter loven."

Thomas ble i 1709 dømt til å betale en gjeld han hadde til Ingebor Hansdatter.

67. Anne Olsdatter. Vet ikke hvor hun kom fra.

Thomas og Anne hadde 2 kjente barn:

  1. Adelus Thomasdatter, født omkring 1717.
  2. Hans Thomassen, født omkring 1721.

I 1724 tinglyser Thomas en byggseddel "udstæd af Sr. Hvid d=16 Juny 1724 til thommis Roelsen, paa 18 Mks. leje udj Snarbye, som hans fader for hannem opladt haver."

11. juni 1738 får Thomas tinglyst en byggseddel på 6 mark av Snarby etter hans avdøde far.

I 1742 var Thomas ute i Musvær. Han har da besvangret datteren på gården, Ellen Olsdatter. I den påfølgende rettssaken i 1744 benekter han ikke dette, men påstår at han ikke er far til det barnet som Ellen Olsdatter har fått, selv om han tidligere har skriftet i kirken for ugjerningen. Ellen Olsdatter sverger at ingen andre kan være barnets far, og fremviser barnet, som heter Rovina, for retten. For dette dømmes Thomas, som var en gift mann, å bøte med sin ytterste formue, og om denne var mindre enn 24 riksdaler, stå i halsjern utenfor kirka i Tromsø en time før og en time etter kirketid en søndag. Ellen Olsdatter bøtelegges med 6 riksdaler eller halsjern.

På sommertinget 1753 ser vi at Thomas vitner etter at Lars Pedersen Selnes døde på Snarby i 1751:

" Peder Lars: boende paa Selnes i balsfiorden havde ladet varsle her til dette Ting, ole Niels: Ravnefiord, at forklare hvorledes det haver tilgaaet med Citantens Søn Lars Pedersen afv: aar 1751 om vinteren da de foer i Sælskab sammen til fiskerie i Ulsfiorden, da de vare paa Snarby, og Peder Larsens Søn døede saa hastig den indstevnte ole Niels: mødte ikke, men hans fader Niels olsen mødte og svarede til Sagen; Peder Lars: var begierende at forhøre hvor leedes det har tilgaaet med bemte: hans Søn som døede saa uformodentl: og Hastig paa Snarby, hvorde lagde i land med deres baad, og fordi at et Rygte er udspreed blant folk at de have vær? i haun at brydes paa Snarby, og den døede befant paa sit bryst at være blaa, skal der være kommen mistanke blant folk at ole Niels: kun have giort den døede nogen skade. Thomas Roelsen Snarby fremstoed for Retten og forklarede: at da de kom paa hans land, saa hand ikke at de vare sammen at brydes, men hand saae at tvende Karle kom leedendes med Lars Pedersen som et drukken Menneske, lagde ham paa en Sæng i hans huus, og lidet derefter, da de skulle see til ham, var hand død. Niels olsen paa sin Søns veigne fremlade i Rette, endeel folkes attester, som var med i samme følge, samme folk ere nu paa deres fiskerie i Findmarken; disse bevidner at de ingen Klammerie har sedt imellem ole Niels: og den afdøede Lars Peders: men de at vare venner, sad ved gaarden og talede sammen og havde noget brendevin i en flaske som de drak af. faderen til den afdøede Lars Peders: blev af Retten tilspurt, om hand bedkylder ole Niels: for nogen drabsgierning paa hans Søn? svarede: at hand ikke beskylder ham for noget saadant, men allene begierer et forhør hvorleedes det haver sig tildraget. Nok blev Manden paa Snarby Thomas Roels: tilspurt om hand hørte af den bemte: Lars Peders: om hand førend hand døede, klaget paa ole Niels: at hand skulde tilføyet sig nogen ulempe, hvoraf hand kunde faae skade? svarede: at hand intet hørt noget af hannem, viidere var Peder Lars: ikke begierende denne gang at Qvæstioneres derom, saasom hand ikke kand beskylde ole Niels: for nogen drabs gierning."

13. juni 1760 stevner Thomas enken Trine Figenschou, da hun har krevd ham på 3 rd 2 mk for noe brennevin han hadde lånt av hennes avdøde mann, Peder Figenschou. Thomas har betalt dette, men han mener det er urett, for han har levert tilbake brennevinet til Peder Figenschou. Da enken ikke har noen vitner og Thomas sverger seg fri, må enken betale tilbake disse pengene samt saksomkostninger.

Anne nevnes på Snarby i ei skatteliste 1763, men er borte ved folketellinga 1769.

Thomas dør på Snarby i 1767 og begraves i Tromsø.

Kilder: Manntallet 1701/2 Justisprotokoll for Helgøy 1707 - 1760 Ministerialbok for Tromsø 1753 - 1778 Skattelista 1763 Balsnes og Sletta i eldre tider (Alvin Andreassen) Anita Stenslands hjemmeside

AUGUST 10.2018 TAS

view all

Anne Olsdatter's Timeline

1695
1695
1717
1717
Age 22
Tromsøysund, Tromsø, Troms, Norge
1721
1721
Age 26
Tromsøysund, Tromsø, Troms, Norge
1721
Age 26
1763
1763
Age 68
Tromsøysund, Tromsø, Troms, Norge
1763
Age 68
Tromsø Prestegj., Troms, Norge
????
Snarby, Tromsøysund, Troms, NO