Annika Björkman Hugosdotter, Hamilton

public profile

Is your surname Björkman Hugosdotter?

Research the Björkman Hugosdotter family

Annika Björkman Hugosdotter, Hamilton's Geni Profile

Share your family tree and photos with the people you know and love

  • Build your family tree online
  • Share photos and videos
  • Smart Matching™ technology
  • Free!

About Annika Björkman Hugosdotter, Hamilton

Angående Annika Hugosdotter och att hon tillhörde ätten Hamilton eller att hon ens var oäkta dotter till Hugo Hamilton av Deserf, så går detta inte att belägga i några källor. I dombokerna från Kinds härad åren 1686-1710 förekommer hon endast med hennes patronymikon Hugosdotter, vem denna Hugo var går dessvärre inte att belägga. (*)Sonen Malkolm kan möjligen peka på en härstamning från Skottland, men dessvärre inte till ätten Hamilton, även om namnet förekommer inom ätten Hamilton. Första gången som hon omnämns ha hetat Hamilton är från 1800-talets början, där uppgiften först börjar cirkulera. Orsaken till varför hon har fått tillagt Hamilton kan möjligen bero på att senare medlemmar av släkten Björkman har lagt till efternamnet för att förgylla ättens ursprung. En intressant notis är dock att i domboken från 1708, omnämns hennes svåger Anders Bengtsson Staaf som var skriven i Söderträlje (Södertälje). En eventuell hypotes är att hon möjligen hade sin härstamning därifrån, men detta måste dock undersökas i Södertäljes rådhusrätt och det är troligen där som vi kan hitta Hugo NN.

Genom DNA finns vägar över Annika till i utlandet nu levande "Hamiltonättlingar", varför hypotesen om Annikas ursprung får kvarstå som hypotes.

(*) (*) Såväl son som en sonson är döpta till Malcolm, ett namn som inte finns tidigare i släkten. Därför kan namnen komma från Annikas "farfar" Malcolm Hamilton, of Ballygawley and Monea.

(*) Även om det finns bevis från genetiska studier, måste detta ändå styrkas i samtida dokument, något om inte gått att göra med Annika Hugosdotter. Om det finns genetiska kopplingar, måste dessa dock gås igenom via samtida dokument för att med säkerhet kunna binda henne till någon av medlemmar från ätten Hamilton. Enligt de militära rullor från 1620-1699, finns det fyra olika personer som hetat Hugo Hamilton och därav kan hon ha varit släkt med någon av dessa fyra. Men det är dock klart att hon inte är dotter till Hugo Hamilton av Deserf , eller för den delen Margareta Björnsköld, då den skriftliga dokumentationen saknas. Hugo NN är därmed det mest korrekta att beskriva henne, tills skriftliga bevis framkommit.

(I mantalslängderna 1681 och 1682 finns Lars Jonsson upptagen under Stommen i Marbäck. 1681 anges han vara soldat, 1682 rustmästare och med hustru. Att hans patronymikon anges, antyder att han på något sätt är en "prominent" person jämfört med sin omgivning. Rent spekulativt kan man tänka sig att det är kopplat till hustrun. Det kan ju också noteras att den snabba karriären från menig soldat till sergeant tidsmässigt tycks sammanfalla med att han gifter sig. Lars Björkmans hustru Annika Hugosdotter tycks ha varit driftig och bör ha fått någon typ av utbildning. Om det är så att hon är dotter till Hugh/Hugo Hamilton, som det spekuleras om, förefaller det troligt att farbrodern Malcom Hamilton tagit ansvar för hennes uppfostran. Att äldste sonen döps till Malcom kan tyda på att så är fallet. Och eftersom Malcom Hamilton är kompanichef för "Lars i Börkered" innebär det i så fall också att Lars och Annika kan ha mött varandra utan att Annika haft någon anknytning till Marbäck före giftermålet. \Håkan)

Gästgivare Annika Hugosdotter

Was at most 91 years.

Father: Hugo (Hugh) Hamilton of Deserf, 1st Lord of Glenawly Mother: Margaretha Krabbe af Svaneby (Sveneby) Born: 1648 1) Dead: 1739-12-30 Marbäck (Bäckagården) 2) Avled i "I hög ålder" - 90 år - enligt Dödboken i Marbäck.

Marbäck C:1 sid 339


Children with Fältväbel Lars Björkman (1640 - 1708)

Children: Malcolm Björkman (1682 - 1709) Jonas Larsson (1693 - 1768) ??? Larsdotter

Notes

1696 ger Annika 24 skilling? till kyrkan GID 1113.11.87000 vilket ar väsentligt mer än andra givare.

Annika var gift åtminstone 3 gånger varav 2 gånger efter Lars död. Annika fick dock inga barn i de äktenskapen.

Anders Hallin - kallad Marketentare var sjuklig och ett par år efter anteckningen är Annika gift med Sven Ekström som avled 1715.

Annika Hugosdotter överlät 1716 gästgiveriet till sin son Jonas Larsson (Björkman). Hon köpte därefter bl.a. Kringeslätt och Kärrabo i Marbäck.

Även Annika fick sin grav under kyrkans mittgång i Marbäcks kyrka.

De två kistorna påträffades 1921 i samband med kyrkans restaurering. Kistorna överfördes till Biörnskiöldska gravkoret som vid samma tillfälle igenmurades (vissa källor anger att det var 4 eller 5 kistor som påträffades)

Enlig uppgift hette hennes far Hugo (Hugh) Hamilton, invandrad från Skottland som var överste i krigen.

Hugo är ett tyskt namn som kom till Sverige med ätten Hamilton på 1600-talet. Hugo är en tysk kortform av namn som börjar på Hug-, vilket betyder håg.

Om Annika finns för närvarande inga fler uppgifter varför ett resonemang bör föras om hennes namn:

1/ Någon, okänt vem, har lagt till namnet Hamilton som ett möjligt alternativ och eftersom inga fler uppgifter om Annika finns så måste ett sådant namntillägg har gjorts med hänvisning till hennes patronymikon (se Ennes, Barthold Anders. Biografiska minnen af konung Carl XII:s krigare. 1-2. Sthm 1818-19 del 2 sidan 198).

2/ Om ursprunget för Annika skulle visa sig vara riktigt så måste man fråga sig hur hon hamnade i Marbäck.


Efter mannens död skötte hon gästgiveriet till 1716, då han överlät det till sonen Jonas.

Johan Andersson

På Annikas gravsten står även efternamnet Hamilton.

Annikas far är med allra största sannolihet Hugh (Hugo) Hamilton of Deserf. Under sin militära sejour i Sverige 1624-1662 föddes Annika.

Hugh (also known as Hugo in Swedish) var ursprungligen av den skotska ätten Hamiltons Deserf-gren (vars första medlemmar hade varit kusinerna till den lord Hamilton som blev förste jarl av Arran). Hugos far (och möjligen farfar) hade invandrat till Irland från Skottland. Familjen hade förvärvat Monea och Ballygawley i Tyrone och Fermanagh. Hans föräldrar var Malcolm Hamilton (död 1629), sedan 1623 ärkebiskop avCashell och således ledare för episkopala kyrkan i Irland, och dennes första hustru Mary Willkie of Sachtonhill. Hamilton flyttade till Sverige från Irland och deltog i trettioåriga kriget. I svensk tjänst som överste. Han fick Ljung- och Slefringe-fastigheterna i Östergötland såsom sätesgård. Omkring 1637 ingick Hugo Hamilton sitt första äktenskap, med Margaret Foratt, änka till överste och ambassadör James (Jakob Vilhelmsson) Spens, 1:e friherre af Orreholmen (död 1632). Friherrinnan Margaret hade två söner i sitt första äktenskap (majoren, friherre Axel Spens af Orreholmen, 1626-1656, och överste, friherre James Spens af Orreholmen, 1627-1665), som nu blev Hugo Hamiltons styvsöner. I äktenskapet fick Hugo en dotter, baronessan Bridget Margaret Hamilton of Glenawly, som 1659 gifte sig med friherre Gustaf Adolf Skytte. Hugo Hamilton naturaliserades 1648, tillsammans med sin yngste halvbror Ludvig, Lewis Hamilton, som svenska adelsmän och upphöjdes 1654 till friherrar, Hamilton af Deserf, och då blev han den förste friherren af Deserf i svenska adelsståndet. Nämnas bör att Annika lät sin son och sin sonson få namnet Malcolm efter sin farfar.

Larsa Fredriksson

Annika Hugosdotter. Född omkring år 1649. Hon kan ha haft sina rötter inom borgarståndet, då hon innehade titeln madame vid hennes död, vilket var ganska vanligt att den här titeln endast förekom hos gifta kvinnor ifrån borgarståndet.

Men hon kallas också för hustru, fältväbelskan och gästgiverskan e.nl ett flertal rättsprotokoll från åren 1686-1708. Hon var gift i sitt 1:a äktenskap med fältväbeln och gästgivaren Lars Björk/Björkman, före år 1682. Hon var dock bosatt vid Bäckagården i Marbäcks socken åren 1692-1739. Hon nämndes i två rättsfall i Kinds härad 1708-01-21. I det första fallet handlade om att hon anklagade en inhysekvinnan Kierstin i Kiällebacka, då hon för 14 år sedan, ha stulit fyra stycken guldringar från Annicka Hugosdotter. I tinget framkom det också att en ring hade sålts till Hans i Månstad, samt att den andre hade sålts till Annickas svåger, handelsmannen i Södertälje Anders Bengtsson Staaf. Den tredje ringen hade sålts till Fältväbeln Wurtzell i Tväred? Vad som hade hänt med den fjärde ringen, framkom dock inte. Resolutionen blev att Annicka fick tillbaka en utav sina fyra ringar, och detta var ifrån bonden Hans i Månstad. Den ring hon fick tillbaka var i guld och hade en diamant. Hon påträffas igen 1708-01-21 i samband med att hon anklagade sina grannar Nils och Pehr i Carlsgården i Marbäcks socken, Jon på Hyringeslätt och soldaten Anders Svensson i Skattegården i Marbäcks socken, för att ha förstört hennes verksamhet i gästgiveriet. Hon blev änka år 1708, men hon fortsatte att driva gästgiveriet, fram till omkring år 1716, då hon e.nl muntliga traditioner skall ha överlåtet gästgiveriet till hennes son Jonas Larsson, som skall ha brukat gården fram till hans död. Hon avled omkring år 1739 vid Bäckagården i Marbäcks socken i Kinds härad, Älvsborgs län, Västergötland. Hon begravdes 1739-12-30 i Marbäcks kyrka. Barn ifrån äktenskapet. · Malcolm Björckman. Född omkring år 1682. Han nämns som furir vid Jönköpings regemente före 1703-10-31, han avancerade därefter till förare i samma regemente. Han avancerade till fältväbel 1705-08-28, adjutant 1706-08-08, samt till löjtnant i samma regemente 1708-12-08. Han stupade vid slaget i Poltava 1709-06-28.

· Jonas Larsson. Född omkring år 1693. Gästgivare, skattebonde och danneman, samt gevaldiger vid hans död. Död 1768-02-29 vid Kärringslätt i Marbäcks socken.

[1] Kinds häradsrätt AIa:7 (1701-1710) Bild 277, samt Bild 278.

[2] Kinds häradsrätt AIa:7 (1701-1710) Bild 278, nr 2

[3] Släktföreningen Björkman.

[4] Marbäck C:1 (1723-1747) Bild 151 / sid 331

[5] Tryckt-litteratur-Lewenhaupt-1-1700-1718-Bild-300-sid-55

[6] Marbäck C:2 (1748-1849) Bild 259 / sid 509

[1] Kinds häradsrätt AIa:5 (1686-1695) Bild 228, samt bild 229, nr 10.

[2] Kinds häradsrätt AIa:5 (1686-1695) Bild 7, nr 8.

[3] Se mantalslängderna ifrån Älvsborgs län, åren 1692-1708.

[4] Marbäck C:1 (1723-1747) Bild 30 / sid 51

About Annika Björkman Hugosdotter, Hamilton (svenska)

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0043928_00148?c=0&m=0&s=0&cv=0#?cv=147&z=1669.3978%2C2120.7061%2C1153.9972%2C856.7342

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0043928_00148?c=0&m=0&s=0&cv=0#?cv=147&z=719.3431%2C1683.1649%2C2698.942%2C1562.1022

Information, foton och evenemang för ättlingar till Lars Björkman (1640-1708) och Annika Hugosdotter Hamilton (1648/1651-1739). De bodde på Bäckagården i Marbäck söder om Ulricehamn där de drev gästgiveri. Lars drunknade i Åsunden, både han och Annika begravdes under mittgången i Marbäcks kyrka. Lars och Annika fick två barn. Sonen Malkolm (1682-1709) var officer och stupade i Poltava, han hade inga ättlingar. Sonen Jonas (1693-1768) fortsatte driva gästgiveriet och valdes till riksdagsman. Jonas fick fem barn med hustrun Britta Nilsdotter (1697-1730) och fem barn med sin andra hustru Elsa* Beata Floberg (1707-1776). Från åtta av dessa kommer släktföreningens medlemmar. . Gren 1 Annika (1722-1778) Gren 2 Lars (1725-1784) Gren 3 Maria (1728-1781) Gren 4 Malkolm (1730-1807) Gren 5 Anders (1733-1794) Gren 6 Jakob (1737-1807) Gren 7 Isak (1740-1805) Gren 8 Britta (1744-1779)

[1] Kinds häradsrätt AIa:7 (1701-1710) Bild 277, samt Bild 278.

[2] Kinds häradsrätt AIa:7 (1701-1710) Bild 278, nr 2

[3] Släktföreningen Björkman.

[4] Marbäck C:1 (1723-1747) Bild 151 / sid 331

[5] Tryckt-litteratur-Lewenhaupt-1-1700-1718-Bild-300-sid-55

[6] Marbäck C:2 (1748-1849) Bild 259 / sid 509

[1] Kinds häradsrätt AIa:5 (1686-1695) Bild 228, samt bild 229, nr 10.

[2] Kinds häradsrätt AIa:5 (1686-1695) Bild 7, nr 8.

[3] Se mantalslängderna ifrån Älvsborgs län, åren 1692-1708.

[4] Marbäck C:1 (1723-1747) Bild 30 / sid 51

Gästgiveribyggnaden på Bäckagården i Marbäck kallas ofta nyckelhålshuset. Byggnaden ägs och förvaltas numera av Släktföreningen Björkman från Marbäck. Vart annat år brukar man samlas här föra att hålla årsmöte. Nu senast 2016 18 juni.

Släktföreningen Björkman från Marbäck samlades 18 juni 2016 på Bäckagården, Marbäck. Det gamla gästgiveriet, ofta kallat nyckelhålshuset, i Marbäck ägs av Släktföreningen Björkman och här höll föreningen i lördags sitt årsmöte under ledning av ordförande Peter Björkman. Ett 40-tal medlemmar deltog, flera tillresta från Stockholm, Linköping, Falsterbo, Varberg m fl ställen. Efter årsmöte och kaffe med dopp hos Brita och Torbjörn i Bäckagården intogs lunch på Bryggan. Regnet avtog och båtturen med Jörgen Rosell som kapten på M/S Sylvia erbjöd fina vyer av Åsundens omgivningar. Ulricehamnsguiden Gun Ohlsson underhöll under hela resan med berättelser om platser och människor runt Åsunden. Historier från äldre tider blandade hon med lite dagsaktuellt kändisskvaller. En av de mer uppmärksammade platserna som passerades var klövstenen utanför Alanäset (den med markeringar för Åsundens vattenstånd). Här drunknade anfadern Lars Björkman i mars 1708. Han efterlämnade hustrun Annika Hugosdotter Hamilton och deras två söner Malkolm och Jonas. Malkolm Björkman avled året efter då han deltog i slaget vid Poltava. Jonas Larsson Björkman var gästgivare i Marbäck och riksdagsman, det är ättlingar till åtta av Jonas barn som nu är medlemmar i Släktföreningen Björkman från Marbäck. Nästa möte kommer hållas i och runt Storkyrkan i Stockholm helgen före midsommar 2017. /Ulricehamns Tidning Där de bl.a. berättade om slaget vid Poltava. ------------------------------------------------------------------------------

Angående Annika Hugosdotter och att hon tillhörde ätten Hamilton eller att hon ens var oäkta dotter till Hugo Hamilton av Deserf, så går detta inte att belägga i några källor. I dombokerna från Kinds härad åren 1686-1710 förekommer hon endast med hennes patronymikon Hugosdotter, vem denna Hugo var går dessvärre inte att belägga. (*)Sonen Malkolm kan möjligen peka på en härstamning från Skottland, men dessvärre inte till ätten Hamilton, även om namnet förekommer inom ätten Hamilton. Första gången som hon omnämns ha hetat Hamilton är från 1800-talets början, där uppgiften först börjar cirkulera. Orsaken till varför hon har fått tillagt Hamilton kan möjligen bero på att senare medlemmar av släkten Björkman har lagt till efternamnet för att förgylla ättens ursprung. En intressant notis är dock att i domboken från 1708, omnämns hennes svåger Anders Bengtsson Staaf som var skriven i Söderträlje (Södertälje). En eventuell hypotes är att hon möjligen hade sin härstamning därifrån, men detta måste dock undersökas i Södertäljes rådhusrätt och det är troligen där som vi kan hitta Hugo NN.

Genom DNA finns vägar över Annika till i utlandet nu levande "Hamiltonättlingar", varför hypotesen om Annikas ursprung får kvarstå som hypotes.

(*) (*) Såväl son som en sonson är döpta till Malcolm, ett namn som inte finns tidigare i släkten. Därför kan namnen komma från Annikas "farfar" Malcolm Hamilton, of Ballygawley and Monea.

(*) Även om det finns bevis från genetiska studier, måste detta ändå styrkas i samtida dokument, något om inte gått att göra med Annika Hugosdotter. Om det finns genetiska kopplingar, måste dessa dock gås igenom via samtida dokument för att med säkerhet kunna binda henne till någon av medlemmar från ätten Hamilton. Enligt de militära rullor från 1620-1699, finns det fyra olika personer som hetat Hugo Hamilton och därav kan hon ha varit släkt med någon av dessa fyra. Men det är dock klart att hon inte är dotter till Hugo Hamilton av Deserf , eller för den delen Margareta Björnsköld, då den skriftliga dokumentationen saknas. Hugo NN är därmed det mest korrekta att beskriva henne, tills skriftliga bevis framkommit.

(I mantalslängderna 1681 och 1682 finns Lars Jonsson upptagen under Stommen i Marbäck. 1681 anges han vara soldat, 1682 rustmästare och med hustru. Att hans patronymikon anges, antyder att han på något sätt är en "prominent" person jämfört med sin omgivning. Rent spekulativt kan man tänka sig att det är kopplat till hustrun. Det kan ju också noteras att den snabba karriären från menig soldat till sergeant tidsmässigt tycks sammanfalla med att han gifter sig. Lars Björkmans hustru Annika Hugosdotter tycks ha varit driftig och bör ha fått någon typ av utbildning. Om det är så att hon är dotter till Hugh/Hugo Hamilton, som det spekuleras om, förefaller det troligt att farbrodern Malcom Hamilton tagit ansvar för hennes uppfostran. Att äldste sonen döps till Malcom kan tyda på att så är fallet. Och eftersom Malcom Hamilton är kompanichef för "Lars i Börkered" innebär det i så fall också att Lars och Annika kan ha mött varandra utan att Annika haft någon anknytning till Marbäck före giftermålet. \Håkan)

Gästgivare Annika Hugosdotter

Was at most 91 years.

Father: Hugo (Hugh) Hamilton of Deserf, 1st Lord of Glenawly Mother: Margaretha Krabbe af Svaneby (Sveneby) Born: 1648 1) Dead: 1739-12-30 Marbäck (Bäckagården) 2) Avled i "I hög ålder" - 90 år - enligt Dödboken i Marbäck.

Marbäck C:1 sid 339


Children with Fältväbel Lars Björkman (1640 - 1708)

Children: Malcolm Björkman (1682 - 1709) Jonas Larsson (1693 - 1768) ??? Larsdotter

Notes

1696 ger Annika 24 skilling? till kyrkan GID 1113.11.87000 vilket ar väsentligt mer än andra givare.

Annika var gift åtminstone 3 gånger varav 2 gånger efter Lars död. Annika fick dock inga barn i de äktenskapen.

Anders Hallin - kallad Marketentare var sjuklig och ett par år efter anteckningen är Annika gift med Sven Ekström som avled 1715.

Annika Hugosdotter överlät 1716 gästgiveriet till sin son Jonas Larsson (Björkman). Hon köpte därefter bl.a. Kringeslätt och Kärrabo i Marbäck.

Även Annika fick sin grav under kyrkans mittgång i Marbäcks kyrka.

De två kistorna påträffades 1921 i samband med kyrkans restaurering. Kistorna överfördes till Biörnskiöldska gravkoret som vid samma tillfälle igenmurades (vissa källor anger att det var 4 eller 5 kistor som påträffades)

Enlig uppgift hette hennes far Hugo (Hugh) Hamilton, invandrad från Skottland som var överste i krigen.

Hugo är ett tyskt namn som kom till Sverige med ätten Hamilton på 1600-talet. Hugo är en tysk kortform av namn som börjar på Hug-, vilket betyder håg.

Om Annika finns för närvarande inga fler uppgifter varför ett resonemang bör föras om hennes namn:

1/ Någon, okänt vem, har lagt till namnet Hamilton som ett möjligt alternativ och eftersom inga fler uppgifter om Annika finns så måste ett sådant namntillägg har gjorts med hänvisning till hennes patronymikon (se Ennes, Barthold Anders. Biografiska minnen af konung Carl XII:s krigare. 1-2. Sthm 1818-19 del 2 sidan 198).

2/ Om ursprunget för Annika skulle visa sig vara riktigt så måste man fråga sig hur hon hamnade i Marbäck.


Efter mannens död skötte hon gästgiveriet till 1716, då han överlät det till sonen Jonas.

Johan Andersson

På Annikas gravsten står även efternamnet Hamilton.

Annikas far är med allra största sannolihet Hugh (Hugo) Hamilton of Deserf. Under sin militära sejour i Sverige 1624-1662 föddes Annika.

Hugh (also known as Hugo in Swedish) var ursprungligen av den skotska ätten Hamiltons Deserf-gren (vars första medlemmar hade varit kusinerna till den lord Hamilton som blev förste jarl av Arran). Hugos far (och möjligen farfar) hade invandrat till Irland från Skottland. Familjen hade förvärvat Monea och Ballygawley i Tyrone och Fermanagh. Hans föräldrar var Malcolm Hamilton (död 1629), sedan 1623 ärkebiskop avCashell och således ledare för episkopala kyrkan i Irland, och dennes första hustru Mary Willkie of Sachtonhill. Hamilton flyttade till Sverige från Irland och deltog i trettioåriga kriget. I svensk tjänst som överste. Han fick Ljung- och Slefringe-fastigheterna i Östergötland såsom sätesgård. Omkring 1637 ingick Hugo Hamilton sitt första äktenskap, med Margaret Foratt, änka till överste och ambassadör James (Jakob Vilhelmsson) Spens, 1:e friherre af Orreholmen (död 1632). Friherrinnan Margaret hade två söner i sitt första äktenskap (majoren, friherre Axel Spens af Orreholmen, 1626-1656, och överste, friherre James Spens af Orreholmen, 1627-1665), som nu blev Hugo Hamiltons styvsöner. I äktenskapet fick Hugo en dotter, baronessan Bridget Margaret Hamilton of Glenawly, som 1659 gifte sig med friherre Gustaf Adolf Skytte. Hugo Hamilton naturaliserades 1648, tillsammans med sin yngste halvbror Ludvig, Lewis Hamilton, som svenska adelsmän och upphöjdes 1654 till friherrar, Hamilton af Deserf, och då blev han den förste friherren af Deserf i svenska adelsståndet. Nämnas bör att Annika lät sin son och sin sonson få namnet Malcolm efter sin farfar.

Fortsättning på Annika Hugosdotter: Majoren Hans Björnskiöld var dopvittne och fadder till Annika Björkman Hugosdotters sonson Malcolm Björkman år 1730. Denne Hans är son till Anders Björnskiöld och Margareta Krabbe af Svaneby och troligen därmed halvbror till Annika.

Larsa Fredriksson

Annika Hugosdotter. Född omkring år 1649. Hon kan ha haft sina rötter inom borgarståndet, då hon innehade titeln madame vid hennes död, vilket var ganska vanligt att den här titeln endast förekom hos gifta kvinnor ifrån borgarståndet.

Men hon kallas också för hustru, fältväbelskan och gästgiverskan e.nl ett flertal rättsprotokoll från åren 1686-1708. Hon var gift i sitt 1:a äktenskap med fältväbeln och gästgivaren Lars Björk/Björkman, före år 1682. Hon var dock bosatt vid Bäckagården i Marbäcks socken åren 1692-1739. Hon nämndes i två rättsfall i Kinds härad 1708-01-21. I det första fallet handlade om att hon anklagade en inhysekvinnan Kierstin i Kiällebacka, då hon för 14 år sedan, ha stulit fyra stycken guldringar från Annicka Hugosdotter. I tinget framkom det också att en ring hade sålts till Hans i Månstad, samt att den andre hade sålts till Annickas svåger, handelsmannen i Södertälje Anders Bengtsson Staaf. Den tredje ringen hade sålts till Fältväbeln Wurtzell i Tväred? Vad som hade hänt med den fjärde ringen, framkom dock inte. Resolutionen blev att Annicka fick tillbaka en utav sina fyra ringar, och detta var ifrån bonden Hans i Månstad. Den ring hon fick tillbaka var i guld och hade en diamant. Hon påträffas igen 1708-01-21 i samband med att hon anklagade sina grannar Nils och Pehr i Carlsgården i Marbäcks socken, Jon på Hyringeslätt och soldaten Anders Svensson i Skattegården i Marbäcks socken, för att ha förstört hennes verksamhet i gästgiveriet. Hon blev änka år 1708, men hon fortsatte att driva gästgiveriet, fram till omkring år 1716, då hon e.nl muntliga traditioner skall ha överlåtet gästgiveriet till hennes son Jonas Larsson, som skall ha brukat gården fram till hans död. Hon avled omkring år 1739 vid Bäckagården i Marbäcks socken i Kinds härad, Älvsborgs län, Västergötland. Hon begravdes 1739-12-30 i Marbäcks kyrka. Barn ifrån äktenskapet. · Malcolm Björckman. Född omkring år 1682. Han nämns som furir vid Jönköpings regemente före 1703-10-31, han avancerade därefter till förare i samma regemente. Han avancerade till fältväbel 1705-08-28, adjutant 1706-08-08, samt till löjtnant i samma regemente 1708-12-08. Han stupade vid slaget i Poltava 1709-06-28.

· Jonas Larsson. Född omkring år 1693. Gästgivare, skattebonde och danneman, samt gevaldiger vid hans död. Död 1768-02-29 vid Kärringslätt i Marbäcks socken.

[1] Kinds häradsrätt AIa:7 (1701-1710) Bild 277, samt Bild 278.

[2] Kinds häradsrätt AIa:7 (1701-1710) Bild 278, nr 2

[3] Släktföreningen Björkman.

[4] Marbäck C:1 (1723-1747) Bild 151 / sid 331

[5] Tryckt-litteratur-Lewenhaupt-1-1700-1718-Bild-300-sid-55

[6] Marbäck C:2 (1748-1849) Bild 259 / sid 509

[1] Kinds häradsrätt AIa:5 (1686-1695) Bild 228, samt bild 229, nr 10.

[2] Kinds häradsrätt AIa:5 (1686-1695) Bild 7, nr 8.

[3] Se mantalslängderna ifrån Älvsborgs län, åren 1692-1708.

[4] Marbäck C:1 (1723-1747) Bild 30 / sid 51.

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Hamilton_af_Hageby_nr_99 -

Är det någon som kollat sambandet mellan Annika denne Malkolm Hamilton, friherre Hamilton af Hageby, (son av John Hamilton, se friherrliga ätten Hamilton af Deserf nr 50, Tab. 3), friherre och herre till Hageby, Hökälla och Råda, alla i Västergötland. Född (1635-04-13) 1635-04-18 i Irland. ???

view all

Annika Björkman Hugosdotter, Hamilton's Timeline

1649
1649
1682
1682
Age 33
Marbäck, Älvsborgs län (P), Sweden
1693
February 15, 1693
Age 44
Marbäck, Älvsborg (P), Sweden
1739
December 30, 1739
Age 90
Marbäck, Älvsborg (P), Sweden
????