Is your surname de Fine?

Research the de Fine family

Arnold de Fine's Geni Profile

Records for Arnoldus "Arnold de Fine" de Fine

26,025 Records

Share your family tree and photos with the people you know and love

  • Build your family tree online
  • Share photos and videos
  • Smart Matching™ technology
  • Free!

Share

Arnoldus "Arnold de Fine" de Fine, kapelmester hos Frederik II av Danmark

Also Known As: "Arnoldus de Fine"
Birthdate: (56)
Birthplace: van den E(y)nde), Antwerpen, Belgium /Nederland
Death: November 13, 1586 (52-60)
Helsingør, Fredriksborg, Danmark
Place of Burial: Denmark
Immediate Family:

Son of Hans de Fine
Husband of Annike Pedersdatter Schildig and Barbara Hieronimusdatter Knoph
Father of Anna Catharina Arnoldsdotter de Fine; Peder Arnoldsen de Fine; Arnold Arnoldson De Fine; Frederik Arnoldsen de Fine; Hans Arnoldsen de Fine and 2 others

Occupation: Hoffkapellmester i København. Fredrik 2`s kjente organist, sangmester., kapelmester hos Frederik II av Danmark, , Hoffkapellmester
Managed by: Private User
Last Updated:

About Arnold de Fine

Arnold de Fine[1, 2, 3]

1530 - 1586

Fødsel ca. 1530

Køn Mand

Død 13 nov. 1586

Sidst ændret 02 sep. 2009

Familie 1 Anna|Annike Pedersdatter, d. 1576

Børn

1. Cathrine Arnoldsdatter de Fine, f. ca. 1570, d. 01 sep. 1601

Sidst ændret 07 aug. 2008

Familie 2 Barbara Knoph, f. ca. 1549, Friedland, Brandenburg, Germany , d. 01 nov. 1609

Børn

1. Hans Arnoldsen de Fine, f. 1579, København (Copenhagen) , d. 09 jun. 1637, Helsingborg, Helsingborg, Skaane, Sverige

Sidst ændret 07 aug. 2008

Kilder

[S100] Anetavler for berømte danskere, 1. saml. , Carl Langholz , (Dansk Historisk Forlag), side 9.

[S100] Anetavler for berømte danskere, 1. saml. , Carl Langholz , (Dansk Historisk Forlag), oversigtstavle 3, side 380.

[S99] Slægterne Olivaius og de Fine, personalhistoriske eftertninger om disse slægter, 1894, side 63.

http://finnholbek.dk/genealogy/getperson.php?personID=I26294&tree=2

KJM 17.11. 2010

Musiker i det danske Hofkapel 1556. Dronningens organist 1560. Kapelmester 5.6 1571


http://genealogy.munthe.net/database/g0003676.html#I5295

1535 - 13 Nov 1586

TITLE: de

BIRTH: 1535, Antwerpen, Belgium

DEATH: 13 Nov 1586, København, Danmark

BURIAL: Slagelse, Vestsjælland, Denmark

EVENT: Occupation: Hoffkapellmester

Family 1 : PEDERSDATTER, Anna

MARRIAGE: 1560, Antwerpen, Belgium

+FINE, Anna Catharina de

Family 2 : KNOPF, Barbara

MARRIAGE: 1580

+FINE, Hans de

Family 3 : SCHILDIG, Annike Pedersdatter


Han var dirigent for det første kongelige kapel

http://da.wikipedia.org/wiki/Arnold_de_Fine

http://www.naxos.com/composerinfo/Arnoldus_De_Fine/27169.htm


Arnold de Fine

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi

Arnold de Fine (Arnoldus de Fine) (ca. 1530 - 13. november 1586) var en flamsk/dansk organist og kapelmester, der fra 1556 boede og arbejdede i Danmark for kong Christian 3. og Frederik 2. Han menes at stamme fra Antwerpen, muligvis med navnet van Eynde eller von Ende, og døde i Helsingør, og formodes at være begravet i St. Mikkels kirke i Slagelse, fordi han angiveligt besad et beneficie der (løngivende, men arbejdsfrit embede).

Hans efterkommere beklædte mange offentlige hverv i Danmark og Norge, f.eks. som præster, biskopper eller kongelige embedsmænd og kendes i dag under forskellige afledninger af navnet (de Fine Olivarius, de Fine Licht og de Fine Skibsted). Mange af dem bar fornavnet Arnold.

Fra 1556 - 1560 og igen fra 1563 var han ansat hos kong Christian 3. I de mellemliggende år var han organist for dronningen. I 1565 fik han et vikarie i Roskilde Domkirke (midlertidigt beneficie). Da kapellet efter Den Nordiske Syvårskrig trængte til en reorganisering udnævntes de Fine 5. juni 1571 til kapelmester (for Det Kongelige Kapel) som afløser for Amsfortius. Samme år fik han fornyet sit vikarie i Roskilde, og i betragtning af hans lange og tro tjeneste fik han 1583 et kannikedømme i Århus. Disse fiktive embeder (beneficer eller præbender) var en overlevering fra den katolske tid, og kongen benyttede dem som løn til sine ansatte, uden at der var kirkelige pligter knyttet til dem.

Følgende dokument fra Kjøbenhavns Diplomatarium fortæller at Arnold de Fine 24 november 1578 får ejendomret til et hus i København:

Citat Wij Frederich thend anden etc. giøre alle witterligt, at wij aff wor synderlige gunst och naade haffue wnt, skiøt och giffuet och nu med thette wort obne breff wnde, skiøde och giffue os elskelige Arnoldus de Fine wor capellmester och hans arffuinge ett wort och kronens hus och woning wdj wor kiøpsted Kiøpnehaffn ligendis wdj Leerstredet wd med algaden, østen op till Claus Wit guldsmed, westen op thill Willom apoteckers stald, och strecker sig samme gaard norden ther fran lige emod thuende huse paa Amagerthorre, Hans Thuesen och Thommes Badskier iboer, huilcken forskrefne gaard osv. Actum Koldinghus thend 24 nouembris aar etc. mdlxxviij. Citat

Transkribering: Vi Frederik 2. offentliggør at vi af vores nåde gennem dette åbne brev tilskøder og giver vores højt satte Arnoldus de Fine, vor kapelmester, og hans arvinger et af vores og kronens huse i vor købstad København beliggende i Læderstræde ud mod Algaden (nu Købmagergade) mellem guldsmed Claus Wits hus og Willom apotekers stald og i udstrækning helt frem til to huse på Amagertorv, hvor Hans Thuesen og Thommes Badskier bor…… Underskrevet på Koldinghus d. 24. november 1578.

En af kilderne hævder at han ydermere fra 1581 fik indtægterne fra en lille beværtning og have, lige udenfor Nørreport i København.

Som kapelmester havde han sangerdrengene under sin specielle varetægt. Af samtiden nævnes han som en betydelig musiker (Hans Mikkelsen Ravn i Heptachordum Danicum). En komposition af ham: Wann mein Stündlein vorhanden ist findes på CD'en Royal music from the courts of king Fredrik II and Christian IV på forlaget Dacapo.

Arnold de Fine var gift 2 gange: med Annike Pedersdatter (d. 1576) og derefter med Barbara Hieronymidatter Knoff. Hans søn af 1. ægteskab Petrus Arnoldi de Fine (død 1620) var sanger i kapellet. En søn af 2. ægteskab Arnoldus de Fine (Arnold, Arnoldii, Arnold v. Ende) var elev af bl.a. Melchior Borchgrevinck og blev ansat som instrumentist i kapellet 1603, men afskediges sammen med flere andre 1627 da kapellet indskrænkedes som følge af krigsbegivenhederne. Fra 1613 havde han opsigt med kapellets instrumenter og i 1620 fik han vikarie i Roskilde.

http://da.wikipedia.org/wiki/Arnold_de_Fine (9 nov 2008)


http://da.wikipedia.org/wiki/Arnold_de_Fine


Fredrik II's kjente organist og sangmester. Hoffkapellmester i København.

Kilde: nermo.org


http://genealogy.munthe.net/database/g0003676.html#I5295

De Fine was Dutch. His family also used the names Van Eynde and von Ende. He probably left his native country because of religious persecution during the reign of Philip II. For a long time he had a foremost position in the Danish Court's Chapel. He was a musician possibly buried in Saint Mikkels Church in Slagelse, Sjælland. Sources: Title: HANSEN.FTW

Sources

  • Stamtavler over slægterne "Olivarius" og "de Fine" 1894 - page 63 - PDF: Arnoldus de Fine

Arnold de Fine (Arnoldus de Fin) (ca. 1530 - November 13, 1586) var en flamländsk / dansk organist och dirigent, som från 1556 bott och arbetat i Danmark för King Christian 3 och Frederick second Han tros komma från Antwerpen, möjligen med namnet van synd eller von slut, och dog i Helsingör, och är tänkt att vara begravd i S: t Mikaels kyrka i Slagelse, eftersom han påstås hade en beneficie där (løngivende men arbetar fritt kontor). Hans ättlingar ockuperade många offentliga kontor i Danmark och Norge, till exempel. som präster, biskopar eller kungliga tjänstemän och som idag är känd under olika avledningar av namnet (Fine Olivarius, de Fine Licht och de Fine Skibsted). Många av dem bar förnamnet Arnold. Från 1556 - 1560 och igen från 1563 arbetade han för kung Christian 3 Under mellanliggande år var han organist till drottningen. År 1565 var han en ersättning i Roskilde domkyrka (tillfälligt beneficie). Eftersom kapellet efter Nordiska sjuårskriget var i behov av en omorganisation utsågs den femte Fine Juni-ledare (för Slottskyrkan), som ersätter Amsfortius. Samma år han förnyade sin ersättare i Roskilde, och med tanke på hans lång och trogen tjänst fick han en 1583 kannikedømme i Århus. Dessa fiktiva kontor (eller præbender tillsatta), var en tradition av den katolska tiden, och kungen använde dem som löner till sina anställda, utan några kyrkliga uppdrag knutna till dem. Följande dokument från "i" Kjøbenhavns Diplomatarium "/ i", säger att Arnold de Fine November 24, 1578 tillhör ett hus i Köpenhamn: "i" Wij Fredrich thend andra osv giøre alla Witter att Wij AFF HAU synder lika förmån och nåd haffue WNT, skiøt och giffuet och nu Thet vört obne BREF wnde , skiøde och giffue oss älskvärda Arnoldus de Fine HAU capellmester och hans arffuinge en vört och Crown House och Woning wdj HAU kiøpsted Kiøpnehaffn ligendis wdj Leerstredet wd med Algade öst fram till Claus Wit guldsmed, Westerville upp Thill Willom apoteckers Barn och Strecker samma gård norr finns Fran emod bara thuende hus på Amagerthorre Hans Thuesen och Thommes Badskier iboer, huilcken forskrefne gården etc. actum Koldinghus thend nouembris 24 år etc. mdlxxviij '/ jag.' "'i" '/ i "transkription:" i " Vi Frederik second publicerar vi på vår nåd genom detta öppna brev befordras och ger våra högt uppsatta Arnoldus de Fine, vår dirigent och hans arvingar en av våra och husen kronan i vår stad Köpenhamn ligger i Læderstræde mot Algade (nu Købmagergade) mellan guldsmed Claus Wits hus och Willom apotek stabil och till stor del upp till två hus på Amager Torv, där Hans Thuesen och Thommes Badskier leva ... ... Undertecknad på Koldinghus den 24: e november 1578:e '/ i " En källa hävdar att han ger mer intäkter från 1581 var från en liten pub och trädgård, strax utanför Nørreport i Köpenhamn. Som dirigent hade han sångare pojkar under hans särskild omsorg. Av hans samtida nämner honom som en stor musiker (Hans Mikkelsen Ravn i Heptachordum Danicum). En komposition av honom:. "Under" Wann ist mein Stündlein Vorhanden «/ i» finns på CD "i" Music From The Royal Courts of kung Frederik II och Christian IV "/ i" utgiven av Dacapo var Arnold de Fine gift 2 gånger: med Anniken Pedersdatter (d. 1576) och sedan med Barbara Hieronymidatter Knoff. Hans son, den första äktenskap Petrus Arnoldi de Fine (död 1620) var sångare i kapellet. En son av 2 äktenskap Arnoldus de Fine (Arnold, Arnoldii, Arnold V. Avsluta) var elev till en sådan Melchior Borchgrevinck och var anställd som en instrumentalist i kapellet av 1603, men avfärdas tillsammans med flera andra 1627 när kapellet minskade som en följd av krig händelser. Från 1613 hade han en sensation med kapell instrument och år 1620 var han personaluthyrningsföretag i i Antwerpen, är tänkt att vara migreras. från Nederländerna mot mitten av det sextonde århundradet. Han kom till Danmark, där han nämns första gången i år 1556 som ledamot av kung Kristian den tredje Capel, "ArnoJdus Orgelist". Kung Fredrik den andra gav honom under år 1567 ett hus i Læderstræde "i" "quit och Frijs wdy hans liffstidh," / i "och han kallade som" Organist Arnoldus von End ". Från 1565 var han kyrkoherde i S: t Johannis Evangelist Altar .. Roskilde Domkyrka, som Vicari han hade till sin död på 5 juni 1571 utsågs han Capelmester Enligt Kong Skrivelse av den 19 mar 1573, han, i sällskap med Master Niels Nielsen Kolding och Hofprædikanten Christopher Knopf, Användning av Provstegaarden i Kolding: "i »" och Schall för "sup" ne «/ sup» HAU Ledare DET sammestedz haffue med honom de små finkar [C: Sångare} VDI vört Contorie ".." / i »År 1576 tog han som en Guild bror i danska Compagni Kungen gav honom och hans arvingar under år 1578 lagfart i nämnda hus, och gav honom namnet som Arnoldus de Fine. När kung Brev den 28 mars 1583, hade han blivit lovad i den första Canonicat, som var ledig, och Præbendet i Århus tillskrevs honom samma år. Han dog 13 November 1586 och måste - enligt Erik Pontoppidan: s "Annales Eccles. . Dan. ". IV S. 219 -.. Har varit begravd i S: t Mikaels kyrka i Slagelse) Gift 1 ° m" i "Anna (Anniken) Pedersdatter," / i "på 1576:e 2 Barn Gift 2 ° m. "i" Barbara Hieronymi dotter / i ", troligen född i Friediand när hennes bror, Royal. Confessionaurius, Master Christopher Hieronymi Knopf, föddes där. År 1587 hade 8 av de kungliga sångaren pojkarna stanna hos henne," Arnoldi Singing herres hustru "och betalade 25 dollar i månaden för dem. 6 Barn.Arnold von Ende de Fine Han formodes at være udvandret fra Nederlandene henimod slutningen af det sekstende århundrede, han ko til Danmark, hvor han første gang nævnes i 1556 som medlem af Kong Christian den 3. kapel. Kong frederik den 2. gav ham i 1567 et hus i Læderstræde, og han kaldtes da "Organist Arnoldus von Ende", (ifølge Frederiks 2. hof-mandtals og spise-ordning af 22 juni 1564 havde Arnoldus Organist i årlig underholdning fra Københavns Slot: 1 okse, 3 svin, 3 lam, 1 td. smør, 3 pund og 3 pund malt). Fra 1565 var han vikar till St. Johannis Evangelistes Altar i Roskilde Domkirke, hvilket han havde til sin død. den 5 juni 1571 udnævntes han til kapelmester. I følge Kongebrev af 19 marts 1573 fik han, i forening med mester Niels Nilesen, Kolding, og Hofprædikanten Christopher Knopf, brugen af Provstegården i Kolding. I 1576 optoges han som Laugsbroder i Danske Compagni. Kongen gav ham og hans arvinger skødet på forannævnte hus i 1578, og benævner ham da Arnoldus de Fine. ved kongebrev af 28 marts 1583 havde han fået løfte på på det første Canonicat som blev ledig, og prebendet i Århus tillagdes ham samme år.

----------------------------------

3960 von Ende (Eynde) (de Fine), Arnold. Musiker. Kapellmästare i Köpenhamn, Danmark. Född i Antwerpen. Död 13/11 1586 i Helsingör, Danmark. (Barn 1980)

Gift 1:o med Pedersdatter, Annike. Död 5/8 1576 i Köpenhamn, Danmark.

Gift 2:o med efterföljande ana.

3961 Hieronymidatter Knoff (Knopf), Barbara. Född i Friedland, Preussen. Död 1/11 1609 i Aarhus, Danmark. (Barn 1980, Far 7922)

Gift med föregående ana.

http://aforum.genealogi.se/discus/messages/83331/16944.html?978506954


Arnold de Fine (Arnoldus de Fine) (ca. 1530 – 13. november 1586) var en flamsk/dansk organist og kapelmester, der fra 1556 boede og arbejdede i Danmark for kong Christian 3. og Frederik 2. Han menes at stamme fra Antwerpen, muligvis med navnet van Eynde eller von Ende, og døde i Helsingør, og formodes at være begravet i St. Mikkels kirke i Slagelse, fordi han angiveligt besad et beneficie der (løngivende, men arbejdsfrit embede).

Hans efterkommere beklædte mange offentlige hverv i Danmark og Norge, f.eks. som præster, biskopper eller kongelige embedsmænd og kendes i dag under forskellige afledninger af navnet (de Fine Olivarius, de Fine Licht og de Fine Skibsted). Mange af dem bar fornavnet Arnold.

Fra 1556 – 1560 og igen fra 1563 var han ansat hos kong Christian 3. I de mellemliggende år var han organist for dronningen. I 1565 fik han et vikarie i Roskilde Domkirke (midlertidigt beneficie). Da kapellet efter Den Nordiske Syvårskrig trængte til en reorganisering udnævntes de Fine 5. juni 1571 til kapelmester (for Det Kongelige Kapel) som afløser for Amsfortius. Samme år fik han fornyet sit vikarie i Roskilde, og i betragtning af hans lange og tro tjeneste fik han 1583 et kannikedømme i Århus. Disse fiktive embeder (beneficer eller præbender) var en overlevering fra den katolske tid, og kongen benyttede dem som løn til sine ansatte, uden at der var kirkelige pligter knyttet til dem.

Følgende dokument fra Kjøbenhavns Diplomatarium fortæller at Arnold de Fine 24 november 1578 får ejendomsret til et hus i København:

Citat Wij Frederich thend anden etc. giøre alle witterligt, at wij aff wor synderlige gunst och naade haffue wnt, skiøt och giffuet och nu med thette wort obne breff wnde, skiøde och giffue os elskelige Arnoldus de Fine wor capellmester och hans arffuinge ett wort och kronens hus och woning wdj wor kiøpsted Kiøpnehaffn ligendis wdj Leerstredet wd med algaden, østen op till Claus Wit guldsmed, westen op thill Willom apoteckers stald, och strecker sig samme gaard norden ther fran lige emod thuende huse paa Amagerthorre, Hans Thuesen och Thommes Badskier iboer, huilcken forskrefne gaard osv. Actum Koldinghus thend 24 nouembris aar etc. mdlxxviij. Citat Transkribering: Vi Frederik 2. offentliggør at vi af vores nåde gennem dette åbne brev tilskøder og giver vores højt satte Arnoldus de Fine, vor kapelmester, og hans arvinger et af vores og kronens huse i vor købstad København beliggende i Læderstræde ud mod Algaden (nu Købmagergade) mellem guldsmed Claus Wits hus og Willom apotekers stald og i udstrækning helt frem til to huse på Amagertorv, hvor Hans Thuesen og Thommes Badskier bor…… Underskrevet på Koldinghus d. 24. november 1578.

En af kilderne hævder at han ydermere fra 1581 fik indtægterne fra en lille beværtning og have, lige udenfor Nørreport i København.

Som kapelmester havde han sangerdrengene under sin specielle varetægt. Af samtiden nævnes han som en betydelig musiker (Hans Mikkelsen Ravn i Heptachordum Danicum). En komposition af ham: Wann mein Stündlein vorhanden ist findes på CD'en Royal music from the courts of king Fredrik II and Christian IV på forlaget Dacapo.

Arnold de Fine var gift 2 gange: med Annike Pedersdatter (d. 1576) og derefter med Barbara Hieronymidatter Knoff. Hans søn af 1. ægteskab Petrus Arnoldi de Fine (død 1620) var sanger i kapellet. En søn af 2. ægteskab Arnoldus de Fine (Arnold, Arnoldii, Arnold v. Ende) var elev af blandt adre Melchior Borchgrevinck og blev ansat som instrumentist i kapellet 1603, men afskediges sammen med flere andre 1627 da kapellet indskrænkedes som følge af krigsbegivenhederne. Fra 1613 havde han opsigt med kapellets instrumenter og i 1620 fik han vikarie i Roskilde.

https://da.wikipedia.org/wiki/Arnold_de_Fine_(kapelmester)

view all 13

Arnold de Fine's Timeline

1530
1530
van den E(y)nde), Antwerpen, Belgium /Nederland
1556
1556
Age 26
1566
1566
Age 36
Danmark
1570
1570
Age 40
Denmark
1578
1578
Age 48
1578
Age 48
1579
June 9, 1579
Age 49
Copenhagen, Capital Region of Denmark, Denmark
1580
1580
Age 50