Axel Skovgaard Sabroe

Is your surname Sabroe?

Research the Sabroe family

Axel Skovgaard Sabroe's Geni Profile

Share your family tree and photos with the people you know and love

  • Build your family tree online
  • Share photos and videos
  • Smart Matching™ technology
  • Free!

Share

Axel Skovgaard Sabroe

Birthdate: (91)
Birthplace: Silkeborg Sogn, Skanderborg Amt, Danmark
Death: September 29, 1982 (91)
Helsingør Skt. Maria Sogn, Frederiksborg Amt, Danmark
Immediate Family:

Husband of Elisabeth Bruun-Rasmussen
Father of <private> Sabroe and <private> Sabroe

Occupation: Statsskovridder
Managed by: Private User
Last Updated:
view all

Immediate Family

About Axel Skovgaard Sabroe

Axel S. Sabroe, Axel Skovgaard Sabroe, 2.7.1891-29.9.1982, statsskovrider. Født i Silkeborg, død i Helsingør, begravet sst. (ukendtes grav). Efter alm. forberedelseseksamen ved Efter-slægtsselskabets skole i Kbh. studerede S. ved landbohøjskolen hvor han blev forstkandidat 1913. 1913–16 arbejdede han for ØK med hugst af teak i de uvejsomme urskove i det nordlige Thailand. Inden hjemkomsten foretog han en fire måneders studierejse i Japan. 1917–28 virkede han som forstassistent og privat praktiserende skovtaksator. 1928 fik han ansættelse ved statsskovbruget, først som forstassistent og 1936–61 som skovrider på Boller distrikt ved Horsens. 1944–45 var han knyttet til stiftsamtmand P. Herschends kontor i Silkeborg der førte forhandlinger med den tyske besættelsesmagt under departementchefstyret. S.s opgave vedrørte tyskernes krav om arealer og træ i skove og plantager og dette hverv udførte han med fasthed over for tyskerne på anerkendelsesværdig vis (Dansk Skovforen.s Tidssfcr. 1946). 1942–68 var S. tilsynsførende skovrider ved Højkol skov. -På rejser i Sverige havde S. studeret træmåling efter professor Tor Jonsons metoder som, overført på dansk materiale, blev grundlaget for hans disputats ved landbohøjskolen, Rødgranens Form og Formtal, 1939. (Det forsti. Forsøgsvæsen i Danm. XIV). S. var skovrider på Boller hvor E. Moldenhawer tidligere havde virket. Han var ligesom Moldenhawer tilhænger af et naturnært skovbrug hvor den unge, helst selvsåede bevoksning gradvis skulle afløse den ældre skov. En sådan skov passede også godt med hans bestræbelser på at skabe en publikumsvenlig skov. Hans ønske om at skovens gæster skulle forstå skoven gav sig udslag i populære foredrag og artikler om skov, skovbrug og natur. S. var ivrig deltager i forstlige ekskursioner og møder og gav her såvel som i artikler i forstlige skrifter sin mening til kende. Han var sprogkyndig og foretog rejser i Tyskland, Østrig, Holland, Irland og USA, og selv modtog han mange ekskursioner af udenlandske forstmænd på Boller og forestod udenlandske ekskursioner her i landet. Et væsentligt bidrag til udlandets forståelse af dansk skovbrug har S. givet i de af Dansk skovforenings udgivne oversigter: Forstwirtschaft in Dänemark og Forestry in Denmark, begge 1926. Sidstnævnte er kommet i ny udgaver 1947 og 1954. 1954-udgaven er oversat til japansk. 1939–55 var S. formand for kommissionen for skovfogedelevers uddannelse. I tilknytning hertil udarbejdede han ny udgaver af J. Helms' afsnit af Lærebog for Skovfogedelever, 1941 og 1950, og 50 års skovfogeduddannelse, 1956. S. var en flittig skribent. Fra hans hånd foreligger godt 150 bøger, afhandlinger og artikler, især om træmåling, standardisering af tømmer, blandskov, naturlig foryngelse samt om indtryk fra rejser i udlandet. Efter at han var blevet pensioneret har han skrevet væsentlige bidrag til belysning af skovbrugets udvikling i første halvdel af 1900-tallet. 1964 kom erindringsbogen Udenfor skovvejene, og senere Århundredets skovbrug op til 2. Verdenskrig samt Overstandere og deres undergivne (to sidstnævnte i Dansk Skovforen.s Tidsskr. 1964 og 1967). Skoven set indefra, 1966 (ny udg. 1970), var en hårdt tiltrængt introduktion til skove og skovbrug for lægmanden. Blandt hans ikke forstlige arbejder kan nævnes den causerende, bibliofile: Horsenslandet og dets skove..., 1954 og Sabroe slægter. Stamtavler samlet af S., 1967. – Af tillidshverv har S. foruden det krævende hverv som formand for "skovfogedkommissionen" været formand for standardiseringsudvalget for tømmer og bestyrelsesmedlem i statsskovriderforeningen (1949–61). Han var æresmedlem af Skovhistorisk selskab fra 1975.

view all

Axel Skovgaard Sabroe's Timeline

1891
July 2, 1891
Silkeborg Sogn, Skanderborg Amt, Danmark
1905
November 1, 1905
Age 14
Vejle, Vejle, Denmark

I flg. FT 1916 havde familien en årsindkomst på 100 kr og havde betalt hele 4 kroner og 10 ører i skat, foruden de havde Stines far, Niels Pedersen, på aftægt, hans alderdomsunderstøttelse har åbenbart været så lille, at tællingskommisæren ikke har fundet det ulejligheden værd at notere.

Familien boede i et skovløberhus på Randvej 7, som på et tidspunkt blev solgt fra skovdistriktet.

Staksrode skov har siden 1499 hørt under Boller Slot øst for Horsens, og sammen med de øvrige Boller-skove haft stor betydning for slottet. Dels har godsejeren hentet brændsel og bygningsmaterialer, og dels har hans fæstebønder hentet både brændsel og gærdsel (grene til risgærder), ligesom de har ladet deres svin æde olden i skovbunden.

I 1920’erne var der otte mand ansat i Staksrode skov alene. Halvdelen var deltidsansatte, som arbejdede i skoven om vinteren og havde andet arbejde om sommeren som fx drænsgraver, tækkemand eller landbrugsmedhjælper. Når skovfogeden kom ridende til skoven for at se til folkene, var det kutyme, at arbejderne bukkede og tog kasketten af.

I 1930 blev Boller-skovene solgt til den danske stat. I midten af 1930’erne, hvor der var stor arbejdsløshed, blev vejene i skoven lavet som et beskæftigelsesprojekt. Man byggede også en p-plads ved Stenhøj. Til gengæld lukkede et savværk i 1935. Savværket lå dér, hvor den nuværende skovløberbolig ligger på Stenhøjsvej. Med motorsavens fremkomst i 1960’erne faldt antallet af medarbejdere yderligere. I dag er der afsat mindre end et årsværk til at vedligeholde de 218 hektar skov.

Se også https://www.geni.com/people/Axel-Skovgaard-Sabroe/6000000001456607065

1982
September 29, 1982
Age 91
Helsingør Skt. Maria Sogn, Frederiksborg Amt, Danmark