Is your surname Brunow?

Research the Brunow family

Share your family tree and photos with the people you know and love

  • Build your family tree online
  • Share photos and videos
  • Smart Matching™ technology
  • Free!

Beata Brunow

Birthdate:
Death: 1688
Monikkala, Janakkala, Finland
Place of Burial: Janakkala, Finland
Immediate Family:

Daughter of Göran Brynielsson Brunow and Gunilla Christoffersdotter Stjernkors
Wife of Anders Eriksson Lilliebrunn
Mother of Maria Elisabet Lilliebrunn; Anders Lilliebrunn; Christina Katarina Lilljebrunn No 293; Beata Lilliebrunn and Carl Lilliebrunn
Sister of Lt. Col. Carl Brunow; Lt. Col. Arvid Reinhold Brunow; Anna Klara Brunow; Elisabet Margareta Brunow and Cnt. Christoffer Brunow

Managed by: Christer Lyrholm
Last Updated:

About Beata Brunow

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Brunow_nr_689

http://runeberg.org/frfinl/0062.html

+ + + (På svenska se nedan) Göran Brynielssonin (GB, k. välillä 1645-1650) vaimon nimeä ei tiedetä. Tiedetään vain, että hänet haudattiin 1654. (Ks. Elgenstierna; Ramsay; Wickström, Genos 7/1936; Kerkkonen: Janakkalan historia, 1931, s. 196.) Erityisesti siis ei tiedetä, että vaimon äiti olisi Brita Månsdotter Spåra (BMS), puhumattakaan että tiedettäisiin vaimon etunimen olleen Gunilla. Elgenstierna ja Ramsay “arvelevat” perusteita mainitsematta, että GB:n vaimo olisi ollut BMS:n ja Christoffer Israelsson Stiernkorsin (BMS:n 1. aviomies. k. 1600) tytär. Itse asiassa Janakkalan Rehakan säterikartanon omistushistoria kuitenkin antaa oletukselle epäsuoraa tukea (vrt. Kerkkonen, ss. 251-4).

BMS sai kartanoon verovapauden 1629. Beata Brunowin isä GB taas sai kartanon hallintaansa 1640 ja vahvistuksen omistusoikeudesta 1645. Ainakin tätä ennen kaikki kartanon omistajat joko olivat Boije af Gennäs -sukua (BMS itse, BMS:n kaksi enoa ja mahdollisesti hänen äitinsä) tai naimisissa suvun jäsenen kanssa (ainakin 2. BMS:n aviomiehistä, Erik Axelsson, k. 1629). Jos hypoteesi GB:n vaimosta BMS:n tyttärenä pitää paikkansa, voisi omistussuhteen muutos 1640 johtua siitä, että GB:n puoliso olisi perinyt äitinsä (jonka tiedetään eläneen vielä 1634, mutta olisi hyvinkin voinut kuolla 1640 mennessä). Vain 7 vuotta myöhemmin, 1647, sai Israel Brask (k. 1687) Rehakan rälssitilakseen; hän oli BMS:n ja Erik Axelssonin tyttären (jonka nimeä ei tunneta) aviomies. Taas jos hypoteesi on korrekti, olisi GB saattanut kuolla vuoteen 1647 mennessä ja vaimonsa päättänyt luovuttaa kartanon siskopuolelleen. Vuoteen 1679 mennessä Rehakka oli tavalla tai toisella päätynyt Beatan veljen Karl Brunowin (k. 1676) lesken hallintaan.

Hypoteesi tekisi Rehakan kartanon omistuksen siirtymät oleellisesti Boije-suvun sisäiseksi asiaksi ja siksi ymmärrettävämmäksi. Siirtymät olisivat kuitenkin toki olleet muutenkin mahdollisia. Esimerkiksi heti 1630 Rehakka oli Erik Lilljebrunnin (k. 1646) hallinnassa, vaikka hänellä ei avioliittonsa kautta voinut olla yhteyttä BMS:ään, eikä BMS:ää voinut periä vuonna 1630 tai aiemmin. Hypoteesin korrektius edellyttää, että BMS omisti Rehakan vuoteen 1640 asti mutta oli välillä taloudellisista syistä pantannut sen Lilljebrunnille. (Nämä kommentit: Tero Tulenheimo 2019)+ + +

+ + +Göran Brynielssons (GB, d. mellan 1645 och 1650) hustru är till namnet okänd. Man vet endast att hon begravdes 1654. (Se Elgenstierna; Ramsay; Wickström, Genos 7/1936; Kerkkonen: Janakkalan historia, 1931, s. 196.) I synnerhet vet man alltså inte att hustrus moder skulle vara Brita Månsdotter Spåra (BMS), för att inte tala om att man skulle veta att hon hette Gunilla. Elgenstierna och Ramsay ”antar”, utan argument, att GBs hustru skulle vara dotter till BMS och Christoffer Israelsson Stiernkors (BMSs man i 1:sta giftet, d. 1600). Ser man på Rehakka säteris ägandehistoria, hittar man ändå indirekt stöd för antagandet (jfr Kerkkonen, ss. 251-4)

BMS fick skattefrihet på Rehakka 1629. Beata Brunows fader GB fick i sin tur rätt att besitta Rehakka 1640; äganderätt konfirmerades 1645. Åtminstone tills 1640 var alla ägare till Rehakka antingen medlemmar av ätten Boije af Gennäs (BMS själv, hennes två morbröder och hennes moder) eller gifta med en ättemedlem (BMSs man i 2:a gifte, Erik Axelsson, d. 1629). Stämmer hypotesen om att GBs hustru var dotter till BMS, så är det möjligt att förändringen i ägandeförhållandet 1640 berodde på att GBs maka hade ärvt sin moder (som levde i alla fall 1634 men kan väl ha avlidit vid 1640). Bara 7 år senare, 1647, fick Israel Brask (d. 1687) frälse på Rehakka; han var gift med en dotter till BMS och Erik Axelsson (också hon till namnet okänd). Igen, är hypotesen korrekt, så kunde GB ha avlidit vid 1647 och hans hustru kunde ha beslutat att lämna gården åt sin styvsyster. Vid 1679 hade Rehakka på ett eller annat sätt hamnat till Beatas brors Karl Brunows (d. 1676) änka.

Om hypotesen stämmer, är förändringarna i Rehakkas ägandeförhållanden en angelägenhet i allt väsentligt intern till Boije-ätten, vilket skulle göra dem lättare att förstå. Förstås kan sådana förändringar förklaras även på annat sätt. Erik Lilljebrunn (d. 1646) faktiskt var redan 1630 i besittning av Rehakka, fast han inte kan ha haft någon förbindelse till BMS genom äktenskap, och man kunde omöjligen ärva BMS 1630 eller tidigare. En förutsättning för att hypotesen kan stämma är att BMS ägde Rehakka ända till 1640, och att hon hade av ekonomiska skäl bortpantat gården till Lilljebrunn. (Dessa kommentarer: Tero Tulenheimo 2019)+ + +

view all

Beata Brunow's Timeline

1651
1651
1652
1652
Janakkala, Finland
1654
1654
Monikkala, Egentliga Tavastland, Finland
1688
1688
Monikkala, Janakkala, Finland
????
????
????
????
Janakkala, Finland