Bjørn Michelsen, Ramsvik

您也姓Michelsen吗?

考证Michelsen氏源流

Bjørn Michelsen, Ramsvik的个人主页

Records for Bjørn Michelsen

644,583 Records

与你的亲人和朋友分享你的家族树和家庭相册

  • Build your family tree online
  • Share photos and videos
  • Smart Matching™ technology
  • Free!

Bjørn Michelsen, Ramsvik

生日 (63)
出生地 Ramsvik, Hol, Vestvågøy, Nordland
逝世 1680年 (59-67)
Ramsvik, Hol, Vestvågøy, Nordland
直接亲属

Michel BjørnsenBerethe之子
Annechen Baltzersdatter的丈夫
Sogneprest til Buksnes Michel Bjørnsen; Malene Bjørnsdatter Quants; Niels Bjørnsen Ursin; Baltzer Bjørnsen Ursin; Malene Bjørnsdatter Ursin另外4个之父
Gregers Michelsen, PetvikPeder Michelsen, Finstad的兄弟

Occupation: Bonde, lensmann, drev jektebruk, drev jektebruk., Storbonde, lensmann og drev jektebruk, Lensmann
管理员 Private User
最近更新

About Bjørn Michelsen, Ramsvik

Død mellom 12 oktober 1679 og 14 mai 1680

--------------------------------------------- http://origo.no/-/sandbox/archive/32931_oclaus?tag=Ursin

http://www.disnorge.no/sa/diverse/ursin.html

http://vestraat.net/iea-o/p257.htm#i10466

http://vestraat.net/ettersl/ursin0001.htm

http://www.nermo.org/slekt/d0044/g0000081.html#I15591

http://trekilen.com/slekt/toril4k/sidar/h___fvkr.htm

Bodde på Ramsvik og var bond, lensmann i Buksnes og Hol og drev jektebruk.

Eide Apnes og Nedre Sennesvik.

Har blitt kalt den største enkeltstående jordeier på Vestvågøy gjennom alle tider når man ser bort fra kirken

Er nevnt i manntallet fra april 1665

Bor på gården Rambsúig, Hoels Annex. Gården shÿlder 1½ W.

Opsidere Biórn Michelsen 48 Aahr brúger 1½ W.

Drenger Olle Anders 24 aahr

Anders Peders 24 Aahr

Daniel N: 16 aahr

Peder Thollochs 54 Aahr, thien for schÿld.

Húsmend Anders Oels 40 Aahr

Er også nevnt på gården Appenes, Hoels Annex. Gården shÿlder j W.

Opsidere Biórn Rambsúig brúger ij pd

Er nevnt i amtsregnskapet 1670 her er Rambsúig og Appenes - Biórn Michelß Lensmand (http://www.trekilen.com/Buksnes_1670.html)


HOL BYGDEBOK - forfatter Per Berg DIGITALISERTE UTGAVE: http://home.no/bygdebok/

RAMSVIK

GARDSNR. 65

Michell sitter med Ramsvik til en gang mellom 1642 og 1645. Under opptakelsen av skattemanntallet sistnevnte år har Ramsvik fått to nye oppsittere. Det er Bjørn Michelsen, sønn av Michell Bjørnsen, og Berette. Bjørn betalte en skatt av ½ daler og Berette en skatt av 16 skilling. I 1648 er Bjørn alene her i Ramsvik. I et lensregnskap for dette år opplyses det at Bjørn betaler i odelsskatt 1 pund 3 mark og i leilendingsskatt 1 ½ våg 1 daler ½ ort. Som halvlønnsdreng på sin gård har han en Laurids. Samme år får vi opplyst at det er kannikene i Trondheim som eier Ramsvik, og foruten Ramsvik også Møkkelvik, Svarholt, Stamsund og Hol. I 1652 har Bjørn i alt tre drenger på sin gård, men ingen husmenn. De tre drenger er Laurids, Thostenn og Peder.

Landkommisjonens skattemanntall fra 1661 forteller om Ramsvik at gårdens jordskyld er 1 ½ våg, og Bjørn Michelsen bruker det hele. Husmann her er nå en Madz. I samme kommisjons jordebok fra samme år leser vi at soknepresten til Vår Frue kirke i Trondheim er eier med bygsel. Ved takseringen fant landkommisjonen at gårdens skyld «intet mer kan forhøyes enn allerede skjedd er».

Året etter skjedde der en litt sørgelig hendelse her i Ramsvik. Her i Ramsvik bodde der en pike som het Inger. Og piken Inger hadde nok vært så uforsiktig å la seg «besoffue» av en Anders Pedersen fra Sennesvik. Slikt var straffbart i hine tider. Men mens Anders slapp med en sikkert klekkelig bot, gikk det verre med Inger. Hun døde nemlig i barselseng «udi stor elendighet», og da hennes bot skulle erlegges, fantes det intet «hvoraff noget til hendes bøder kunne erlanges». Tinget, hvor denne sak ble behandlet, ble holdt på Bolle 17. november 1662.

Så er vi fremme ved det store manntallet i 1664/66. I dette manntall har Ramsvik fått gårdsnr. 6. Bjørn Michelsen bruker hele gården, hvis skyld fortsatt er 1 ½ våg fisk. Her er nå folksomt i Ramsvik, og vi skjønner at det er en storgård vi er kommet til. Husmannen Anders Oelsen, 41 år, er her med sine to sønner, Hendrich og Olle. Tjenestedrenger og fostersønner er her nok av: Peder Tollerssen, 55 år, Suart Niels, 49 år, Olle Andersen Skiøtt, 21 år, Daniell Christensen, 16 år, og Lartz Hansen, 10 år. Så er her en knekt, eller soldat, som heter Tord Oelsen, 23 år. Dessuten er her tre sønner av Bjørn, men dem skal vi nevne i slektsoversikten til slutt.

Bjørn Michelsen blir værende på Ramsvik gård i mange år ennå. Denne Bjørn var nok en betydelig mann her i Hol bygd i sin tid. Ved siden av å være stor gårdbruker var han nemlig lensmann i Buksnes og Hol, og det var ingen ubetydelig stilling i den tiden. Hans slekt var også av de største og betydeligste i bygda. Hans bror, Gregers, satt således med den store gård Petvik. En av hans sønner ble en studert mann og sokneprest i Buksnes, Men dessverre vet vi så altfor lite om denne mann. Kildene våre er så knappe så. Men således er det. Tider og år er gått, og med dem er minnene om forgangne slekter og deres menn og kvinner utvisket og utslettet. Og således vil det vel alltid være.

Vi får holde oss til det faktiske som kildene har å berette. Og vi vender oss til matrikkelen for 1667. Her står da litt av tall og opplysninger om Ramsvik. Bjørn Michelsen bruker gården, som er på 1 ½ våg og eies av geistligheten i Trondheim. Bjørn sår 5 tønner korn, og holder en besetning på 10 kyr, 2 ungnaut, 4 geiter, 10 sauer og 1 hest. «Haffuer lidet brendeved och ingen anden herlighed».

I 1668 er der kommet en ny husmann i Ramsvik. Han heter Joen, og er den eneste husmann her nå. I 1672 tituleres Bjørn Michelsen for første gang i kildene som lensmann. Men det hadde han kanskje vært allerede i noen tid da. Bjørn må i 1672 ha vært omkring 57 år, for i manntallet 1664/66 sies han å være 49 år gammel. Bjørn Michelsen var på denne tid også eier av Apnes. Denne siste gård var han selv eier av, mens Ramsvik eiddes av geistligheten, som vi alt har nevnt. Men lensmannens jordegods var større enn som så. Han eidde også hele Nedre Sennesvik på 2 våger. Her nevnes det uttrykkelig at Bjørn bygger, d.v.s. eier, og dessuten eidde han gården Bø i Buksnes. Lensmennene i den tid var storkarer, det skjønner vi. Husmann i Ramsvik er i 1672 en Gunder. Joen nevnes ikke mer, hvis det da ikke skulle være han som dette år kalles tjenestedreng. Ved siden av Joen har lensmannen også andre drenger, nemlig Peder, Laurids og Mogens.

Bjørn Michelsen døde i 1681. Hans enke, Anne eller Annichen, ble da gift opp igjen med en Hans Olsen fra Vågan. Fra 1682, altså året etter Bjørn Michelsens død, finnes en fortegnelse over alt det jordegods enken Anne var i besittelse av. Og det var ikke småtteri. I Hol var det gårdene Apnes på 1 våg, Storfjord på i våg 2 pund og Steine på 1 ½ våg. Dessuten eidde hun flere andre gårder på Vestvågøya. Vi kan nevne dem alle sammen for å gi et bilde av hvor omfangsrikt dette jordegods var. Det var gårdene Bø, Nedre Haukland og Gjerstad i Buksnes og Høynes og Limstrand i Borge, og dessuten altså også Nedre Sennesvik på 2 våger. Dette er kanskje det største jordegods som noen gang har vært i hendene på én og samme person på Vestvågøy, når unntas Hartvig Mogensen Jentofts jordegods og kirkegodset. Men dette hørte jo mere en hel gruppe til enn en enkelt person.

查看所有17

Bjørn Michelsen, Ramsvik的年谱

1617
1617年
Ramsvik, Hol, Vestvågøy, Nordland
1649
1649年
32岁
Vestvågøy, Nordland, Norway
1651
1651年
34岁
Hol, Vestvågøy, Nordland, Norge
1653
1653年
36岁
Buksnes, Nordland, Norway
1658
1658年
41岁
Ramsvik, Hol, Vestvågøy, Nordland
1660
1660年
43岁
Hol, Lofoten
1662
1662年
45岁
Ramsvik, Hol, Vestvågøy, Nordland
1664
1664年
47岁
Hol, Vestvågøy, Nordland
1666
1666年
49岁
Ramsvik, Hol, Vestvågøy, Nordland
1673
1673年
56岁
Ramsvik, Hol, Vestvågøy, Nordland