Bo Karlsson Djure, d.y

public profile

Is your surname Karlsson Djure?

Research the Karlsson Djure family

Bo Karlsson Djure, d.y's Geni Profile

Share your family tree and photos with the people you know and love

  • Build your family tree online
  • Share photos and videos
  • Smart Matching™ technology
  • Free!

Bo Karlsson Djure, d.y

Also Known As: "Boo Diwre"
Birthdate:
Death: 1465 (Pesten)
Immediate Family:

Son of Karl Tordsson Bonde and Cecilia Bosdotter Dyre
Brother of Tord Karlsson Bonde; Birgitta Karlsdotter (Bonde) and Sigrid Karlsdotter Bonde

Occupation: Riksråd
Managed by: Christer Lyrholm
Last Updated:

About Bo Karlsson Djure, d.y

Den yngre sonen, Bo Karlsson, bar aldrig tillnamnet Bonde men kallade sig ofta Bo Djure (Dyre) efter morfadern och omtalas i regel under detta namn i samtida källor. Riddare vid konung Karls kröning 1448, synes han något av de följande åren (troligen under 1450-talets förra hälft) ha företagit en resa till Italien; han torde nämligen vara identisk med den »Boccius Diber (o: Boecius Diwr?) miles de Svecia», som under Nicolaus V:s (d 1455) pontifikat till Birgittahospitalet i Rom donerade »sin gröna mantel och sin rock».

Observera att det finns en Bo Djure , d.ä , Bo Tygesen Dyre

Och att några av följande medeltids brev fram till hans död 1421 kan vara dennes


SDHK-nr: 16227

Utfärdat: 14040129, Stockholms slott Innehåll: Kung Erik intygar att Amund Rande på egna och anförvanters vägnar upplåtit till Bo Djure allt vad de ärvt i Södra(?) Folkavi i Kräcklinge sn, ”Gethrikke” och ”Gethrikke holt” i Hardemo sn samt Skaller...

SDHK-nr: 16490

Utfärdat: 14050510 Innehåll: Bo Djure och Anders Ingvarsson, hövitsmän i Stockholm, vidimerar tre skuldbrev, näml. ett utfårdat 13841226 av Ludeke Russe till Rutger ”Crowel” på 114 mark sv., ett från 13860531 av Ture Bengtsson ti...

SDHK-nr: 17005

Utfärdat: 14080119, Stockholm Innehåll: Tideke Speckin och hans son Erik säljer till riddaren Bo Djure jord i Degarö i Malsta sn, Lyhundra hd, som de erhållit i arv efter hustru Elin i Kundby (Konaby).

SDHK-nr: 17299

Utfärdat: 14090909, Uppsala Innehåll: Riddarna Tord Bonde, konungens domhavande, och Ture Bengtsson, lagman i Uppland, utfärdar räfstetingsbrev, varmed de tilldömer kronan skatt av jord i ”Digharna” (Degarö?), som herr Bo Djure ...

SDHK-nr: 17431

Utfärdat: 14100201, Örebro Innehåll: Kung Erik förlänar herr Bo Djure Askers sn i Askers hd, Närke.

SDHK-nr: 17658

Utfärdat: 14110611, Stockholm Innehåll: Rd Bo Djure och Anders Ingvarsson, fogde på Stockholms slott, vidimerar häradshövdingens i Håbo hd dombrev rörande gårdarna Alby och Österby i Haga sn, daterat efter d. 1/5 1408 (SDHK nr 170...

SDHK-nr: 17687

Utfärdat: 14110718, Stockholm Innehåll: Filip Stok och hans hustru Ragnild Jonsdotter säljer till rd Bo Djure jord i Lundby i Markims sn, Seminghundra hd, jämte två ängstegar.

SDHK-nr: 18548

Utfärdat: 14150611, Stockholm Innehåll: Abboten Peter och konventet i Varnhem utfärdar skuldebrev på de pengar som de lånat av riddaren Bo Djure och Anders Ingvarsson, hövitsmän på Stockholm, för att värna sig mot ärkebiskopens av Uppsala v...

SDHK-nr: 18659

Utfärdat: 14160000 Innehåll: ”Itt her Boo Dyres morghongåffua breff sinne hustrw Sigridh Wddorms dotter (Skäkta) tesse godz, Mcdxvj:Lwndby i Markem sochen i Säminge hudradh tw markland och j ort. iord, Skälby i Rimbo sochen i Siw...

SDHK-nr: 18687

Utfärdat: 14160228, Stockholm Innehåll: Botvid i Sindasta säljer jord i Degarö i Malsta sn, Lyhundra hd, till riddaren och hövitsmannen på Stockholm Bo Djure.

SDHK-nr: 18774

Utfärdat: 14160618, Stockholm Innehåll: Knut Eskilsson och hans hustru Katarina Mattsdotter säljer till riddaren Bo Djure jord i Kjellberga i Esterna (nu en del av Fasterna) sn, Sjuhundra hd.

SDHK-nr: 18804

Utfärdat: 14160917, Saba (Julita) kloster Innehåll: Johannes, abbot i Julita kloster, utfärdar delaktighetsbrev för rd Bo Djure, hans hustru Sigrid och deras barn.

SDHK-nr: 19006

Utfärdat: 14171014, Stockholm Innehåll: Peter Olofsson pantförskriver till rd Bo Djure ett stenhus i Stockholm, som han dels fått av sin bror Nils Olofsson Blymästare, dels köpt av dennes arvingar.


SDHK-nr: 19056

Utfärdat: 14180309, Vadstena Innehåll: Riddaren Bo Djure och hans fru Sigrid Uddormsdotter ger rd Lars Ulfsson kvitto rörande arvskiftet efter dennes föräldrar herr Ulf Jonsson och fru Märta och hans bröder Orm och Knut Ulfssöner.

SDHK-nr: 19055

Utfärdat: 14180309, Vadstena Innehåll: Riddaren Lars Ulfsson uppgör arvskifte med riddaren Bo Djure och hans fru Sigrid Uddormsdotter efter den senares syster fru Gunnild och hennes barn, varvid Bo Djure och hans fru erhåller åtskilliga gå...

SDHK-nr: 19073

Utfärdat: 14180418 Innehåll: Borgmästare och råd i Stockholm anmodar komturen Engelbert i Balge att lämna bistånd till att vad som räddats av ett vid Balge förlist fartyg måtte återställas till de rätta ägarna, hövitsmannen på Stockholms slott Bo Djure och skepparens bror Daniel.


SDHK-nr: 19304

Utfärdat: 14190628 Innehåll: Riddaren Axel Andersson, för vars skuld till Willem Skönewether, Bertel Skönewether och Henrik Krumfot, riddaren Bo Djure åtagit sig borgen, anslår såsom pant till denne sina gårdar ”Rosendorp” och ”H...

 

SDHK-nr: 19445

Utfärdat: 14200303, Vadstena Innehåll: Gregers Magnusson tillkännager att han av ärlig och välboren man Bengt Tomasson har uppburit 80 goda engelska nobler, för vilka han till denne upplåter sitt gods Skärplinge (i Österlövsta so...


SDHK-nr: 24082

Utfärdat: 14420321 Innehåll: Karl Bonde Tordsson vidimerar brev av 1410 1/2 (SD 1251), vari kung Erik förlänar herr Bo Djure Askers socken i Askers härad, Närke.

SDHK-nr: 26235

Utfärdat: 14530330, Eskilstuna kloster Innehåll: Erik Eriksson, Gustav Karlsson, Erengisle Nilsson, Erik Niperts med flera riddare dömer på kung Karls vägnar i ett arvskifte efter fru Sigrid [Uddormsdotter], änka efter Bo Djure; Sigrid ärvdes å ena ...

SDHK-nr: 26949

Utfärdat: 14570205, Stockholm Innehåll: Riddarna Bo Djure, Staffan Ulfsson och Nils Sture stadfäster sin svärfar Karl Bondes testamente till Sigtuna kloster av gården Rävsta i st. Olofs sn, Erlinghundra hd.


SDHK-nr: 27083

Utfärdat: 14571022, Gråbrödraklostret i Stockholm Innehåll: Erik Axelsson, Magnus Gren och Åke Jönsson utfärdar dombrev i arvstvist mellan Cecilia (Bosdotter), änka efter Karl Bonde, och Lars Siggeson i Bysta. Cecilia åberopar ett brev av sin far Bo Djure och ...

SDHK-nr: 27086

Utfärdat: 14571026, Stock holm Innehåll: Sex riddares och fem väpnares edsbrev med Lars Siggesson på Bystad om en penningsumma för ”Uplandha” Bo Djure betalt i Stockholms bykyrka (Storkyrkan).

SDHK-nr: 28128

Utfärdat: 14630527, Gråbrödra kloster i Sthlm Innehåll: Riddarna Göstaf Karlsson, lagman i Uppland, Erik Nipertz, lagman i Östergötland, Ture Jönsson, lagman i Västergötland, Magnus Bengtsson, lagman i Närke, m.fl. riksråd kungör att Lars Siggesson talat t...

SDHK-nr: 28287

Utfärdat: 14640703, Norrmalm Innehåll: Ivar Gren till kung Karl att snart fullfölja sitt förehavande eller hitsända herr Bo Djure, vilken man vill skaffa en ”hugsvalelse” för sin brors (Tord Bondes) död av danskarna, och skall allt vad bli...

Svenskt biografiskt lexikon Namn: (Bonde), Bo Karlsson (Bo Djure)

Död: 1465

view all

Bo Karlsson Djure, d.y's Timeline