Carl Dietrich Buitendag, SV/PROG

Is your surname Buitendag?

Research the Buitendag family

Carl Dietrich Buitendag, SV/PROG's Geni Profile

Share your family tree and photos with the people you know and love

 • Build your family tree online
 • Share photos and videos
 • Smart Matching™ technology
 • Free!

Share

Carl Dietrich Buitendag, SV/PROG

Also Known As: "Carl Dietrich Buitenndag"
Birthdate: (42)
Birthplace: Berlin, Brandenburg, Preussen
Death: circa 1739 (34-50)
Cape of Good Hope, South Africa
Immediate Family:

Son of Nikolaus Butendach
Husband of Catharina Valck, SM
Father of Nicolaas Buitendag b1; Cornelis Buitendag, b2; Carel Hendrik Boetendag; Carel Hendrik Buitendag, b4 and Frederick Willem Coenrad Buitendag
Half brother of Sophia Eleanora Butendach; Catharina Maria Butendach; Johann Heinrich Butendach and Sybilla Butendach

Occupation: Soldier
Managed by: Private User
Last Updated:

About Carl Dietrich Buitendag, SV/PROG

Bütendach / -ü- / is pronounced BOEtendaG in Duch. So Bütendach became Boetendag in South-Africa, later changed to Butendag and Buytendag / Buitendag. [Recia]

Carel Diederich Buitendag het in 1720 as soldaat na die Kaap gekom en het gedurende 1722 'n vryburger geword.

Judi Marais-Meyer register :

Carel Diederik (Carl Dietrich) buitendag v. Berlyn sv. "Koninggl. Preuss. Hofstaat - und Schatullenschreiber", Nikolaus Butenbach. 1721 en 1721 soldaat. Burger 1722 X 15.11.1722 Catharina Valk v Amsterdam d.v. die welgestelde hawemeester Cornelis Valk en Catharina Frederiks, albei v Amsterdam. Hy was houer v.d. brandewyn en wyn lisensie en sedert 1737 ook eienaar van 'n brouery. # 1739

The father of Carl was tresurer of the Archbishop of Berlin, a very high post

[Meaning of the German words Schatulle schreiber : the Schatulle was (still is) the private money from the Archbishop which he could spend as he would like, without having to justify it to anyone. A Schreiber was a Clerck. So Nikolaus Bütendag (pronounced BOETENDAG in Dutch) was the Clerck over the Archbishops private money. Recia. Bron / source: https://books.google.nl/books?id=TUMyCTKlAr0C&pg=PA665&lpg=PA665&dq=Schatulle+Schreiber&source=bl&ots=FjcreXVhsH&sig=r5719I73W3rJDy51ItKEp449LRU&hl=nl&sa=X&ved=0ahUKEwj6qt6n_aTMAhWLCsAKHdwhAcoQ6AEIRzAJ#v=onepage&q=Schatulle%20Schreiber&f=false] A Schatulle also means a treasury, here it is about the treasury from the Archbishop. Recia.]

Did Carl wanted to stand up against his father by leaving Germany ?

Carl Dietrich Bütendach †1739 het in 1720 as soldaat van die V.O.C. in Kaapstad aangekom. Sy pa Nikolaus Bütendach was die "Königliche Preussische Hofstaat- und Schatullenschreiber", oftewel Sekretaris aan die hof van die koning van Pruise, Frederick I, in Berlyn. Wat so 'n hooggeplaaste amptenaar se seun in Suid-Afrika laat beland het kan mens net oor wonder. Was hy 'n swartskaap? Moes hy vlug oor hy tuis moles gemaak het? Of was hy net avonturier? [Probably Carl went for adventure or he was not good with his father, or ... he just wanted to proof himself and wanted to show his family that he could make it on his own and he did not needed his father to make a great future for homself. W will never know. Recia. Bron / source: http://www.genza.org.za/Docs/Vaaldriehoek/Storiewa%20No%201.pdf]

Marriage of Carel

Baptism of a child of the sister of the wife of Carel

Resolutions of the Council of Policy of Cape of Good Hope Cape Town Archives Repository, South Africa

 • Reference code: C. 98, pp. 97−105.
 • Woensdag den 31 Augustus 1735, 's morgens te agt uuren.
 • Alle teegenwoordig.
 • Door den Heer Gouverneur aan de leeden des raads gecommuniceert geworden sijnde welke persoonen

agtervolgens het genoomen raads besluijt van den 17e Maij jongstleeden, en de daar op tot twee maalen toe, soo in Maij voornt. als nu jongst weeder in deese loopende maand Augustus alomme g'affigeerde billietten bij Sijn Edele sijn geweest om in 't particulier op te geeven wat sij geneegen mogten zijn voor de pagt der Caabse coele wijnen, 't sij in 't geheel of bij perceelen uijt te looven, is vervolgens na verrigting van hetselve geleesen geworden het onderstaande versoekschrift door de burgers Abraham Leever, Jan van der Swijn, [1] Carel Diederik Boetendagh en Jan Zacharias Beck [2] in de volgende bewoordinge gepresenteerd: [3]

Aan den Wel Edele Groot Agtbre. Heere Jan de la Fontaine − − − beneevens den E. Agtb. Raad van Politie deeses Gouvernements.

Wel Edele Groot Agtbre. Heer en E. Agtb. Heeren,

Neeme met het uijtterste respect en onderdaanigheijd Uwe Wel Edele Groot Agtb. en E. Agtb. Heeren dienaaren, de burgeren Abraham Leever, Jan van der Swijn, Carel Diederik Boetendag en Jan Zacharias Beck, de vrijheijd omme Uwe Wel Edele Groot Agtb. en E. Agtbe. Heeren te vertoonen dat de suppten. haar seedert eenige jaaren herwaarts met veel kosten en moeijte aan de pagterijen der wijnen en brandewijnen &a. hebben begeeven, in soo verre dat deselve haar instaat hebben bevonden omme den generaalen wijnpagt bij de jongste verpagting in Comp. te aanvaarden, en gevolglijk in al meerder omslag hebben moeten steeken als voorheen, dan ten aansien de supplianten bij de aangeslaagen billietten hebben gesien dat het de geeerde intentie van Uwe Wel Edele Groot Agtb. en E. Agtb. Heeren is omme de nu voorhanden zijnde verpagting te laaten geschieden op dien eijgen voet als in den voorleeden jaare, en het wel zoude kunnen gebeuren dat d' een of ander nieuweling haar uijt haar affairis [4] zoude soeken te botsen, waar uijt een considerable schaade voor de suppten. en haare g'intresseerdens soude ontstaan, om welk voor te koomen de supplianten te raaden zijn geworden zig te addresseeren aan Uwe Wel Edele Groot Agtb. en E. Agtb. Heeren (als zijnde volgens hunne gedagten het beste en bequaamste middel) en dezelve op 't onderdanigst voor te draagen en te versoeken dat van die goedheijd gelieven te zijn de supplianten voor alle anderen te prefereeren, en haerlieden, indien het doenelijk is, voor een somma van drie en dertig duijsend guldens op te schrijven zonder eenige opveijling, dan indien Uwe Wel Edele Groot Agtb. en E. Agtb. Heeren daar in niet gelieven te treeden, dat de supplianten dan na den op en afslag en inmijn [5] (indien door anderen geschied en hooger als booven geseijde somma mogte koomen) in keure mag gesteld werden om pagters te blijven, mits ten voordeele van de E. Comp. nog vijf hondert guldens daar op te leggen, en het welk al meede verworpen werdende, dat eijndelijk een ider, present sijnde, voor het aangaan van den generaalen wijnpagt mag werden aangesegt dat gem. pagt na den inmijn[ing] weederom in opslag sal gelegt werden, en dat dan de meestbiedende positive aanneemers of aanneemer sullen zijn.

(Onderstondt) 't Welk doende &a. (Was geteekent) A. Leever, Jan van der Swijn, C. D. Butendagh, Jns. Zacharias Beck. Bron / source: http://databases.tanap.net/cgh/make_pdf.cfm?artikelid=23025 [Carel is mentioned more times in this website, search for 'Boetendag'by clicking on Ctrl and f on your computer. Than the search space will appear right above in your screen. Recia]

Resolutions of the Council of Policy of Cape of Good Hope Cape Town Archives Repository, South Africa

 • Welke vier perceelen van de pagt der Caabse coele wijnen, naar den inhoude der pagtconditien, vervolgens in een generaale massa weeder opgeveijld en afgeslaagen zijnde, sijn deselve ingemeijnd geworden bij den burger Abraham Leever, invoegen hij generaalen pagter der Caabse coele wijnen is gebleeven, met versoek egter dat als zijne meedestanders de pagtconditien meede mogten onderteijkenen de burgers Jan van der Swijn, Carel Diederik Boetendag en Jan Zacharias Bek, ende zulx voor een zomma van 36600:−
 • Caabse coele wijnen enz. aan 't Rondebosje [11]
 • Hendrik Eversdijk [12] 750:− [brother in law from Carel D. Buitendag, husband of Engela Valck. Recia]
 • De Coele en Brandewijnen aan Stellenbosch en Draakensteijn
 • Bron / source: http://databases.tanap.net/cgh/make_pdf.cfm?artikelid=23025

I guess Carl started his own farm (?) in around 1722/23, since he bought himself a worker in 1723.

Cape Slave Transactions 1658-1731

Carel owned six slaves

Inbetween 1723 and 1730 Carel bought 6 slaves, Isaac from Malaba, David, Flora, Cupido (a man) and Leander from Bengal and Hermanus from Batavi. Bron / source: http://www.venter.co/venter/docs/CapeSlaves1.pdf      
view all

Carl Dietrich Buitendag, SV/PROG's Timeline

1697
1697
Berlin, Brandenburg, Preussen
1726
March 10, 1726
Age 29
South Africa
1729
July 31, 1729
Age 32
South Africa
1731
September 30, 1731
Age 34
South Africa
1731
Age 34
Cape Town, Cape Town, Western Cape, South Africa
1735
April 1735
Age 38
South Africa
1739
1739
Age 42
South Africa