Carsten Johannsen

Is your surname Johannsen?

Research the Johannsen family

Share your family tree and photos with the people you know and love

  • Build your family tree online
  • Share photos and videos
  • Smart Matching™ technology
  • Free!

Carsten Johannsen

Birthdate:
Birthplace: Nibøl, Nordfrisland, Tyskland (Germany)
Death: November 11, 1856 (57)
Drejø, Danmark (Denmark)
Immediate Family:

Son of Johann Nissen and Catharina Karstens
Husband of Margrethe Dorothea Carstens
Father of Johan Heinrich Johannsen; Peter Bugislaus Carstens Johannsen; Katharina Margaretha Johannsen; Carsten Johannsen; Margretha Dorothea Johannsen and 2 others
Brother of Herrlich Johanns; Agatha Johanns and Catharina Margrethe Johanns
Half brother of Nis Johannsen

Occupation: Sognepræst
Managed by: Hans Kaalø
Last Updated:

About Carsten Johannsen

Født 8. december 1798 i Niebüll i Nordfriesland, Tyskland, Søn af rebslager ("Reeper") Johann Nissen og dennes tredje hustru Cathrina Karstens. Døbt 13. december. Faddere var: Hans Joachim Christiansen, Hans Nissen og Margaretha Woldsen. På et tidspunkt var han elev på Tønder Seminarium, men det ses ikke noget sted, at han skulle have taget eksamen herfra. Siden blev han i en moden alder student fra Flensborg (1825). Oktober 1831 blev han færdiguddannet som cand. theol. Året efter, 7. september, blev Carsten Johannsen kaldet til "Capellan pro Persona" på Drejø. Stedets præst, Niels Erik Behr Christensen, havde pådraget sig en psykisk lidelse og måtte tage orlov og i øvrigt søge behandling på Bistrup, der var et af datidens kendte plejehjem for psykisk syge. I hen ved 5 år varetog Carsten Johannsen embedet som kapellan på Drejø. I "Rohmanns Arkiv" (artikel i Fynske Årbøger 1959) er på s. 18-19 nævnt en korrespondance, hvor pastor Christensens søster Ottilie i et brev, dateret 23. juni 1833, omtaler forholdene hos broderen på Drejø: "Hendes Broder (Præsten paa Drejø N. E. B. Christensen) er nu kommen til Dreyøe igien, uden at hans Ophold paa Bistrup har havt synderlig Virkning til det Bedre, dog mener de, at Hukommelsen er lidt bedre..... Frøken Thurah er hos dem (i Ollerup), og nogle af dem ere bestandig paa Drejøe, hvorved jo Arbeidet fordobles for dem, der er hiemme. Christensen skal dog være noget bedre og kunde huske længere, men Gud veed, om han nogensinde bliver rigtig rask; han tager sig slet ikke af noget, men gaaer blot omkring, imidlertid kan han da nok lide Capellanen (dvs. Carsten Johannsen), som de vare bange for......." I de følgende år boede han sammen med sine 2 søstre Christine og Ottilie, i et par værelser på præstegården hos pastor Johannsen, og der udviklede sig et varmt venskab mellem de 2 præstefamilier. Derefter flyttede pastor Behr og hans 2 søstre til Ollerup, hvor deres far provst Christensen havde bygget et enkesæde ”Stensero” til sin kone; her flyttede de ind. Huset står endnu ved landevejen lige vest for Ollerup Kirke. Pastor Christensen fik det imidlertid ikke bedre og måtte et par år efter søge sin afsked. Den 5. november 1836 indsattes Carsten Johannsen da som sognepræst på Drejø. I de følgende 6 år boede han, sammen med sine 2 søstre. Han blev gift 31. januar 1839 i Ærøskøbing med Margrethe Dorothea Carstens, født 1817, datter af landfogeden på Ærø, etatsråd Peter Bugislaus Carstens og hustru Magite Dorothea Tilemann. Forloverne var hendes far, etatsråd og landfoged Peter Bugislaus Carstens, Ridder af Dannebrog og kontrollør Sønnichsen fra Marstal. Han skal have været en udmærket prædikant, som nød stor agtelse i menigheden, der jo også omfattede øerne Skarø og Hjortø. Hans ægteskab med landfogeddatteren fra Ærø gjorde naturligvis ikke denne anseelse mindre. På Drejø findes der stadig i ældre hjem billeder af Carsten Johannsen. Den gamle præstegård brændte i 1942, men stod indtil da stort set uændret i forhold til Carsten Johannsens tid. Hans gamle skrivepult, der hele tiden havde været i brug, gik tabt ved branden. Det berettes, at han under en tjenestetur til Hjortø i november 1856, gik igennem isen med hest og slæde. Herved pådrog han sig en slem lungebetændelse, som gjorde ende på hans liv den 11. november. Man kan dog nok i den forbindelse spørge sig selv, om det ikke forekommer lidt usandsynligt, at der i begyndelsen af november skulle være så meget is på disse farvande, at man ville vove sig ud med hest og slæde. Af pastor Budtz' begravelsestale fremgår det da også, at Carsten Johannsen var død efter et meget langt sygeleje. Dette synes også at afkræfte ovennævnte beretning. (Hans Kaalø)

О Carsten Johannsen (русский)

Совершено в Брюсселе 8 декабря 1798 года в северо-восточной части Германии, в Германии, от имени Королевства Германия («Репер») Иоганн Ниссен ог деннес три трети Катрины Карстенс. 13 декабря. Фаддере вар: Ганс Иоахим Кристиансен, Ганс Ниссен и Маргарета Волдсен. På et Tidspunkt var hanlev på Tønder Seminarium, мужчины det ses ikke noget sted, at han skulle have taget eksamen herfra. Siden blev han i en moden ольховый ученик фра Фленсборг (1825). Октябрь 1831 г. blev han færdiguddannet som cand. теол. Året efter, 7. сентябрь, blev Carsten Johannsen kaldet til "Capellan pro Persona" на Дрейё. Stedets Præst, Niels Erik Behr Christensen получил указание оказать психологическую поддержку Bistrup, и на него можно положиться по психологическим причинам. У меня было 5 варетог Карстен Йоханссен, который набрал несколько капель на Дрейё. I «Rohmanns Arkiv» (статья Финске Орбёгер, 1959) на стр. 18-19 в переписке, для пастора Christensens søster Ottilie i et brev, dateret 23 июня 1833 г., omtaler forholdene hos broderen på Drejø: «Hendes Broder (Præsten от имени Drejø NEB Christensen) er nu kommen til Dreyøe igien, uden at Hans Ophold pa Bistrup har havt synderlig Virkning til Det Bedre, dog mener de, at Hukommelsen er lidt bedre ..... Frøken Thurah er hosdem (i Ollerup), Первая и главная часть Drejøe, hvorved jo Arbeidet fordobles for dem, der er hiemme. men gaaer blot omkring, imidlertid kan han da nok lide Capellanen (dvs. Carsten Johannsen), som de vare bange for ....... "I de følgende år boede han sammen med sine 2 søstre Christine og Ottilie, i et par værelser på præstegården hos pastor Johannsen, og der udviklede sig et varmt venskab mellem de 2 præstefamilier. Оставленный пастор Бехр ог Ханс 2 сёстре тил Оллеруп, хвор дерес далеко прст Кристенсен имел быггет и энкесёде «Стенсеро» до греха кончины; ее flyttede de ind. Жилет Huset står endnu ved landevejen lige для Оллерупа Кирке. Пастор Кристенсен знает, как лечить и лечить на земле и после смерти. 5 ноября 1836 года Карстена Йоханнсена действительно отправили в Дрейё. В случае с рис. 6 количество ячеек 2 или меньше. Han blev gift 31. января 1839 года в Эрёскёбинге с Маргрет Доротеей Карстенс, рождённым в 1817 году, с датой на земле на вершине, с Питером Бугислаусом Карстенсом и его созданием Магите Доротея Тилеманн. Forloverne var hendes far, etatsråd og ebouted Peter Bugislaus Carstens, Ridder af Dannebrog og kontrollør Sønnichsen fra Marstal. Однако меры были приняты, например, в отношении мужчин и женщин, в частности в Скаро и Хьорто. Hans ægteskab med landfogeddatteren fra rø gjorde naturligvis ikke denne anseelse mindre. В конце года законопроект держал Карстен Йоханнсен. Игра была представлена ​​в 1942 году, когда ее основал Карстен Йохансен. Hans Gamle - это скребок, который можно найти в кирпичах марки. Береты, на хан под en tjenestetur til Hjortø в ноябре 1856 г., gik igennem isen med hest og slæde. Herved pådrog han sig en slem lungebetændelse, som gjorde ende på Hans liv den 11 ноября. Я хотел бы иметь большое количество животных, например, в случае Соединенных Штатов Америки, в одно и то же время в первой половине года, в конце года. После визита пастора Будца в деревню Карстен Йоханссен может сделать это после еды. Так было в начале года. (Ханс Каало)

Født 8. december 1798 i Niebüll i Nordfriesland, Tyskland, Søn af rebslager ("Reeper") Johann Nissen og dennes tredje hustru Cathrina Karstens. Døbt 13. december. Faddere var: Hans Joachim Christiansen, Hans Nissen og Margaretha Woldsen. På et tidspunkt var han elev på Tønder Seminarium, men det ses ikke noget sted, at han skulle have taget eksamen herfra. Siden blev han i en moden alder student fra Flensborg (1825). Oktober 1831 blev han færdiguddannet som cand. theol. Året efter, 7. september, blev Carsten Johannsen kaldet til "Capellan pro Persona" på Drejø. Stedets præst, Niels Erik Behr Christensen, havde pådraget sig en psykisk lidelse og måtte tage orlov og i øvrigt søge behandling på Bistrup, der var et af datidens kendte plejehjem for psykisk syge. I hen ved 5 år varetog Carsten Johannsen embedet som kapellan på Drejø. I "Rohmanns Arkiv" (artikel i Fynske Årbøger 1959) er på s. 18-19 nævnt en korrespondance, hvor pastor Christensens søster Ottilie i et brev, dateret 23. juni 1833, omtaler forholdene hos broderen på Drejø: "Hendes Broder (Præsten paa Drejø N. E. B. Christensen) er nu kommen til Dreyøe igien, uden at hans Ophold paa Bistrup har havt synderlig Virkning til det Bedre, dog mener de, at Hukommelsen er lidt bedre..... Frøken Thurah er hos dem (i Ollerup), og nogle af dem ere bestandig paa Drejøe, hvorved jo Arbeidet fordobles for dem, der er hiemme. Christensen skal dog være noget bedre og kunde huske længere, men Gud veed, om han nogensinde bliver rigtig rask; han tager sig slet ikke af noget, men gaaer blot omkring, imidlertid kan han da nok lide Capellanen (dvs. Carsten Johannsen), som de vare bange for......." I de følgende år boede han sammen med sine 2 søstre Christine og Ottilie, i et par værelser på præstegården hos pastor Johannsen, og der udviklede sig et varmt venskab mellem de 2 præstefamilier. Derefter flyttede pastor Behr og hans 2 søstre til Ollerup, hvor deres far provst Christensen havde bygget et enkesæde ”Stensero” til sin kone; her flyttede de ind. Huset står endnu ved landevejen lige vest for Ollerup Kirke. Pastor Christensen fik det imidlertid ikke bedre og måtte et par år efter søge sin afsked. Den 5. november 1836 indsattes Carsten Johannsen da som sognepræst på Drejø. I de følgende 6 år boede han, sammen med sine 2 søstre. Han blev gift 31. januar 1839 i Ærøskøbing med Margrethe Dorothea Carstens, født 1817, datter af landfogeden på Ærø, etatsråd Peter Bugislaus Carstens og hustru Magite Dorothea Tilemann. Forloverne var hendes far, etatsråd og landfoged Peter Bugislaus Carstens, Ridder af Dannebrog og kontrollør Sønnichsen fra Marstal. Han skal have været en udmærket prædikant, som nød stor agtelse i menigheden, der jo også omfattede øerne Skarø og Hjortø. Hans ægteskab med landfogeddatteren fra Ærø gjorde naturligvis ikke denne anseelse mindre. På Drejø findes der stadig i ældre hjem billeder af Carsten Johannsen. Den gamle præstegård brændte i 1942, men stod indtil da stort set uændret i forhold til Carsten Johannsens tid. Hans gamle skrivepult, der hele tiden havde været i brug, gik tabt ved branden. Det berettes, at han under en tjenestetur til Hjortø i november 1856, gik igennem isen med hest og slæde. Herved pådrog han sig en slem lungebetændelse, som gjorde ende på hans liv den 11. november. Man kan dog nok i den forbindelse spørge sig selv, om det ikke forekommer lidt usandsynligt, at der i begyndelsen af november skulle være så meget is på disse farvande, at man ville vove sig ud med hest og slæde. Af pastor Budtz' begravelsestale fremgår det da også, at Carsten Johannsen var død efter et meget langt sygeleje. Dette synes også at afkræfte ovennævnte beretning. (Hans Kaalø)

view all

Carsten Johannsen's Timeline

1798
December 8, 1798
Nibøl, Nordfrisland, Tyskland (Germany)
1840
June 16, 1840
Drejø, Svendborg, Denmark
1841
June 15, 1841
Drejø, Drejø sogn, Svendborg amt
1842
June 13, 1842
Drejø, Drejø sogn, Svendborg amt
1846
April 25, 1846
Drejø, Drejø sogn, Svendborg amt
1847
June 2, 1847
Drejø Præstegård, Drejø sogn, Svendborg amt
1849
December 10, 1849
Drejø, Drejø sogn, Svendborg amt
1856
November 11, 1856
Age 57
Drejø, Danmark (Denmark)
????