Caspar Herman von Storm

Is your surname von Storm?

Research the von Storm family

Caspar Herman von Storm's Geni Profile

Records for Caspar Herman von Storm

5,725 Records

Share your family tree and photos with the people you know and love

  • Build your family tree online
  • Share photos and videos
  • Smart Matching™ technology
  • Free!

Share

Related Projects

Caspar Herman von Storm

Birthdate: (58)
Birthplace: Trondheim, Sør-Trøndelag, Norge
Death: March 12, 1777 (58)
Fyn, Danmark
Immediate Family:

Son of Christian Ulrich von Storm and Helena Margareta von Hausmann
Husband of Margrethe von Heinen, 2 and Ide Sophia Mangelsen
Father of Helene Margrethe von Storm and Cathrine von Storm, Lensgrevinde

Managed by: Private User
Last Updated:

About Caspar Herman von Storm

http://finnholbek.dk/genealogy/getperson.php?personID=I50121&tree=2

Caspar Herman von Storm

Han var søn af oberst Christian Ulrik Storm og Helene Margrethe f. von Hausmann. Familien var oprindelig svensk; Storms farfader, Arvid Christian Storm, var flygtet til Norge, fordi han havde dræbt digteren Lasse Lucidor, og var der blevet generalmajor og således rangadelig. Storm studerede ved Sorø Akademi, blev 1735 løjtnant, 1740 kaptajn, 1752 karakteriseret major, 1755 sekondmajor og 1756 premiermajor, alt i det nordenfjældske gevorbne Infanteriregiment. Derefter blev han 1763 stiftamtmand i Christiania. Efter sin moder (død 1764) arvede han betydelige midler og ejede bl. a. den indbringende Bingens Lændse. Han blev 1763 gift med Ida Sophie Mangelsen, eneste barn af den rige generalløjtnant Johan Mangelsen i Christiania, hvis formue han dog ej selv kom i besiddelse af, da hans svigerfader overlevede sin datter. Derefter ægtede han 1767 Margrethe von Heinen, enke efter Christian Stockfleth til Brahesholm.

Storm var en velstuderet og kundskabsrig mand med smukke interesser. Han besad et udvalgt og elegant bibliotek på 9000 bind og interesserede sig for oprettelsen af en højere undervisningsanstalt i Christiania i realistisk retning. Et satirisk brev fra ham (Høst, Struensee III, 261 f.) vidner om, at han var en god stilist. Han førte et stort og kostbart hus og havde stor byggelyst. I Christiania opførte han en meget elegant gård, der siden blev Krigsskolens lokale, og i Oslo «Ladegården» på den middelalderlige bispegårds tomt.

Under alt dette forværredes imidlertid hans økonomiske stilling i den grad, at han i marts 1772 måtte gøre opbud, hvorpå han nedlagde sit embede og drog til Danmark. Opbudet var så meget slemmere, som offentlige midler var inddraget i boets masse, hvorved også hans kollega i stiftsdirektionen, den gamle biskop Frederik Nannestad, blev ruineret. Det er blevet sagt, at Storm kort efter sin ulykke skal have gjort et besøg i Sverige og ikke have stået ganske uden for de stemplinger, som Gustav III netop ved den tid begyndte for at gøre sig til herre over Norge. Sine sidste leveår tilbragte han på Fyn, hvor han døde 12. marts 1777. En datter af hans første ægteskab var gift med grev Frederik Anton Wedel-Jarlsberg og moder til Norges statholder Herman Wedel-Jarlsberg.

Eksterne Lenker

Storm, Caspar Herman, 1718-77, Officer og Stiftamtmand, var født i Throndhjem 9. Febr. 1718 og Søn af Oberst Christian Ulrik S. og Helene Margrethe f. v. Hausmann. Familien var oprindelig svensk; C. U. S.s Fader, Arvid Christian S., var flygtet til Norge, fordi han havde dræbt Digteren «Lucidor», og var der bleven Generalmajor og saaledes rangadelig. S. studerede ved Sorø Akademi, blev 1735 Lieutenant, 1740 Kapitajn, 1752 karakt. Major, 1755 Sekondmajor og 1756 Premiermajor, alt i det nordenfjældske gevorbne Infanteriregiment. Derefter blev han 1763 Stiftamtmand i Christiania. Efter sin Moder (d. 1764) arvede han betydelige Midler og ejede bl. a. den indbringende Bingens Lændse. Han blev 1763 gift med Ida Sophie Mangelsen, eneste Barn af den rige Generallieutenant Joh. M. i Christiania (XI, 89), hvis Formue han dog ej selv kom i Besiddelse af, da hans Svigerfader overlevede sin Datter. Derefter ægtede han 1767 Margrethe f. v. Heinen, Enke efter Chr. Stockfleth til Brahesholm (ovfr. S. 441). S. var en velstuderet og kundskabsrig Mand med smukke Interesser. Han besad et udvalgt og elegant Bibliothek paa 9000 Bind og interesserede sig for Oprettelsen af en højere Undervisningsanstalt i Christiania i realistisk Retning. Et satirisk Brev fra ham (Høst, Struensee III, 261 f.) vidner om, at han var en god Stilist. Han førte et stort og kostbart Hus og havde stor Byggelyst. I Christiania opførte han en meget elegant Gaard, der siden blev Krigsskolens Lokale, og i Oslo «Ladegaarden» paa den middelalderlige Bispegaards Tomt.

Under alt dette forværredes imidlertid hans økonomiske Stilling i den Grad, at han i Marts 1772 maatte gjøre Opbud, hvorpaa han nedlagde sit Embede og drog til Danmark. Opbudet var saa meget slemmere, som offentlige Midler vare inddragne i Boets Masse, hvorved ogsaa hans Kollega i Stiftsdirektionen, den gamle Biskop Nannestad, blev ruineret. Det er blevet sagt, at S. kort efter sin Ulykke skal have gjort et Besøg i Sverige og ikke have staaet ganske uden for de Stemplinger, som Gustav III netop ved den Tid begyndte for at gjøre sig til Herre over Norge. Sine sidste Leveaar tilbragte han paa Fyn, hvor han døde 12. Marts 1777. En Datter af hans første Ægteskab var gift med Fr. Ant. Greve Wedel-Jarlsberg og Moder til Norges Statholder Herm. W.-J.

L. Daae.


http://da.wikipedia.org/wiki/Caspar_Herman_Storm

Oppførte Hurdal Glassverk: http://akershus.kulturnett.no/historieartikkel/hurdal-glassverk

view all

Caspar Herman von Storm's Timeline

1718
December 9, 1718
Trondheim, Sør-Trøndelag, Norge
1755
1755
Age 36
1756
November 5, 1756
Age 37
1777
March 12, 1777
Age 58
Fyn, Danmark