Casparus Jan Hendrik de Wet

Is your surname de Wet?

Research the de Wet family

Casparus Jan Hendrik de Wet's Geni Profile

Share your family tree and photos with the people you know and love

  • Build your family tree online
  • Share photos and videos
  • Smart Matching™ technology
  • Free!

About Casparus Jan Hendrik de Wet

Sluit as 13-jarige penkop, met die uitbreek van die Anglo-Boereoorlog, by die Ladybrand Kommando aan en word in April 1901 saam met drie broers krygsgevangene geneem en na St. Helena gestuur. Met sy terugkeer was hy wees en sonder onderwysopleiding. Hy gaan bly by sy ouer broer Kooitjie naby Sannaspos. Opbrengs van sy ouers se plaas bring genoeg in om hom verder te laat studeer. Matrikuleer op 21-jarige ouderdom aan die historiese Franschhoekskool in 1908. In 1911 behaal hy sy B.A.-graad aan die Universiteit van Stellenbosch. Op hierdie stadium verander hy van NG Kerk na Gereformeerde Kerk. Studeer daarna in teologie aan die Teologiese Skool van die Gereformeerde kerk te Potchefstroom tot 1915. Vanaf 1916 tot 1923 was hy predikant te Steynsburg. Studeer van 1919-1921 in Nederland, waar hy sy doktorsgraad aan die Vrije Universiteit van Amsterdam verwerf. Terug in Suid-Afrika is hy weer van 1923-24 in die bediening te Bloemfontein. In 1925 word hy aangestel as Professor aan die Teologiese Skool te Potchefstroom. Skryf en publiseer talle preke, geskrifte en boeke. Hy begin ’n tydskrif, “Die Wagtoring” waarvan hy die redakteur was. Hy studeer verder en behaal onder andere grade B. Econ. en M.A.; kort slegs ’n paar vakke vir LL.B. Grootste belangstelling was in politiek en tydens samesmelting tussen Smuts en Hertzog in Verenigde Party, sluit hy by Malan en Strydom se Nasionale Party aan. In 1935 was hy deel van ’n driemanskap wat leierskap van party in Transvaal vorm. Was ’n Republikein wat van mening was dat vir ’n republiek geagiteer moet word. Bots hieroor met Malan en stig in 1936 die Republikeinse beweging. In 1946 verander hy van Gereformeerde Kerk na NG Kerk a.g.v. dwaalleerklagtes teen hom Word as mede-leraar na Ventersdorp beroep. Na 1947 gaan sy gesondheid agteruit a.g.v. rumatiek. Was fisies ’n groot man met ’n onuitputlike bron van energie.


13-year-old scout, with the outbreak of the Anglo-Boer War, at the Ladybrand Commando and in April 1901 taken together with three brothers and a prisoner of war to St. Helena sent. On his return he was be without education training. He went to live with his older brother Kooitjie near Sannaspos. Proceeds from its parents' farm brings enough to leave further study him. Matriculated at the age of 21 to historical Franschhoekskool in 1908. In 1911 he obtained his bachelor's degree at the University of Stellenbosch. At this point he changed his DRC to Reformed Church. Then studied theology at the Theological School of the Reformed Church Potchefstroom to 1915. From 1916 to 1923 he was minister to Steynsburg. Graduated from 1919-1921 in the Netherlands, where he obtained his doctorate at the Vrije University of Amsterdam acquired. Back in South Africa, he was again in the 1923-24 ministry Bloemfontein. In 1925 he was appointed Professor at the Theological School Potchefstroom. Write and publishes many sermons, writings and books. He started a magazine, "The Watchtower" of which he was the editor. He continues his studies and obtained under other grades B. Econ. and M. A .; short only a few subjects for LL.B. Main interest in politics and during merger between Smuts and Hertzog in United Party, he joined Malan and Strydom's National Party. In 1935 he was part of a triumvirate of leadership of party Transvaal form. Was a Republican who believed that for a republic to be agitated. Bots this Malan and founded in 1936 the Republican movement. In 1946 he changed his Reformed Church to DRC a.g.v. heresy charges against him Word as co-pastor to Ventersdorp career. After 1947 she health deteriorating a.g.v. rheumatism. Was physically a big man with an inexhaustible source of energy. Children (4): x {4382, 4397, 4400, 4404} x __.__. 1914 Mary Magdalene Johanna WENTZEL (dv Christiaan Louis WENTZEL & Anna Margaret NEL), * 12.08.1889, ≈ Winburg, Winburg † 03.19.1943 α Widow Wessels. xx ± __.__. 1945 Aletta Susanna Margaretha Erasmus 4382 i

view all

Casparus Jan Hendrik de Wet's Timeline

1887
March 23, 1887
July 10, 1887
Ladybrand, Motheo, Free State, South Africa
1915
March 5, 1915
Age 27
Potchefstroom, Southern DC, North West, South Africa
1959
October 18, 1959
Age 72
Pretoria, Gauteng, South Africa