Is your surname Toorop?

Research the Toorop family

Charley Toorop's Geni Profile

Share your family tree and photos with the people you know and love

  • Build your family tree online
  • Share photos and videos
  • Smart Matching™ technology
  • Free!

Share

Annie Caroline Pontifex Toorop

Also Known As: "Annie Carolina Pontifex Toorop", "Charley Toorop"
Birthdate: (64)
Birthplace: Katwijk, Zuid-Holland, Netherlands
Death: November 5, 1955 (64)
Bergen, Noord-Holland, Netherlands
Immediate Family:

Daughter of Jan Toorop, schilder and Annie Hall
Ex-wife of Hendrik (Henk) Fernhout
Mother of Edgar Richard Johannes Fernhout; Johannes Hendrik (John) Fernhout Ferno and Annie Charley (Annetje) Nijland

Managed by: Tsipporah Sofer
Last Updated:

About Charley Toorop

Kunstenares Charley Toorop is de dochter van de beroemde Nederlandse kunstschilder van de jugendstil en het symbolisme, Jan Toorop. Ze groeide op te midden van de Nederlandse avant-garde kunstwereld, dankzij de centrale positie die haar vader hier innam. Haar streng katholieke moeder zag haar het liefst een beroemde zangeres of violiste worden, maar zelf wist ze, dat ze de sporen van haar vader zou volgen.

Op haar achttiende begon ze te schilderen. De contacten en ervaringen die ze had opgedaan in het kunstenaarsmilieu van het begin van de twintigste eeuw kwamen haar daarbij goed van pas. Ze heeft geen officiële kunstopleiding gevolgd, ze is autodidact. De stijl van haar vader heeft vooral in de beginfase grote invloed op haar werk. Ze bewonderde Piet Mondriaan, die al in haar jonge jaren tot haar kennissenkring behoort en waar ze contact mee blijft houden. Ze koopt enkele van zijn schilderijen en zet zich in 1933 voor hem in als bemiddelaar bij een aankoop door het Haags Gemeentemuseum.


INVLOED VAN MONDRIAAN, KANDINSKY EN VAN GOGH Charley Toorop probeert verschillende stijlen uit, in 1913 schildert ze korte tijd in kubistische stijl, maar vanaf 1914 werkt ze in de stijl van de ‘spirituele expressie’. Dit uitte zich in schilderijen, waarin de figuren worden omgeven door aura’s en golvende lijnen. Waarschijnlijk is vooral het werk van Wassily Kandinsky van invloed geweest op deze stijlperiode. Kandinsky is een voorganger van het expressionisme en tevens één van de eerste abstract werkende kunstenaars. Ze heeft waarschijnlijk zijn schilderijen gezien, want ze waren op dat moment te bezichtigen in de verzameling van de beroemde kunstverzamelaarster Marie Tak van Poortvliet in Domburg. In dit Zeeuwse stadje kwamen in de periode rond de eeuwwisseling regelmatig kunstenaars bij elkaar. Ze vormden daar een kunstenaarskolonie met als centrale figuur Jan Toorop. Ook Mondriaan kwam daar vaak. Zijn werk wordt steeds abstracter en dit mondt uit in de uitgesproken abstracte stijl van de kunstbeweging De Stijl. De weg van de volledige abstractie wilde Charley Toorop echter nooit opgaan. Ze hecht grote waarde aan de zichtbare werkelijkheid. Ze sluit zich aan bij kunstenaarsgroep Het Signaal, vanaf 1916. De kunstenaars van deze groep wilden de werkelijkheid bezield weergeven. Rond de jaren twintig vormt de thematiek van Vincent van Gogh haar inspiratie. Ze bezocht net als Van Gogh de Borinage, een mijnstreek in België, waar de mijnwerkers leefden en werkten onder barre omstandigheden.

  

CHARLEY TOOROP EN DE NIEUWE ZAKELIJKHEID Het werk van de kunstenares werd niet meteen met open armen ontvangen door critici. Kunstschilder en kunstcriticus Henk Bremmer was echter één van de eerste critici die haar werk positief ontving en daarna volgden er mondjesmaat meer. Vanaf de jaren dertig schildert ze veelal vrouwenfiguren, naakten en zelfportretten. Toorop ontwikkelt een nieuw soort realisme, waarin ze de werkelijkheid op een harde, haast zakelijke manier neerzet. Een bekend schilderij is Drie generaties uit 1950, dat zich bevindt in de collectie Boijmans Van Beuningen, waarop ze zichzelf al schilderend heeft geportretteerd met haar zoon Edgar Fernhout, die ook kunstschilder is. Toorop heeft haar zoon op het schilderij staande achter haar gesitueerd, terwijl haar vader Jan Toorop zichtbaar is in de vorm van een portretbuste. Het expressionisme van de beroemde Van Gogh blijft steeds herkenbaar in haar karakteristieke portretten, die ze schildert met krachtige penseelstreken. Door deze stijl wordt haar werk ook wel gerekend tot de ‘nieuwe zakelijkheid’, een van oorsprong Duitse stijl. Door de magische sfeer, die haar doeken karakteriseren wordt ze daarnaast ook wel beschouwd als een magisch realist.

[http://www.artsalonholland.nl/grote-meesters-kunstgeschiedenis/charley-toorop]

In English:

Artist Charley Toorop is the daughter of the famous Dutch painter of Art Nouveau and Symbolism,Jan Toorop. She grew up surrounded by the Dutch avant-garde art world, thanks to its central position that her father took here. Her strict Catholic mother did her best to be a famous singer or violinist, but she herself knew that she would follow. Traces of her father

At eighteen, she began to paint. The contacts and experience they had gained in the artistic environment of the early twentieth century, its in very handy. She has received no formal art training, she is self-taught. The style of her father, especially in the early stages major influence on her work. She admired PietMondrian,who already is in her early years to her acquaintances, and with which they continue to keep in touch. She buys some of his paintings in 1933 and is committed to him as mediator in a purchase by the Hague MunicipalMuseum.


INFLUENCE OF MONDRIAAN, KANDINSKY AND VAN GOGH Charley Toorop trying different styles, in 1913, she paints a short time in Cubist style, but she works in the style of the 'spiritual expression. "From 1914 This was expressed in paintings, in which the figures are surrounded by auras and wavy lines. Probably mostly the work of Wassily Kandinsky influenced this style period. Kandinsky is a precursor of Expressionism and one of the first abstract artists. She has probably seen his paintings because they were on display in the collection of the famous art collector Marie Tak van Poortvliet in Domburg at that time. In this town of Zeeland were in the period around the turn of the century artists regularly together. They formed as an artists' colony with the central figure JanToorop.Mondrian also came there often. His work is more abstract and this leads to the distinct style of the abstract art movement DeStijl.The path of complete abstraction wanted Charley Toorop never go. She attaches great importance to the visual reality. She joins artists group Signal, from 1916. The artists of this group wanted to reflect reality inspired. Around the twenties, the theme ofis Vincent van Gogh her inspiration. She visited like Van Gogh Borinage, a mining area in Belgium, where the miners lived and worked under harsh conditions.

  

CHARLEY TOOROP NEW AND EFFICIENCY The work of the artist was not welcomed with open arms by critics immediately. However, painter and art critic Henk Bremmer was one of the first critics positively received her work and then followed it more sparingly. From the thirties she paints mostly female figures, nudes and portraits. Toorop is developing a new kind of realism,which she put down on a hard reality, almost businesslike manner. A famous painting is three generations from 1950, which is located in the Boijmans Van Beuningen collection which she has been painting portrayed with her ​​son Edgar Fernhout, who is also a painter himself. Toorop her son in the painting standing situated behind her, while her father, Jan Toorop is visible in the form of a portrait bust. The expressionism of the famous Van Gogh is always recognizable in her characteristic portraits, she paints with powerful strokes. With this style, her work also counted among the 'New Objectivity', originally a German style. By the magical atmosphere that characterize her paintings she is also considered to be a magical realist.

view all

Charley Toorop's Timeline

1891
March 24, 1891
Katwijk, Zuid-Holland, Netherlands
1912
August 17, 1912
Age 21
Bergen, North Holland, The Netherlands
1913
August 9, 1913
Age 22
Bergen, North Holland, The Netherlands
1916
May 13, 1916
Age 25
Utrecht, The Netherlands
1955
November 5, 1955
Age 64
Bergen, Noord-Holland, Netherlands