Christen Gathenhielm

Is your surname Gathenhielm?

Research the Gathenhielm family

Share your family tree and photos with the people you know and love

  • Build your family tree online
  • Share photos and videos
  • Smart Matching™ technology
  • Free!

Christen Gathenhielm (Gathe)

Also Known As: "Christian", "Kristen"
Birthdate:
Birthplace: Onsala, Halland, Sverige (Sweden)
Death: March 05, 1722 (39)
Göteborg, Kristine, Västergötland, Sverige (Sweden)
Place of Burial: Göteborg, Västergötland, Sverige
Immediate Family:

Son of Anders Börjesson Gathe and Kerstin Larsdotter Hjelm
Husband of Helena Catharina Utfall
Father of Anders Gathenhielm; Jakobina Maria Gathenhielm; Christina Beata Gathenhielm; Jakobina Maria Gathenhielm; Helena Beata Gathenhielm and 2 others
Brother of Christina Andersdotter Gathe; Pyrita Gathe; Helena Gathe; Thalia Gathe; Börje Gathe and 6 others

Occupation: Adlad nr 1496, Kommendör, Kommendör Kungl. Amiralitetet
Managed by: Private User
Last Updated:

About Christen Gathenhielm

Christen Gathenhielm

Född:1682-10-06 – Onsala församling, Hallands län

Död:1722-03-05 – Kristine församling, Västra Götalands län

Sjöofficer, Kapare

Band 16 (1964-1966), sida 752.

Gathenhielm, Christen (före adl Gathe), f 6 okt 1682 i Onsala (Hall), d 5 mars 1722 i Gbg (Kristine). Föräldrar: skepparen Anders Börjesson Gathe o Kerstin Larsdtr. Styrman 1699, kofferdikapten 1701, eo underlöjtn vid amiralitetet i Gbg 2 maj 1710, eo överlöjtn 5 maj 1712, eo amiralitetskapten 1 mars 1714, adl 29 dec 1715, konfirm som amiralitetskapten 2 maj 1716, kommendör 11 maj 1718, avsked 17 febr 1720.

G 18 jan 1711 i Gbg (Kristine) m Helena Catharina Utfall, dp 20 juli 1689 där (ibid), d 27 juni 1750, dtr till rådmannen o bankokommissarien Jacob U o Maria Kuyl samt omg 1724 m assessorn Ernst Fredric v Döbeln (1701—66).

Biografi

G gick till sjöss redan som elvaåring på ett fartyg från Onsala, med vilket han seglade i sex år på England, Holland, Frankrike, Spanien och Portugal. För sina redares räkning inköpte han 1704 i Dunkerque ett skepp på 200 läster, bestyckat med 18 kanoner och förde själv befälet på detta. På grund av skeppets storlek och bestyckning kunde han gå utan konvoj och behövde inte frukta att bli tagen av turkiska sjörövare. G skaffade sig med tiden andelar i olika fartyg, särskilt i sådana, där fadern Anders Börjesson Gathe också var redare.

Då G i början av året 1710 befann sig på hemväg från Portugal, nåddes han i Amsterdam av budet att hans far avlidit. Vid hemkomsten lät han trycka en »Klagosång», som han skrivit till faderns begravning. Snart därefter blev han underlöjtnant vid amiralitetet i Gbg, men han tog endast motvilligt emot sin fullmakt på denna tjänst, då han menade att han i stället borde ha blivit utnämnd till kapten med hänsyn till sin mångåriga motsvarande befattning inom handelsflottan. Tillsammans med sin bror Lars och några andra intressenter lät han s å bygga kaparefartyget La Revange och begav sig ut på kryssning med detta, sedan han blivit tjänstledig från amiralitetet. Vid jylländska kusten tog han tre danska handelsfartyg, seglade därpå in i norska skärgården och kapade ett stort fartyg, utrustat med bl a sex nickhakar, liksom ett med fisk lastat skepp. Dagen därpå tog han ytterligare ett skepp utanför norska kusten och seglade sedan hem med sina priser. De värderades till ej mindre än 17 350 dr smt, varav en tiondedel gick till kronan. Samma höst byggde G och hans medintressenter ytterligare tre kaparfartyg.

Sommaren 1711 tjänstgjorde G vid amiralitetet men blev i okt befälhavare på gallioten Jägaren, som han tillsammans med handlandena i Gbg Sebastian Tham och Alexander Williamsson inköpt för att uppehålla postförbindelsen Gbg—Holland. Jägaren avseglade till Amsterdam 24 nov och återkom 22 dec. Ehuru G förbjudits att ge sig i strid med andra fartyg annat än till försvar, tog han på hemresan som pris ett större skepp, värt 30 000 dlr smt. Kronans tiondedel var nu efterskänkt, men G gav likväl 400 dlr smt till K M:t jämte 150 dir »till en dragon».

G tjänstgjorde 1712 på flottan men gick i febr 1713 åter på kaperi, nu med kaparfregatten Göta Lejon, och erövrade två norska priser. År 1714 var han befälhavare på örlogsfregatten Fredrik under en längre kryssning i Nordsjön och uppbringade då ett under engelsk flagg seglande danskt fartyg. I juni 1716 var han chef på galären Proserpina i striden vid Dynekilen, där hans fartyg jämte flera transportfartyg togs av Tordenskiold. Besättningarna lyckades dock ta sig i land och undgick fångenskap.

G hade ett hetsigt och obändigt lynne, vilket ledde till åtskilliga kontroverser med Gbgs myndigheter. Men sin tjänst vid Gbgs-eskadern skötte han väl, och hans chef amiralen Axel Lewenhaupt gav honom vitsordet, att han »alltid vist sig vid alla kom-menderingar som en brav och behjärtad sjöman». Till G:s förtjänster hörde också enligt vad Lewenhaupt rapporterade, att han »under påstående krig Eders Kungl Maj: t med ansenliga förskotter och frivilliga gåvor av sin förmögenhet under armarna hjälpt».

https://sok.riksarkivet.se/SBL/Presentation.aspx?id=14669


Christian (Kristen), f. 6 oktober 1682 - d. 5 mars 1722 och begravd i Tyska kyrkan den 9 mars, samma år. Christian gick redan 1693 till sjöss och gjorde resor på England, Holland, Frankrike och Medelhavet. Han blev styrman 1699, kofferdikapten 1701, underlöjtnant vid Amiralitetet i Göteborg 2 mars 1704, överlöjtnant den 5 april 1712, kapten vid Extra staten 1 mars 1714, kapten på stat 2 maj 1716, kommendör 11 maj 1718. Avsked den 17 februari år 1720. Gift 18 januari 1711 med Helena Katarina Utfall (1689-1750), vars far var rådmannen och bankokommissarien Jacob Utfall, stamfader till ätterna von Utfall, och mor var Maria Kuyl. De fick nio barn, och bland dessa märks dottern Helena Beata (1718-1782), gift med överhovjägmästaren Carl Lambert Jernsköld till Smedstorp. Efter makens bortgång gifte hon om sig med assessor von Döbeln.

Gathe blev kapten på ett fartyg från Göteborg. Med detta skepp och ett av Sebastian Tham ägt skepp, Carolus XII, seglade han på fjärran destinationer. Som underlöjtnant fortsatte han som kapten i handelsflottan. 1710 återvände han till Göteborg med skeppet Carolus XII och blev anställd i flottan. Han fick snart tjänstledigt och erhöll ett kaparbrev för fartyget La Revange och ett för Svenska Vapnet. Det senare ägdes ihop med Olof Knape. På hösten samma år, efter en framgångsrik sommar med flera kapade fartyg, byggde han ytterligare tre nya kaparskepp samt ledde ombyggnationen av Carolus XII till kaparfartyg.

1711 arbetade Christian Gathe på den av Sebastian Tham ägda postgallioten Jägaren under en resa till Amsterdam. Trots att detta skepp var avsett för posttransporter använde Gathe det för att kapa ett fartyg. Hemkommen till Göteborg arbetade han i flottan till 1713 då han fick permission igen. Han blev då kapten på kaparfregatten Göta Lejon. Året efter var han tillbaks i flottan på örlogsfregatten Fredrik och ytterligare två år senare var han med vid Dynekilen där en svensk flottstyrka togs av danska örlogsstyrkor under Peter Wessel (Tordenskiold). Genom kaperierna blev Christian Gathe en rik man, men mycket förlorades genom dåliga affärer.

Adlad Gathenhielm 1715

view all 11

Christen Gathenhielm's Timeline

1682
October 6, 1682
Onsala, Halland, Sverige
1714
March 15, 1714
1715
1715
1716
1716
1717
November 5, 1717
1718
December 25, 1718
1719
1719
1721
September 21, 1721
1722
March 5, 1722
Age 39
Göteborg, Kristine, Västergötland, Sverige