Christen Hansen

Is your surname Hansen?

Research the Hansen family

Christen Hansen's Geni Profile

Records for Christen Hansen

18,146,893 Records

Share your family tree and photos with the people you know and love

  • Build your family tree online
  • Share photos and videos
  • Smart Matching™ technology
  • Free!

Share

Christen Hansen

Birthdate: (92)
Birthplace: Bølling, Ringkøbing-Skjern Municipality, Central Denmark Region, Denmark
Death: 1825 (92)
Bølling, Ringkøbing-Skjern Municipality, Central Denmark Region, Denmark
Immediate Family:

Son of Hans Eskesen Kragmose and Kirsten Nielsdatter Nørregaard
Husband of Inger Michelsdatter
Father of Hans Christensen Kragmose; Else Christensdatter and Michel Christensen, Debelmose
Brother of Eske Hansen Kragmose
Half brother of Maren Christensdatter; Anne Christensdatter; Maren Christensdatter and Dorthea Christensdatter

Managed by: Private User
Last Updated:

About Christen Hansen

(Kilde: Pastor A.M. Bårris)

Christen Hansen overtog Kragmose i Fæste efter sin Fader. Aaret for Overtagelsen kendes ikke; men det er rimeligvis sket, før han 1765 giftede sig med Inger .Michelsdatter, der er født 1736.

Christen Hansen var Formand for Sogneforstanderskabet.

STORE KRAGMOSE-GASDALGAARD LINJEN

I Christen Hansens og Inger Michelsdatters Ægteskab var der 8 Børn, hvoraf de 3 døde som mindreaarige. De 5 var

  • Hans, født 1769,
  • Else, født 1770,
  • Michel, født 1772,
  • Kirsten, født 1774, og
  • Anna, født 1776.

Sønnen Hans Christensen Kragmose overtog Kragrnose i Fæste efter Faderen, der flyttede til Gasdalgaard, der muligvis var hans Kones Fødegaard. Men det Fæste har næppe varet mere end et Aars” tid; thi 1790, 21 Aar gammel, købte han Halvdelen af Kragmose til; ligemed Bøllingbjerg Jorder.

At han ogsaa købte Bøllingbjerg Jord kunde tyde paa, at vor Formodning om, at hans Bedstefader Hans Eskesen Kragmose var en søn af Esche Christensen, Bøllingbjerg, er rigtig.

Det lyder imidlertid mærkeligt, at Hans Christensen Kragmose i saa ung en Alder, 21 Aar, har kunnet købe saa stor en Gaard. Men Kobekontrakten er underskrevet i Skjernbro den 8. November 1790, saa der kan ingen Fejltagelse være. Den ny Gaard blev kaldt Store Kragmose og var skyldsat for 6 Tdr., 2 Skpr. og 1/ Alb. Hartkorn. Han købte den af Landvæsenskommjssær Peter Christian Petersen til Dejbjerglund, og Købesummen var i99 Mdl., der skulde betales til Juni Termin. Dette Beløb kan kun angaa den Del, han købte af Kragmose, som havde 5 Tdr. Hartkorn.

Den unge Mand har imidlertid ikke haft Gaarden i ret mange Aar, højst i 8 Aar; thi i Kirkebogen fortælles, at han 1799 boede paa Gasdalgaard, idet han dette Aar, den 30. Juni giftede sige med Karen Eriksdatter, der var fra Pilgaard i Sædding, men tjente hos Pastor Skaaning i Bølling Præstegaard, hvor Brylluppet stod.

Store Kragmose solgte han som nævnt til en Mand fra Borris, Christen Olufsen Lindvig. Prisen kendes ikke. Naar han flyttede til Gasda1 gaard, maa det vel hænge sammen med, at han var den eneste Søn til Gaarden, idet den anden Søn Michel ved sit Giftermaal med Ane Kirstine Andersdatter fra Store Handerup i Faster købte den før omtalte Gaard i Debelmose. Og Christen Hansen havde kun de to Sønner. Paa det Tidspunkt var Christen Hansen 69 Aar, saa han kunde maaske nok trænge til Afløsning, skønt han blev 92 Aar og hans Kone 90. Død 1826. Denne Linje af Slægten følger Navnet Kragmose.

Christen Hansen’s Datter Kirsten, der er født paa Kragmose 1774, blev 1798 gift med Christen Nielsen fra Vorgod, født 1769, død 26. Februar 1836. De havde Gaarden Vesterager i Vorgod. Kirsten levede i 12 Aar som Enke og Aftægtskone paa Gaarden og døde 22. Juli 1848, 74 Aar gi. I Ægteskabet var der 6 Børn, men om dem vides intet, kun at en ugift, aandssvag Datter boede paa »Vester agerc som en Slags Aftægtskone indtil sin Død 1879, skønt Gaar den blev solgt til fremmede allerede 1839.

Hans Christensen Kragmose døde som Aftægtsmand paa Gasdalgaard den 8. Januar 1852, 83 Aar gi. Hans Kone, Karen, der var født 1767, døde 1847, 80 Aar gi.

Hans og Karen Eriksdatter havde kun 2 Børn, en Søn og en Datter, Christen og Sørine Marie. Sønnen Christen Hansen, født 1802, blev 1832 gift med Ellen Andersdatfer, en Datter af Anders Madsen, Storgaard i Herborg, og fik med hende Gaarden Storgaard, der var paa godt 7 Tdr. Hart’ korn. Men hun døde efter kun 5 Aars Ægteskab 1837. De havde to Sønner, Anders Storgaard, der 1863 blev gift med Kristine fra Søn ciergaard i Sædding. Et halvt Aar efter, i November 1863, blev han indkaldt som Soldat, kom med i Krigen 1864, hvor han faldt. Den anden Søn Hans Kragmose døde som ung.

Christen Hansen giftede sig anden Gang, vist 1840, med Kristine Marie Madsdatter, Datter af Mølleejer Mads Thygesen, Ege” ris Mølle i Nr. Vium. 1852 købte han Gaarden Vad i Herborg og flyttede dertil, og afhændede en Tid efter Storgaard. Han døde 1879. 77 Aar gi. Hans Kone døde først 1891.

I dette Ægteskab var der 6 Børn, 2 Døtre og 4 Sønner: Ellen, Mads, Karen, Mads Christian, der 1903 tog Navnet Vad efter Føde gaarden, Mikkel og Jesper, der antog Navnet Kjelstrup efter Gaar” den af samme Navn i V. Herborg.

I. Ellen Christensen blev gift med Jeppe Christensen i Bølling og boede i V. Herborg. De er begge døde. De havde 4 Børn, er døde som Barn.

a) Kristine Christensen, gift med Gaardejer Chr. Christensen, Solsøhede i Vorgod. De er begge døde. De havde 6 Børn, der alle lever.

b) Mariane Christensen, gift med Gaardejer Markus Gammel» gaard i Sædding. De havde 7 Børn, der alle lever og de fleste gifte.

c) Christen Hansen Christeiisen, født 1883, har Fødegaarden i V. Herborg, er ugift. II. Mads Mølle Christensen var Tømrer i Esbjerg, var gift 2 Gange, i første Ægteskab var 2 Børn, i andet 5, hvoraf et døde som Barn. De 4 var Kristine, der var ugift og havde et Vasken i Esbjerg, Marinus var Postpakmester, August Malermester i Esbjerg og Aksel Barber i Esbjerg, en Søn har nu Forretningen.

III. Karen Christensen, født 1845, gift mèd Gaardejer Niels Madsen Videbæk. Videbæk er et købt Navn. De havde en Gaard i Videbæk. Her var 6 Sønner, hvoraf en døde som Barn.

a) Mads Videbæk var gift og havde en Gaard i Vildbjerg.

b) Christen Videbæk overtog Fødegaarden, som han senere solgte, men beholdt en Del af Gaarden, hvor han bor. Han er gift. En Søn bor i Amerika.

c) Hans Kragmose Videbæk er Tømrer, udvandret til Amerika.

d) Anton Videbæk, Tømrer, bor i Amerika, er ugift.

e) Christen Videbæk, rejste efter at have taget Realeksamen til U. S. A., hvor han er Præst. Er gift derovre.

view all

Christen Hansen's Timeline

1733
1733
Bølling, Ringkøbing-Skjern Municipality, Central Denmark Region, Denmark
1769
1769
Age 36
Ringkøbing
1770
1770
Age 37
Bølling, Ringkøbing-Skjern Municipality, Central Denmark Region, Denmark
1772
1772
Age 39
Gasdalsgaard, Bølling
1825
1825
Age 92
Bølling, Ringkøbing-Skjern Municipality, Central Denmark Region, Denmark