Christiaan Ludolph Neethling, SV/PROG

您也姓Neethling吗?

考证Neethling氏源流

Christiaan Ludolph Neethling, SV/PROG的个人主页

Records for Christiaan Neethling

28,952 Records

与你的亲人和朋友分享你的家族树和家庭相册

  • Build your family tree online
  • Share photos and videos
  • Smart Matching™ technology
  • Free!

About Christiaan Ludolph Neethling, SV/PROG

Geboren te Wilburg, Graagschap Ruppen, Keurvorstendom, Brandenburg. Overleden te Kaap de Goede Hoop.

Christiaan Ludolph Neethling is gebore om 15h00, op 21 Des 1717, en is die tweede Sondag daarna deur Pastor Johannes Eustacius Plato in die Lutherse St. Nikolaikerk in Wilburg (Wildberg) gedoop. Hy besoek die Latynse skool in Ruppin en ontvang dus die hoogste opvoeding wat moontlik was. Hy was in 1735 (op 18-jarige ouderdom) skoolhoof van 'n skool in Pruisies Pommeren, maar word in 1736 sekretaris van die posmeester van die koninklike leër te Ruppen. In 1740 emigreer hy na Nederland. Sy plan was om uiteindelik na Italië te gaan, maar hy het daarteen besluit toe hy besef dat hy as Protestant nie daar gelukkig sou kon wees nie.

Hy tree toe in diens van die V.O.C., as onderkoopman, en vertrek op 27 Okt 1740 met die "Amsterdam" van Amsterdam na Oos-Indië. Arriveer aan die Kaap op 25 Jan 1741. Tot op daardie stadium was hy "gedurende de reis zwaar ziek en zwak geweest". Die ruwe lewenswyse van die matrose het hom ook ernstig gegrief en hy het net een begeerte gehad, nl. om van die skip af te kom. Kry toe 'n goedgunstige skeepsoffisier om hom medies ongeskik te verklaar om verder te reis, en word na 'n hospitaal in die Kaap geneem. Uit erkentlikheid aan die dokter, Jan van Schoor, gee hy later klavierlesse aan sy twee seuns. Hy word in 1742 na die Politieke Raad verplaas, na 'n paar weke tot assistent van die Sekretaris bevorder (salaris: aanvanklik £20, later £24). In Oktober 1748 word hy aangestel as boekhouer en eerste geswore klerk van Justisie. In 1753 word hy bevorder tot eerste klerk van die Secratarie van Polisie, met amp Sekretaris van Polisie vir Siviele- en Huweliksake. In 1756 word hy Sekretaris van die Raad van Justisie. Op 3 Junie 1788 word hy vir die pos van Sekretaris van die Politieke Raad (die hoogste betrekking in die staatsdiens van die ou Hollandse Kaap) aangewys. Dit is egter weens sy Lutherse geloof in Holland afgekeur.

Hy doen in die jaar 1749 by die Here 17 aansoek om sy van se spelling van Netheling na Neethling te verander, en verkry op 30 Sep 1749 goedkeuring vir hierdie versoek. Christiaan was 'n baie diep godsdienstige man, en het die gebruik gehad om by elke groot familiegeleentheid (huwelik, doopgeleenthede, sterftes) 'n gebed te skryf. So skryf hy op sy eie huweliksdag die volgende: "Uw hulp en bijstand, goede en genadige God wilt Gij mij niet onttrekken, laat dezelve mij vergezellen, geleid en voer mij langs den weg uwer Voorzienigheid tot mijn en der minmen eeuwig heil." Hy het ook baie vir die sending gedoen, veral onder die Hottentotte. Hy het die Kaap as sy enigste tuiste aanvaar, maar sy identiteit en kultuurerfenis as Duitser bly behou, en daarby sy kinders as Kapenaars opgevoed.

Hy het hom grootliks beywer vir die stigting van die eerste Lutherse gemeente. Sy laaste jare was waarskynlik in Stellenbosch, want hy kry in Oktober 1781 "seeker stukje lands tot een huijs en thuijn-erf, geleegen tusschen het nieuwe Kerkhof en het Molenwater en zoodanig gesitueerd dat zulks tot niemands prejuditie zoude komen te strekken." Hierdie twee erwe was langs die N.G. kerk in Drostdystraat. Hy het 'n huis daar gebou voor 1782, wat later deur Johan Wilhelm Herhold vergroot is tot 'n dubbelverdiepinghuis met slawekwartiere. Dit is vandag die Stellenbosch-museum. Christiaan sterf 27 Maart 1790, Kaapstad. Hy is saam met heelwat van sy kinders begrawe in grafkelder 13 in die kerkhof by die kerk op die Heerengracht.

Maria Magdalena Storm trou die tweede keer op 12 Sep 1790 met Nicolaas van Es. Maria sterwe 27 Aug 1804.

Bronne: Danie Viljoen se Webblad: http://users.iafrica.com/d/da/danievil/kwartierstaat.htm SAG vol 6, Neethling E.M. Neethling : Die Neethlings in Suid Afrika

Saamgestel deur: AM van Rensburg Otto Diedericks

http://www.stamouers.com/neethling.htm


Christiaan Ludolph Neethling and Maria Magdalena Storm were married on the 23 May 1762 in Cape Town. They had ten children

查看所有15

Christiaan Ludolph Neethling, SV/PROG的年谱

1717
1717年12月21日
Wildberg,Graafskap Ruppen,Brandenburg,Duitsland, Europa
1718
1718年1月3日
Wildberg,Graafskap Ruppen,Brandenburg,Duitsland, Europa
1763
1763年10月9日
45岁
Cape Town, Cape of Good Hope, South Africa
1765
1765年
47岁
1767
1767年
49岁
1768
1768年
50岁
Cape Town, Cape Town, Western Cape, South Africa
1770
1770年
52岁
1773
1773年11月28日
55岁
Kaapstad, Suid Afrika
1774
1774年
56岁