Christian Claussøn Jæger, sogneprest

Is your surname Jæger?

Research the Jæger family

Christian Claussøn Jæger, sogneprest's Geni Profile

Share your family tree and photos with the people you know and love

  • Build your family tree online
  • Share photos and videos
  • Smart Matching™ technology
  • Free!

Christian Claussøn Jæger, sogneprest

Birthdate:
Birthplace: København, Capital Region of Denmark, Denmark
Death: 1695 (88-89)
Helleland, Rogaland, Norway
Immediate Family:

Son of Claus Hansen Jæger and Marie Jensdatter
Husband of Jeanne de Crequi dit la Roché and N.N. Hansdatter Jæger
Father of Ahasverus Christianssøn Jæger; Juditha Marie Christiansdtr Jæger; Johannes Jæger; Claus Christiansen Jæger and Christian Christiansen Jæger
Brother of Anna Clausdatter Jæger, 6 S., 3 D; Thomas Clausen Jæger and Hans Clausen Jæger

Occupation: Sogneprest til Helleland med Birkrem og Heskestad i 1655, provst til Dalane.
Managed by: Tørres Sande
Last Updated:

About Christian Claussøn Jæger, sogneprest

http://www.winnem.com/siec/njaeger.htm

http://www.winnem.com/siec/eng/nsiec_jaeger.htm

http://snl.no/J%C3%A6ger

http://snl.no/J%C3%A6ger/En_slekt_som_stammer_fra_magister

4. ledd Christian Clausen Jæger

Født 1606, død 1695. Han var slektens første norske stamfar. Han ble i 1655 sogneprest til Helland med Birkrem og Heskestad. (Han var sogneprest der til 1691, se forøvrig « Kommentarer til de Créqui-slekten »). Han skulle være en grunnrik mann, og eide bl.a. et større jordegods i Dalene prestedømme.

Gift 2. gang før 1679 med Jeanne de Créqui dit la Roche, død 24/4 1734, datter av oberstløytnant Ahasverus de Créqui dit la Roche , død 15. januar 1678, og 1. hustru Judith Sveris (Sweers). (Se «Slektene de Créqui dit la Roche og Sweers). *Se kommentar til teksten fra Kiellands bok vedrørende Christian Clausen Jægers og Jeanne de Créqui dit la Roches dødsår.

I Helleland kirke finnes ennå i dag to alterstaker som ble skjenket til kirken av Jeanne de Créqui dit la Roche . Iht Bjørg Ager-Hanssen som besøkte kirken høsten 2000, ble kirkebygget som står i dag oppført i 1832 til erstatning for den gamle fra 1629. Den ble revet etter lynnedslag og inventaret solgt på auksjon - men alterstakene fikk bli med over i den nye kirken. Stakene har initialene J.A.C. - det må etter alt å dømme stå for Johanne Ahasverusdatter Créqui. Den ene alterstaken er datert 1699. På hver av stakene er de Créqui-våpenet - det syvarmede plommetreet - gravert inn. Se forøvrig noen tanker omkring dette i egen artikkel.

Deres barn var:

Juditha Martha (Marie) Christiansdatter Jæger

Ahasverus Christiansen Jæger

I oversikt over Borgerbrev i Bergen (Digitalarkivet) finner vi en kjøpmann Christian Jæger født i Hellelands prestegjeld, Stavanger. Han mottok sitt borgerbrev 6.10 1712. Kanskje er han en sønn eller sønnesønn etter Christian Clausen Jægers 1. ekteskap? Olaf Jæger (1917) nevner en mulig sønn fra 1. ekteskap, Claus Christiansen Jæger som 1672 dimiteres fra Stavanger skole og neppe er født senere enn 1653. Hans skjebne er ukjent, men det kan ha vært nevnte kjøpmanns far eller bror. Jeg finner ikke denne kjøpmannen nevnt i Olaf Jægers bok (red. anm.).

Christian Clausen Jæger, f. 1606 Claus Hansen Jæger, f. 1565 Hans Thomesen, f. 1532 i Hygom, Danmark Thomas Knudsen, f. 1503, Hygom, Ribe, Danmark ??? Knud Jeger, "Matball" ca 1520-30 Danmark

HELLE-LAND Knut Ormsen SP 1563 1584 Peder Mikkelsen KAP 1577 1582 Peder Mikkelsen SP 1582 1627 Peder Tøgersen Schytte KAP 1610 1627 Peder Tøgersen Schytte SP 1627 1635 Hans Jakobsen Hindsholm PKAP 1638 1645 Hans Jakobsen Hindsholm SP 1646 1655 Christian ClausenJæger SP 1655 1691 Samuel Olsen Mandal KAP 1706

Christian Claussen Jæger eide Horken gård i Skagen, Stavanger, som arvingene overtok .

24.10.1678 pantsatte Ole Westmann (lensmann i Skåre) hus og grunn på Skagen til Kristen Jæger. Husene brente så. 28.6.1698 ble to grunner utlagt til Jægers arvinger. Det andre grunnbrevet ble gitt til Ole Westmann av Hermod Avenarius 22.11.1680. Avgift til Manufakturhuset i Bergen.

24.11.1678 (HA med referanse til pantebok I side 64b) pantet Kristian Klaussen Jæger sitt hus kalt Horkens gård til Ole Vestmann for 80 riksdaler.

10.6.1704 (Erichsen, PA 110, nr 19 side 175) tinglyste Marianne Johanne de Creqvie de la Rochie - Kristian Jæger enke, et kjøpebrev utstedt av Hr Ditlef Leth på Horkens grund på ”Skade”.

19.3.1705 (Kielland, pakke 2-3, side 21) eide lensmann Ole Vestmann i Skåre skipreide hus og grunn på Skagen som han 24.10.1678? pantsatte til Hr Kristian Jæger. Husene brant senere. 28.6.1698 ble de to grunnene utlagt til Hr Kristian Jægers arvinger. Den ene er hagegrunn i bredden over gaten, sør for Ditlef Leths kornhage og inntil Ingeborg Søfren Pedersen Bruns i nord 17 norske alen. Grunnbrev på den samme av 28.4.1635 fra Mauritz Bostede til Olle Vestmands formann Horken Horkensen skomaker. Det andre medelt til Olle Vestmann af Herman Aventarius 22.11.1680. Av grunnen ble det betalt avgift til Manufakturhuset i Bergen.

1.10.1705 (Erichsen, PA 110, nr 20, side 83) var det oppmåling av den eiendommen Ingeborg Gundersdatter hadde kjøpt av avdøde N(ils) Kjerulf og av nabogrunnene. Den ene tilhørte Ditlef Leth og den andre Kristian Jægers arvinger.

http://sandvikensbataljon.no/Dokmntr/bladet/SG_1963_3.pdf

Oversikt over eiendommer Jæger tok i eie etter gjeld http://kvitrud.no/1600-1699-skjoter.htm

Dansk slekt https://snl.no/Jæger_-_slekt_etter_Thomas_Knudsen

En slekt som stammer fra magister, prost i Ribe Thomas Knudsen (ca. 1503–1581), hvis sønnesønns sønn prost Christian Claussøn Jæger (død 1695) var sogneprest i Helleland. Fra ham stammer en nordlands- og en vestlandsgren. Til vestlandsgrenen hører litteraturhistorikeren Henrik Bernhard Jæger (1854–95) og hans sønn, litteraturhistorikeren Herman Henrikssøn Jæger (1886–1938), samt maleren Tycho Christopher Jæger (1819–89). Henrik Bernhard Jægers sønnesønn Tycho Christopher Jæger (1926–2002) var gift med maleren, professor Irma Salo Jæger (f. 1928).

Artikkelinfo

view all

Christian Claussøn Jæger, sogneprest's Timeline

1606
1606
København, Capital Region of Denmark, Denmark
1653
1653
Helleland, Rogaland, Norway
1676
1676
Helleland, Rogaland, Norway
1679
1679
Egersund, Rogaland, Norway
1680
1680
1681
January 7, 1681
Egersund kirkebok, Stavanger, Rogaland, Norway
1695
1695
Age 89
Helleland, Rogaland, Norway