Christiern Gabrielsson Oxenstierna, till Steninge

Is your surname Oxenstierna?

Research the Oxenstierna family

Christiern Gabrielsson Oxenstierna, till Steninge's Geni Profile

Share your family tree and photos with the people you know and love

  • Build your family tree online
  • Share photos and videos
  • Smart Matching™ technology
  • Free!

About Christiern Gabrielsson Oxenstierna, till Steninge

Christiern Oxenstierna (son av Gabriel Kristiernsson, friherre Oxenstierna, tab 15), friherre till Steninge samt herre till Hammarskog i Dalby socken, och Björkvik i östra Ryds socken. Riksråd. Av Johan III förordnades Christiern O. att förestå bevakningen över Erik XIV på Västerås slott och förflyttades 1575 i samma befattning till Kalmar slott, där han stannade till 1578. Var 1582 lagman i Södermanland, befordrades två år därefter till ståthållare över Narva slott och län samt skickades 1585 såsom sändebud till mötet mellan de ryska och polska legaterna. Upphöjd 1586 till Svea rikes råd, åtföljde han 1589 Johan till Reval och var där en bland de rådsherrar, som avstyrkte Sigismunds återresa till Sverige och därför kommo i Johans synnerliga onåd. Krister Gabrielsson beskrivs av samtida såsom en sträng, allvarsam, rättskaffens och kunnig herre, varför han åtnjöt högt förtroende. Detta ägde han även hos Johan III, ehuru han var en häftig motståndare till liturgien, ända till den ovannämnda sammankomsten i Reval. Såsom bekant är, åvägabragtes under konungens sista år en försoning mellan honom och de i onåd fallna riksråden. När underrättelsen härom ankom till Christiern, låg han redan på sotsängen. Han avled ock kort därefter den 20 febrari. 1592. Gift med friherrinnan Beata Gera, dotter av riksrådet, lagmannen i Östergötland och ståthållaren i Småland Carl Holgersson Gera, friherre till Björkvik, och Kerstin Bengtsdotter (Färla).

OXENSTIERNA af EKA och LINDÖ, CHRISTIERN GABRIELSSON, friherre, f. 14.5 1545, son t. amiralen Gabriel Christiernsson O. (se denne),

skeppshövidsman sk Angeln 1566, X Ölands norra udde 26.7 s. å., d:o sk Tanthej en 1567, d:o sk Herkules 1569, d: o d:o 1570, X Bornholm 16.7 s. å.,

hovjunkare s. å., ryttmästare 1571, överstebefallningsman på Gripsholm 1573, hövidsman på Kalmar slott 1575-78, d:o på Narva slott med stad och län 1584, riksråd 1586, död 20.2 1592. G. m. Beata Gera. (Porträtt s. 56).