Christiern Pedersen Vendelbo, R og Rigsraad

Is your surname Vendelbo?

Research the Vendelbo family

Christiern Pedersen Vendelbo, R og Rigsraad's Geni Profile

Share your family tree and photos with the people you know and love

 • Build your family tree online
 • Share photos and videos
 • Smart Matching™ technology
 • Free!

Christiern Pedersen Vendelbo, R og Rigsraad

Danish: Drost Christiern Vendelbo, ejer af Truidsholm og hævedsmand på Skanderborg
Also Known As: "Christiern Vendelbo", "Christian Pedersen Vendelboe", "Christiern Wendelbo"
Birthdate:
Birthplace: Skjern slott, Randers, Denmark
Death: before July 16, 1401
Denmark
Immediate Family:

Son of Peder Saxesen Vendelboe; Peder Vendelbo; Arine Saltensee, af Linde and Sofie Vendelbo
Husband of Eline Nielsdatter Bugge
Father of Margrethe Christiernsdatter Vendelbo; Eslif (Æsulf / Else) Christiansdatter Vendelbo, til Støvringgaard; Christina Christiernsdatter Vendelbo; Ingeborg Christiernsdatter Vendelbo, til Vosborg; Anne Christiernsdatter Vendelboe and 1 other
Brother of Ridder Saxe Pedersen Uldsax, af Skollerupholm; Cecilie Pedersdatter Vendelbo; Niels Pedersen Vendelbo; NN Pedersdatter Vendelbo and NN Bugge

Occupation: Ridder, landsdommer, Kung, Rigsråd, Landsdommer, Godsejer, Høvedmand, Dansk marsk, Ridder og landdommer, Rigsraad ( Member of the Royal Council), Til Nørre Vosborg, "Høvedsmann" på Skanderborg, Ridder (knight) of Denmark, marsk av Danmark
Managed by: Private User
Last Updated:

About Christiern Pedersen Vendelbo, R og Rigsraad

Christiern Pedersen Vendelbo, til Trudsholm & Odsgård

 • Født: 1334, Skjern slott, Randers
 • Alt Birth Year: 1320, 1325, 1334, c1358
 • Død før 16 jul. 1401
 • Rigsråd
 • Høvedsmand i Jylland
 • Ridder, landsdommer

Han var lensmand på Aalborghus 1396. 1381 overtog han Trudsholm av Mogens Jensen. Marsk, død 1399? 1343 9/8 besegler Peder Hegedal og Jens Brandss for Peder Vendelbo. Peder og Jens er troligtvis brödre og sönner af Johannes Staverskov på Vesterbäck ved Ribe.

Notater

 • købte 1363 af Peder Jensen dennes Andel i Odsgaard i Middelsom H.
 • medbeseglede 1367 et af Hr. Peder Munk af Holbek udstedt Skøde
 • deltog 1369-70 som Medlem af Kong Valdemars Raad i Fredsforhandlingerne med Hansestæderne og var da Høvedsmand paa Skanderborghus;
 • var 1373 Medlover for Lydike Arildsen da denne overdrog Kong Valdemar sin til Gunne Jensen pantsatte Gaard Diernæs i Hundborg H.
 • medbeseglede 1376 den af Kong Oluf udstedte Haandfæstning og Aaret efter den paa Danehoffet i Nyborg vedtagne Landefred
 • nævnes derefter 1381 da Mogens Jensen til ham afstod Gaard og Gods Trudsholm i Gjerlev H., for at han skulde udløse ham" og hans Staldbrødre af det Fangenskab, hvori de var, og beholde det indtil han var fyldestgjort;
 • fremviste 1387 sine Brevskaber paa Trudsholm paa Landstinget i Viborg, hvor ingen gjorde Indsigelse mod hans Ret
 • fik 1393 af Ingvar Petersen Tranekær i Pant dennes Gods i Vinkel Sogn (Fjends H.)
 • havde 1394 den befæstede Borg Lunholm i Skagens Landdistrikt inde, som han havde arvet med sin Hustru Helene
 • deltog i Fredsmødet paa Lindholm og blev, efter at Erik af Pommern var blevet valgt til Konge i 1396, af Dronning Margrethe valgt til Landshøvedsmand og »Rettere« i Jylland og var da den ældste i Rigsraadet;
 • købte 1397 Brøndumgaard af Anders Globs Enke Lene
 • forekomne, sidste Gang 1400 (12 Juli), da han var til Stede paa Rettertinge
 • men var død 1401 (16 Juli), da »Elnæ Bugges Datter, Hr. Christiern Wendelboes Efterleverske og Hans van Podebusk, Ridder, som en af Hr. Christierns Døtre til Husfrue havde, og Predbjørn Podebusk, Ridder, og Axel Jakobsøn, som Hr. Christierns to Døtre nu til Husfruer havde,« antvordede Dronning Margrethe Gaarden Karthorp, som de tilligemed Aalborg havde i Pant af Kong Valdemar. S. A. (29 Aug.) medbeseglede hun (Dn. Elena relicta Dn. Vendelbo) det af Hr. Johan Skarpenberg til Hr. Predbjørn Podebusk udstedte Afkaldsbrev paa den førstnævntes Gods i Utterslev i Lolland.

De besegler sammen med Jens Eriksen og Niels Jul.

Niels Jul er vel Niels Pallesen, bror til Niels Bugges hustru.

Jens Eriksen vel Niels Eriksen G-stjerne. Sön af marsken Erik Nielsen og Cecilia Pedersdtr Vendelbo.

Marsken Peder Vendelbo var den som fick opgaven at ta Hammershus fra den tidligere marsk Ludvig Albretsen Eberstein.

Peger handlingen oven på et diregte frendskap mellen Hegdal/Staverskov og Vendelbo eller går det genem Bugges? Peders sön Kristiern er den som var gift Niels Bugges dtr, mens det er meget tvivl om det at Niels Bugge også var g Vendelbo.

Samtlige fire af Kristiern Vendelbos svigersönner Podebusk, Gyldenstierne og Thott er 'udtryckligt' arvinger til J Brands dy og söstern Mette Jensen(Hegedal/Staverskov) på Ulstrup.

Så det ser ud til at det er efter Eliine Bugge, Niels Bugges og Pallesdtr Juuls datter, som frendskapet går. Og/eller til Kristiern Vendelbo.

Men måske har Peder Hegedal navn efter morbror Peder Vendelbo?

Hvis det nu ikke er Juul. Det er måske ikke en tillfeldighed at ärkebispen Esger Juul mange år tidligere begynte som präst på Staverskovs Vesterbäck.

Anders

Vendelbo, Christian, --o.1400, fremtræder i Slutningen af Valdemar Atterdags Tid; han var da Ridder, Høvedsmand paa Skanderborg Slot og Medlem af Kongens Raad. Som saadan deltog han i Fredsforhandlingerne med Hansestæderne 1369-70, og efter Valdemars Død har han saa vel medbeseglet den Haandfæstning, Kong Oluf udstedte 1376, som Aaret efter paa Danehoffet i Nyborg den der vedtagne Landefred. Ellers træder han lidet frem i Datidens Statsakter, og der er ogsaa kun bevaret faa Vidnesbyrd om hans personlige Forhold. Han deltog i Fredsmødet paa Lindholm 1395, der gjorde Ende paa Krigen med Albrecht af Meklenborg, og da Erik af Pommern blev valgt til Konge, udnævnte Dronning Margrethe C. V., der nu var den ældste i Rigsraadet, til Landshøvedsmand og «Rettere» i Jylland; i denne Egenskab holdt han i de følgende Aar Retterting paa Kongens Vegne. I de store Rigsmøder deltog han derimod ikke siden og var heller ikke med ved Unionsmødet i Kalmar; han levede endnu i Aaret 1400, men det følgende Aar nævnes hans Hustru, Elene Buggesdatter, som Enke.

/Kr. Erslev i Bricka, infogat av Ella Johansson

Kilder

 1. Danmarks Adels Aarbog, Thiset, Hiort-Lorenzen, Bobé, Teisen., (Dansk Adelsforening), [1884 - 2005]., DAA 1935:II:111.
 2. http://finnholbek.dk/genealogy/getperson.php?personID=I4032&tree=2
 3. http://vestraat.net/TNG/getperson.php?personID=I87641&tree=IEA
 4. http://www.nermo.org/slekt/d0043/g0000062.html#I15433
 5. http://www.roskildehistorie.dk/stamtavler/adel/Vendelbo/Vendelbo.htm

Broder til Cecilie Pedersdatter Vendelbo (f. før 1320), der også hører til mine aner.

Købte 1363 af Peder Jensen dennes Andel i Odsgaard i Middelsom H., medbeseglede 1367 et af Hr. Peder Munk af Holbek udstedt Skøde, deltog 1369-70, som Medlem af Kong Valdemars Raad, i Fredsforhandlingerne med Hansestæderne og var da Høvedsmand paa Skanderborghus; var 1373 Medlover for Lydike Arildsen, da denne overdrog Kong Valdemar sin til Grenne Jensen pantsatte Gaard Diernæs i Hundborg H., medbeseglede 1376 den af Kong Oluf udstedte Haandfæstning og Aaret efter den paa Danehoffet i Nyborg vedtagne Landefred, nævnes derefter 1381, da Mogens Jensen til ham afstod Gaard og Gods Trudsholm i Gjerlev H., for at han skulde udløse ham" og hans Staldbrødre af det Fangenskab, hvori de var, og beholde det indtil han var fyldestgjort; fremviste 1387 sine Brevskaber paa Trudsholm paa Landstinget i Viborg, hvor ingen gjorde Indsigelse mod hans Ret, fik 1393 af Ingvar Petersen Tranekær i Pant dennes Gods i Vinkel Sogn (Fjends H.), havde 1394 den befæstede Borg Lunholm i Skagens Landdistrikt inde, som han havde arvet med sin Hustru Helene, deltog i Fredsmødet paa Lindholm og blev, efter at Erik af Pommern var blevet valgt til Konge i 1396, af Dronning Margrethe valgt til Landshøvedsmand og »Rettere« i Jylland og var da den ældste i Rigsraadet; købte 1397 Brøndumgaard af Anders Globs Enke Lene, forekomne, sidste Gang 1400 (12 Juli), da han var til Stede paa Rettertinge, men var død 1401 (16 Juli), da »Elnæ Bugges Datter, Hr. Christiern Wendelboes Efterleverske og Hans van Podebusk, Ridder, som en af Hr. Christierns Døtre til Husfrue havde, og Predbjørn Podebusk, Ridder, og Axel Jakobsøn, som Hr. Christierns to Døtre nu til Husfruer havde,« antvordede Dronning Margrethe Gaarden Karthorp, som de tilligemed Aalborg havde i Pant af Kong Valdemar. S. A. (29 Aug.) medbeseglede hun (Dn. Elena relicta Dn. Vendelbo) det af Hr. Johan Skarpenberg til Hr. Predbjørn Podebusk udstedte Afkaldsbrev paa den førstnævntes Gods i Utterslev i Lolland.

Danmarks Adels Aarbog, Thiset, Hiort-Lorenzen, Bobé, Teisen., (Dansk Adelsforening), [1884 - 2005]., DAA 1935:II:111.

view all 15

Christiern Pedersen Vendelbo, R og Rigsraad's Timeline

1334
1334
Randers, Denmark
1350
1350
Age 16
1359
1359
Age 25
Sørup, Skåne, Sweden
1360
1360
Age 26
Skjern, Bølling, RIngkøbing
1365
1365
Age 31
Odsgaard, Vinkel, Randers, Denmark
1365
Age 31
Ringkøbing, Denmark
1388
1388
Age 54
Odsgaard,Vinkel,Viborg,Denmark
1400
1400
Age 66
1401
July 16, 1401
Age 67
Denmark