Christoffel Johannes Esterhuizen, b3c2d2

Is your surname Esterhuizen?

Research the Esterhuizen family

Christoffel Johannes Esterhuizen, b3c2d2's Geni Profile

Share your family tree and photos with the people you know and love

 • Build your family tree online
 • Share photos and videos
 • Smart Matching™ technology
 • Free!

About Christoffel Johannes Esterhuizen, b3c2d2

 • Reference no.: MOOC8/52.49a
 • Testator(s):
 • Christoffel Johannes Esterhuijzen
 • 17 Maart 1797
 • Inventaris mitsgaders taux: van alle zodanige goederen en effecten als er ab intestato met ’er dood zijn ontruijmd ende nagelaten door Christoffel Johannes Esterhuijzen ten voordeele zijner overgebleevene wed:e Elisabeth Maria Vermeulen ter eenre, mitsg:t hunne bij den anderen in echt verwekte drie minderjarige kinderen, met namen:
 • 1) Christoffel Johannes oud 7 jaaren ter andere zijde
 • 2) Elisabeth Adriana oud 5 jaaren
 • 3) Anna Francina oud 4 jaaren
 • Zodanige ende indiervoegen als dezelve door de burgers Barend Daniel Esterhuijzen, Matthijs van As Pretorius en Josias Esterhuijzen zijn g’inventariseerd, mitsg:s door de ondergeteekende gecommitteerde Weesmeesteren getauxeerd als volgt, te weeten
 • Rd:s
 • twee stoelen 1:24
 • twee halve kisten 3:--
 • twee emmers 1:--
 • drie potten in zoort 12:--
 • een aarde pot 0:24
 • een vleeschvat 1:--
 • twee ketels 2:--
 • twee water kannen 1:--
 • een kleijne vat 0:30
 • een oude zift 0:12
 • een koeke pan 0:36
 • een coffij molen 0:24
 • een porcelijne schotel 1:--
 • twee porcelijne borden
 • een vleesch vork 3:--
 • een parthij boeken
 • twee geweeren 12:--
 • een handbijl 1:--
 • een dissel
 • een oude zadel 6:--
 • een ossewagen /:oud:/ 100:--
 • Beestiaal
 • Rd:s
 • zeventhien aanteelbeesten 51:--
 • twaalf trek beesten 96:--
 • tweehonderd ses en negentig schaapen aanteel 98:32
 • Somma Rd:s392:44
 • Lasten des boedels
 • Rd:s
 • aan B: Schonken over ingekogte negotie goederen en contant geleende penn: 109:28
 • aan Barend Daniel Esterhuijzen over contant geleende 50:--
 • 159:28
 • Dus den boedel zuijver rendeert Rd:s233:16
 • Aldus g’inventariseerd ende getauxeerd aan Cabo de Goede Hoop den 17 Maart 1797.
 • Als gecommitt: Weesmeesteren: A:V: Bergh, H:J: Fehrszen
 • Elisabet Maria Vermeulen, de weduwe van Corstoffil Johannis Esterhuijse
 • Mij present: G:A: Watermeijer, g: C:

ab2c6 Maria Elisabeth Vermeulen

˜ 2.7.1758, x Johannes Christoffel Esterhuyzen

GR- C C de Villiers

--------------------------------------------------------------------------------

a1b3c2d2 Christoffel Johannes Esterhuizen

» 5.6.1757, burger Stellenbosch, x 23.3.1780 Elisabeth Maria Vermeulen

G R - C C de Villiers

----------------------------------------------------------------------------------

MOOC 7/1/80 65 ESTERHUISEN, JOHAN CHRISTOFFEL. VERMEULEN, JACOBA PETRONELLA. WIFE OF JOHAN CHRISTOFFEL ESTERHUISEN. WILL. 1816. FILED 1819.

view all 11

Christoffel Johannes Esterhuizen, b3c2d2's Timeline

1757
June 5, 1757
Stellenbosch, Suid Afrika, Kaap
1757
Stellenbosch, Suid Afrika, Kaap
1783
1783
Age 26
Stellenbosch, Suid Afrika, Kaap
1785
1785
Age 28
Stellenbosch, Suid Afrika, Kaap
1789
June 26, 1789
Age 32
Swartland, South Africa
1790
November 19, 1790
Age 33
Stellenbosch, Suid Afrika, Kaap
1792
1792
Age 35
1797
1797
Age 40
1857
June 5, 1857
Age 40