Is your surname Bochmöller?

Research the Bochmöller family

Cort Bochmöller's Geni Profile

Share your family tree and photos with the people you know and love

  • Build your family tree online
  • Share photos and videos
  • Smart Matching™ technology
  • Free!

Share

Related Projects

Cort Bochmöller

Also Known As: "Bockmöller"
Birthdate:
Birthplace: Lübeck, Schleswig-Holstein, Deutschland
Death: Died in Nykarleby, Finland
Immediate Family:

Husband of Anna Magnusdotter Gammal
Father of Margareta Cortsdotter Bockmöller; Anna Cortsdotter Bockmöller; Jakob Cortsson Bochmöller; Elisabet Bochmöller and Kristina Cortsdotter Bochmöller

Occupation: riksdagsman, handlare, skeppsredare. Kom till Nykarleby 1634, borgmästare där 1653-1667, Borgmästare i Ny-Karleby, pormestari Uusikaarlepyyssä Valtiopäivämies, pormestari 1653, Uudenkaarlepyyn pormestari (kotoisin Lyypekistä), Borgmästare i Nykar
Managed by: Pia-Maria Sjöström
Last Updated:

About Cort Bochmöller

Uudenkaarlepyyn pormestari Cort Bochmöller (kotoisin Lyypekistä, † 1667) pso Anna Månsdotter Gammal

http://www.helsinki.fi/ylioppilasmatrikkeli/henkilo.php?id=U317

http://www.nykarlebyvyer.nu/sidor/texter/prosa/akerblom/diverse/borgm1620.htm Bochmöller, Cordt, 1653—20/2 1667. Var född i Lybeck. Tjänade en tid i Åbo hos Henrik Tavast. Anhöll hos rådstugurätten i Nykarleby 1 juli 1637 att vinna burskap och här bli boende. Anhållan bifölls och han avlade genast sin borgared. Cordt Bochmöller synes ha varit en företagsam affärsman. Han förvärvade sig Kivilös 1 mantals stora hemman i Pedersöre. Sålde detta 1643 åt kyrkoherden Erik Matthiae för 600 dr krmt. Blev rådman i Nykarleby omkring 1651.

Den 6 juli 1653 sitter Cordt Bochmöller första gången som borgmästare i Nykarleby rådstugurätt. Han framlade då sin »fullmakt på borgmästarämbetet här i Carleborg», vilken greve Claes Tott givit honom. Denna publicerades och »strax avlade Cordt Bochmöller sin borgmästared, den h. gr. n:s befallningsman Lorens Freese honom förestavade».

»Blev också avsagt, att borgmästaren välaktad Cordt Bochmöller, så länge han borgmästar-ämbetet bekläder, skall njuta och behålla patan uti Juteforsen på samma kondition som antecessor borgmästaren Anders Jöransson innehaft och njutit, alldeles efter underlagman Oluff Samuelssons rannsakning och dom, given den 1 sep. 1651, bero».

Det hade varit väl, om borgerskapet samtidigt även fastställt den lön, som borgmästaren ägde uppbära utom fisket med patan i Juteforsen. I Vasa tillät icke borgerskapet borgmästaren idka någon handel. I Nykarleby voro borgarna nog kortsynta att tillåta sin borgmästare att även driva handel. Och följden blev den, att han kunde skaffa sig förmåner och monopol framför de andra köpmännen i staden på alla viktigare områden: tobakshandeln, tjärhandeln, beckbränneriet m. m. De andras handel lamslogs i stället så mycket mera.

En aning om dessa förhållanden ger oss protokollet från en rådstugudag i Nykarleby den 27 jan. 1668. Borgmästaren var död och hans änka hade sin måg Wilhelm Ross att utverka en attest av rådstugurätten, att borgmästaren Cordt Bochmöller i sin livstid »suttit för största och svåraste utlagor». »Då blev däruppå svarat, att som han haver haft största och nästan två delar handel emot staden, alltså för den orsaks skull stått förnämst uti utlagorna, men intet gjort någon särdeles taxa för Beckbränneriet».

Den 6 Juli 1655 arrenderade borgmästar Cordt Bochmöller av grevinnan fru Kristina Brahe rätten att uppbära hennes livgedingsräntor av Nykarleby kyrkobys 18 bönder och innehade detta arrende till slutet av 1660. Han skulle därför årligen åt henne leverera 800 daler kopparmynt. Detta var ett förmånligt arrende. Det inbringade årligen 505 daler silvermynt, d. v. s. 1515 daler kopparmynt.

En kort historik över borgmästar Bochmöllers sjöfart som handlande i Nykarleby antecknades vid rådstugudagen den 31 okt. 1668. Hans änka Anna Månsdotter Gammal hade mågen Wilhelm Ross att begära bevis över, vad borgmästaren i sin livstid »utstått och lidit avsjöskador o. a. olyckor». Rådmannen Hans Andersson och borgaren Hans Knutsson Drake omtalade, »att för 25 år sedan hade borgmästaren lidit en märklig sjöskada vid Stångöören, varest skutan (vilken av framlidne Henrik Tavast i Åbo fraktad varit) under spannmålen fördervad blivit, som sig tilldragit hade år 1643. Sedan året därefter haver hans skuta åter strandat vid Halsöreff. Samtliga borgerskapet betygade, att Bochmöllers skuta stötte 1658 ut vid Wargöön och åter året därefter uti Åland, där skutan helt och hållet undergick och borta blev. Och äntligen den femte gången uti Miöösundh år 1660, som änkan nu låter föregiva då bortmist till 200 tunnor spannmål. Dessutom har borgmästaren tvenne gånger lidit skada genom tjuvar, nämligen åren 1658 och 1666».

Cordt Bochmöller åtnjöt annars stort förtroende i Nykarleby. Han representerade staden vid riksdagarna i Göteborg 1659—60 och i Stockholm 1664. Stadens intressen bevakade han f.ö. med energi. I december 1656 inledde han aktion mot skolans rektor Lars Kempe, emedan han ansåg honom vårdslös och oduglig som lärare, och fick honom avlägsnad. Med oräddhet uppträdde borgmästaren mot grevens hauptmän vid dessas försök att göra intrång i borgarnas ensamrätt att mottaga den tjära, som bönderna förde till staden. Hauptmannens försök att komma åt den dåvarande stadskvarnen för att lägga den under residenset omintetgjorde han likaså. Bochmöller avled den 20 februari 1667.

Vid allmänna rådstugudagen i Nykarleby den 6 maj 1667 lät Bochmöllers änka genom sin måg löjtnanten Wilhelm Ross anhålla om en attest angående »sal. borgmästaren Cordt Bochmöllers leverne och huru han sitt ämbete förestått haver». Det blev en attest med reservation. Borgerskapet kunde därtill »ej stort neka, allenast vad de hade till att säga uti stadens räkningar för de åren sal. Borgmästaren med staden och dess inkomster haver haft att göra, jämväl Beckbrennerijt, som borgerskapet förmena komma till det gemena bästa. Men i det övriga hade de intet att säga, utan han uti sitt ämbete emot staden sig förhållit, så de intet veta honom i någon måtto att beskylla».

Cordt Bochmöller var gift med Anna Magnusdotter Gammal, dotter av kapellanen i Vörå Magnus Mattsson Gammal. Hon föddes 9 juni 1619 och dog 22 juni 1682.

Barn: 16, 6 söner och 10 döttrar, av vilka vid moderns död levde 1 son och 2 döttrar.

Margareta Cortsdotter Bochmöller, gift med borgmästaren i Vasa Jacob Ross.

Kristina Cortsdotter Bochmöller, gift med kyrkoherden i Nykarleby Johannes Grandell.

Anna Cortsdotter Bochmöller, gift med borgmästaren och handelsmannen i Nykarleby Wilhelm Ross.

Jacob Carlsson Bochmöller, född i Nykarleby 3 mars 1650. Handlande i Nykarleby 1676. Borgmästare här 1691. Drunknade 3 okt. (?) 1701 i Stockholm. (Barn: se M. Brenner, Släkten Brenner, s. 21, tab. 6).

Anm.

Borgmästaren Johan Bochmöller i Uleåborg var broder till borgm. Cordt Bochmöller, »bägge utländske födde».

Cordt Bochmöllers änka anlitar 4/9 1667 Daniel Bochmöller som sakförare i Nykarleby. Daniel B. var handlande i Gamlakarleby.

view all 11

Cort Bochmöller's Timeline

1615
1615
Lübeck, Schleswig-Holstein, Deutschland
1640
1640
Age 25
Suomi
1648
1648
Age 33
1650
March 3, 1650
Age 35
Nykarleby
1667
February 20, 1667
Age 52
Nykarleby, Finland
????
????
????
????
Nykarleby