Is your surname Andersson?

Research the Andersson family

Daniel Andersson's Geni Profile

Records for Daniel Andersson

12,609,294 Records

Share your family tree and photos with the people you know and love

  • Build your family tree online
  • Share photos and videos
  • Smart Matching™ technology
  • Free!

Share

Daniel Andersson

Birthdate:
Death: Died in Simrishamn, Simrishamn, Skåne County, Sweden
Immediate Family:

Husband of Sofia Witting
Father of Anna Margareta Löfvall and Lorentz Danielsson Löfvall

Occupation: Stadsnotarie i Malmö i slutet av 1600-talet., Rådman, stadsnotarie, häradsskrivare
Managed by: Private User
Last Updated:

About Daniel Andersson

Daniel Andersson, häradsskrivare 1684-1690 (avsatt av Nicolaus Psilander?), bosatt innan 1684 på Vemmerlövstorp nr 9, bosatt 1684 på häradsskrivarbostället Ö Vemmerlöv nr 28 (3/8 mtl), rådman 1691- ; bosatt 1691 i Stiby; bosatt 1693 i Vemmerlöv, stadsnotarie i Simrishamn -1698-1708-. Gift med Sofia Witting, dotter till arrendatorn (Glimmingehus och Gyllebo) Lorentz Witting och Gertrud Mårtensdotter. Barn: 1 barn begrovs i S. 1697; 1 barn begrovs i S. 1701; Lorens Löfvall f. 1706 22/7; Anna Margreta g.m Anders Brandt; Lisbet Maria g.m. Olof Torstensson


Daniel Andersson (mf ff ff fm f) (Antavla)

Häradsskrivare, rådman och stadsnotarie i Simrishamn.

Död: efter 1710 Simrishamn (L) 1)

Familj med Sofia Witting ( - >1708) (Familjeöversikt)

Barn: Nn Nn ( - 1701) Lisbet Maria Löfvall Nn Nn ( - 1697) Anna Margareta Löfvall (~1683 - 1754) Gertrud Danielsdotter Löfvall (~1697 - 1740) Lorens Danielsson Löfvall (1706 - 1778)

Kartdata ©2016 Google

Användarvillkor

Rapportera ett kartfel

Karta

Satellit

Noteringar:

1685

Häraqdsskrifwaren Wäll:tt Daniel Anderson på sin swärfader Wäll:tt Lorens Wittings wägnar [etc] Källa: Ingelstads häradsrätt AIa:8 (1684-1696) Bild 128 (AID: v97788.b128, NAD: SE/LLA/10032) 1686ht Häradzskrifwaren wäll:tt Daniel Anderson begiärte af Rätten laga syn på ett hem:n han fått af Cronan belägen i Wämmenlöftorp som Lars Nielson emottaget, dhet Rätten consenterade, och befalte nämbdemannen Niels Olsen i Carleby taga till sig effterskrefne män: Och gienast begifwa sig på boopålen, och granska all bröstfälligheten dersammastädes, och i penningar Taxera som dhe förswara willia och medh eedh bekräffta, dhertill nämbdes effterfölliande: Niels Matzon i Carleby, Erlandh Arfwedhson i ibm, Per Månson ibm, Swen Person i ibm, Lasse Torsson i ibm, .... Trölson och Måns Kåck ibm. 1690 vt Saaken som förgånget Tingh Incaminerades emällan well:t Giert Hanson i Ystadh och sahl: Lorentz Vitinghz enkia i Walby, skuldfordran angående 4 D:r 20 1/2 ör Smt. Blef för rätten denna gångh uptagen och ventilerat således att häradzskrifwaren well:t Daniel Anderson på sin swermoders wegnar förlikte saken således att sahl. Lorentz Vitingz enkia Bethalar i ett för alt sex dhl:r Smt till S:r Giert Hansson i Ystadh till dhen 12 Martij och då Contante penningar utan widare Exception eller Expens i Ystadh at bethala eller medh gyltigh warur effter då gångande markegångh, hwarmedh Parterne förentes och gofwo hwar andra händer in för Rätten, dhet Rätten således consenterade. 1691 ht Mårten Welatzsson i Wemmenlöfztorp Cit: förra häradzskrifwaren wäll:t Daniel Andersson i Stijby in puncto Debiti 9 mk Smt för Resterande tijonde för A:o 1687.Häradzskrifwaren eller någon på hans wägnar mötte intet för Rätten, hafwer doch Rätten denne sak till skiärskådan uptaget emedan det ähr kyrckiotijonde som länge sedan Bordt betalt wara, att häradzskrifwaren Wäll:t Daniel Anderss: den nu genast, inom 14 dagars förlop med 9 mk Smt Contenterar till Mårten Wilatzsson med bewijslige Tingzexpenser, skier dhet icke då undergå laga execution. År 1691 ankommer följande skrivelse från generalguvernör Ascheberg till magistraten: " Såsom för detta häradsskrivaren Daniel Andersson andrager, hurusom tvenne rådmän där i staden nyligen skola vara med döden avgångne, vilkas angelägenheter, emedan de av en kunna förrättas, han ödmjukeligen anhåller att få företräda; altså och emedan denne Daniel Andersson är en gammal trogen Cronones tjänare, som billigt bör bliva hulpen, ty haver Magistraten detta hans ansökande att befordra och honom till samma rådmans ämbete employera. Gudi befallt. Malmö den 8 april 1691. Magistratens välvilliga Ascheberg". (avsatt av Nicolaus Psilander?), bosatt innan 1684 på Vemmerlövstorp nr 9, bosatt 1684 på häradsskrivarbostället Ö Vemmerlöv nr 28 (3/8 mtl), rådman 1691- ; bosatt 1691 i Stiby; bosatt 1693 i Vemmerlöv, stadsnotarie i Simrishamn -1698-1708-. -. Gift med Sofia Witting, dotter till arrendatorn (Glimmingehus och Gyllebo) Lorentz Witting och Gertrud Mårtensdotter. Barn: 1 barn begrovs i S. 1697; 1 barn begrovs i S. 1701; Lorens Löfvall f. 1706 22/7; Anna Margreta g.m Anders Brandt; Lisbet Maria g.m. Olof Torstensson www.osterlen.se

Källor: 1) Simrishamn Mantalslängd 1710

Glöm inte att kontrollera källorna själv om du vill använda uppgifter från sidan! Maila gärna om du har några frågor! OBS! Personer i min forskning födda efter 1915 finns ej med på webbsidan.

Senast ändrad: 2016-01-02, e-post (e-mail): Klicka här (nytt fönster öppnas)

http://brandts.antavlor.nu/Daniel+Andersson-7fe5125e

view all

Daniel Andersson's Timeline

1650
1650
1683
1683
Age 33
Östra Vemmerlöv, Simrishamn, Skåne County, Sweden
1706
July 11, 1706
Age 56
Simrishamn
1710
1710
Age 60
Simrishamn, Simrishamn, Skåne County, Sweden