Daniel Knoph, eller Knoff

Is your surname Knoph?

Research the Knoph family

Daniel Knoph, eller Knoff's Geni Profile

Share your family tree and photos with the people you know and love

  • Build your family tree online
  • Share photos and videos
  • Smart Matching™ technology
  • Free!

Related Projects

Daniel Knoph, eller Knoff

Birthdate: (72)
Birthplace: Roskilde, Roskilde Municipality, Region Zealand, Denmark
Death: May 6, 1687 (72)
Drammen, Drammen, Buskerud, Norway
Place of Burial: Strømsø, Drammen, Norway
Immediate Family:

Son of Daniel Knoph and Anna Christophersdatter
Husband of Elisabeth Wern
Father of Anna Knoph; Wilhelm Philip von Knoph and Daniel Knoph
Brother of Nicolaus Knoph; Else Knoph and Barbara Knoph

Occupation: Tolddirektør
Managed by: Erin Spiceland
Last Updated:

About Daniel Knoph, eller Knoff

http://snl.no/.nbl_biografi/Daniel_Knoff/utdypning

Knoff, Daniel, 1614-1687, Generaltoldforvalter, Amtmand, er født 26. Sept. 1614 i Roskilde, hvor Faderen, Mag. Daniel K. (f. 1571 d. 1625), var Sognepræst til Domkirken; Moderen hed Anne Christoffersdatter (f. 1590 d. 1628). Efter at have opgivet Studeringerne gik han til Handelen og bosatte sig i Kjøbenhavn, hvor han 25. Sept. 1642 ægtede Elisabeth Wærn (f. i Wesel i Geldern 4. Avg. 1617, d. 8. Okt. 1669 ved Skibbrud paa Baahus Lens Kyst), en Datter af Nicolai W., der paa Grund af Krigen havde forladt Holland og bosat sig som Handelsmand i Kjøbenhavn. D. K. blev 1649 af Antonius Knip beskikket (konfirmeret af Kongen 1650) til Tolder i Drammen (til Udgangen af 1660), 1654 blev han Toldforvalter og Direktør for Skibsmaalingen samt 1661 Generaltold- og Tiendeforvalter søndenfjælds. 1655 havde han faaet Befaling at rejse til Holland for at konferere med Residenten Peder Charisius angaaende Skibsmaalingen og Hollændernes Omgaaelse af Bestemmelserne derom, en Rejse, der dog først synes at have fundet Sted 1657, da Instruxen for ham udfærdigedes. Han var bosat paa Strømsø hvor Toldboden, som i hans Tid opførtes fra nyt, var beliggende, og ansaas i alle Fald i lang Tid for en formuende Mand, der ogsaa væsentlig bidrog til, at den nævnte Del af Drammen fik sin egen Kirke (opført 1664-67). Han kaldes i 1670-Aarene Overtoldinspektør og fik senere Titel af Kommerceraad. 1680 udnævntes han til Amtmand i Romsdalen, men forflyttedes allerede 1681 til Lister og Christianssand og 1684 til Stavanger, paa hvilke Steder han kun i kortere Tid skal have opholdt sig. Sin sidste Tid tilbragte han atter paa Strømsø, hvor han døde 6. Maj 1687, og blev begraven i Stedets Kirke. Hans Bo var fallit og Gjælden over 18000 Rdl. Han forvexles og sammenblandes oftere med Sønnen Daniel K. den yngre, der efter Faderen blev Skibsmaalingsdirektør (f. 1648 d. 1703).

Nicolaysen, Norske Stiftelser III, 953 f. Personalhist. Tidsskr. 3. R. II. Meddelelser fra det norske Rigsarchiv I.

H. J. Huitfeldt-Kaas. i: Bricka: Dansk biografisk leksikon

view all

Daniel Knoph, eller Knoff's Timeline

1614
September 26, 1614
Roskilde, Roskilde Municipality, Region Zealand, Denmark
1648
1648
Age 33
1648
Age 33
1687
May 6, 1687
Age 72
Drammen, Drammen, Buskerud, Norway
????
????
????
Strømsø, Drammen, Norway