Is your surname van Laren?

Research the van Laren family

Share your family tree and photos with the people you know and love

  • Build your family tree online
  • Share photos and videos
  • Smart Matching™ technology
  • Free!

Related Projects

Daniel van Laren

Birthdate:
Birthplace: Antwerp, Antwerp, Flanders, Belgium
Death: after circa 1665
Immediate Family:

Son of Joos van Laren and Mayken Jansdr Knockaert
Husband of Janneken van Belois
Father of Catharina Daniels van Laren
Brother of Jeremias van Laren and Joos van Laren

Occupation: Predikant o.a. Vlissingen
Managed by: George J. Homs
Last Updated:

About Daniel van Laren

Biografisch lexicon voor de geschiedenis van het Nederlands protestantisme - LAREN, DANIËL VAN, * Antwerpen 3 jan. 1585, t na 1665. Zn. van Joos van Laren sr., pred., en Mayken Knockaert. Stud. Leiden 1602. Geref. pred. Uzendijke 1606, Vlissingen 1609-1623, Arnhem 1625-1651 (emer.). L. huwde in aug. 1609 te Vlissingen met Janneken (Johanna) van Belois (t 1650). Van L.s beroep naar en zijn intrede te Vlissingen waren zeer problematisch. Het door de Vlissingse magistraat en kerkeraad aan zijn voorganger, A. van der Myle, gegeven ontslag werd namelijk door de classis niet erkend. Desalniettemin drukte het Vlissingse stadsbestuur Van L.s bevestiging door. In 1618 werd hij gedurende zeven weken uitgeleend aan de gemeente te Brielle. Had hij tot dan toe zijn vader als lokale collega gehad, daarna werd dat zijn jongere broer Joos. In 1620 werd hij door de classis aangewezen om de kerkelijke zaken voor Oost-Indië te behartigen. In 1622 baarde Van L. opzien door in een preek over Openb. 20 uitgesproken chiliastische ideeën te verkondigen. Zo zouden volgens hem de martelaren duizend jaar vóór de andere doden opgewekt worden en met Christus op aarde regeren. Op 9 jan. 1623 dienden de magistraat en de kerkeraad een aanklacht tegen hem in bij de classis en verzochten deze Van L. het recht van prediken en catechiseren te ontnemen. De classis veroordeelde Van L.s opvattingen unaniem als onrechtzinnig, maar zag geen reden hem te schorsen. Dit zou pas geschieden als Van L. opnieuw zijn afgewezen denkbeelden in zijn prediking zou vertolken. Namens de classis deelden W. Teellinck en J. Miggrodius in speciaal daarvoor belegde kerkdiensten op 16 mrt. de Vlissingse gemeente de veroordeling van Van L.s gevoelens mede. Het cl. optreden alsmede het feit dat Van L. door de Vlissingse kerkeraad de toegang tot het avondmaal was ontzegd, viel bij de grote en belangrijke aanhang die Van L. binnen de Vlissingse gemeente had. in slechte aarde. Bij de classis eisten zijn aanhangers dat de censuur werd opgeheven. De classis ging daarop niet in. De twist laaide de daarop volgende maanden hoog op. Zo liet Van L. een belijdenispreek drukken, waarvan de uitgave verboden werd. Toen op 1 sept. 1623 weer twee predikanten Vlissingen binnenkwamen met de opdracht om namens de classis het geref. standpunt over de opstanding de Vlissingse gemeente voor te houden, ontstond een oproer dat door ingrijpen van de overheid beëindigd werd. Van L., die het onmogelijke van zijn positie inzag, deed de classis het aanbod van zijn bediening te Vlissingen afstand te doen, mits hij een behoorlijk getuigschrift zou ontvangen. Hij verkreeg dat, nadat hij schriftelijk verklaard had met de drie Formulieren van enigheid in te stemmen en zijn particuliere inzicht aangaande de opstanding van de martelaren voor zich te houden. In juni 1624 bemoeide de Zuidhollandse synode zich met het beroep dat de gemeente te Kalslagen op Van L. had uitgebracht. Van L.s beroep op een voor hem gunstig, op verzoek van de Prins van Oranje opgesteld advies van de theol. faculteit van de universiteit te Leiden was tevergeefs. Nadat hij in 1625 voor één jaar op proef te Arnhem was beroepen, bleef hij aan deze gemeente tot aan zijn emeritaat in 1651 verbonden. Tussendoor fungeerde hij in 1639 als legerpredikant. Van L. was in grote mate op het Engelse piëtistische puritanisme georiënteerd. Hij heeft niet alleen diverse vertalingen van werken uit die vroomheidsbeweging op zijn naam staan, maar ook zijn eigen Anatome Dominicae passionis vormt een bewerking van gedeelten uit het oeuvre van de puritein N. Byfield. Bovendien geeft hij te kennen dat hij in de toepassing van zijn preken veel puriteinse stof heeft verwerkt. Het meest invloedrijk is hij geweest met zijn overzettingen van werken van A. Hildersham. In totaal zijn daarvan meer dan vijfduizend exemplaren verkocht. Behalve stichtelijke lectuur schreef Van L. - afgezien van de theses uit zijn studietijd - twee wetenschappelijke werken, die beide over Openb. handelen. Naar zijn inzicht gaat het in dit bijbelboek, dat hij letterlijk uitgelegd wil zien, over de toekomst, in het bijzonder over de bekering der joden. Door zijn chiliastische opvattingen nam hij een unieke plaats binnen de Ned. geref. wereld in het algemeen en binnen de nadere reformatie in het bijzondei in. Die inzichten hebben zelfs een zekere internationale bekendheid gekregen. Toen de bekende Engelse chiliast J. Mede een paar exemplaren van zijn in 1627 verschenen Clavis apocalyptica aan W. Amesius te Franeker had doen toekomen, zond deze één exemplaar door naar Van L. met het verzoek om beoordeling. Dit commentaar vergezeld van Van L.s geschrift uit 1627 stuurde Amesius naar Mede. Deze vond Van L.s kritiek zo belangrijk dat hij die in 1632 aan zijn eigen vaak herdrukte chiliastische publicaties toevoegde, uiteraard met een weerwoord daarop. Ca. 1640 schoten chiliastische ideeën wortel bij de in Arnhem werkzame Engelse independentistische predikanten J. Archer en Th. Goodwin. Was hiervan Van L. de aanjager op de achtergrond? In elk geval is het veelbetekend dat hij een geschrift van Archer in het Nederlands vertaalde. - http://www.historici.nl/retroboeken/blnp/#source=5&page=331&size=80...            
view all

Daniel van Laren's Timeline

1585
January 3, 1585
Antwerp, Antwerp, Flanders, Belgium
1630
October 20, 1630
Arnhem, Arnhem, Gelderland, Netherlands
1665
1665
Age 79