Is your surname Tomann?

Research the Tomann family

Elvi Tomann's Geni Profile

Share your family tree and photos with the people you know and love

  • Build your family tree online
  • Share photos and videos
  • Smart Matching™ technology
  • Free!

Share

Related Projects

Elvi Helvine Tomann (Paal)

Birthdate:
Death: Died
Immediate Family:

Daughter of Liborius Paul Paal and Anna Lovisa Paal
Wife of Heino Tomann
Mother of <private> Tomann
Sister of Leopold Paal and Leida Paal

Managed by: Private User
Last Updated:
view all

Immediate Family

About Elvi Tomann

Elvi Tomann oli sündinud 23. detsembril 1935 Tapa linnas. Isa oli raudteelane, ema koduperenaine. Ta oli abielus, peres on poeg Tõnu. Haridustee. Õppimist alustas 1943 Tapa keskkoolis, mille lõpetas 1954. Sama aasta septembris astus ta Tallinna Polütehnilise Instituudi keemia-mäeteaduskonda silikaatide tehnoloogia erialale, mille lõpetas 1959 insener-keemik-tehnoloogi kvalifikatsiooniga anorgaaniliste ainete keemilise tehnoloogia alal. 1977 astus E. Tomann TPI mittestatsionaarsesse aspirantuuri, mille lõpetas 1980. Teenistuskäik. 1959. aasta augustist kuni märtsini 1960 töötas E. Tomann TPI polümeeride sünteesi TU laboris vanemlaborandina, seejärel kuni surmani TPI tööstusliku soojusenergeetika teadusliku uurimise laboris teadusliku töötajana. Teaduskraad. 1981 kaitses E. Tomann kandidaadiväitekirja, mille järel jätkas tööd soojustehnika teaduslaboris vanemteadurina. E. Tomann teaduslik töö oli seotud katlateraste korrosiooni ja kulumise uurimisega. Sellel alal kujunes temast üks laboratooriumi juhtivspetsialiste, kes osales edukalt paljude liidulise tähtsusega uurimistöödes. Need tööd olid peamiselt seotud Eesti põlevkivi, Siberi pruunsöe ning Jugoslaavia ja Bulgaaria ligniitide korrosioonilise aktiivsuse väljaselgitamisega. Ta oli paljude teaduslike publikatsioonide autor ning esines esinduslikel teaduskonverentsidel nii NLiidus kui mujal maades. Lisaks avaldatud artiklitele oli ta ka kahe üleliidulise juhendmaterjali ja ühe OCT’i kaasautor. Tunnustused. Ühena uurimisgrupi liikmetest omistati E. Tomannile Nõukogude Eesti preemia töö eest Soojuselektrijaamade aurugeneraatorite küttepindade korrosioonerosioonse kulumise analüüs ja arvutus. Kandidaadiväitekiri – Katlateraste kõrgtemperatuurse korrosiooni kineetika Eesti põlevkivi ja Nazarovo söe põlemisproduktides, TPI, 1981.

  • * *

Elvi Tomann was born on the 23rd of December, 1935, in the city of Tapa. Her father was a railway worker and her mother was a housewife. E. Tomann got married and had a son, Tõnu. Education. She began her education at the Tapa Secondary School in 1943, finishing it in 1954. In September of the same year she entered the Tallinn Polytechnic Institute to study the specialty of silicate technology at the Faculty of Chemistry and Mining. E. Tomann graduated in 1959 as engineer, chemist and technologist in the field of chemical technology 284 TUT Department of Thermal Engineering of inorganic substances. In 1977 she began part-time post-graduate studies at the TPI, completing them in 1980. Career. From August of 1959 until March of 1960 E. Tomann worked as senior laboratory assistant at TPI’s polymer synthesis research laboratory. Then and until her death she worked as researcher at TPI’s Thermal Engineering Research Laboratory. Scientific degree. In 1981 E. Tomann defended her candidate’s dissertation, continuing her work as senior researcher at the Thermal Engineering Research Laboratory. E. Tomann’s scientific activities were connected with research into boiler steel corrosion and depreciation. She became one of the laboratory’s leading specialists in this area, successfully participating in many research undertakings of union-wide importance. That work was primarily connected with determining the corrosive activity level in the Estonian oil shale, the Siberian brown coal and the Bulgarian and Yugoslavian lignites. She was the author of many scientific publications and delivered reports at representative scientific conferences in the Soviet Union and other countries. In addition to the published articles, she was a co-author of two union-wide manuals. Acknowledgements. E. Tomann, one among several members of the research team, received a Soviet Estonian award for the work titled “Analysis and calculation of corrosive-erosive depreciation of heating surfaces in steam generators of thermal power plants”. Candidate’s dissertation – High temperature corrosion kinetics of boiler steels in combustion products of Estonian oil shale and Nazarovo coal, TPI, 1981. Koostas / Compiled by Velda Ratnik 5.04.2007 Translated by Kirill Lebed

Andmed võetud: http://deepzone2.ttu.ee/soojus/elulood/Elvi%20Toomann.pdf

view all

Elvi Tomann's Timeline

1935
December 23, 1935
1995
September 22, 1995
Age 59