Is your surname Varep?

Research the Varep family

Endel Varep's Geni Profile

Records for Endel Varep

263 Records

Share your family tree and photos with the people you know and love

  • Build your family tree online
  • Share photos and videos
  • Smart Matching™ technology
  • Free!

Share

Endel Varep

Birthdate: (72)
Birthplace: Staraja Russa, Novgorodi obl., Venemaa
Death: April 13, 1988 (72)
Tartu
Place of Burial: Elva
Immediate Family:

Son of Friedrich* Georg Varep and Martha-Auguste Varep
Husband of Elsa Varep
Father of Helga Endli t. Varep and Heiki Endeli p. Varep
Brother of Peeter Mihkel Varep; Ants Varep and Veronika Troost

Occupation: Eesti geograaf, maastikuteadlane, kartograafia ajaloolane ja botaanik
Managed by: Veronika Peetri t. Varep
Last Updated:

About Endel Varep

Endel Varep (3. september 1915, Staraja Russa – 13. aprill 1988 Tartu) oli Eesti geograaf, maastikuteadlane, kartograafia ajaloolane ja botaanik.

Elukäik:

Endel Varep sündis 3. septembril 1915 Staraja Russas sõjaväearsti pojana. Alghariduse sai Pärnu lähedal Pustuskis. 1933. aastal lõpetas Pärnu poeglaste gümnaasiumi. Seejärel astus Tartu Ülikooli matemaatika-loodusteaduskonda, mille lõpetas 1938. aastal loodusteaduse alal ja samas lõpetas ta ka Tartu ülikooli juures asuva didaktilis-metoodilise seminari, mis andis keskkooli loodusõpetuse, maateaduse ja keemia õpetaja kutse. Pärast kaheaastast sõjaväeteenistust alustas kooliõpetajatööd kuni 1945. aastani, mil ta kutsuti Tartu Riikliku Ülikooli assistendiks. 1947. aastal valiti geograafia kateedri vanemõpetajaks ja tal tuli täita ka kateedrijuhataja kohustusi. Aasta hiljem kaitses ta väitekirja ja sai geograafiakandidaadi kraadi. 1956 kinnitati dotsendi kutse. 1975 aastal valiti professoriks, kuid kutse kinnitati alles 1980. aastal. Endel Varep suri Tartus 13. aprillil 1988.

Teadustegevus:

Endel Varepi teadustegevus oli nii laiahaardeline, et see hõlmas pea kõiki looduskomplekse ja ka inimasustust. Uurimused käsitlevad Eesti loodusgeograafiat, maastikuteadust, asulastiku kujunemist, geograafia ja kartograafia ajalugu, loodus- ja keskkonnakaitset ning kodu-uurimist. Tema esimeseks teadustegevuseks oligi üliõpilasena osavõtt Eesti Kirjanduse Seltsi Kodu-uurimise toimkonna stipendiaadina andmete kogumisest Tallinnas ja Keila kihelkonnas. Tähtsal kohal tema tegevuses on olnud maastikuteaduslik uurimistöö. Teda huvitas maastike muutumine inimtegevuse toimel. Maastike uurimisel rakendas ta ajaloolis-geograafilist meetodit. Maastike uurimise üheks tulemuseks oli Eesti maastikulise rajoneerimise skeem, mis läks teatmeteostesse ja kooliõpikutesse. Maastike uurimisega seoses tundis ta ka huvi asulageograafia vastu, avaldades artikleid paljude maa-asulate ja linnade kohta. Samuti uuris kohanimesid ja nende tekkelugu. Selle tulemusel sai temast parim Eesti asulastiku tundja. Tema kohanimede sedelkartoteek (üle 94000 sedeli) asub praegu Eesti Keele Instituudis. Ta on käsitlenud oma töödes ajaloolise geograafia ja kartograafia ajaloo küsimusi. Geograafia ajaloo alalt on temalt ilmunud terve rea tuntud teadlaste, meresõitjate ja maadeuurijate elulugusid. Suurt osa etendas ta sõjajärgse looduskaitse väljaarendamisel, mis kajastub ka tema trükitöödes. Tema trükis ilmunud tööde nimekiri sisaldab 502 artiklit, neile lisandub 2286 entsüklopeediates ilmunud artiklit.

Teosed:

L. A. Mellini Liivimaa atlas ning selle tähtsus Eesti NSV territooriumi geograafilise uurimise ajaloos.- Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised, 1955, nr.2, lk. 300 - 316. C. G. Rückeri Liivimaa spetsiaalkaardist 1839. aastal. Tallinn, 1957. 84 lk. + 2 l. ill. Jooni Eesti kartograafia ajaloost. - Eesti Geograafia Seltsi Publikatsioonid 1. Tallinn 1960. 46 lk. + 10 lk. Ill. Maastiku muutumine inimtegevuse mõjul ning maastike kaitse. - Maastike kaitsest ja planeerimisest Eesti NSV-s. Tartu, 1964, lk. 7 - 37. Kas tunned maad. Teatmik Eesti NSV matkajaile ning kodu-uurijaile. Tallinn. 1965. 696 lk. (Põhiautor ja koostaja, 17 kaasautorit). Man and Nature as Illustrated by Some Problems of Nature Conservation in the Estonian S. S. R. Tallinn, Valgus, 1968, 72 pp. Eesti atlastest. - Teaduse ajaloo lehekülgi Eestist. 1. Tallinn, 1968, lk. 193 - 207. Maastikuteaduse arengusuundadest Eestis. - Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, vihik 227. Geograafia-alaseid töid. 5. Tartu, 1969, lk. 3 - 12. Maastikulised uurimistööd Eestis. - Looduskaitse ja teaduslik uurimistöö. Tartu, 1972, lk. 23 - 38. Eesti maastikud - Ландшафты Эстонии - Estonian Landscapes. Tallinn. 1984. 184 lk. (Kaasautor ja kaaskoostaja V. Maavara).

Temast:

EE, 14. Hang, V. Professor Endel Varepi teaduslik pärand. Eesti metsade kaitse ja kasutamine. Tartu, 1992. Kurs, O. Endel Varep, 1915-1988. - GeoJournal 35, 4, 1995, lk. 561. Kurs, O. Endel Varep asulastiku uurijana. - Akadeemia. 2000, lk. 1719. Kurs, O. Endel Varep. - Maateadusest Eestis. Geograafiast ja geograafidest 20. sajandil. Õpetatud Eesti Selts. Tartu, 2007, lk. 127 - 147. Linkrus, E., Mardiste H. (koostajad) Professor Endel Varepi trükitööd. Tartu Ülikool. Geograafia Instituut, Tartu, 1995. Mardiste, H. - Endel Varep 70 - Eesti Geograafia Seltsi aastaraamat 23, 1989, lk. 136 - 139. Mardiste, H. Professor Endel Varepi juubeliks. - Looduskaitse ja ökoloogiline kasvatus Eestis. Eesti Teaduste Akadeemia Looduskaitse Komisjon Tallinn, 1990. lk. 113 - 117. Mäemets, A. Endel Varep kui kalandusasjatundja ja järveteadlane. - Professor Endel Varep. Artikleid ja mälestusi (koost J Roosaare) 1999, lk. 81 - 82 Roosaare, J. (koostaja) Professor Endel Varep. Artikleid ja mälestusi, Tartu, 1999

О Endel Varep (русский)

Ландшафты Эстонии и вопросы их охраны. - Ученые записки Тартуского гос. Университета, вып. 458. Человек и окружающая среда. Научные труды по охране природы. 1. Тарту, 1978, с. 107 - 113. Ландшафтное районирование. - Советская Эстония. Энциклопедический справочник. Таллин, 1979. с. 33 - 39.

view all

Endel Varep's Timeline

1915
September 3, 1915
Staraja Russa, Novgorodi obl., Venemaa
1942
May 12, 1942
Age 26
1945
June 21, 1945
Age 29
1988
April 13, 1988
Age 72
Tartu
????
Elva