Enno Soonurm / Sooberg

Is your surname Soonurm / Sooberg?

Research the Soonurm / Sooberg family

Enno Soonurm / Sooberg's Geni Profile

Records for Enno Soonurm / Sooberg

1,120 Records

Share your family tree and photos with the people you know and love

  • Build your family tree online
  • Share photos and videos
  • Smart Matching™ technology
  • Free!

Enno Soonurm / Sooberg

Birthdate:
Birthplace: Tallinn, Harjumaa
Death: April 20, 2016 (93)
Place of Burial: Metsakalmistu, Tallinn
Immediate Family:

Son of Jüri Soonurm / Sooberg and Anna Marie Soonurm / Sooberg
Husband of Laine Soonurm
Brother of Kaljo Sooberg and Heldur Soonurm/ Sooberg

Managed by: Reet Viikholm
Last Updated:

About Enno Soonurm / Sooberg

Esimesel märtsil sai 75 aastaseks ehitiste projekteerimise instituudi geotehnika õppetooli dotsent Enno Soonurm. Tegemist on kahekordse juubeliga, kuna E. Soonurm on meie ülikoolis põhikohaga õppejõud olnud 50 aastat - alates 1948. aastast. Need on aukartust äratavad arvud. Kuid küsimus ei ole ainult aastate hulgas, vaid nende vältel tehtud töö hulgas ja kvaliteedis. Kaugelt suurem osa meie praegu tegutsevaid ehitus- ja teedeinsenere on oma esimesed teadmised pinnasemehaanika ja vundamentide vallas saanud Enno Soonurme käest.

Alljärgnevas ei ole üritatud tuua statistilisi andmeid juubilari teaduslike ja õppemetoodiliste tööde, juhendatud diplomandide, ekspertiiside ja konsultatsioonide hulga kohta. See nõuaks põhjalikku uurimist. Ebatäpsete, ligikaudsete andmete esitamine Enno puhul ei sobi. Pealegi tundub, et arvudest tähtsam on töö kvaliteet ja kõigile eeskujuks olev suhtumine oma töösse. Üle 40 aasta tagasi kuulasin tema raudbetooni ning aluste ja vundamentide kursust ja tegin kursuseprojekte, umbes 30 aastat on kestnud meie koostöö geotehnika vallas ja viimased 20 aastat oleme olnud otsesed kolleegid ehituskonstruktsioonide kateedris ja ehitiste projekteerimise instituudi geotehnika õppetoolis. See on piisavalt pikk aeg inimese vähemalt tööalaseks tundmaõppimiseks.

Kui kohtumistel ehitusinseridest kolleegidega läheb jutt meenutustele õppimisest ja õppejõududest TPI-s, siis pea eranditult tunnistatakse parimateks E. Soonurme loengud. Neid on alati iseloomustanud aine sisu loogiline ja selge avamine, süsteemikindel käsitus, eeskujulik ettekanne ja hea diktsioon. Kui siia lisada alati korrektne ja mehelik meeldiv välimus, siis ei ole eeltoodud järeldus imekspandav. Soonurme loenguid ei söanda soovitada etalooniks, kuna seaks enamiku jaoks lati liialt kõrgele. Ideaaliks mille poole püüda, peaksid need olema küll . Tuntud on Soonurme nõudlikus kursuseprojektide juhendamisel ja vastuvõtmisel. See ei ole noriv tähenärimine ja ainult lihtne vigade kontroll, vaid projekti asjalik arutamine kogenuma ja vähemkogenuma kolleegi vahel (muidugi kui projekt purunõrk ei ole, nii et arutlusvõimalus puudub), Projekt on üks väheseid võimalusi otsekontakti teel mõjutada üliõpilase insenerlikku mõtlemist ja seda on Soonurm alati oskuslikult kasutanud.

Teadustöös on Soonurme uurimisobjektiks olnud vundamentide projekteerimise sõlmküsimus - ehituse ja pinnase koostöö arvestamine. Väljatöötatud originaalne meetod on arendatud insenerile igapäevatöös kättesaadavale kujule.

Õppe- ja teadustöö kõrval on Soonurm pika aja vältel töötanud ehituse ja õhtuse teaduskonna prodekaanina. Ka neid ülesandeid täitis ta temale omase põhjalikusega.

On arvatud, et ta tegi seda liigagi süvenenult ning seetõttu ei jäänud aega akadeemiliseks karjääriks vajaliku doktoritöö tegemiseks. Vastust teab ta ise. Kuid ma ei kujuta ette, et Soonurm täidaks temale usaldatut poolikult, asjasse põhjalikult süvenemata. Võiks küsida, miks selline oma ala tundev autoriteetne inimene ei olnud dekaan. Esiteks ma ei ole kindel, kas ta seda tahtiski ja teiseks oleks ta pidanud selleks astuma teatud parteisse. Viimane oli aga tema puhul kindlalt välistatud.

Soonurm oli Ehituskomitee juures asuva ehitusgeoloogia komisjoni asutajaliige, olles selle tegevuse algusest 1962. aastal kuni lõpuni komisjoni aseesimees. Komisjoni baasil 1991 aastal moodustatud Eesti Geotehnika Ühingus, mis kuulub Rahvusvahelise Pinnasemehaanika ja Vundamendiehituse Ühingu koosseisu, tegutseb juubilar aktiivselt selle auliikmena.

Kui palju on juubilar aidanud konsultatsioonide käigus leida otstarbekaid tehnilisi lahendusi ja andnud eksperthinnanguid projektidele ning ehitiste seisukorrale ei tea täpselt ilmselt juubilar isegi. Kasu neist on olnud kahepoolne, hoides teda kontaktis reaalsete projekteerimise ja ehituse probleemidega. Tegelikkusest võetud näited on alati illustreerinud nii Soonurme loenguid üliõpilastele kui ka ettekandeid geotehnika konverentsidel.

Eriti tänuväärne on olnud Soonurme töö terminoloogia vallas ja mitmesuguste kogumike ja normdokumentide toimetamisel. Paljud Eesti geotehnika konverentside materjalid on saanud oma lõpliku kuju just Soonurme laialdaste teadmiste ja keeleliste oskuste tõttu. Tohutu on olnud tema panus Eesti ehitiste projekteerimisnormide seniilmunud osade terminoloogia ühtlustamisel, sisulisel ja keelelisel toimetamisel. Kõik nende normide koostamisega seotud kolleegid loodavad, et see töö jätkuks veel võimalikult kaua.

Juubilari elus on alati suur osa olnud muusikal. Tõenäoliselt kaotas Eesti seetõttu hea interpreedi, et Soonurm eelistas tselloõpingutele konservatooriumis ehitusteaduskonda Tallinna Polütehnilises Instituudis. Kuid kindlalt saime niimoodi tipptasemel ehitusinseneri ja hinnatud õppejõu. Muusikaga on juubilar siiski jäänud alati seotuks. Ta oli TPI ja Teaduste Akadeemia meeskooride üks asutajaid, juhatuse esimees ja hinnatud laulja.

Ka sport ei ole Soonurmele kunagi olnud võõras ala. Males ei ole talle ilmselt siiani instituudis väärikat vastast.

Lõpuks ei ole mitte vähem tähtis, et ta koos praeguseks surnud abikaasaga on üleskasvatanud kaks tublit last ja on praegu heaks taadiks ning suureks sõbraks oma lastelastele.

Eelnenu ei ole juubeliaegne viisakas kiidulaul, vaid selline Soonurm lihtsalt on.

Kõigi kolleegide nimel avaldan Sulle siirast tänu tehtu eest ning soovin õnne juubeli puhul, tervist, jõudu ja tahtmist jätkamiseks. Üht-teist on veel teha, kus Sinu osavõtuta me ei näe võimalust vajalikul tasemel hakkama saada.

V. Jaaniso dotsent, geotehnika õppetooli hoidja http://deepthought.ttu.ee/ajaleht/tp1998/9marts1998/soon1.html

view all

Enno Soonurm / Sooberg's Timeline

1923
March 1, 1923
Tallinn, Harjumaa
2016
April 20, 2016
Age 93
????
Metsakalmistu, Tallinn