Erengisle Björnsson Djäkn

Is your surname Djäkn?

Research the Djäkn family

Erengisle Björnsson Djäkn's Geni Profile

Share your family tree and photos with the people you know and love

  • Build your family tree online
  • Share photos and videos
  • Smart Matching™ technology
  • Free!

Erengisle Björnsson Djäkn

Birthdate:
Birthplace: Viipuri, Finland
Death: after 1476
Immediate Family:

Son of Björn Pedersson Djäkn and Ingrid Ingesdotter Arm
Husband of Karin
Father of Märta Erengislesdotter Djäkn and Arvid Erengislesson Djäkn
Brother of Ingeborg Björnsdotter Djäkn

Occupation: Befallningsman på Viborg, Viipurin linnanvouti
Managed by: Private User
Last Updated:

About Erengisle Björnsson Djäkn

Viipurin linnan käskynhaltija. Viipuri.

Befallningsman på Viborgs slott, Viborg, Finland.

Steward in Vyborg Castle. Vyborg, Finland.


HUOM! Erengisle Björnssonin vaimoa Karinia ei ole osoitettu kuningas Karl VIII Knutsson Bonden aviottomaksi tyttäreksi alkuperäislähteissä. Tämä väittämä on alunperin peräisin aatelin väärinkäytösten tutkijan, kirjurin Jakob Larsson Teitin valitusrekisteristä 1555-1556 muodossa "kuten sanovat" ("som the seija"). Rekisteri on kuitenkin monitulkintainen ja epäilyksiä sisältävä: merkinnät voivat tarkoittaa myös että Karin oli Erengislen nimellinen tytär, ja Karlin biologinen tytär. Myöhemmin löytyneen keskiajan asiakirjan v. 1461 mukaan Erengislen vaimon Karinin vanhemmat olivat kuolleet heinäkuussa 1461 mennessä, ja että heillä oli maanomistuksia Smoolannissa ja Hallannissa. Tämä tieto poissulkee mahdollisuuden että ko. Karin olisi ollut kuningas Karlin tytär, mutta jättää toki avoimeksi mahdollisuuden että olisiko Erengisle ollut naimisissa toisen Karinin kanssa. Tästä ei ole kuitenkaan lähdeaineistoa. Todisteita Karinin alkuperästä ei ole. Karinia ei myöskään mainita ruotsalaisissa kuninkaita koskevissa alkuperäislähteissä. Näissä lähteissä esiintyy aviottomia lapsia, ja jopa kuninkaan palvelijoita.

OBS! Erengisle Björnssons fru har inte bevisats som konung Karl VIII Knutsson Bondes oäkta dotter i originalkällor. Detta påstående kommer från adelns missbruksforskare, skrivare Jakob Teits klagomålsregister 1555-1556 i form "som de säger" ("som the seija"). Registret tvetydig och innehåller ett tvivel: det kan förstås också innebära att Karin var Erengisles nominella dotter, och konung Karls biologiska dotter. Enligt senare hittade medeltidsdokumentet från år 1461, Erengisles frus Karins föräldrarna hade dött i juli 1461 senast, och att de ägde jord i Småland och Halland. Denna information utesluter den att nämnd Karin skulle ha varit dotter till konung Karl, men lämnar möjligheten öppen att Erengisle var gift med en annan Karin. Det finns ingen källmaterial för detta. Det finns inga bevis om Karins ursprung. Karin nämns inte i svenska originalkällor gällande kungarna, Dessa källor presenterar oäkta barn, och även konungens tjänare.

NOTE! Erengisle Björnsson's wife has not been shown to be King Karl Knutsson Bonde's illegitimate daughter in original sources. This statement comes from the nobility's abuse researcher, secretary Jacob Teit's Complaint Registers 1555-1556 in the form "as they say" ( "som the seija"). Register ambiguous and includes a doubt: the register com be understood so that Karin was Erengisle's nominal daughter, and King Karl's biological daughter. According to the later found medieval document from the year 1461, Erengisle's wife Karin's parents had died in July 1461 at the latest, and they owned land in Småland and Halland. This information excludes that said Karin would have been the daughter of King Charles, but leaves open the possibility that Erengisle was married to a different Karin. There is no source material of this. There is no evidence of Karin's origin. Karin is not mentioned in the Swedish original sources concerning kings. These sources present illegitimate children, and even the servants of the king.


Väärää tietoa - Falsk information - Wrong information:

Erengisle Björnsson (tab. I) till Gammelby, väpnare. Befallningsman på Viborgs slott. Lefde ännu 1476. Gift (1) med N. N., - 2:o med Karin, som sades vara konung Karl Knutssons oäkta dotter (*) - (*): Jakob Teits klagomålsreg. 226. Jully Ramsay: Frälsesläkter i Finland intill stora ofreden, 1906-1916


SDHK-nr: 27811

Datering: 1461 juli 16, Utfärdandeort: Stockholm

Innehåll:

Erengisle Björnsson anförtror åt herr Gustav Olofsson, riddare, att försvara så mycket gods som faller på hans och Bengt Peterssons hustrurs del i fäderne och möderne samt förbjuder andra att befatta sig med nämnda gods etc.


SDHK-nr: 25122

Utfärdat: 14470428, Nynäs [i Ösmo]

Innehåll:

Erengisle Björnsson ger till sin syster, hustru Ingeborg Björnsdotter, full brodersdel av de gods i Sverige och Nyland som tillfaller dem efter deras fader, Björn Djäken, och moder, Ingrid Ingadotter.

Utfärdaren beseglar tillsammans med Gottskalk Bengtsson och Arend Bengtsson, riddare, samt Johan Gädda.


SDHK-nr: 32981

Utfärdat: 14930727, Söder Tälje

Innehåll: Anders Eriksson i ”Söffsta”, häradshövding på Rekarne, och väpnaren Jon Person i Tälje intygar att fru Birgitta Olofsdotter till Hammersta givit ”Clauus Brandh” sitt öppna ”besigeldhe breff” ang. tvisten mellan Erengisle Björnsson i Finland och hustru Kristin och Per Elofsson om jord i Körunda.


SDHK-nr: [https://sok.riksarkivet.se/?Sokord=%22Erengisle+Bj%c3%b6rnsson%22&a... 27811]

Utfärdat: 14610716, Stockholm

Innehåll: Erengisle Björnsson anförtror åt herr Gustav Olofsson, riddare, att försvara så mycket gods som faller på hans och Bengt Peterssons hustrurs del i fäderne och möderne samt förbjuder andra att befatta sig med nämnda gods etc.


2697 Erengisle Björnsson ger sin syster hustru Ingeborg Björnsdotter för all den gunst och stora kärlek hon honom bevisat en full brorsdel uti allt det arv, som dem tillfallit eller än kunde tillfalla efter deras avlidna föräldrar.


År 1555 då konung Gustaf I (Vasa) var på genomresa längs den finska kusten, och detta har vi också skäl att återkomma till, hade han gett i uppdrag åt sin personliga sekreterare, Jakob Teit, att föra ett klagomålsregister angående den finska adeln. Tack vare detta klagomålsregister kan man hitta olika släktträd o.dyl. från gångna tider, och så gott som alla ätter som här i denna artikel kommer att nämnas finns med i utredningarna från år 1555. Men varför intresserar det oss överhuvudtaget i denna artikel? Jo, angående Erengisle (Djäkn) står det, för att få bilden och texten att passa så bra ihop med verkligheten som möjligt, att Erengisles hustru hette Karin. [http://lnsf.fi/index.php/lokalhistoria/lokalhistoria-artiklar/tjusterby-saeteri-1400-1600.html]

About Erengisle Björnsson Djäkn (svenska)

Viipurin linnan käskynhaltija. Viipuri.

Befallningsman på Viborgs slott, Viborg, Finland.

Steward in Vyborg Castle. Vyborg, Finland.


HUOM! Erengisle Björnssonin vaimoa Karinia ei ole osoitettu kuningas Karl VIII Knutsson Bonden aviottomaksi tyttäreksi alkuperäislähteissä. Tämä väittämä on alunperin peräisin aatelin väärinkäytösten tutkijan, kirjurin Jakob Larsson Teitin valitusrekisteristä 1555-1556 muodossa "kuten sanovat" ("som the seija"). Rekisteri on kuitenkin monitulkintainen ja epäilyksiä sisältävä: merkinnät voivat tarkoittaa myös että Karin oli Erengislen nimellinen tytär, ja Karlin biologinen tytär. Myöhemmin löytyneen keskiajan asiakirjan v. 1461 mukaan Erengislen vaimon Karinin vanhemmat olivat kuolleet heinäkuussa 1461 mennessä, ja että heillä oli maanomistuksia Smoolannissa ja Hallannissa. Tämä tieto poissulkee mahdollisuuden että ko. Karin olisi ollut kuningas Karlin tytär, mutta jättää toki avoimeksi mahdollisuuden että olisiko Erengisle ollut naimisissa toisen Karinin kanssa. Tästä ei ole kuitenkaan lähdeaineistoa. Todisteita Karinin alkuperästä ei ole. Karinia ei myöskään mainita ruotsalaisissa kuninkaita koskevissa alkuperäislähteissä. Näissä lähteissä esiintyy aviottomia lapsia, ja jopa kuninkaan palvelijoita.

OBS! Erengisle Björnssons fru har inte bevisats som konung Karl VIII Knutsson Bondes oäkta dotter i originalkällor. Detta påstående kommer från adelns missbruksforskare, skrivare Jakob Teits klagomålsregister 1555-1556 i form "som de säger" ("som the seija"). Registret tvetydig och innehåller ett tvivel: det kan förstås också innebära att Karin var Erengisles nominella dotter, och konung Karls biologiska dotter. Enligt senare hittade medeltidsdokumentet från år 1461, Erengisles frus Karins föräldrarna hade dött i juli 1461 senast, och att de ägde jord i Småland och Halland. Denna information utesluter den att nämnd Karin skulle ha varit dotter till konung Karl, men lämnar möjligheten öppen att Erengisle var gift med en annan Karin. Det finns ingen källmaterial för detta. Det finns inga bevis om Karins ursprung. Karin nämns inte i svenska originalkällor gällande kungarna, Dessa källor presenterar oäkta barn, och även konungens tjänare.

NOTE! Erengisle Björnsson's wife has not been shown to be King Karl Knutsson Bonde's illegitimate daughter in original sources. This statement comes from the nobility's abuse researcher, secretary Jacob Teit's Complaint Registers 1555-1556 in the form "as they say" ( "som the seija"). Register ambiguous and includes a doubt: the register com be understood so that Karin was Erengisle's nominal daughter, and King Karl's biological daughter. According to the later found the medieval document from the year 1461, Erengisle's wife Karin's parents had died in July 1461 at the latest, and they owned land in Småland and Halland. This information excludes that said Karin would have been the daughter of King Charles, but leaves open the possibility that Erengisle was married to a different Karin. There is no source material of this. There is no evidence of Karin's origin. Karin is not mentioned in the Swedish original sources concerning kings. These sources present illegitimate children, and even the servants of the king.


Väärää tietoa - Falsk information - Wrong information:

Erengisle Björnsson (tab. I) till Gammelby, väpnare. Befallningsman på Viborgs slott. Lefde ännu 1476. Gift (1) med N. N., - 2:o med Karin, som sades vara konung Karl Knutssons oäkta dotter (*) - (*): Jakob Teits klagomålsreg. 226. Jully Ramsay: Frälsesläkter i Finland intill stora ofreden, 1906-1916


År 1555 då konung Gustaf I (Vasa) var på genomresa längs den finska kusten, och detta har vi också skäl att återkomma till, hade han gett i uppdrag åt sin personliga sekreterare, Jakob Teit, att föra ett klagomålsregister angående den finska adeln. Tack vare detta klagomålsregister kan man hitta olika släktträd o.dyl. från gångna tider, och så gott som alla ätter som här i denna artikel kommer att nämnas finns med i utredningarna från år 1555. Men varför intresserar det oss överhuvudtaget i denna artikel? Jo, angående Erengisle (Djäkn) står det, för att få bilden och texten att passa så bra ihop med verkligheten som möjligt, att Erengisles hustru hette Karin. [http://lnsf.fi/index.php/lokalhistoria/lokalhistoria-artiklar/tjusterby-saeteri-1400-1600.html]

SDHK-nr: 25122

Utfärdat: 14470428, Nynäs [i Ösmo]

Innehåll:

Erengisle Björnsson ger till sin syster, hustru Ingeborg Björnsdotter, full brodersdel av de gods i Sverige och Nyland som tillfaller dem efter deras fader, Björn Djäken, och moder, Ingrid Ingadotter.

Utfärdaren beseglar tillsammans med Gottskalk Bengtsson och Arend Bengtsson, riddare, samt Johan Gädda.

SDHK-nr: 32981

Utfärdat: 14930727, Söder Tälje

Innehåll: Anders Eriksson i ”Söffsta”, häradshövding på Rekarne, och väpnaren Jon Person i Tälje intygar att fru Birgitta Olofsdotter till Hammersta givit ”Clauus Brandh” sitt öppna ”besigeldhe breff” ang. tvisten mellan Erengisle Björnsson i Finland och hustru Kristin och Per Elofsson om jord i Körunda.