Ericus Mattiae Hwiit

public profile

Is your surname Hwiit?

Research the Hwiit family

Ericus Mattiae Hwiit's Geni Profile

Share your family tree and photos with the people you know and love

 • Build your family tree online
 • Share photos and videos
 • Smart Matching™ technology
 • Free!

Ericus Mattiae Hwiit

Also Known As: "Erik Mattsson"
Birthdate: (50)
Birthplace: Film, (C), Sweden
Death: April 30, 1591 (46-54)
Prästgården, Skepptuna, (C), Sweden
Immediate Family:

Son of Mattias Hwiit and Kerstin ?
Husband of Agnes Hansdotter
Father of Erik Eriksson Hwiit; Gabriel Eriksson Hwiit; Elisabeth Hwiit; Cecilia Eriksdotter Hwiit and tredje dottern Hwiit

Occupation: Kyrkoherde, riksdagsman
Managed by: Tobias Enar Gustav Wiklund
Last Updated:

About Ericus Mattiae Hwiit

Troligen född i Film sn (C). Han var cirka 1563-1565 finsk predikant under Nikolai församling i Stockholm (en föregångare till Finska församlingen).

Nämns i Stockholms stads tänkebok 9 maj 1569

som husägare vid Slottsbacken, då han kallas Finske Herr Erik.

Nämnda hus tillhörde senare kyrkoherden i Skepptuna Ericus Matthiae Hwiit, som således torde vara samma person som finske herr Erik. Hwiit blev 1564 kyrkoherde i Skepptuna, men har troligen något år framåt med denna tjänst förenat befattningen som finsk predikant i Stockholm. Han gifte sig 15 maj 1563 i Nikolai med sin till namnet okända hustru. (Finske herr Erik hade denna dag kor-

silket och femte söndagen efter påsk "itt p. brudelius".) (SHm) Född i Film (C). [Uppsala stift-, Stockholm stads- herdaminnen] Död 1591-04-30 i Skepptuna (AB). [Uppsala stift-, Stockholm stads- herdaminnen] The oldest known ancestor Matthias Hwiit, had a son: Ericus Matthiae Hwiit, who lived at the same time as Gustav I Vasa, and was actually also a neighbor to the king, living in a house just beside the castle. Predikant omkring 1563 i S:t Nicolai församling i Stockholm, Han var finsk predikant i den finska församlingen i S:t Nicolai. Fortsatte troligen med det några år efter han blivit kyrkoherde i Skepptuna.. Kyrkoherde i Skepptuna från 1564 till sin död 1591. Riksdagsman 1569 och 1571 för prästeståndet. Hans namn finns under prästeståndets försegling av riksdagsbeslut. 1569-05-09 (Stockhoms stads tänkebok): Thoumus Persson upplåter sitt hus till Oluf Joensson, Busseskittare för 400 marc ortiger. Huset ligger ovanför Sancte Niclaesze port på Slotzbaken, emellan Bengt guldsmeds hus och finske her Erichz hus. 1578-02-16 finns hans namn under prästerskapets beslut att antaga Liturgien. 1578-04-08 (Stockholms stads tänkebok): 1:a uppbudet på ett stenhus som Oluf Jönsson, "archeliimestare", har sålt till Herr Erich i Skäftune. (Ev samma stenhus som Oluf Jönsson köpte av Thomas Persson 1569). Uppbudet framlagt av "Matz Persson borgmester". 1578-05-13 (Stockholms stads tänkebok): Köpebrev beseglat med "K. Mtz. Troo tjenare och archeliimesteres på Stockholmz slott, Oluf Jönsson signett". "Oluf Jönsson haffuer sålt och vpladtit Her Erich Matthiae, kyrckeheerde i Skäftune, ett steenhus och liggiende grundh, beläget här i staden offuen för S. Nicolaj porth på Slotzbacken, emillen Herr Erichz och Måns Stränges hus, för 105 daler". (Köpebrevet framlagt av Matz Persson stadzens borgmestere. Samma hus som han lade fram första uppbudet på den 8/4). 1588 vid Uppsala och Vesterås stifts presterskaps möte i Uppsala blev ett "pasquille" adresserat till honom som slutade: cape hoc D. Erice in Skeptuna. Död 30 April 1591. 1590-03-07 finns hans namn under Klerckeriets försegling av arfföreningen i Stockholm. Fant-Låstbom III, sid 1: EMH. Kyrkoherde här i 27 år. Hans namn påträffas under gmene presterskapets försegling af riksdagsbeslutet 1569, riksdagsbeslutet i Stockholm 1571, prästerskapets beslut att gilla och antaga Liturgien 16 febr 1577, samt klerckeriets försegling på arfföreningen i Stockholm 7 mars 1590. Synes hava varit en af Liturgiens starkaste medhållare, emedan år 1588, då hela Upsala och Västerås stifts presterskap voro i Upsala församlade, fanns ett pasquille adresserat till honom, som slutade: cape hoc D. Erice in Skeptuna. Begraven i Skepptuna kyrkas kor, där en gravhäll av kalksten finnes. Inskrift: Här är begraven ärlig och vällärd man, H Erik Mathsson Hwyt, vilken desse församl. förestod 27 år och afsomnade i Gudi 30 april 1591. U. Sikeborg: "Ericus Matthiae Hwiit, troligen född i Film, präst i finska församlingen under Nikolai i Stockholm 1564, kyrkoherde i Skepptuna från 1564, d. där 1590 30/4. G. i Nikolai 1563 15/5 med N.N. Ägde ett hus vid Slottsbacken [Hellström, sid. 89]. "Synes hafva varit en af Liturgiens starkaste medhållare" Ägde hus på Slottsbacken i Sthlm. Ekström-VSH: Var också kyrkoherde i Skokloster (Håbo contract) Cappelan i Storkyrkan 1551, präst i Finska förs., Skepptuna, m.m.. Född 1515?? Storkyrkocappellan 1551 (efterträdde Olaus Petri). Död 1591-04-30 i Prästgården, Skepptuna (AB). ERIKSSON, Erik Henrik, Magister, 9/6 1804 - 7/2 1863 Pastorsadjunkt Stockholms finska församling: ERICUS Matthiae Hwiit (Hvitth, Hvit), Död 30/4 1591 Stadens kapellan och förmodligen samtidigt en finsk predikant 1551-1564, och därefter ställföreträdande finsk predikant flera gånger, senast från januari 1572 och allt som allt cirka ett år, samtidigt kyrkoherde i Skeptuna i 27 år under åren 1564-1591. Som herr Mårten (1546-1550) också herr Erik tillhörde Nikolai församlingens kapellaner dvs stadens kapellaner, kunde förmodligen vara hans efterträdare. Nämligen när herr Mårten åkte till Raumå 1550, så nämndes "herr Erik capellanus" i stadens kapellans tjänst redan 4/5 1551. Då var han enligt rådstugoböckernas protokoll (Tänkeböcker) tillsammans med Mons guldsmed m.m. som vittne (offerman) i en arvsprocess. Två år senare, 17/7 1553, var hela rådet överens om 30 dalers gratifikation till herr Peder och herr Erik, staden kapellaner. Rådet hade nämligen denna penningsumma till sitt förfogande som en magister Sigfrid hade lämnat till rådman Jöns Andersson, innan han hade flyttat till Skara för att bli Skolmästare. Magister Sigfrid hade varit någon tid som ställföreträdande kyrkoherde i Stockholm efter Olaus Petris död 1552. Rådet gav summa till kapellaner som understöd. Året efter, 6/8 1554, var herr Erik återigen vittne i en arvsprocess och 3/12 1554 där han "förmedlar hembud", med andra ord uppträdde som medlare i en egendomsförsäljning, som erbjöd företrädesköp. Ännu 18/11 1555 var han vittne i en rättegång och informerade vad "Erik Larssons dräng bekände till sist, innan han gav denne Jesus Kristus kropp och blod". Som finske herr Erik nämndes han bl a 15/5 1563 när han gifte sig och 6/5 och 9/5 1569 som husägare i Tänkeböcker-protokoll. Huset var vid Slottsbacken S:t Nikalais port, granne med Tomas Perssons hus. Vidare berättades det 15/2 1570, att kapellanerna herr Erik och herr Peder tillsammans med andra präster var tvungna att delta i proviantering av flottans manskap (till skippens utredning) genom att mot varje läst ge 8 tunnor bröd och 8 tunnor öl. År 1570 kallades han kapellan fyra gånger i Tänkeböcker- protokoll, bl a 31/7 och 16/8 1570 då han ånyå var vittne i en arvprocess med kapellantitel. Ibland känns det att tjänsten som kyrkoherde i Skepptuna var en bisyssla för honom och att stadens kapellan var huvudsyssla. Herr Peder, den andre av dåtidens kapellaner, torde varit "en äldre man" eftersom han nämndes redan 1573 som "gamle herr Peder". Enligt Hellström Paimenmuisto föddes herr Erik troligtvis nära Film Österbybruk ca 50 km norr om Uppsala. Fadern Matthias Hwiit var lodsmed i Österbygruvan och hans hustru hette Kirstin. Förmodligen åtminstone den ena av föräldrarna hade varit finsk, eftersom pojken hade lärt sig finska språket. HVIT-efternamn hade redan 1300-talet varit känt i Finland, bl a Nicolaus Hvit var kyrkoherde i Kimitå och Henricus Hvit Skolmästare i Åbo. Herr Erik gifte sig 15/5 1563 i Nikolai kyrkan, men brudens namn nämndes ej. Enligt De Brun hette hustrun Kadrin. Av deras barn enligt Hellström Paimenmuisto nämns flera med namn. Två av sönerna blev präster. Erik (faderns namne) bled kyrkoherde i Markim och Orkesta (nuv. Vallentuna). Sonen Gabriel blev kyrkoherde i Vada och Angarn (nuv. Brottby). Mågen Pontus Cassiopaeus, som var gift med den äldsta dottern Cecilia, efterträdde sin svärfar som kyrkoherde i Skeptuna. Dottern Elisabets make Samuel Erici var kyrkoherde i Värmdö. Även den tredje dottern, vars namn man inte känner till, hade en präst som make, nämligen Israel Achrelius, kyrkoherde i Österåker. Herr Eric i Skäftuna blev kyrkoherde i Skeptuna år 1564 enligt Hellström, men även efter detta blev han som ställföreträdande finsk predikant. Det sista vikariatet började troligtvis i januari 1572, då herr Jören hade avlidit i pest. Vikariatet varade ca två år. Som betalning fick han fyra skålpund säd per år. Han behöll sitt hus i gamla stan förmodligen ända till sin död. Hans namn nämndes i rådets protokoll ytterligare en gång, nämligen efter åtta år 17/4 1578 och 12/5 1578 ihop med den andra husaffären. Stadens borgmästare Mats Persson uppvisade köpebrevet, där Olof Jönsson, kunglig majestäts trogne tjänare och vapenförrådets förvaltare (arklimestare), hade i samtycke från hustrun, sålt sin ägandes tomt och stenhuset vid Slottsbacken Breda gränd S:t Nikolai porten och mellan ovannämnda herr Eriks hus och Måns Strängs hus till herr Erik, kyrkoherde i Skeptuna. Försäljningspriset var 105 daler, och som den ovannämnda Olof Jönsson erkände mottagen av herr Erik till full belåtenhet, så att huset och tomten blev herr Eriks, hans hustrus och deras lagenliga arvingars för evig tid (till evärdelige äger). Herr Erik nämns också i dokumentet som hela prästerskapet år 1569 förseglade i Stockholms riksdagens avslutning (likaså 1571), också 16/2 1577 och i januari 1582 i de biskopars och prästers skrivelse, som godkände Juhana liturgi d.v.s. s.k. "Röda boken", samt åter den 7/3 1590 i två dokument. I den ena förseglade prästerskapet lagens (kronans) arvtagare i ordningsföljd (arfföreningen), och i den andra var det ståndets redogörelse angående vissa rådmäns besvär (klagomål). Han var alltid rojalistisk och ser ut att tillhöra Juhana Liturgins starka anhängare. År 1588 nämligen när hela Uppsala och Västerås stifts prästerskap var tillsamman i Uppsala, framkom det ett skymfdokument (pasquille) tillägnat honom, som slutade med : "Cape hoc D. Erice in Skeptuna" (tillfångata denna Skeptuna präst Erik). Herr Erik avled i Skeptuna 30/4 1591 efter att ha gjort ovanligt långt dagsverk, 40 år och måhända lite mer. Mycket av hans levnadsskildring är dolt i skymundan, men kanske ovan beskrivna räcker för att ge lite intryck av en energisk man, som samlade på sig en förmögenhet och familjelycka, men på gamla dar fick uppleva tung sorg av dåtidens politikers slingor. I vår församlings äldsta bevarade mässbok, skriven på latin, svenska och finska, bör ännu ha herr Eriks andemening kvar. Levnadsbeskrivning

Kyrkoherde och riksdagsman. Född i Film (C). [Uppsala stift-, Stockholm stads- herdaminnen] Död 1591-04-30 i Skepptuna (AB). [Uppsala stift-, Stockholm stads- herdaminnen] The oldest known ancestor Matthias Hwiit, had a son: Ericus Matthiae Hwiit, who lived at the same time as Gustav I Vasa, and was actually also a neighbor to the king, living in a house just beside the castle. Predikant omkring 1563 i S:t Nicolai församling i Stockholm, Han var finsk predikant i den finska församlingen i S:t Nicolai. Fortsatte troligen med det några år efter han blivit kyrkoherde i Skepptuna.. Kyrkoherde i Skepptuna från 1564 till sin död 1591. Riksdagsman 1569 och 1571 för prästeståndet. Hans namn finns under prästeståndets försegling av riksdagsbeslut. 1569-05-09 (Stockhoms stads tänkebok): Thoumus Persson upplåter sitt hus till Oluf Joensson, Busseskittare för 400 marc ortiger. Huset ligger ovanför Sancte Niclaesze port på Slotzbaken, emellan Bengt guldsmeds hus och finske her Erichz hus. 1578-02-16 finns hans namn under prästerskapets beslut att antaga Liturgien. 1578-04-08 (Stockholms stads tänkebok): 1:a uppbudet på ett stenhus som Oluf Jönsson, "archeliimestare", har sålt till Herr Erich i Skäftune. (Ev samma stenhus som Oluf Jönsson köpte av Thomas Persson 1569). Uppbudet framlagt av "Matz Persson borgmester". 1578-05-13 (Stockholms stads tänkebok): Köpebrev beseglat med "K. Mtz. Troo tjenare och archeliimesteres på Stockholmz slott, Oluf Jönsson signett". "Oluf Jönsson haffuer sålt och vpladtit Her Erich Matthiae, kyrckeheerde i Skäftune, ett steenhus och liggiende grundh, beläget här i staden offuen för S. Nicolaj porth på Slotzbacken, emillen Herr Erichz och Måns Stränges hus, för 105 daler". (Köpebrevet framlagt av Matz Persson stadzens borgmestere. Samma hus som han lade fram första uppbudet på den 8/4). 1588 vid Uppsala och Vesterås stifts presterskaps möte i Uppsala blev ett "pasquille" adresserat till honom som slutade: cape hoc D. Erice in Skeptuna. Död 30 April 1591. 1590-03-07 finns hans namn under Klerckeriets försegling av arfföreningen i Stockholm. Fant-Låstbom III, sid 1: EMH. Kyrkoherde här i 27 år. Hans namn påträffas under gmene presterskapets försegling af riksdagsbeslutet 1569, riksdagsbeslutet i Stockholm 1571, prästerskapets beslut att gilla och antaga Liturgien 16 febr 1577, samt klerckeriets försegling på arfföreningen i Stockholm 7 mars 1590. Synes hava varit en af Liturgiens starkaste medhållare, emedan år 1588, då hela Upsala och Västerås stifts presterskap voro i Upsala församlade, fanns ett pasquille adresserat till honom, som slutade: cape hoc D. Erice in Skeptuna. Begraven i Skepptuna kyrkas kor, där en gravhäll av kalksten finnes. Inskrift: Här är begraven ärlig och vällärd man, H Erik Mathsson Hwyt, vilken desse församl. förestod 27 år och afsomnade i Gudi 30 april 1591. U. Sikeborg: "Ericus Matthiae Hwiit, troligen född i Film, präst i finska församlingen under Nikolai i Stockholm 1564, kyrkoherde i Skepptuna från 1564, d. där 1590 30/4. G. i Nikolai 1563 15/5 med N.N. Ägde ett hus vid Slottsbacken [Hellström, sid. 89]. "Synes hafva varit en af Liturgiens starkaste medhållare" Ägde hus på Slottsbacken i Sthlm. Ekström-VSH: Var också kyrkoherde i Skokloster (Håbo contract) Cappelan i Storkyrkan 1551, präst i Finska förs., Skepptuna, m.m.. Född 1515?? Storkyrkocappellan 1551 (efterträdde Olaus Petri). Död 1591-04-30 i Prästgården, Skepptuna (AB). ERIKSSON, Erik Henrik, Magister, 9/6 1804 - 7/2 1863 Pastorsadjunkt Stockholms finska församling: ERICUS Matthiae Hwiit (Hvitth, Hvit), Död 30/4 1591 Stadens kapellan och förmodligen samtidigt en finsk predikant 1551-1564, och därefter ställföreträdande finsk predikant flera gånger, senast från januari 1572 och allt som allt cirka ett år, samtidigt kyrkoherde i Skeptuna i 27 år under åren 1564-1591. Som herr Mårten (1546-1550) också herr Erik tillhörde Nikolai församlingens kapellaner dvs stadens kapellaner, kunde förmodligen vara hans efterträdare. Nämligen när herr Mårten åkte till Raumå 1550, så nämndes "herr Erik capellanus" i stadens kapellans tjänst redan 4/5 1551. Då var han enligt rådstugoböckernas protokoll (Tänkeböcker) tillsammans med Mons guldsmed m.m. som vittne (offerman) i en arvsprocess. Två år senare, 17/7 1553, var hela rådet överens om 30 dalers gratifikation till herr Peder och herr Erik, staden kapellaner. Rådet hade nämligen denna penningsumma till sitt förfogande som en magister Sigfrid hade lämnat till rådman Jöns Andersson, innan han hade flyttat till Skara för att bli Skolmästare. Magister Sigfrid hade varit någon tid som ställföreträdande kyrkoherde i Stockholm efter Olaus Petris död 1552. Rådet gav summa till kapellaner som understöd. Året efter, 6/8 1554, var herr Erik återigen vittne i en arvsprocess och 3/12 1554 där han "förmedlar hembud", med andra ord uppträdde som medlare i en egendomsförsäljning, som erbjöd företrädesköp. Ännu 18/11 1555 var han vittne i en rättegång och informerade vad "Erik Larssons dräng bekände till sist, innan han gav denne Jesus Kristus kropp och blod". Som finske herr Erik nämndes han bl a 15/5 1563 när han gifte sig och 6/5 och 9/5 1569 som husägare i Tänkeböcker-protokoll. Huset var vid Slottsbacken S:t Nikalais port, granne med Tomas Perssons hus. Vidare berättades det 15/2 1570, att kapellanerna herr Erik och herr Peder tillsammans med andra präster var tvungna att delta i proviantering av flottans manskap (till skippens utredning) genom att mot varje läst ge 8 tunnor bröd och 8 tunnor öl. År 1570 kallades han kapellan fyra gånger i Tänkeböcker- protokoll, bl a 31/7 och 16/8 1570 då han ånyå var vittne i en arvprocess med kapellantitel. Ibland känns det att tjänsten som kyrkoherde i Skepptuna var en bisyssla för honom och att stadens kapellan var huvudsyssla. Herr Peder, den andre av dåtidens kapellaner, torde varit "en äldre man" eftersom han nämndes redan 1573 som "gamle herr Peder". Enligt Hellström Paimenmuisto föddes herr Erik troligtvis nära Film Österbybruk ca 50 km norr om Uppsala. Fadern Matthias Hwiit var lodsmed i Österbygruvan och hans hustru hette Kirstin. Förmodligen åtminstone den ena av föräldrarna hade varit finsk, eftersom pojken hade lärt sig finska språket. HVIT-efternamn hade redan 1300-talet varit känt i Finland, bl a Nicolaus Hvit var kyrkoherde i Kimitå och Henricus Hvit Skolmästare i Åbo. Herr Erik gifte sig 15/5 1563 i Nikolai kyrkan, men brudens namn nämndes ej. Enligt De Brun hette hustrun Kadrin. Av deras barn enligt Hellström Paimenmuisto nämns flera med namn. Två av sönerna blev präster. Erik (faderns namne) bled kyrkoherde i Markim och Orkesta (nuv. Vallentuna). Sonen Gabriel blev kyrkoherde i Vada och Angarn (nuv. Brottby). Mågen Pontus Cassiopaeus, som var gift med den äldsta dottern Cecilia, efterträdde sin svärfar som kyrkoherde i Skeptuna. Dottern Elisabets make Samuel Erici var kyrkoherde i Värmdö. Även den tredje dottern, vars namn man inte känner till, hade en präst som make, nämligen Israel Achrelius, kyrkoherde i Österåker. Herr Eric i Skäftuna blev kyrkoherde i Skeptuna år 1564 enligt Hellström, men även efter detta blev han som ställföreträdande finsk predikant. Det sista vikariatet började troligtvis i januari 1572, då herr Jören hade avlidit i pest. Vikariatet varade ca två år. Som betalning fick han fyra skålpund säd per år. Han behöll sitt hus i gamla stan förmodligen ända till sin död. Hans namn nämndes i rådets protokoll ytterligare en gång, nämligen efter åtta år 17/4 1578 och 12/5 1578 ihop med den andra husaffären. Stadens borgmästare Mats Persson uppvisade köpebrevet, där Olof Jönsson, kunglig majestäts trogne tjänare och vapenförrådets förvaltare (arklimestare), hade i samtycke från hustrun, sålt sin ägandes tomt och stenhuset vid Slottsbacken Breda gränd S:t Nikolai porten och mellan ovannämnda herr Eriks hus och Måns Strängs hus till herr Erik, kyrkoherde i Skeptuna. Försäljningspriset var 105 daler, och som den ovannämnda Olof Jönsson erkände mottagen av herr Erik till full belåtenhet, så att huset och tomten blev herr Eriks, hans hustrus och deras lagenliga arvingars för evig tid (till evärdelige äger). Herr Erik nämns också i dokumentet som hela prästerskapet år 1569 förseglade i Stockholms riksdagens avslutning (likaså 1571), också 16/2 1577 och i januari 1582 i de biskopars och prästers skrivelse, som godkände Juhana liturgi d.v.s. s.k. "Röda boken", samt åter den 7/3 1590 i två dokument. I den ena förseglade prästerskapet lagens (kronans) arvtagare i ordningsföljd (arfföreningen), och i den andra var det ståndets redogörelse angående vissa rådmäns besvär (klagomål). Han var alltid rojalistisk och ser ut att tillhöra Juhana Liturgins starka anhängare. År 1588 nämligen när hela Uppsala och Västerås stifts prästerskap var tillsamman i Uppsala, framkom det ett skymfdokument (pasquille) tillägnat honom, som slutade med : "Cape hoc D. Erice in Skeptuna" (tillfångata denna Skeptuna präst Erik). Herr Erik avled i Skeptuna 30/4 1591 efter att ha gjort ovanligt långt dagsverk, 40 år och måhända lite mer. Mycket av hans levnadsskildring är dolt i skymundan, men kanske ovan beskrivna räcker för att ge lite intryck av en energisk man, som samlade på sig en förmögenhet och familjelycka, men på gamla dar fick uppleva tung sorg av dåtidens politikers slingor. I vår församlings äldsta bevarade mässbok, skriven på latin, svenska och finska, bör ännu ha herr Eriks andemening kvar. Gifte och barn

Gift 1563-05-15 i Nicolai (AB) [Uppsala stift-, Stockholm stads- herdaminnen] Agnes Hansdotter. Född 1543 i Stockholm (AB). [Göran Tuneld DIS 22469] Död 1591 i Skepptuna (AB). [Göran Tuneld DIS 22469] Ända spåret efter Ericus fru: 1592-03-04 (Stockholms stads tänkebok): Agnes Hansadotter, dotter till salige Herr Hans, gav tillkänna att hennes avliden man Herr Erich hade givit henne efter sin död alltsammans som efter honom finnas kunne. Klagade på att skipztimberman Matz Oluffsson, ägat till Erichz syster, haver sålt en stuffue som hörer hustru Agnis till. Dessa gode maen förordnades till att rannsaka om den gården som hustru Agnis salige Herr Erichz aeger på Södremalm, som Herr Erich hade honom köpt. Niels bokbindare, Lasse Jönsson östen til, Jochim skreddare på Södermalm, Oleff Michilsson malmfougde. Erik Eriksson Hvijt. Kyrkoherde i Markim och Orkesta. Född 1564 i Stockholm (AB). [Göran Tuneld DIS 22469] Död 1627 i Markim (AB). [Lars Jarnebrant DIS 12734] Gabriel Eriksson. Kyrkoherde i Vadan och Angarn. Född 1568 i Stockholm (AB). [Göran Tuneld DIS 22469] Död 1628 i Vada (AB). [Lars Jarnebrant DIS 12734] Kristina Eriksdotter. Född omkring 1570. Elisabeth Eriksdotter. Född 1571 i Stockholm (AB). [Göran Tuneld DIS 22469] Död 1653 i Värmdö (AB). [Lars Jarnebrant DIS 12734] Cecilia Eriksdotter Hwitt. Född 1575 i Skepptuna (AB). [Göran Tuneld DIS 22469] Död 1656 i Skepptuna (AB). [Göran Tuneld DIS 22469] Bo Lindvall, Vadstena i artikel om Dag Hammarskiöld: "Ana till Hjalmar Branting, ej till DH." Född 1575 i Skepptuna (AB). Död 1656 i Skepptuna (AB). NN Eriksdotter. Född i Skepptuna (AB).

Efter att kyrkoherden Jörden avlidit i pesten så vikarierade Ericus i den finska församlingen,

som betalning fick han fyra skålpund säd per år. Han behöll sitt hus i gamla stan förmodligen ända till sin död. Hans namn nämndes i rådets protokoll ytterligare en gång, nämligen efter åtta år 17/4 1578 och 12/5 1578 ihop med den andra husaffären. Stadens borgmästare Mats Persson uppvisade köpebrevet, där Olof Jönsson, kunglig majestäts trogne tjänare och vapenförrådets förvaltare (arklimestare), hade i samtycke från hustrun, sålt sin ägandes tomt och stenhuset vid Slottsbacken Breda gränd S:t Nikolai porten och mellan ovannämnda herr Eriks hus och Måns Strängs hus till herr Erik, kyrkoherde i Skeptuna. Försäljningspriset var 105 daler, och som den ovannämnda Olof Jönsson erkände mottagen av herr Erik till full belåtenhet, så att huset och tomten blev herr Eriks, hans hustrus och deras lagenliga arvingars för evig tid (till evärdelige äger).

Herr Erik nämns också i dokumentet som hela prästerskapet år 1569 förseglade i Stockholms riksdagens avslutning (likaså 1571), också 16/2 1577 och i januari 1582 i de biskopars och prästers skrivelse, som godkände Juhana liturgi d.v.s. s.k. "Röda boken", samt åter den 7/3 1590 i två dokument. I den ena förseglade prästerskapet lagens (kronans) arvtagare i ordningsföljd (arfföreningen), och i den andra var det ståndets redogörelse angående vissa rådmäns besvär (klagomål). Han var alltid rojalistisk och ser ut att tillhöra Juhana Liturgins starka anhängare. År 1588 nämligen när hela Uppsala och Västerås stifts prästerskap var tillsamman i Uppsala, framkom det ett skymfdokument (pasquille) tillägnat honom, som slutade med : "Cape hoc D. Erice in Skeptuna" (tillfångata denna Skeptuna präst Erik). Herr Erik avled i Skeptuna 30/4 1591 efter att ha gjort ovanligt långt dagsverk, 40 år och måhända lite mer. Mycket av hans levnadsskildring är dolt i skymundan, men kanske ovan beskrivna räcker för att ge lite intryck av en energisk man, som samlade på sig en förmögenhet och familjelycka, men på gamla dar fick uppleva tung sorg av dåtidens politikers slingor. I vår församlings äldsta bevarade mässbok, skriven på latin, svenska och finska, bör ännu ha herr Eriks andemening kvar.


Ericus Matthiae Hwiit

-1591

Kyrkoherde och riksdagsman.

Född i Film (C). [Uppsala stift-, Stockholm stads- herdaminnen] 
Död 1591-04-30 i Skepptuna (AB). [Uppsala stift-, Stockholm stads- herdaminnen] 
The oldest known ancestor Matthias Hwiit, had a son: Ericus Matthiae Hwiit, who lived at the same time as Gustav I Vasa, and was actually also a neighbor to the king, living in a house just beside the castle. 
Predikant omkring 1563 i S:t Nicolai församling i Stockholm, Han var finsk predikant i den finska församlingen i S:t Nicolai. Fortsatte troligen med det några år efter han blivit kyrkoherde i Skepptuna.. Kyrkoherde i Skepptuna från 1564 till sin död 1591. Riksdagsman 1569 och 1571 för prästeståndet. Hans namn finns under prästeståndets försegling av riksdagsbeslut. 
1569-05-09 (Stockhoms stads tänkebok): Thoumus Persson upplåter sitt hus till Oluf Joensson, Busseskittare för 400 marc ortiger. Huset ligger ovanför Sancte Niclaesze port på Slotzbaken, emellan Bengt guldsmeds hus och finske her Erichz hus.
1578-02-16 finns hans namn under prästerskapets beslut att antaga Liturgien.
1578-04-08 (Stockholms stads tänkebok): 1:a uppbudet på ett stenhus som Oluf Jönsson, "archeliimestare", har sålt till Herr Erich i Skäftune. (Ev samma stenhus som Oluf Jönsson köpte av Thomas Persson 1569). Uppbudet framlagt av "Matz Persson borgmester".
1578-05-13 (Stockholms stads tänkebok): Köpebrev beseglat med "K. Mtz. Troo tjenare och archeliimesteres på Stockholmz slott, Oluf Jönsson signett". "Oluf Jönsson haffuer sålt och vpladtit Her Erich Matthiae, kyrckeheerde i Skäftune, ett steenhus och liggiende grundh, beläget här i staden offuen för S. Nicolaj porth på Slotzbacken, emillen Herr Erichz och Måns Stränges hus, för 105 daler". (Köpebrevet framlagt av Matz Persson stadzens borgmestere. Samma hus som han lade fram första uppbudet på den 8/4).
1588 vid Uppsala och Vesterås stifts presterskaps möte i Uppsala blev ett "pasquille" adresserat till honom som slutade: cape hoc D. Erice in Skeptuna. Död 30 April 1591.
1590-03-07 finns hans namn under Klerckeriets försegling av arfföreningen i Stockholm. 
Fant-Låstbom III, sid 1: EMH. Kyrkoherde här i 27 år. Hans namn påträffas under gmene presterskapets försegling af riksdagsbeslutet 1569, riksdagsbeslutet i Stockholm 1571, prästerskapets beslut att gilla och antaga Liturgien 16 febr 1577, samt klerckeriets försegling på arfföreningen i Stockholm 7 mars 1590. Synes hava varit en af Liturgiens starkaste medhållare, emedan år 1588, då hela Upsala och Västerås stifts presterskap voro i Upsala församlade, fanns ett pasquille adresserat till honom, som slutade: cape hoc D. Erice in Skeptuna. Begraven i Skepptuna kyrkas kor, där en gravhäll av kalksten finnes. Inskrift: Här är begraven ärlig och vällärd man, H Erik Mathsson Hwyt, vilken desse församl. förestod 27 år och afsomnade i Gudi 30 april 1591. U. Sikeborg: "Ericus Matthiae Hwiit, troligen född i Film, präst i finska församlingen under Nikolai i Stockholm 1564, kyrkoherde i Skepptuna från 1564, d. där 1590 30/4. G. i Nikolai 1563 15/5 med N.N. Ägde ett hus vid Slottsbacken [Hellström, sid. 89]. "Synes hafva varit en af Liturgiens starkaste medhållare" Ägde hus på Slottsbacken i Sthlm. 
Ekström-VSH: Var också kyrkoherde i Skokloster (Håbo contract) Cappelan i Storkyrkan 1551, präst i Finska förs., Skepptuna, m.m.. Född 1515?? Storkyrkocappellan 1551 (efterträdde Olaus Petri). Död 1591-04-30 i Prästgården, Skepptuna (AB). 
ERIKSSON, Erik Henrik, Magister, 9/6 1804 - 7/2 1863 Pastorsadjunkt Stockholms finska församling: ERICUS Matthiae Hwiit (Hvitth, Hvit), Död 30/4 1591 Stadens kapellan och förmodligen samtidigt en finsk predikant 1551-1564, och därefter ställföreträdande finsk predikant flera gånger, senast från januari 1572 och allt som allt cirka ett år, samtidigt kyrkoherde i Skeptuna i 27 år under åren 1564-1591. Som herr Mårten (1546-1550) också herr Erik tillhörde Nikolai församlingens kapellaner dvs stadens kapellaner, kunde förmodligen vara hans efterträdare. Nämligen när herr Mårten åkte till Raumå 1550, så nämndes "herr Erik capellanus" i stadens kapellans tjänst redan 4/5 1551. 
Då var han enligt rådstugoböckernas protokoll (Tänkeböcker) tillsammans med Mons guldsmed m.m. som vittne (offerman) i en arvsprocess. Två år senare, 17/7 1553, var hela rådet överens om 30 dalers gratifikation till herr Peder och herr Erik, staden kapellaner. Rådet hade nämligen denna penningsumma till sitt förfogande som en magister Sigfrid hade lämnat till rådman Jöns Andersson, innan han hade flyttat till Skara för att bli Skolmästare. Magister Sigfrid hade varit någon tid som ställföreträdande kyrkoherde i Stockholm efter Olaus Petris död 1552. Rådet gav summa till kapellaner som understöd. Året efter, 6/8 1554, var herr Erik återigen vittne i en arvsprocess och 3/12 1554 där han "förmedlar hembud", med andra ord uppträdde som medlare i en egendomsförsäljning, som erbjöd företrädesköp. Ännu 18/11 1555 var han vittne i en rättegång och informerade vad "Erik Larssons dräng bekände till sist, innan han gav denne Jesus Kristus kropp och blod". Som finske herr Erik nämndes han bl a 15/5 1563 när han gifte sig och 6/5 och 9/5 1569 som husägare i Tänkeböcker-protokoll. Huset var vid Slottsbacken S:t Nikalais port, granne med Tomas Perssons hus. Vidare berättades det 15/2 1570, att kapellanerna herr Erik och herr Peder tillsammans med andra präster var tvungna att delta i proviantering av flottans manskap (till skippens utredning) genom att mot varje läst ge 8 tunnor bröd och 8 tunnor öl. År 1570 kallades han kapellan fyra gånger i Tänkeböcker- protokoll, bl a 31/7 och 16/8 1570 då han ånyå var vittne i en arvprocess med kapellantitel. Ibland känns det att tjänsten som kyrkoherde i Skepptuna var en bisyssla för honom och att stadens kapellan var huvudsyssla. Herr Peder, den andre av dåtidens kapellaner, torde varit "en äldre man" eftersom han nämndes redan 1573 som "gamle herr Peder".
Enligt Hellström Paimenmuisto föddes herr Erik troligtvis nära Film Österbybruk ca 50 km norr om Uppsala. Fadern Matthias Hwiit var lodsmed i Österbygruvan och hans hustru hette Kirstin. Förmodligen åtminstone den ena av föräldrarna hade varit finsk, eftersom pojken hade lärt sig finska språket. HVIT-efternamn hade redan 1300-talet varit känt i Finland, bl a Nicolaus Hvit var kyrkoherde i Kimitå och Henricus Hvit Skolmästare i Åbo. Herr Erik gifte sig 15/5 1563 i Nikolai kyrkan, men brudens namn nämndes ej. Enligt De Brun hette hustrun Kadrin. Av deras barn enligt Hellström Paimenmuisto nämns flera med namn. Två av sönerna blev präster. Erik (faderns namne) bled kyrkoherde i Markim och Orkesta (nuv. Vallentuna). Sonen Gabriel blev kyrkoherde i Vada och Angarn (nuv. Brottby). Mågen Pontus Cassiopaeus, som var gift med den äldsta dottern Cecilia, efterträdde sin svärfar som kyrkoherde i Skeptuna. Dottern Elisabets make Samuel Erici var kyrkoherde i Värmdö. Även den tredje dottern, vars namn man inte känner till, hade en präst som make, nämligen Israel Achrelius, kyrkoherde i Österåker.
Herr Eric i Skäftuna blev kyrkoherde i Skeptuna år 1564 enligt Hellström, men även efter detta blev han som ställföreträdande finsk predikant. Det sista vikariatet började troligtvis i januari 1572, då herr Jören hade avlidit i pest. Vikariatet varade ca två år. Som betalning fick han fyra skålpund säd per år. Han behöll sitt hus i gamla stan förmodligen ända till sin död. Hans namn nämndes i rådets protokoll ytterligare en gång, nämligen efter åtta år 17/4 1578 och 12/5 1578 ihop med den andra husaffären. Stadens borgmästare Mats Persson uppvisade köpebrevet, där Olof Jönsson, kunglig majestäts trogne tjänare och vapenförrådets förvaltare (arklimestare), hade i samtycke från hustrun, sålt sin ägandes tomt och stenhuset vid Slottsbacken Breda gränd S:t Nikolai porten och mellan ovannämnda herr Eriks hus och Måns Strängs hus till herr Erik, kyrkoherde i Skeptuna. Försäljningspriset var 105 daler, och som den ovannämnda Olof Jönsson erkände mottagen av herr Erik till full belåtenhet, så att huset och tomten blev herr Eriks, hans hustrus och deras lagenliga arvingars för evig tid (till evärdelige äger).
Herr Erik nämns också i dokumentet som hela prästerskapet år 1569 förseglade i Stockholms riksdagens avslutning (likaså 1571), också 16/2 1577 och i januari 1582 i de biskopars och prästers skrivelse, som godkände Juhana liturgi d.v.s. s.k. "Röda boken", samt åter den 7/3 1590 i två dokument. I den ena förseglade prästerskapet lagens (kronans) arvtagare i ordningsföljd (arfföreningen), och i den andra var det ståndets redogörelse angående vissa rådmäns besvär (klagomål). Han var alltid rojalistisk och ser ut att tillhöra Juhana Liturgins starka anhängare. År 1588 nämligen när hela Uppsala och Västerås stifts prästerskap var tillsamman i Uppsala, framkom det ett skymfdokument (pasquille) tillägnat honom, som slutade med : "Cape hoc D. Erice in Skeptuna" (tillfångata denna Skeptuna präst Erik). Herr Erik avled i Skeptuna 30/4 1591 efter att ha gjort ovanligt långt dagsverk, 40 år och måhända lite mer. Mycket av hans levnadsskildring är dolt i skymundan, men kanske ovan beskrivna räcker för att ge lite intryck av en energisk man, som samlade på sig en förmögenhet och familjelycka, men på gamla dar fick uppleva tung sorg av dåtidens politikers slingor. I vår församlings äldsta bevarade mässbok, skriven på latin, svenska och finska, bör ännu ha herr Eriks andemening kvar. 

Levnadsbeskrivning

Kyrkoherde och riksdagsman.

Född i Film (C). [Uppsala stift-, Stockholm stads- herdaminnen] 
Död 1591-04-30 i Skepptuna (AB). [Uppsala stift-, Stockholm stads- herdaminnen] 
The oldest known ancestor Matthias Hwiit, had a son: Ericus Matthiae Hwiit, who lived at the same time as Gustav I Vasa, and was actually also a neighbor to the king, living in a house just beside the castle. 
Predikant omkring 1563 i S:t Nicolai församling i Stockholm, Han var finsk predikant i den finska församlingen i S:t Nicolai. Fortsatte troligen med det några år efter han blivit kyrkoherde i Skepptuna.. Kyrkoherde i Skepptuna från 1564 till sin död 1591. Riksdagsman 1569 och 1571 för prästeståndet. Hans namn finns under prästeståndets försegling av riksdagsbeslut. 
1569-05-09 (Stockhoms stads tänkebok): Thoumus Persson upplåter sitt hus till Oluf Joensson, Busseskittare för 400 marc ortiger. Huset ligger ovanför Sancte Niclaesze port på Slotzbaken, emellan Bengt guldsmeds hus och finske her Erichz hus.
1578-02-16 finns hans namn under prästerskapets beslut att antaga Liturgien.
1578-04-08 (Stockholms stads tänkebok): 1:a uppbudet på ett stenhus som Oluf Jönsson, "archeliimestare", har sålt till Herr Erich i Skäftune. (Ev samma stenhus som Oluf Jönsson köpte av Thomas Persson 1569). Uppbudet framlagt av "Matz Persson borgmester".
1578-05-13 (Stockholms stads tänkebok): Köpebrev beseglat med "K. Mtz. Troo tjenare och archeliimesteres på Stockholmz slott, Oluf Jönsson signett". "Oluf Jönsson haffuer sålt och vpladtit Her Erich Matthiae, kyrckeheerde i Skäftune, ett steenhus och liggiende grundh, beläget här i staden offuen för S. Nicolaj porth på Slotzbacken, emillen Herr Erichz och Måns Stränges hus, för 105 daler". (Köpebrevet framlagt av Matz Persson stadzens borgmestere. Samma hus som han lade fram första uppbudet på den 8/4).
1588 vid Uppsala och Vesterås stifts presterskaps möte i Uppsala blev ett "pasquille" adresserat till honom som slutade: cape hoc D. Erice in Skeptuna. Död 30 April 1591.
1590-03-07 finns hans namn under Klerckeriets försegling av arfföreningen i Stockholm. 
Fant-Låstbom III, sid 1: EMH. Kyrkoherde här i 27 år. Hans namn påträffas under gmene presterskapets försegling af riksdagsbeslutet 1569, riksdagsbeslutet i Stockholm 1571, prästerskapets beslut att gilla och antaga Liturgien 16 febr 1577, samt klerckeriets försegling på arfföreningen i Stockholm 7 mars 1590. Synes hava varit en af Liturgiens starkaste medhållare, emedan år 1588, då hela Upsala och Västerås stifts presterskap voro i Upsala församlade, fanns ett pasquille adresserat till honom, som slutade: cape hoc D. Erice in Skeptuna. Begraven i Skepptuna kyrkas kor, där en gravhäll av kalksten finnes. Inskrift: Här är begraven ärlig och vällärd man, H Erik Mathsson Hwyt, vilken desse församl. förestod 27 år och afsomnade i Gudi 30 april 1591. U. Sikeborg: "Ericus Matthiae Hwiit, troligen född i Film, präst i finska församlingen under Nikolai i Stockholm 1564, kyrkoherde i Skepptuna från 1564, d. där 1590 30/4. G. i Nikolai 1563 15/5 med N.N. Ägde ett hus vid Slottsbacken [Hellström, sid. 89]. "Synes hafva varit en af Liturgiens starkaste medhållare" Ägde hus på Slottsbacken i Sthlm. 
Ekström-VSH: Var också kyrkoherde i Skokloster (Håbo contract) Cappelan i Storkyrkan 1551, präst i Finska förs., Skepptuna, m.m.. Född 1515?? Storkyrkocappellan 1551 (efterträdde Olaus Petri). Död 1591-04-30 i Prästgården, Skepptuna (AB). 
ERIKSSON, Erik Henrik, Magister, 9/6 1804 - 7/2 1863 Pastorsadjunkt Stockholms finska församling: ERICUS Matthiae Hwiit (Hvitth, Hvit), Död 30/4 1591 Stadens kapellan och förmodligen samtidigt en finsk predikant 1551-1564, och därefter ställföreträdande finsk predikant flera gånger, senast från januari 1572 och allt som allt cirka ett år, samtidigt kyrkoherde i Skeptuna i 27 år under åren 1564-1591. Som herr Mårten (1546-1550) också herr Erik tillhörde Nikolai församlingens kapellaner dvs stadens kapellaner, kunde förmodligen vara hans efterträdare. Nämligen när herr Mårten åkte till Raumå 1550, så nämndes "herr Erik capellanus" i stadens kapellans tjänst redan 4/5 1551. 
Då var han enligt rådstugoböckernas protokoll (Tänkeböcker) tillsammans med Mons guldsmed m.m. som vittne (offerman) i en arvsprocess. Två år senare, 17/7 1553, var hela rådet överens om 30 dalers gratifikation till herr Peder och herr Erik, staden kapellaner. Rådet hade nämligen denna penningsumma till sitt förfogande som en magister Sigfrid hade lämnat till rådman Jöns Andersson, innan han hade flyttat till Skara för att bli Skolmästare. Magister Sigfrid hade varit någon tid som ställföreträdande kyrkoherde i Stockholm efter Olaus Petris död 1552. Rådet gav summa till kapellaner som understöd. Året efter, 6/8 1554, var herr Erik återigen vittne i en arvsprocess och 3/12 1554 där han "förmedlar hembud", med andra ord uppträdde som medlare i en egendomsförsäljning, som erbjöd företrädesköp. Ännu 18/11 1555 var han vittne i en rättegång och informerade vad "Erik Larssons dräng bekände till sist, innan han gav denne Jesus Kristus kropp och blod". Som finske herr Erik nämndes han bl a 15/5 1563 när han gifte sig och 6/5 och 9/5 1569 som husägare i Tänkeböcker-protokoll. Huset var vid Slottsbacken S:t Nikalais port, granne med Tomas Perssons hus. Vidare berättades det 15/2 1570, att kapellanerna herr Erik och herr Peder tillsammans med andra präster var tvungna att delta i proviantering av flottans manskap (till skippens utredning) genom att mot varje läst ge 8 tunnor bröd och 8 tunnor öl. År 1570 kallades han kapellan fyra gånger i Tänkeböcker- protokoll, bl a 31/7 och 16/8 1570 då han ånyå var vittne i en arvprocess med kapellantitel. Ibland känns det att tjänsten som kyrkoherde i Skepptuna var en bisyssla för honom och att stadens kapellan var huvudsyssla. Herr Peder, den andre av dåtidens kapellaner, torde varit "en äldre man" eftersom han nämndes redan 1573 som "gamle herr Peder".
Enligt Hellström Paimenmuisto föddes herr Erik troligtvis nära Film Österbybruk ca 50 km norr om Uppsala. Fadern Matthias Hwiit var lodsmed i Österbygruvan och hans hustru hette Kirstin. Förmodligen åtminstone den ena av föräldrarna hade varit finsk, eftersom pojken hade lärt sig finska språket. HVIT-efternamn hade redan 1300-talet varit känt i Finland, bl a Nicolaus Hvit var kyrkoherde i Kimitå och Henricus Hvit Skolmästare i Åbo. Herr Erik gifte sig 15/5 1563 i Nikolai kyrkan, men brudens namn nämndes ej. Enligt De Brun hette hustrun Kadrin. Av deras barn enligt Hellström Paimenmuisto nämns flera med namn. Två av sönerna blev präster. Erik (faderns namne) bled kyrkoherde i Markim och Orkesta (nuv. Vallentuna). Sonen Gabriel blev kyrkoherde i Vada och Angarn (nuv. Brottby). Mågen Pontus Cassiopaeus, som var gift med den äldsta dottern Cecilia, efterträdde sin svärfar som kyrkoherde i Skeptuna. Dottern Elisabets make Samuel Erici var kyrkoherde i Värmdö. Även den tredje dottern, vars namn man inte känner till, hade en präst som make, nämligen Israel Achrelius, kyrkoherde i Österåker.
Herr Eric i Skäftuna blev kyrkoherde i Skeptuna år 1564 enligt Hellström, men även efter detta blev han som ställföreträdande finsk predikant. Det sista vikariatet började troligtvis i januari 1572, då herr Jören hade avlidit i pest. Vikariatet varade ca två år. Som betalning fick han fyra skålpund säd per år. Han behöll sitt hus i gamla stan förmodligen ända till sin död. Hans namn nämndes i rådets protokoll ytterligare en gång, nämligen efter åtta år 17/4 1578 och 12/5 1578 ihop med den andra husaffären. Stadens borgmästare Mats Persson uppvisade köpebrevet, där Olof Jönsson, kunglig majestäts trogne tjänare och vapenförrådets förvaltare (arklimestare), hade i samtycke från hustrun, sålt sin ägandes tomt och stenhuset vid Slottsbacken Breda gränd S:t Nikolai porten och mellan ovannämnda herr Eriks hus och Måns Strängs hus till herr Erik, kyrkoherde i Skeptuna. Försäljningspriset var 105 daler, och som den ovannämnda Olof Jönsson erkände mottagen av herr Erik till full belåtenhet, så att huset och tomten blev herr Eriks, hans hustrus och deras lagenliga arvingars för evig tid (till evärdelige äger).
Herr Erik nämns också i dokumentet som hela prästerskapet år 1569 förseglade i Stockholms riksdagens avslutning (likaså 1571), också 16/2 1577 och i januari 1582 i de biskopars och prästers skrivelse, som godkände Juhana liturgi d.v.s. s.k. "Röda boken", samt åter den 7/3 1590 i två dokument. I den ena förseglade prästerskapet lagens (kronans) arvtagare i ordningsföljd (arfföreningen), och i den andra var det ståndets redogörelse angående vissa rådmäns besvär (klagomål). Han var alltid rojalistisk och ser ut att tillhöra Juhana Liturgins starka anhängare. År 1588 nämligen när hela Uppsala och Västerås stifts prästerskap var tillsamman i Uppsala, framkom det ett skymfdokument (pasquille) tillägnat honom, som slutade med : "Cape hoc D. Erice in Skeptuna" (tillfångata denna Skeptuna präst Erik). Herr Erik avled i Skeptuna 30/4 1591 efter att ha gjort ovanligt långt dagsverk, 40 år och måhända lite mer. Mycket av hans levnadsskildring är dolt i skymundan, men kanske ovan beskrivna räcker för att ge lite intryck av en energisk man, som samlade på sig en förmögenhet och familjelycka, men på gamla dar fick uppleva tung sorg av dåtidens politikers slingor. I vår församlings äldsta bevarade mässbok, skriven på latin, svenska och finska, bör ännu ha herr Eriks andemening kvar. 

Gifte och barn

Gift 1563-05-15 i Nicolai (AB) [Uppsala stift-, Stockholm stads- herdaminnen] 

Agnes Hansdotter. Harriet Född 1543 i Stockholm (AB). [Göran Tuneld DIS 22469]

Död 1591 i Skepptuna (AB). [Göran Tuneld DIS 22469] 
Ända spåret efter Ericus fru:
1592-03-04 (Stockholms stads tänkebok): Agnes Hansadotter, dotter till salige Herr Hans, gav tillkänna att hennes avliden man Herr Erich hade givit henne efter sin död alltsammans som efter honom finnas kunne. Klagade på att skipztimberman Matz Oluffsson, ägat till Erichz syster, haver sålt en stuffue som hörer hustru Agnis till.
Dessa gode maen förordnades till att rannsaka om den gården som hustru Agnis salige Herr Erichz aeger på Södremalm, som Herr Erich hade honom köpt.
Niels bokbindare, Lasse Jönsson östen til, Jochim skreddare på Södermalm, Oleff Michilsson malmfougde. 
Erik Eriksson Hvijt.  Kyrkoherde i Markim och Orkesta. 
Född 1564 i Stockholm (AB). [Göran Tuneld DIS 22469] 
Död 1627 i Markim (AB). [Lars Jarnebrant DIS 12734] 
Gabriel Eriksson.  Kyrkoherde i Vadan och Angarn. 
Född 1568 i Stockholm (AB). [Göran Tuneld DIS 22469] 
Död 1628 i Vada (AB). [Lars Jarnebrant DIS 12734] 
Kristina Eriksdotter.  Född omkring 1570. 
Elisabeth Eriksdotter.  Född 1571 i Stockholm (AB). [Göran Tuneld DIS 22469] 
Död 1653 i Värmdö (AB). [Lars Jarnebrant DIS 12734] 
Cecilia Eriksdotter Hwitt.  Harriet Född 1575 i Skepptuna (AB). [Göran Tuneld DIS 22469] 
Död 1656 i Skepptuna (AB). [Göran Tuneld DIS 22469] 
Bo Lindvall, Vadstena i artikel om Dag Hammarskiöld: "Ana till Hjalmar Branting, ej till DH." Född 1575 i Skepptuna (AB). Död 1656 i Skepptuna (AB). 
NN Eriksdotter.  Född i Skepptuna (AB). 

Ericus Matthiae Hwiit. Harriet Född i Film (C). [Uppsala stift-, Stockholm stads- herdaminnen] Död 1591-04-30 i Skepptuna (AB). [Uppsala stift-, Stockholm stads- herdaminnen] Kyrkoherde och riksdagsman. 
 f Mattias Hwiit. Harriet Lodsmed. 
   
 
   
 
m Kerstin NN. Harriet    
 
   
 
Personregister   Efternamnsregister   Ortsregister 

Framställd av DISGEN version 8.1e 2012-02-20


http://www.lobel.se/Antavla/0002/2226.htm

MyHeritage släktträd Födelse: 1540 - Film, Uppland Död: 30 apr 1591 - Prästgården, Skepptuna, (C), Sweden Föräldrar: Mattias Hwiit, Kerstin Hwiit Maka: Agnes Hwijt (born Hansdotter) Barn: ...ijt, Gabriel Hwijt, Elisabeth Catharina Edenius (born Hwijt), Cecilia Cassiopaeus (born Eriksdotter Hwiit), Unknown Eriksdotter Mattiæ Hwiit MyHeritage släktträd Födelse: 1540 - Film, Uppland Död: 30 apr 1591 - Prästgården, Skepptuna, (C), Sweden Föräldrar: Matthias Hwiit, Kerstin Hwiit Maka: Agnes Hwijt (born Hansdotter) Barn: ...wiit, Okänd, Elisabeth Catharina Edenius (born Hwijt), Okänd, Cecilia Cassiopaeus (born Hwiit Eriksdotter), Okänd, Unknown Eriksdotter Hwijt

MyHeritage släktträd Födelse: 1540 - Film Uppsala Död: 30 apr 1591 - Prästgården, Skepptuna, (C), Sweden Föräldrar: Mattias Hwiit, Kerstin Hwiit (född ?) Maka: Agnes Hwiit (född Hansdotter) Barn: ... Hwiit, Gabriel Eriksson Hwiit, Elisabeth Catharina Edenius (född Hwijt), Cecilia Cassiopaeus (född Eriksdotter Hwiit), Tredje Dottern Hwiit

view all

Ericus Mattiae Hwiit's Timeline

1541
1541
Film, (C), Sweden
1564
1564
Age 23
Stockholm
1568
1568
Age 27
Sverige
1571
1571
Age 30
Stockholm, Stockholm County, Sweden
1575
1575
Age 34
Sweden
1591
April 30, 1591
Age 50
Skepptuna, (C), Sweden
????