Erik Christensen Humble

Is your surname Christensen Humble?

Research the Christensen Humble family

Erik Christensen Humble's Geni Profile

Share your family tree and photos with the people you know and love

  • Build your family tree online
  • Share photos and videos
  • Smart Matching™ technology
  • Free!

About Erik Christensen Humble

Erik Christensen Humble blev født o. 1611 i Humble Præstegård på Langeland. Var søn af Christen Pedersen Humble, sognepræst og provst i Langelands sønder herred og Maren Gregersdatter fra Bøstrup præstegård.

Han blev forældreløs i en alder af ca. 13 år og fik sin storebror Christen Christensen Humble til værge. 

Han har sat sig varige spor ved at skrive personlige notater om Humble-familien og hændelser under svenskekrigen 1660 på nogle blade i en trykt religiøs bog, populært kaldet Tryggelevbogen".

Uddannelse
Undervist af privatlærer i Humble præstegård sammen med sine søskende. K.U. 1634.

Embede

1641 sognepræst i Tryggelev og Fodslette Sogne på Langeland. 

Gift

Gift med Sara Madzdatter. En datter Maren, der døde i 1650. Ikke flere børn.

Epitafie i Tryggelev kirke

Erik Christensen Humble døde i Hesselager 1674 iflg. epitafiet over ham og hans kone Sara Matsdatter, ihukommende hans datter Maren (barnet i ligklæder ved moderens fødder).

Epitafiet i Tryggelev kirke lyder: Her nedefor ligger begrafet hederlige og meget vellærde Mand, Her. Erich Christensen Humble. Sognepræst i Trÿggelöv kirke og Foedslette, som døde Anno 1674. og hans Hustrue dydig og Gudfrÿgtig Qvinde, Sara Matsdatter, som døde Anno 1671. og deres kære daatter Maren Erichsdatter, som døde Anno 1650. Gud giffe dem med alle tro Christne en gladelig opstandelse paa den ÿderste doms dagh, hvilke haffue ladet oprette dette Epitaphium, Gud til ære og Kirken til en lide [med streg over e] beprydelse,

Anno 1673.

I Tryggelev bogen skrev Erik Christensen Humble: I Søren Klarskov Larsens referat:

"26/5.1641 blev han kaldet til sognepræst i Tryggelev i sin afsatte formands sted, hvorpå han dagen efter blev prøvet af biskoppen, og efter prøven blev han sendt med anbefaling til lensmanden hr. Otto Tott til kaldsbrevs erholdelse, og indvielsen fulgte 9/6.

Og så følger hans optegnelser. Udi den første Sveriges feide mellem kong Kristian den Fjerde og kong Carl af Sverige, da gav vor præst i Danmark 8 Rigsdaler, beregnet efter 4 Mark 10 Skilling.

28/2. 1648, skriver han, har den almægtige Gud ved den hårde og strenge dødsens pagt hedenkaldet fra denne jammer og grædedal til sit evige ærerige vor allernådigste herre og konge Konning Christian den Fjerde. Gud glæde hans sjæl i Himmerige, og du grundgode Gud ved dine hellige engle bevare alle hans ben i graven. Da ringte al almuen en efter anden her i sognet og over hele landet for hannem mange måneder uden en mand her i sognet, som svarede mig meget hånligt på sognestævne, der vi begyndte at tage ved at ringe (årsag var, at han var adelstjener), hvilket fortrød mig højligen for min salige herres skyld.

(Brudet med Sverige nærmer sig. Han skriver) Anno 1654. 27/9. gav jeg 12 sletdaler til kongeskat i fredstid. S. Mathini dag 55 gav jeg 12 Daler ligeså. 1656. 9/10. gav jeg 8 Rigsdaler, Gud ske lov også i fredstid. Til påsken 57 gav jeg 3 Rigsdaler i rytterskat nok til 3 efterfølgende terminer gav jeg 9 Rigsdaler, facit 12.

Den 8/5.1657 kom vore heste første gang til slottet at udtages til rytteriet. Samme dag fik rytteren af mig 1 Rigsdaler og hr. Hans i Simmersbølle, som holder hest med mig, 1 Rigsdaler. Hesten gav jeg Cort Fasterling i Svendborg 45 Daler for.

28/1. 1658 leveret Erik Madsen i Fodslette 1 Td. rug og 1 Td. byg til Niels Hansens landstingsskriver i Rudkøbing til Hs. Majestæts militi underholdning. Anno 1659 kom svensken herudi landet.

Anno 1660, efter svensken blev slagen ved Nyborg og nødes at kvittere dette land, døde der nogle hundrede af mine sognefolk af hunger. Ved min salighed de hente mask hos mig og bage kager af og åd. Hørknevler og katosterødder hjalp dem i foråret. O elendige tid. Straks efter gav jeg 8 Rigsdaler for mig og min hustru i fredstid til kopskat.

1661. var der syn over præstegården for at vurdere skaden efter krigen. Da lod jeg anskrive min præstegårds grund for 5 Td. rug, 5 Td. byg 10 Td. havre eller blandkorn at så årligen, og det var højt mod det tingsvidne, jeg har taget om min jord. Dog vil jeg hellere sige højt end for lidt. I juni 1662 gav man 18 Daler for en Td. rug eller mel i Odense i Fyn. Atten Daler, Gud bevare os for sådan tid mere.

Anno 1645 lod jeg opbygge mit læsekammer med skorsten og tegellagt med gavlen vester ud i gården, og lod den lægge med stengulv. Og jeg lod gere en liden kælder mod norden, er svalt øl 3 eller 4 tønder om sommeren at sidde og studere med, heller om konen driver dig ud engang. Og neden under skrev han af Davids salmer og videre. Kæp og stav og velsignet intilligenti sat est. Der menes, at konens barselssenge kunne give ham tilstrækkelig grund til at flygte.

Anno 1618, dagen efter St. Olaf, som var den 30. juli døde min hjærtenskære moder Maren Gregersdatter, som var født i Bødstrup præstegård og blev begraven 2. august og levede kristeligen og kærligt med sin husbond hr. Chresten Pedersen moxen 25 år, og avlede tilsammen 12 børn (er nævnt andet steds). Hr. Eriks eftermand skriver: 1/6.1677 gav Gud den Almægtigste os en glædelig sejr tilsøs over de svenske, så vor admiral Jens Jul erobrede 8 capitalskibe af de svenske og førte til København, og hvis Gud ikke til den tid havde været med yore skibe og hjulpet dem at stride, var vi Danmarks indbyggere blevet et elendigt folk, thi samme dag blev yore folk slagne, der de stormede Malmø udi Skåne, og blev på valstedet henved 3000. Gud være Ære, som gav os ikke til rov ganske under vore mægtige fjenders tænder."

Lis Klarskov Jensen

Medlem
Beskeder: 609

Sv: Hvem var Christen Pedersen Humbles slægt?

« Svar #83 Dato: Tirsdag 04 10 2011, 20:01 »

Citat

--------------------------------------------------------------------------------

Her er lidt om Humble-børnenes føde-år og døds-år:

Christen * o. 1593 i Humble (Wiberg), død o. 1660 i Humble (Wiberg) Anne 1 * anslået 1595? i Humble, død som barn i Humble (Tryggelevbogen) Cæcilie * anslået 1596? i Humble, død e. 1623 i Bøstrup (Wiberg) Gregers * 1597 i Humble (Wiberg), død 1657 i Kirkeby-Alslev (Wibergs og Barfods præstehistorier) Hans * lørdag 7.2.1601 kl. 4 morgen i Humble, død 20.1.1645 kl. 17 i Køge (hans ligprædiken) Peder 1 * anslået 1603? i Humble, død o. 1608? i Humble (Tryggelevbogen) Marcus * 1605 i Humble, død 6.4.1661 i Stavanger, Norge (*/+: hans epitafie Stavanger) Anne 2 * anslået 1607? i Humble, død i Nakskov (Tryggelevbogen) Peder 2 * 1609 i Humble, død 4.2.1675 i Hesselager (epitafie, Wiberg) Erich * anslået 1611? i Humble, død 1674 i Tryggelev (hans epitafie) Birgitte * anslået 1613? i Humble, død i Falkerslev 1645, 1. februar [lørdag]. Paa Birgitte Dag (Hans Sadolins dgb.) Rudbech * 1616 (Tryggelevbogen), død 31.1.1673 i Vrejlev (Wiberg)

Det er hvad jeg har af "sikre" (jf. kildemateriale) og anslåede */+ oplysninger - alle efter Tryggelevbogens søskende-rækkefølge.

Er der nogen, der har supplerende oplysninger?

Venlige hilsner lis            
view all

Erik Christensen Humble's Timeline

1611
1611
Bostrup, Langeland
1674
1674
Age 63