Erik Walkendorff

public profile

您也姓Walkendorff吗?

考证Walkendorff氏源流

Erik Walkendorff的个人主页

Records for Erik Walkendorff

11,063 Records

与你的亲人和朋友分享你的家族树和家庭相册

  • Build your family tree online
  • Share photos and videos
  • Smart Matching™ technology
  • Free!

相关项目

Erik Walkendorff

别名字号 "Valkendorf", "Valkendorff"
生日 (57)
出生地 Lolland / Laaland, Danmark
逝世 1522年11月22日 (57)
Rome, Lazio, Italy
直接亲属

Axel Henningsen Walkendorff, til GlorupMargrethe Pallesdatter Ulfeldt之子
Sidsel Axelsdatter Walkendorff; Johan Axelsen Walkendorff; Niels Axelsen Walkendorff; Knud Axelsen WalkendorffDorte Axelsdtr Walkendorff的兄弟
Inger Axelsdatter Walkendorff; Henning III Walkendorff, til Glorup; Anders Axelsen WalkendorffMargrethe Axelsdatter Walkendorff的异母(或异父)兄弟

管理员 Private User
最近更新

About Erik Walkendorff

Erkebiskop 1510-1522 i Nidaros, Norge.

http://www.roskildehistorie.dk/oversigter/embeder/kapitel/provste/Valkendorf.htm

Ærkebiskop, var Søn af Axel V., Landsdommer paa Laaland, og Margrethe Pallesdatter (Ulfeldt). Uden at hans Studier og Ungdom nærmere kjendes, ses han at være gaaet den gejstlige Bane og at være bleven Domprovst i Roskilde. Meget tidlig kom han til at færdes i Kongesønnen Christian (II)’s Nærhed, var hos ham 1499, da han hyldedes som svensk Tronfølger, og fulgte ham 1506 til Norge som hans Sekretær og private Raadgiver. Beretningen om, at E. V. skulde have indledet Kongesønnens Forbindelse med Dyveke ved en forførerisk Skildring af dennes Yndigheder, maa anses for Opdigtelse og Snak. I 1510 blev den norske Ærkebispestol ledig efter den gamle, altid oppositionelle og Prins Christian lidet behagelige Gautes Død. Domkapitlet valgte en gejstlig af sin egen Midte, Mag. Johannes Krabbe, til hans Eftermand, men Prins Christian fik sin Fader til ved Henvendelse til Pave Julius II (hvad der stred mod Haandfæstningens § 6) at udvirke Provision for E. V. (16. Avg. 1510), hvorefter denne indviedes i Rom. E. V. har siden med Styrke paastaaet, at han kun mod sin Vilje lod sig bevæge til at modtage den høje Værdighed, der da heller ikke bragte ham varig Lykke.

Ref. http://runeberg.org/trond97f/0272.html

"...Ogsaa i Norge skulde Afladshandel foregaa og blev ogsaa virkelig dreven, uden at vi dog kjende meget til de nærmere Omstændigheder herved. Fra Januar 1518 er der bevaret en udfyldt trykt Afladsblanket, udstedt i selve Arcimboldus’ Navn samt dateret fra Nidaros, og den, hvem Syndsforladelse her tilsiges, kaldes endog „Ericus Walkendorf sacerdos“.[1] Men, ligesom Arcimbold utvivlsomt aldrig personlig har været i Norge, kan denne Erik Walkendorf ikke være Erkebispen, men er formodentlig en yngre Navne af ham, der har været paa Besøg hos sin høie Frænde..."

查看全部

Erik Walkendorff的年谱

1465
1465年
Danmark
1522
1522年11月22日
57岁
Rome, Lazio, Italy