Erling Kristiansen

Is your surname Kristiansen?

Research the Kristiansen family

Share your family tree and photos with the people you know and love

  • Build your family tree online
  • Share photos and videos
  • Smart Matching™ technology
  • Free!

Erling Kristiansen

Birthdate:
Death: May 21, 2005 (92)
Immediate Family:

Son of Kristian Engelbrecht Kristiansen and Andrea Kirstine Kristiansen
Husband of Annemarie Kristiansen (Birnbaum)
Father of Michael Kristiansen

Managed by: Randy Schoenberg
Last Updated:

About Erling Kristiansen

http://www.denstoredanske.dk/Dansk_Biografisk_Leksikon/Samfund,_jura_og_politik/Myndigheder_og_politisk_styre/

Ambassadør/Erling_Kristiansen Erling Kristiansen, Erling Engelbrecht Kristiansen, 31.12.1912-21.5.2005, ambassadør. Født i Terndrup, Lyngby sg., Helium hrd. K. der voksede op i Brande blev student fra Herning 1931 og gik i gang med statsvidenskabelige studier som han foruden i København dyrkede under lange ophold i London, Paris og Genève. Hans begavelse og flid skaffede ham stipendier der muliggjorde rejserne og en næsten ti-årig studietid, under hvilken han indhøstede en overordentlig viden og desuden perfektion i de europæiske hovedsprog. Inden han 1941 tog sin statsvidenskabelige eksamen var han engageret i den internationale studenterbevægelse hvor han 1935 blev generalsekretær for den internationale sammenslutning af akademiske folkeforbunds-foreninger for det følgende år, kun 24 år gammel, at blive denne sammenslutnings hidtil yngste præsident. – Efter sin eksamen ansattes K. i arbejds- og socialministeriet hvor han 1943 blev fuldmægtig. Men allerede samme år måtte han efter den nazistiske besættelsesmagts aktion mod jødiske statsborgere med sin hustru flygte til Sverige. Her knyttedes han i Stockholm til den under gesandtskabet oprettede flygtningeadministration for de efterhånden mange tusinde danske der havde søgt tilflugt i Sverige. K.s gradvise overgang til udenrigsministeriet befæstedes, da krigens afslutning nærmede sig, og de frie danske gesandtskaber i London og Washington sendte bud efter ham til assistance under forberedelsen af forsyningsproblemernes løsning. Efter befrielsen var han en tid lang vicekonsul og handelssekretær ved gesandtskabet i London, men kaldtes 1947 hjem til tjeneste i ministeriet. Her avancerede han hurtigt på de poster, fra hvilke han gennem den følgende snes år skulle komme til at øve sin væsentlige livsgerning: Danmarks faste delegerede ved organisationen for europæisk økonomisk samarbejde (OEEC) 1948–50, kontorchef 1951, udenrigsråd 1953, titulær ambassadør 1962. Bortset fra de to år i Paris i arbejdet med fordelingen af den amerikanske Marshall-hjælp til Europas genopbygning virkede K. i denne periode på de indre linjer, men med utallige rejser til møder og konferencer som højre hånd for de fleste af de skiftende udenrigsministre. 1964 blev han ambassadør i London hvor han forblev i 13 år. Indenfor den kreds af unge nationaløkonomisk skolede embedsmænd der i tiden efter den anden verdenskrig på det tekniske og forhandlingsmæssige plan kom til at formidle Danmarks bestræbelser for deltagelse i samhandelens liberalisering og i videre forstand fastlæggelsen af overnationale rammer for det økonomiske samkvem, kom K. til at indtage en fremtrædende plads. Han var med i så at sige alle faser i denne proces, både hvor det mislykkedes – som under forhandlingerne om den nordiske toldunion og det første tilløb til medlemskabet af EF – og hvor der kom resultater – som under Marshallplanen og organisationen for økonomisk samarbejde og udvikling (OECD), den europæiske frihandelssammenslutning (EFTA), den endelige tilslutning til det europæiske fællesmarked og i de bredere aftaler under den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel (GATT). I sin fremtræden beskeden til det selvudslettende forblev K. i offentligheden næsten anonym. Til gengæld blev han i kraft af kundskaber, klar fremstillingsform og forhandlingsevner ikke blot højt værdsat i sit ministerium, indenfor den politiske ledelse og i erhvervslivet, men nød også stor anerkendelse i det internationale politiske og diplomatiske miljø, da han ved siden af varetagelsen af de særlige danske interesser ofte var i stand til at finde acceptable løsninger på konflikter mellem andre nationer. Familie Forældre: landinspektør Kristian Engelbrecht K. (1882–1965) og lærer Andrea Kirstine Madsen (1884–1976). Gift 3.6.1938 i Kbh. (b.v.) med forfatter Annemarie Klara Franziska Selinko, født 1.9.1914 i Wien, død 28.7.1986, d. af ritmester Felix S. (1882–1934) og Grete Wolf (1892–1946). Udnævnelser R. 1951. R1. 1955. K. 1959. K1. 1965. S.K. 1977. Ikonografi Foto. Bibliografi Interview i Berl. tid. 1.3.1964. – Sst. 30.12.1972. – Papirer i Rigsark.

view all

Erling Kristiansen's Timeline

1912
December 31, 1912
1948
1948
Age 35
2005
May 21, 2005
Age 92