Ester Ermast

public profile

Share your family tree and photos with the people you know and love

  • Build your family tree online
  • Share photos and videos
  • Smart Matching™ technology
  • Free!

Related Projects

Ester Ermast

Birthdate:
Birthplace: Paldiski
Death:
Immediate Family:

Daughter of Jakob Ermast and Mathilde Maria Ermast
Sister of Ellen Ermast; Ervin Ermast; Hilja Ermast; Helmut Ermast; Enok Ermast and 2 others

Managed by: Anne Kukermann
Last Updated:
view all

Immediate Family

About Ester Ermast

Raske õnnetus lasterohkes perekonnas.

' Kahe tütre hüpe kihutavalt rongilt. Raskesti vigasaanud lapse seisukord väga tõsine. Algkooliõpilane Ester Ermast wiibib keskhaiglas endiselt raskes seisukorras. Ta hüppas eile hommikul koos õe Elleniga Nõmme jaamas täie kiirusega sõitmast rongist maha, et jõuda õigeks ajaks kooli, ja sai raskesti wigastada. Arstide arwates tal on tugew peapõrutus ja merewalang. Ta isa, ema ja seitse õde-svenda on tõsiselt mures tema saatuse pärast. Noorem õde Ellen, kelle wigastused osutusid kergemaks, toimetati teistpäewal kella 4 paiku pärast lõunat kodusele rmvimisele. Estpr..ja Ellen Exmast'id lsingeAd. teel kooli, ohwrils raudtee'uuele sõiduplaanile. Teadmatuses sõiduplaani muutmisest nad asusid rongile, mis ei peatunud Nõmmel. Oma lapselikus püüdlikkuses õigel ajal kooli jõuda nad hüppasid maha liikmoalt rongilt. Ester ja Ellen Ermasfid on raudteelase J. Ermast'i tütred. Nad on üles kaswanud Paldiskis, kus nende isa töötas raudteel liiwarongi-tööli-sena. Umbes kuu aega tagasi määrati J. Ermast Tallinna depoo teenistusse wedurikütjana. Perekonnapea teenistuskoha muutmise tõttu perekond kolis hiljuti Paldiskist Pääskülla, kus asuti elama Pärnu maanteele nr. 251. Tütreo Ester ja Ellen, kelledest esimene on 13-aastane, teine 11-aastane, õppisid waremalt Paldiski algkoolis. Nõmmele elama asumise järele nad astusid Hiiu algkooli. Mõlemad on 3. klassi õpilased. Kolmas õde Hilja, kes on alles 8-aas-tane, ja 10-aastane wend Erwin pääsesid Kiwimäe algkooli 1. klassi. Kuna Hiiu algkool asub Ermast'ite elukohast kilomeetrit poolteist eemal, siis lapsed kasutasid kooli sõiduks Pääsküla-Nõmme-Tallinna rongi. See wiis nad Hiiu jaama, otse koolimaja ukse ette. Reisijate rohkuse tõttu hommikustel tundidel need rongid liiguwad weetuna auruwedurist. Teisipäewa hommikul, nagu tawaliselt iga päew, õed astusid kella kolmweerand 8 ajal jaama ees seiswale aururongile. Nad ei olnud teadlikud raudtee sõiduplaani muutmisest. Rong, mida õed pidasid tawaliseks PääskülaTallinna rongiks, oli hommikune Haapsalu kiirrong, mis uue sõiduplaani järgi wäljub Pääskülast 6 minutit warem ja mis ei peatu üheski Nõmme linna piires olewas jaamas, wälja arwatud Pääsküla. Alles siis, kui rong möödus Hiiu peatusest, märkasid lapsed, et nad on sattunud male rongile. Hädaldades pöörasid nad kaasreisijate poole. Keegi meessõitjatest tähendas lastele, et see rong peatub alles Tallinnas. Lapsed sattusid ärewusse. Nad tahtsid maksku mis maksab rongilt maha pääseda, sest esiteks ei tahetud kooli hilineda ja teiseks tekitas neile muret, kuidas pääseda tagasi Tallinnast; lastel ei olnud raha sõidupileti ostmiseks. Wanem õde puhkes nutma. Noorem ütles, et_ tema hüppab rongist wälja. Hetk hiljem olid nad wagunirõdul. Rong lähenes Nõmme jaamale. Noorem tütarlaps astus waguni alumisele astmele ja hüppas täie hooga rongilt maha. Ta tegi õhus paar korda kukerpalli ja tõusis siiis kiiresti jalule. Wanem õde, nähes, et nooremal hüpe õnnestus, hüppas ka omakorda. Wahepeal oli aga rong jõudnud juba jaama platwormi otsa kohale. Suures kaares langes laps waguni trepilt kiwisele platwormile. Ta jäi liikumatult maha. Esimesena tõttasid tütarlastele appi töölisnaine, kes kitkus rohtu raudteerööbaste wahelt, ja keegi juhuslik teekäija naisterahwas. Mõni hetk hiljem saabusid kohale ka juba mitmed raudteeametnikud, jaama politseinik ja mitmed möödakäijad, kes olid juhtumit eemalt pealt näinud. Ester lamas maas meelemärkusetult. Noorem õde oli jalul, kuid taarus saadud põrutusest. Wanemal nõrgus werd ninast ja kõrwadest. Pärast esmaabi dr. Trusa ja dr. Glückmanmi poolt raskesti wigastatu toimetati Tallinna linna keskhaiglasse, kuna tema õde Ellen, kelle wigastused osutusid kergemaks, jäi Nõmmele dr. Trusa hoole alla. Ta toibus warsti ja wiidi sama päewa õhtupoolikul kodusele rawimisele, kuna wanema õe seisukord on endiselt raske, kuigi ta hiljem haiglas tuli meelemärkusele. Ermast'ite abielupaaril on suur pere: terwelt kaheksa last. Wiimasena sündisid kolm aastat tagaji kakjikud-tütred Taimi ja Naima. 13-aastane Ester, kes nüüd lamab haiglas, on abielp. Ermast'ite esimene laps, temale järgnewad õde Ellen, 12 aastat wana, wend Erwin, 10 aastat wana, õde Hilja, 8 aastat wana, wend Helmuth, 7 aastat wana, poeg Enok, 4 aastat wana, ning kaksikud Taimi ja Naima. Perekond elab 2-toalises korteris. Kaaselanikud ja majaperemees kõnelewad, et Ermast'i tütred-pojad on „wiksid lapsed", sõbraliku iseloomuga ja hea ülalpidamisega. Wanemate waew nende kaswatamisel on kannud head wilja. Laste ema wiibis kogu eilse päewa haiglas raskesti wigastatud tütre woodi juures. Õhtul töölt wabanedes tõttas sinna ka isa Jakob Ermast. Ahastusega oodatakse tütre terwisliku seisukorra kujunemist. Maa Hääl : maarahva ajaleht, nr. 58, 18 mai 1938

view all

Ester Ermast's Timeline