Ferdinandas Kaunackis

Is your surname Kaunackis?

Research the Kaunackis family

Share your family tree and photos with the people you know and love

  • Build your family tree online
  • Share photos and videos
  • Smart Matching™ technology
  • Free!

Related Projects

Ferdinandas Kaunackis

Lithuanian: Ferdinandas Kaunackis, MD
Birthdate:
Birthplace: Kivyliai, Skuodo valsčius, Lithuania, Russian Empire
Death: June 11, 1935 (74)
Kivyliai, Skuodas district municipality, Lithuania
Immediate Family:

Son of Leonas Stanislovas Kaunackis and Cecilija Barbora Kaunackienė
Husband of Regina Kaunas
Father of Raimondas Kaunackis; Regina Kaunackytė; Aldona Kaunackytė; Napoleonas Kaunackis; Algirdas Kaunackis and 2 others
Brother of Bronislava Dambrauskienė; Platonas Kaunackas; Kalikstas Kaunackis; Valerijonas Kaunas-Kaunackas and Boleslovas Kaunas-Kaunackis

Managed by: Private User
Last Updated:

Apie Ferdinandas Kaunackis, MD (Lietuvių)

KAUNACKIS FERDINANDAS, Kauneckis, (g. 1861-05-30/06-11 Kivylių dvare, Skuodo valsč. - m. 1935-06-11 Kivyliuose, palaidotas Aleksandrijos kapinėse), medicinos gydytojas, visuomenės veikėjas, knygnešys.

Tėvai - Leonas Kaunackis (buvo Simano Daukanto sesers Anastazijos sūnus) ir Cecilija Knipavičiūtė. Pradinį mokslą įgijo tėviškėje, toliau mokėsi Rucavos privačioje mokykloje (Latvijoje), 1881 m. pavasarį Liepojoje baigė gimnaziją ir tais pačiais metais įstojo į Charkovo universitetą studijuoti mediciną. Išklausęs čia vieną semestrą, 1882-1887 m. mediciną studijavo Dorpato (Tartu) universitete. 1887 m. gavo gydytojo diplomą ir iki 1891 m. dirbo gydytoju Rostove prie Dono. 1891 m. grįžo į Kivylius, vertėsi gydytojo praktika, dirbo savo ūkyje (turėjo apie 80 ha). 1893 m. išvyko į Tartu universitetą, kur 1894 m. apgynė medicinos daktaro disertaciją. Nuo 1895 m. vėl praktikavo Kivyliuose. Netoli gyvenamojo namo iš raudonų plytų pradėjo satyti pastatą privačiai ligoninei. 1911-1913 m. tobulinosi Berlyno, Vienos, Krokuvos ir kt. klinikose ginekologijos ir chirurgijos srityse. Grįžęs iš specializacijos, įrengė ligoninės antrąjį aukštą, ligoninės kampe padarė daug kam iki tol nematytą dalyką - vidaus tualetą su kanalizacija. 1913-1914 m. buvo Sedos ligoninės vedėjas, 1915-1918 m. Skuodo apskrities gydytojas, 1918-1919 m. Sedos apskrities viršininkas, 1920-1921 m. Skuodo ligoninės vedėjas, o vėliau iki mirties dirbo Skuode.

F. Kaunackis 1885-1904 m. platino lietuvišką spaudą. Dar studentaudamas susirašinėjo su Martynu Jankumi, kuris 1890 m. F.Kaunackiui parašė laišką, prašydamas atsiųsti savo senelio S. Daukanto nuotraukos kopiją, kad galėtų atspausdinti knygoje. 1895 m. savo tėviškėje įrengė slaptą mokyklą - lietuvišką knygų skaityklą. Užmezgė ryšius su Mažeikių ir Židikų krašto knygnešiais (Leonu Kubilu, Leonu Gaubiu, Viktoru Norkumi, Konstantinu Baltinu, Mykolu Augustausku ir kt.), gaudavo iš jų lietuviškos spaudos. Perduodavo ją kitiems knygnešiams, kurie atvykdavo į jo ūkį. Važiuodamas pas ligonius, pasiimdavo knygnešių jam paliktą spaudą, paslėptą dažniausiai pakelės koplytėlėse (Margininkų k., Gedrimų k. ir kt.). Į namus ją veždavosi susidėjęs į savo medicinos įrankių lagaminėlį. Dalį spaudinių tuoj pat nemokamai išdalindavo patikimiems pažįstamiems pacientams, įpareigodamas paskleisti tarp kaimynų. Platino ir pats Skuodo, Ylakių, Židikų valsčiuose.

Savo tėviškėje išsaugojo Simano Daukanto biblioteką, kurią 1910 m. pab. padovanojo Lietuvių mokslo draugijai Vilniuje (iš viso 8 dėžes). Dalyvavo lietuviškose organizacijose, rėmė Aleksandrijos šaulių būrį, šelpė pradžios mokyklos mokinius. F. Kaunackio pastangomis buvo įsteigtas Aizvykių pasienio postas, 1930 m. savo žemėje per Apšės upę padarė gelžbetoninį tiltą, rūpinosi, kad Truikinių kapinės būtų aptvertos akmenų mūro tvora.

Jo žmona - Regina Gecevičiūtė-Kaunackienė (g. 1863 - m. 1945-04-14), santuoka įregistruota 1908-08-09. Jų sūnūs: Algirdas (g. 1919); Ferdinandas (g. 1921-05-09), buvo gydytojas.

Kiti straipsniai Kaunackiai Šaltiniai

Seda // Žemaičių praeitis 5. - V., 1997. - P. 305. Budrys M. Lietuviai gydytojai aušrininkai // Lietuvių tautos praeitis. T. 5, kn. 3-4 (19-20). – Chicago, 1984. – P. 102-103 Lietuvių enciklopedija. - Boston, 1957. - T. 11. - P. 200. A.a. med. dr. Ferdinandas Kaunackis // Medicina. – 1936, Nr. 7/8. - P. 624-625. Tarvydas A. Apie žemaičių šaulį a.a. Ferdinandą Kaunackį // Trimitas. – 1936. - Nr. 24. - P. 560. Js. Rm. Mirė didelis ir reto gerumo širdies žmogus – med. dr. F.Kaunackas // Ūkininko patarėjas. – 1935. - Liepos 4. - P. 13. Šverebas P. Jų vardai susiję su Seda // Santarvė. - 1991. - Kovo 14. Vyšniauskas J. Dvaras prie Aleksandrijos. Kaunackiai - garbinga Simono Daukanto giminės šaka. - Klaipėda, 2009. - 224 p. ISBN 978-609-404-052-8.

Nuorodos Ferdinandas Kaunackis, biografija

view all 11

Ferdinandas Kaunackis's Timeline

1861
May 30, 1861
Kivyliai, Skuodo valsčius, Lithuania, Russian Empire
June 11, 1861
Skuodas, Skuodas District Municipality, Klaipėda County, Lithuania
1909
1909
1910
1910
1913
1913
1914
1914
Skuodo valsčius, Telšių apskritis, Lithuania
1919
1919
1921
May 9, 1921
Skuodas district municipality, Lithuania
1935
June 11, 1935
Age 74
Skuodas district municipality, Lithuania