Folke Karlsson (Lejonbalk)

Is your surname Karlsson (Lejonbalk)?

Research the Karlsson (Lejonbalk) family

Folke Karlsson (Lejonbalk)'s Geni Profile

Share your family tree and photos with the people you know and love

  • Build your family tree online
  • Share photos and videos
  • Smart Matching™ technology
  • Free!

Folke Karlsson (Lejonbalk)

Birthdate:
Death: circa 1285
Immediate Family:

Son of Karl Ingeborgason Lejonbalk and Ulfhild Sigtryggsdotter Boberg
Brother of NN Karlsdotter (Lejonbalk); Holmger Karlsson (Lejonbalk); Katarina Karlsdotter Lejonbalk; Magnus Karlsson (Lejonbalk); Filip Karlsson (Lejonbalk) and 1 other

Occupation: riddare
Managed by: Thomas Sven Björnberg
Last Updated:

About Folke Karlsson (Lejonbalk)

Folke Karlsson. Uppträder tidigast 1273 och var redan då lagman i Tiohärad. Blev riddare något av åren 1273—1280, möjligen vid konung Magnus kröning 1276. Dog något av åren 1285— 1286. Valde gravplats i Nydala kloster, om han dog i Småland, men i Vreta kloster, om han dog utanför Småland. Ägde jord i Allbo, Kinnevalds, Norrvidinge, Västra och Östra hd i Småland, Gudhems och Kåkinds hd i Västergötland, Rönö hd i Södermanland samt Aska och Hammarkinds hd i Östergötland. (Vapen: en uppvänd vinge).

http://www.adelsvapen.com/genealogi/Lejonbalk

SDHK-nr: 1206

Utfärdat: 12820425, Lagmansryd Innehåll: Folke Karlsson, lagman i Värend, upprättar sitt testamente på följande sätt: till Nydala kloster, där han väljer att begravas, om han dör i Småland, skänker han sin gård i Broby med ön ”sprængshø” m.m., bl.a. för att lösa en skuld till klostret; till Vreta kloster, där han väljer att begravas, om han dör utanför Småland, skänker han en gård i Eneby med tillägor; till nunneklostret i Skänninge skänker han en gård i ”møhamar” med tillägor och sitt bättre kapell (alltså altarutrustning) med nattvardskalk och andra tillhörigheter; till Linköpings kyrkobyggnad 2 mark silver; till ett kanonikat vid kyrkan i Växjö 2 gårdar i ”øre” och ”hærelde” med tillägor på villkor att två mässor varje vecka firas i nämnda kyrka; till kyrkan i ”garzby” för böcker och kläder en åker kallad ”brækinskalæ”, bl.a. som betalning för en skuld, och till prästbordet en åker i östra ”gamblælidstader”; till kyrkan i ”tholge” åkern ”brunthathæ”, som skall ligga under prästbordet; till kyrkan i ”stoccaryd” en åker kallad ”apaldæacher” för prästbordet och hans eget kapell utan nattvardskalk; till kyrkan i ”wam”, bl.a. som betalning för en skuld, åkern, som ligger vid kyrkogårdens östra del, och vilken skall tillhöra prästbordet; till kyrkan i ”bruddæthorp” en åker kallad ”løredachær”, som skall ligga under prästbordet; till vart och ett av övriga kloster i Sverige 2 mark penningar; till vart och ett av hospitalen 2 mark penningar. Till att betala detta och sina övriga skulder anslår han sin gård i ”tholge” med tillägor, vilken efter hans död skall förvaltas av hans släkting Nils Sigridsson, som skall använda gårdens avkastning för detta ändamål. Vidare skänker han 30 mark silver till Heliga Landet för att lösa sitt korstågslöfte, för vilket ändamål han uppdrar åt nämnde Nils Sigridsson, eftersom hans bror Magnus ännu är för ung, att sälja de två gårdarna ”bugæstaf” och ”ythnø” samt att skänka eventuellt överskott till de fattiga, efter det att 10 mark penningar givits till predikarbröderna i Skänninge. Till sin släkting Ingrid Nilsdotter skänker han sin gård i Ullavi med tillägor. Snickaren Brynolf skänker han friheten samt 2 oxar, 4 kor och 2 öre säd, som skall tas från ”huf” eller ”hwæm”. Även Sigge och hans bror ger han friheten samt de saker de har. Testamentet skall gälla som ovan, om utfärdaren dör barnlös, men kunna ändras, om han får barn.

Sigillanter: Kungen, ärkebiskopen (Jakob) i Uppsala, biskop H(enrik) i Linköping, biskop B(rynolf) i Skara, biskop A(nund) i Strängnäs, abboten i Nydala, utfärdaren och hans arvingar.

SDHK-nr: 1330

Utfärdat: 12860000 Innehåll:Lagmannen i Värend N (Nils) Sigridsson intygar att han från Nydala kloster fört med sig lagmannen F(olke)s testamente och lämnat detta till kung M(agnus) samt vidimerar testamentet i fråga (12820425, DS 742).

Utfärdaren beseglar.


Nils Sigridsson

SDHK-nr: 1840

Utfärdat: 12990716, Ringshult Innehåll: Lagmannen i Värend, Nils Sigridsson, upprättar sitt testamente; till nunneklostret i Askeby, där han väljer sin gravplats invid sin hustru, skänker han 20 mark lödigt silver, vilka dock skall förvaltas och fördelas av hans testamentsexekutorer. Vidare skänker han till linköpingskyrkan sin gård i Linköping, till växjökyrkans byggnadskassa sin gård ”Byrsyas” med alla tillägor på villkor att bönderna, som bevarar nämnda kyrkas tionden, skall ha rätt att insamla, bevara och till kyrkans bästa efter egen vilja fördela all årlig avkastning av denna gård, varom inte utfärdarens arvingar kommer att ha rätt att återta den, till kyrkan i Trondheim 3 mark lödigt, om han inte kan besöka Olav den heliges kyrka före sin död, till vart och ett av klostren och hospitalen i Linköpings stift 1 mark lödigt på villkor att testamentsexekutorerna får avyttra detta silver och i stället köpa kläder och skor till de fattiga och sjuka på hospitalen, till predikarbröderna i Sigtuna och mindrebröderna i Stockholm 1 mark lödigt vardera, till kyrkan i ”garzby” 2 mark lödigt och 1 litet guldkors för tillverkning av en förgylld kalk, till kyrkan i ”thorpom” (Torpa) 3 mark penningar samt, för lösande av sitt korstågslöfte, till Heliga Landets hjälp 20 mark lödigt. Vidare ger han alla sina trälar och trälinnor deras frihet och avsätter 40 mark penningar till att fördelas av hans testamentsexekutorer bland de fattiga. Till lösande av detta skall testamentsexekutorerna utkräva och så långt det räcker använda hans innestående fordringar, med undantag av 1/2 mark råg, vilken han efterskänker till munkarna i Nydala, nämligen från Nils ”swenikosun” 16 mark lödigt så när som på 1 öre, från söderköpingsborgaren ”Gødica Junge” 6 mark och 1 öre lödigt, från Torkel Erengislesson Djäkne 12 mark lödigt, från Sigmund Erengislesson 4 mark lödigt, från Sven Ömundsson 11 mark och 2 öre penningar samt från marsken Tyrgils Knutsson 2 mark säd, 2 skeppund späck och lika mycket smör. Vidare kungör han att han är skyldig linköpingskyrkan 10 mark penningar, söderköpingsborgaren ”Gødikinus Jungæ” 6 mark penningar så när som på 2 öre, Hinzeman ”pægogha” 6 mark penningar, visbyborgaren Gerhard Ulv 2 mark och 2 öre penningar gutniskt mynt samt den tidigare i Söderköping bosatte Herman ”curæ”s arvingar 7 mark penningar från en gammal skuld; dessutom finns 1 skeppund koppar för 8 mark penningar samt ytterligare 1 skeppund koppar deponerade åt Gustav Karlsson för avhämtning vid tillfälle hos Nils Knivsmed i Söderköping. Slutligen ger han testamentsexekutorerna fullmakt att göra upp med Nils Gudvastesson rörande 7 läster säd, som förts till Lübeck, samt utkräva, ta emot och efter behag ordna med det som erhålls härör. Till testamentsexekutorer utses biskopen i Linköping, domprost Vimund i Linköping, herr Johannes Knutsson, herr Holmvid Elofsson och Torkel Erengislesson Djäkne, vilka också samman med kungen, marsken Tyrgils Knutsson, herr Svantepolk och utfärdaren är sigillanter.


Magnus Karlsson

SDHK-nr: 1935

Utfärdat: 13010217, Vreta Innehåll: Lagmannen i Värend, Magnus Karlsson, ger för sin syster Ingeborgs begravning 100 mark penningar till abbedissan i Vreta kloster, för vilken summa han pantsätter sina gårdar Hög och Ugglesäter i Värmland.

Utfärdaren beseglar.

OM: Ugglesäter i Huggenäs socken, Värmlands län, (S)

http://www.varmlandsrotter.se/torp/huggenas-index.htm

-------------------------------------------------------------------------

Historien fortsätter:

-------------------------------------------------------------------------

SDHK-nr: 13415

Utfärdat: 13880503, Tynnelsö Innehåll: Birger Karlsson säljer till Folke Petersson allt det gods hans hustru ärvt i Värend och Finnveden efter sin far Gustav Folkesson. Gårdarna uppräknade.

SDHK-nr: 13449

Utfärdat: 13880715, Nyköping Innehåll: Nils Gustavsson säljer till sin syskonson Folke Petersson allt det gods han ärvt efter sin fader Gustav Folkesson i Värend och Finnveden. Gårdarna uppräknade.

SDHK-nr: 13795

Utfärdat: 13900929, Västerås Innehåll: Nils Gustavsson mottager av Folke Petersson en penningsumma för det i Värend och Finnveden belägna gods som denne fått.

view all

Folke Karlsson (Lejonbalk)'s Timeline