Ваша фамилия Rossouw?

Исследование фамилии Rossouw

Записей с Geertruijda Rossouw

68,023 записей

Поделитесь своим генеалогическим древом и фотографиями с людьми, которых вы знаете и любите

  • Стройте своё генеалогическое древо онлайн
  • Обменивайтесь фотографиями и видео
  • Технология Smart Matching™
  • Бесплатно!

Geertruijda Rossouw (du Toit), b3 SM

Псевдоним: "Geertruida ROSSOUW", "VAN DER MERWE", "BASTIAANSZ", "wed Roussouw", "van der Merwe"
Дата рождения:
Место рождения: Drakenstein, Paarl, Caap de Goede Hoop, Suid Afrika
Смерть: Умер в Kaapstad, Caap de Goede Hoop, Suid Afrika
Ближайшие родственники:

Дочь Francois du Toit, SV/PROG и Suzanne Du Toit
Жена Pierre Rousseau, SV/PROG; Carel van der Merwe, b2c3 и Johannes Bastiaans, b3
Мать Andries Rossouw, b12 и Willem Carelsz van der Merwe, b2c3d1
Сестра Andries du Toit, a2b1; Susanna du Toit, b2; Helena du Toit, b4 SM; Pierre du Toit, b5; Francois du Toit, a2b6 и ещё 4

Менеджер: Private User
Последнее обновление:

About Geertruijda Rossouw, b3 SM

The date of birth of 1703, Geslagregisters van ou Kaapse Families must be incorrect taking into account the marriage date.

http://www.ballfamilyrecords.co.uk/burger/I138.html

Regarding her birth -

  • Will - Russouw, Pieter and Geertruij du Toij - 1711, Dated 25 August 1711, Cape Archives, MOOC 7/1/2, 98 den eersame Pieter Russouw geboortig van Main en de eerbare Geertruij du Toij geboortig van deese Caab egterluijden
  • Will - Bastiaansz, Jan and Geertruij du Toit - 1726, dated 19 March 1726, Cape Archives, CJ 2603, 29 den landbouwer Jan Bastiaansz: van Cabo de Goede Hoop oud 33 en Geertruij du Toit laast wed. van Carel van der Merwe oud omtrent 35 jaaren

Regarding her death -

  • Inventory - Bastiaanse, Jan & Geertruijd du Toit - 18 December 1750, In: Die Boedelinventarisse van Erflaters in die Distrik Stellenbosch 1679-1806, transcribed by Annemarie Krzesinski-De Windt, published by Stellenbosch Museum 2002, page 614, MOOC 8/7,16 1/2

... Jan Bastiaansz op den 8 Junij 1748 ende gesegde sijn huijsvrouw Geertruijd du Toit naar hem ... op den 19 November deeses Jaars is koomen te overlijden, soo is dit dat des eerstgemeldens naargelaatene minderjaarige dogter met naame Maria Bastiaansz., ende der laastgem. meerderjaarige soon Willem van der Merve Carelsz. thans bij behoorlijke erfdeeling koomen ...

показать все

Хронология Geertruijda Rossouw, b3 SM

1693
1693
Paarl, Caap de Goede Hoop, Suid Afrika
1703
1703
Возраст 10
1703
Возраст 10
1711
1711
Возраст 18
Cape, South Africa
1721
1721
Возраст 28
South Africa
1750
22 июля 1750
Возраст 57
Kaapstad, Caap de Goede Hoop, Suid Afrika