Ваша фамилия Visser?

Исследование фамилии Visser

Записей с Geesje Visser

860,752 записей

Поделитесь своим генеалогическим древом и фотографиями с людьми, которых вы знаете и любите

 • Стройте своё генеалогическое древо онлайн
 • Обменивайтесь фотографиями и видео
 • Технология Smart Matching™
 • Бесплатно!

Связанные проекты

About Geesje Visser, b2 SM

Geesje Visser - First Fifty Years Project page

Married Hendrik Gijsbertse Verschuur on 12 July 1671 Cape Town, Cape of Good Hope

Children

 • Gysbert Hendricksz ≈ 15 Nov 1671
 • Jannetje Verschuur ≈ 29 Oct 1673
 • Willem Verschuur ≈ 5 Jan 1676
 • Maritie Verschuijr ≈ 25 Apr 1677
 • Aeltie Verschuur ≈ 20 Aug 1679
 • Willem Verschuur ≈ 27 Oct 1681
 • Hilletie Verschuur ≈ 24 Sep 1684,✝ 8 Sep 1772
 • Gerrit Verschuur ≈ 1 Sep 1686
 • Anna Verschuur ≈ 13 Jun 1688
 • Annatje Verschuur ≈ 19 Mar 1690

Reference no.: MOOC8/3.24

Testator(s):

Dirk Verweij

Geesje Visser

23 Junij 1713

Staat en inventaris der onroerende en andere goedere bevonden op de plaets genaemt Lijsbeeks Rivier, naergelaten en met 'er dood ontruijmt bij wijlen Dirk Verweij en desselfs overleedene huijsvrouw Geesje Visser ten voordeele van

hare naergelate kinderen en kindskinderen hieronder genaemt als Mattijs Wigman de jonge representeerende haer overleedene moeder Jannetjie Verschuijr

 • Anna en
 • Geesje Wigman
 • Hendrik en representeerende haer overleedene moeder Marritje Verschuijr
 • Jacob Cloeten
 • Geertruij en

representeerende haer overleedene moeder Aaltje Verschuijr

 • Marritje Nauta
 • Coert Gerritz: Piper als in huijwelijk hebbende Hilletje Verschuijr
 • Catharina Verweij
 • Marritje en
 • Gijsbert Verweij

Een plaets geleegen aen de Lisbeeks Rivier

een plaetsje geleegen onder de Windbergs d' overleedene aenbestorven van haer overleedene dogter Antje Verschuijr

een plaats gelegen aen de Paerdebergh

b1 Gezina (Geesje, Jansz) VISSER * C 1654, Hardenbergh, Overijssel, Nederland X 12 Jul 1671 Kaap, met Hendrik Gysbert VERSCHUUR vanaf Amesfoort, Nederland. Hulle het 4 kinders gehad. Die een dogter, Hilletje VERSCHUUR, trou 13 Jan 1715 met Jan Hendrik HOP * 1685, Vilsen (Hanover), vanaf 1711 'n smid aan die Kaap, en word 'n Vryburger gedurende 1714. Hy was die seun van Jan HOP en Anna Margaretha HELMERS (Sien MOOC 7/20, testamenten, 1722-1775, No 54; testamenten 1772-1775, no 54; MOOC 8/14; inventarissen 1771-1773 no 61) Geesje XX 26 Des 1694 Dirk Gysbert VERWEY


Gezina (Geesje, Jansz) VISSER * C 1654, Hardenbergh, Overijssel, Nederland X 12 Jul 1671 Kaap, met Hendrik Gysbert VERSCHUUR vanaf Amesfoort, Nederland. Hulle het 4 kinders gehad. Die een dogter, Hilletje VERSCHUUR, trou 13 Jan 1715 met Jan Hendrik HOP * 1685, Vilsen (Hanover), vanaf 1711 'n smid aan die Kaap, en word 'n Vryburger gedurende 1714. Hy was die seun van Jan HOP en Anna Margaretha HELMERS (Sien MOOC 7/20, testamenten, 1722-1775, No 54; testamenten 1772-1775, no 54; MOOC 8/14; inventarissen 1771-1773 no 61) Geesje XX 26 Des 1694 Dirk Gysbert VERWEY

открыть все 19

Хронология Geesje Visser, b2 SM

1655
1655
Ommen, Overijssel, Netherlands
1671
1671
Возраст 16
Anno 1671 dito (15 9vrme) een soontje van Gijsbert Hendricksz en Geesje sijn huysvr' wiert genaamt Gysbert tot getuyge stonden Grietje Gerrids, en Gerrid Cloete[n] . NGK Cape Town
1673
1673
Возраст 18
Cape of Good Hope
1676
5 января 1676
Возраст 21
South Africa
1677
1677
Возраст 22
1679
1679
Возраст 24
ao' 1679 Den 20 dito (Augusti) Aeltie Hendrick Gysberts en Geesie Janssen Jantie Dielemans. NGK Cape Town
1681
26 октября 1681
Возраст 26
Cape Town, WC, South Africa
1684
1684
Возраст 29
1686
1686
Возраст 31
Cape Town, WC, South Africa