Gregers Nielsen Krabbe

Is your surname Krabbe?

Research the Krabbe family

Gregers Nielsen Krabbe's Geni Profile

Records for Gregers Krabbe

152,018 Records

Share your family tree and photos with the people you know and love

 • Build your family tree online
 • Share photos and videos
 • Smart Matching™ technology
 • Free!

Share

Gregers Nielsen Krabbe

Birthdate: (61)
Birthplace: Vesløsegaard, Vesløs, Thisted, Nordjylland, Denmark
Death: December 20, 1655 (61)
Akershus, Oslo, Norway
Place of Burial: Skørping, Nordjylland, Denmark
Immediate Family:

Son of Niels Kjeldsen Krabbe and Vibeke Gregersdatter Krabbe
Husband of Helvig Corfitzdatter Rud and Dorthe Clausdatter Daa, til Fraugdegaard
Father of Vibeke Gregersdatter Krabbe, af Østergaard, til Fuglsang; Mette Gregersdatter Krabbe; Lisbeth Gregersdatter Krabbe, af Østergaard; Birgitte Gregersdatter Krabbe, af Østergaard; Helvig Gregersdatter Krabbe and 2 others
Brother of Anne Nielsdatter Krabbe; Ingeborg Nielsdatter Krabbe and Susanne Krabbe
Half brother of Iver Krabbe af Østergaard, til Albæk

Occupation: statholder i Norge
Managed by: Cecilie Nygård
Last Updated:

About Gregers Nielsen Krabbe

http://finnholbek.dk/genealogy/getperson.php?personID=I18772&tree=2

Gregers Krabbe (1594-1655) til Torstedlund (Hornum hrd.), statholder i Norge.

Født på Vesløsgård, død på Akershus, begravet i Årestrup k. Hjemkommet fra en niårig udenlandsfærd (immatrikuleret 1608 i Giessen, 1610 i Leipzig og Jena, 1611 og 1613 stambogsindført i Strasbourg, s.å. immatrikuleret i Orléans og 1615 i Padua) blev K. 1617 sekretær i kancelliet. 1622 forlenedes han med et kannikedømme i Lund, 1623 ombyttet med et i Viborg, 1623 med Pandumgård (til 1640), 1627 med Hindsgavl (til 1639), 1639 med Riberhus (til 1651). 1623–25 fungerede han som øverste sekretær. Efteråret 1625 sendtes han til Bremen, fulgte 1626 Christian IV i den tyske krig og ledsagede 1628 hertug Frederik i begyndelsen af hans udenlandsrejse. Sept. 1638-febr. 1639 og fra dec. 1639 var han krigskommissær ved de til hertugdømmerne sendte unionstropper. Maj 1640 optoges han i rådet i hvilket han talte for udsoning med generalstaterne og Hamburg (sml. bl.a. hans indlæg af dec. 1641). Aug.-dec. 1640 fulgte han Corfitz Ulfeldt på hans ambassade til England, 1641–42 grev Valdemar Christian på hans første rejse til Rusland. Juli 1643 forhandlede han i Kolding med gottorpske deputerede om forlængelse af unionen. Aug. s.å. sendtes han med Just Høg (1584–1646) til fredskongressen i Osnabrück, men måtte på grund af det svenske fredsbrud allerede jan. 1644 vende hjem. Aug. s.å. forhandlede han med de nederlandske gesandter i Kbh., sept. blev han landkommissær i Jylland. Efter Hannibal Sehesteds fald blev han efter rådets indstilling juli 1651 hans eftermand som statholder i Norge og lensmand på Akershus. Samtidig blev statholderens myndighed stærkt beklippet, og K. formåede ikke at sætte sig store spor i sit nye embede. K. blev med tiden en meget velhavende mand. 1652 takseredes hans gods til 1708 tdr. hartkorn, men ved skiftet efter hans død 1656 kun 561 tdr. Nedgangen i hartkorn afspejler dog på ingen måde økonomisk deroute. Derimod har K. tilsyneladende med succes omlagt sine forretninger, således at hovedvægten nu lå på kapitaludlån mens landbrugsdriften spillede en forholdsvis mindre rolle. Oplysende i denne henseende er skiftet efter K. 1656 hvoraf det fremgår at han havde udestående fordringer på ikke mindre end 57820 rdr. hvoraf 47061 var placeret hos standsfæller. Dertil kom at han ved sin død lå inde med en beholdning i rede penge på ikke mindre end 40300 rdr., sikkert hans "varelager". Alt i alt gav boet et overskud på 142928 rdr., en i virkeligheden formidabel sum. Af hovedgårde ejede K. bl.a. Fuglsang (Musse hrd.), Enggård (nu Gyldensteen, Skovby hrd.), Thorstedlund (Hornum hrd.) og Sønderlund (sst.). – Sønnen Niels Krabbe, født 2.12.1651, død 13.2.1708, blev hofjunker 1667 og kammerjunker 1670, en funktion han bibeholdt efter at være blevet major 1677 og oberstløjtnant 1682. 1699 blev han generalmajor og chef for garden. Han ejede Hverringe på Fyn. Hv.R. 1701.

Familie

Forældre: Niels Krabbe til Vesløsgård og Torstedlund (-1597-) og Vibeke Ulfstand (1559–1611). Gift 1. gang 12.9.1630 i Odense med Helvig Rud, født 11.10.1613 på Hindsgavl, død natten mellem 23. og 24.11.1638, begr. i Odense, d. af Corfitz Rud til Enggård (1573–1630) og Birgitte Olufsdatter Rosensparre (1586–1645). Gift 2. gang 1.2.1646 i Viborg med Dorthe Daa, født 14.7.1617 i Trondhjem, død 28.5.1675, begr. i Årestrup k., d. af rigsadmiral Claus Daa (1579–1641) og Ingeborg Parsberg (1592–1641).

Gift 1

 • Helvig Rud - 11 Oct 1613 - Hindsgavl Slot, Middelfart

Børn


 1. Vibeke Gregersdatter Krabbe, af Østergaard, til Fuglsang, f. ca. 1631
 2. Mette Gregersdatter Krabbe, af Østergaard, til Jerstrup, f. eft. 1630
 3. Niels Krabbe, af Østergaard, f. eft. 1630
 4. Birgitte Gregersdatter Krabbe, af Østergaard, til Enggård, f. 12 jun. 1634, Hindsgavl Slot, Middelfart
 5. Corfitz Krabbe, af Østergaard, f. 4 nov. 1637
 6. N.N. Krabbe, af Østergaard,

Gift 2

Børn

 1. Helvig Gregersdatter Krabbe, af Østergaard, til Vrejlev Kloster, f. 24 jun. 1647, Riberhus, Ribe
 2. Claus Krabbe, af Østergaard, til Torstedlund, f. 10 aug. 1648, Gyldensteen
 3. Ingeborg Gregersdatter Krabbe, af Østergaard, til Kølbygård, f. 1649, Riberhus, Ribe
 4. Lisbeth Gregersdatter Krabbe, af Østergaard, f. 1650, Riberhus, Ribe
 5. Niels Krabbe, af Østergaard, til Hverringe, f. 2 dec. 1651, Akershus, Oslo

Ikonografi

Afbildet på mal. Rud'ernes dans, formentlig af Remmert Petersen ca. 1630 (Fr.borg). Mal. (Egeskov; Fr.borg), efter dette ligprædikenstik af H. A. Greys, stik af I. V. Schley, 1746 og træsnit 1891. Mal. formentlig forestillende K. (Ribe rådhus). – Kisteplade (Årestrup k.). Et epitafium (sst.) eksisterer ikke mere. Bibliografi

Kilder.

 • Dansk Biografisk Leksikon: Gregers Krabbe
 • Norsk biografisk leksikon: Gregers Krabbe
 • Dansk Wikipedia: Krabbe (adelsslægter)
 • Danske mag. 3.r.IV, 1854 4 18 121 123 224f 227 288f. Aktstykker og oplysn. til rigsrådets og stændermødernes hist. i Kr. IVs tid, udg. Kr. Erslev I-III, 1883–90. Danm.-No.s traktater, udg. L. Laursen IV, 1917. Kancelliets brevbøger 1627–45, 1929–68. Aktstykker og oplysn. til rigsrådets og stændermødernes hist. i Fr. III.s tid, udg. C. Rise Hansen I-II, 1959–75.
 • H. Stockfleth: Ligprædiken over G. K., 1656. C. F. Bricka i Danske mag. 4.r.V, 1884 7f. O. A. Johnsen: De norske stænder, Kria. 1906 271–83. Kristianias hist. II, ved Edv. Bull, Kria. 1927. P. Kr. Iversen i Sønderjydske årbøger, 1943 50–110 fl.st. C. O. Bøggild-Andersen: Hannibal Sehested 1, 1946.
  
view all 12

Gregers Nielsen Krabbe's Timeline

1594
January 12, 1594
Vesløs, Thisted, Nordjylland, Denmark
1631
1631
Age 36
1634
January 12, 1634
Age 40
Odense, Middelfart i Vends, Danmark
1635
1635
Age 40
1646
August 10, 1646
Age 52
Nørre Sandager, Skovby, Odense, Denmark
1647
June 24, 1647
Age 53
1649
1649
Age 54
1650
1650
Age 55