Gudmund Santesson

public profile

Is your surname Santesson?

Research the Santesson family

Gudmund Santesson's Geni Profile

Share your family tree and photos with the people you know and love

  • Build your family tree online
  • Share photos and videos
  • Smart Matching™ technology
  • Free!

Share

Gudmund Santesson

Also Known As: "Gudmund Santeson"
Birthdate: (32)
Birthplace: Jönköping, (F), Sweden
Death: April 7, 1838 (32)
Lerdala, Igelsjö, Västergötland, Sweden
Immediate Family:

Son of Gudmund Wulff and Margaretha Catharina Stenberg
Ex-husband of Carolina Atterling
Father of Carl Henrik Atterling

Occupation: Apotekare
Managed by: Per Anders (PA) Johannssen
Last Updated:

About Gudmund Santesson

Apotekare.

Antogs som elev på apoteket Kronan i Norrköping 1821 och avlade farm. stud.-examen 1826. Konditionerade därefter på flera apotek, bland annat i Göteborg. Avlade, vid 25 års ålder, apotekareexamen den 18 maj 1831. I hans examensprotokoll för farmacie studiosi-examen noterades av examinatorn:

"ega en stadig, ordentlig och vettgirig caracter, samt synnerligen hog för det vitæ genus han valt". Året efter, 1832, apotekarexamen köpte han apoteket i Arboga. Det såldes år 1836.

Efternamnet stavas i de offentliga handlingarna (se nedan) med -sson, medan Bruzelius stavar -son.

Gudmunds släkting avled plötsligt i kolera i Jönköping och på sin dödsbädd testamenterade hon muntligt allt sitt "silfver och gull" till honom. Detta bevittnades av pigorna och en tillskyndad fru, som inför Kämnärsrätten i Jönköping gick ed på att så hade skett den 30 december 1834. Följande kungjordes i Post- och inrikes Tidningar 13 december 1837:

"Utdrag af Domboken, hållen vid Kämnärs-Rätten i Jönköping den 30 December 1834. N:o 511. Hof-Rätts-Kommissarien L. G. Lagergren anhöll, i egenskap af ombud för Apothekaren G. Santesson, enligt fullmakt af den 24 sistlidne November, om vittnesförhör med Enkefru Martha Margareta GrelI, samt Pigorna Anna Catharina Olofsdotter och Lovisa Christina Moberg, till bestyrkande af det yttrande numera aflidna Enkefru Lovisa Catharina Santesson skall haft å sin sjuksäng, i afseeiide på det af henne ägande Guld och Silfver; Scc. Scc. — — — — 1) Enkefru Grell: att vittnet samma dag Enkan Lovisa C. Santesson afled i Cholera-sjukdomen, blef tillkallad och infann sig hos henne, kl. 6 förmiddagen, då Enkefru Santesson, i närvaro af vittnet jemte Pigan Anna Catharina Olofsdotter yttrade, att efter hennes död — — — Guld och Silfver skulle tillfalla Gudmund Santesson; samt att Fru Santesson vid tillfället var sjuk, men, så vidt vittnet kunde förmärka, vid fullt och sundt förstånd, samt handlade af fri vilja. 2) Anna Catharina Olofsdotter: afgaf lika berättelse med Enkefru Grell, endast med tillägg, att Enkefru Santesson, äfven före sin sjukdom, flera gånger till vittnet yttrade, att Gudmund Santesson, efter hennes död, skulle hafva hennes Guld och Silfver. 3) Lovisa Christina Moberg: att Enkefru Santesson, på morgonen af sin dödsdag, innan Enkefru Grell ditkommit, i närvaro Af vittnet Pigan Anna Catharina Olofsdotter och Skräddaregesällen Robergs hustru, hade så beskaffade yttranden, som Enkefru Grell och Anna Catharina Olofsdotter omvittnat, eller att — — — Apothekaren Santesson skulle hafva allt hennes öfriga Guld och Silfver; att Fru Santesson vid tillfället var vid fullt och sundt förnuft och handlade af fri vilja, samt att vittnet jemte Anna Olsdotter voro närvarande och skötte Fru Santesson under hennes sjukdom, deremot hustru Roberg var tillkallad att afhöra ett slikt förordnande. Vittnesmålen upprepades och vidhöllos af vittnena; skolandes bevis öfver vittnesförhöret meddelas genom Protokollsutdrag. Ut supra. På Kämners-Rättens vägnar, A. Danielsson. År 1835 den 14 Januari blef detta Protokolls-Utdrag, i egenskap af Testamente, till Rådhus-Rätten inlemnadt, uppläst och ordagrannt i Protokollet upptaget , samt Apothekaren Santesson den underrättelse lemnad; att, i händelse han vill tillgodonjuta ifrågavarande förordnande, bör, jemlikt Kap. Ärfd.-Balken och Kongl. Kungörelsen den 12 Mars 18.30, en behörigen styrkt afskrift af detta Protokoll tillställas aflidna Enkefru Santessons närmaste arfvingar, på det dessa må komma i tillfälle att, inom natt och år efter delaktigheten, mot förordnandet anställa klander vid vederbörlig Domstol, i fall fog dertill förefinnes; betygar: Jönköpings Rådhus, Ut supra. På Rådhus-Rättens vägnar, J. Asker. (Sigill.) Rätteligen Transsumradl, betyga: C. Bergström, Ekonomi- Direktör, Ol. Gust. Bergström,. Skrifvare. "

I april kungörs att Santesson apotek har försatts i konkurs och han själv har ställt under förmyndarevård.

"Arboga Stads Rådhus-Rätt har, genom utfärdad årsstämning, med anledning af 133, 134 och 135 §§. i Konkurs Lagen kallat alla dem, som äga någon fordran hos f. d. Apothekaren Gudmund Santesson, som blifvit under Förmyndarevård ställd, att sina fordringar hos Rådhus-Rätten, vid talans förlust anmäla, innan klockan 12 å den först infallande helgedagsfria Måndag, natt och är härefter; hvilket härigenom kungöres första gången. Arboga Rådhus den 13 Mars 1837."

view all

Gudmund Santesson's Timeline

1806
February 8, 1806
Jönköping, (F), Sweden
1835
December 1, 1835
Age 29
Arboga, (U), Sweden
1838
April 7, 1838
Age 32
Igelsjö, Västergötland, Sweden