Gunnar Brynjulfson

Is your surname Samsal?

Research the Samsal family

Gunnar Brynjulfson's Geni Profile

Records for Gunnar Samsal

4,934 Records

Share your family tree and photos with the people you know and love

 • Build your family tree online
 • Share photos and videos
 • Smart Matching™ technology
 • Free!

Share

Gunnar Brynjulfsson Samsal (Kusse til Samsal), Samsal

Birthdate:
Birthplace: Ringsaker, Hedmark, Norway
Death: Died in Hedmark, Norway
Place of Burial: Hedmark, Norway
Immediate Family:

Son of Brynjulf Haraldsøn and Elin Engebrechtsdotter Lyning
Partner of Ragndid Amundsdotter Humrost, på Toten
Father of Narve Gunnarsson Hof; Brynjulf Gunnarsson Kusse, på Dælin; Margrethe Gunnarsdotter Alm; Torstein Gunnarson til Samsal; nn Gunnarsdatter and 3 others
Brother of Arne Brynjulfson, på Lier; Tore Brynjulfsson Samsal and Margrethe Brynjulvsdotter, i Brandsgard

Occupation: prest i Fåberg og Toten, prest i Fåberg 1373-88, Prest på Toten 1399-1401, Prest på Toten ca. 1401, Sogneprest på Faaberg, Sogneprest på Faberg
Managed by: Private User
Last Updated:

About Gunnar Brynjulfson

Han var en større eiendomsbesitter og kan sluttes å ha hatt Samsal, idet han eide Kraakvik med dettes fiske og . Såvel Kraakvik som parten i Steen lå under Samsal.

Sunniva Havardsdatter solgte til Eivind Haakonssön 6 Öresbol i Djupedal i Redal i Ringsaker.

 • 1383: DN IX nr. 178, 17-24.02.1383. Gunnar Brynjolfssön, Chorsbroder i Hammer, og to andre Mænd vidne, at

Eystein Peterssön solgte til Gudbrand Paalssön halve Audunelid i Faga- bergs Sogn.

 • 1385: DN V nr. 333, 14.02.1385. Gunnar Brynjulfsson korsbror i Hammer, Bergsvein Torgilsson og Atle Sveinsson kundgjörer at Paal Tovessön udlagde til Eivind Bassessön som sin Hustrus Datters Helga Paalsdatters Mödrenearv 10 Mark gamle i sin egen Gaard, 5 Kjörlag i Lösöre og 10 Öresbol i Gaarden Helgerud i Gausdal.
 • 1386: DN I nr. 503, 25. oktober 1386 på Fåberg Prestegård ble et gavebrev utstedt av Sigurd Aslesson som bekreftet at han hadde gitt hederlig mann Gunnar Brynjulvsson, kannik i Hamar, 1 øb i nedre og 1 1/2 øb i øvre Skumsrud i Biri og en halv eng like ved, som Sigurd hadde fått i arv etter sin frende, Ogmund Aslesson.
 • 1386: 4. november 1386 på Røyne i Fåberg, selger Gunnar det han eier i øvre og nedre Skumsrud i Biri på Hedmark med tilligende halv eng til Toke Aslaksson, og vedgår at han har fått full betaling.
 • 1387: Den 12. mars 1387 på Rokvam i Østre Gausdal, utstedte Torkjell Gunnarsson, prest i Gausdal, Bård Ogmundsson og Vegeir Åmundsson et vitnebrev om at de den 26. februar 1387 var på Gausdal Prestegård da Sira Gunnar Brynjulvsson, kannik i Hamar, håndtokes med Alv Gudbrandsson og Bård Eilivsson. Alv og Bård samtykket i Ragnhild Kolbeindatters gave til Gunnar dersom han levde lenger enn hun. Det var 10 kyrlag, betalingen for hennes halvdel i Skjeldkvål i Lom, som Gunnar hadde solgt for henne. Gunnar skal også oppebære resten av betalingen for jorda og overdra de øvrige 10 kyrlag til Alv og Bård, og han har fullmakt til å gi kvittering til kjøperen straks pengene er betalt mot at han holdt hennes gravøl. Utstederne vet at han gjorde det, og var tilstede på Rokvam i arveoppgjøret etter Ragnhild da Jartrud Audunsdatter, Alvs kone, og Ingerid Sigurdsdatter, Bårds kone, samtykket og håndtokes med Gunnar på den ordning hver enkelt husbond hadde gjort.
 • 1388: DN II nr. 510, 04.04.1388. Gunnar Brynjulfssön, Prest paa Faaberg, mageskifter til Bergthor Ivarssön 10 Öresbol i nordre Hofvin og 1/2 Markebol i Klundrevold imod 14 Öresbol i Gaarden Faxeberg i Faaberg (Gudbrandsdalen).
 • 1388: DN III nr. 480, 28.06.1388. Biskop Sigurd i Hammer stadfæster et Jordeskifte mellem Gunnar Brynjulfssön, Prest paa Faaberg, og Bergthor lvarssön.
 • ca 1389-1401: Han var på Hov, Toten til ca. 1401.
 • 1399: Prest på Toten 1399. Hans nøklepige het Randid. (Kilde: http://testing.lisaandroger.com/getperson.php?personID=I6671&tree=Sonja)
 • 1399: I nr. 569, 24.04.1399. Kannik på Hamar besegler som vitne 24/4 1399, (Regesta VIII nr. 737) Thorstein Skjoldulfssön, Kongens Ombudsmand paa Thoten, afhörer paa Ogmund Paalssöns Forlangende to Vidner, som havde været tilstede for 9 Aar siden, da Paal Thordssön gav sin Sön Ogmund en Del af Gaarden Jerpstad paa Lein i Hofs Sogn paa Thoten.
 • 1401:DN IV nr. 715, 5.03.1401. Nevnes som tilstedeværende. (Regesta VIII nr. 976)
 • 1416: DN XII nr. 160, før 24.06.1416. To Lagrettemænd bevidne, at Gunnar Brynjulfssön, der var Chorsbroder i Hammer og Prest paa Fagaberg, baade medens han var her og efter at være kommen til Thoten, som Eier brugte Teinelaget oppe ved Dalen

sammen(?) med Sigurd paa Dal, der för havde havt samme.(Regesta IX nr. 1171)


Hos Jaatun står det at Gunnar fikk barn med Randid Ogmundsdatter på Alm, Brøttum. I Niels Moen: Slekter og Gårder i Brøttum Sogn, 2. opplag 1987 står det: "En av sira Gunnar Brynjulvsøn Kusses barn var Margrethe som ble gift med Torbjørn og bodde på Alm på Brøttom." Moens kilde er Oluf Kolsrud: "Hedemarksgårder i gammel tid". Randid Ogmundsdatter nevnes ikke. Hun var gift med en Tore Brynjulfsson.

--------------------------------------------------------------------------------

ENGLISH:

Gunnar was priest in Fåberg 1373-88. Priest in Toten 1399. His informal wife/official mistress was called Randid.

The 25. October 1386 at Fåberg Prestegård a document was issued by Sigurd Aslesson who confirmed that he had given the honorable Gunnar Brynjulvsson, priest in Hamar, shares in the land of Skumsrud of Biri, which Sigurd had received in inheritance by his brother, Ogmund Aslesson.

A week later, the 4. November 1386 at Røyne in Fåberg, Gunnar sells what he owns in the upper and lower farms of Skumsrud in Biri in Hedmark to Toke Aslaksson, and confirms that he has received full payment.

The 12. March 1387 on Rokvam in Østre Gausdal, issued Torkjell Gunnarsson, minister in Gausdal, Bård Ogmundsson and Vegeir Åmundsson, a document of 26 February 1387 at Gausdal Prestegård, witnessing that Sira Gunnar Brynjulvsson, Kannik (priest) in Hamar, makes an agreement with Alv Gudbrandsson and Bård Eilivsson.

Alv and Bård agreed on Ragnhild Kolbeinsdotter's marriage to Gunnar, if he lived longer than she. There were 10 "kyrlag" (a unit of a certain number of cows, a way to measure land), payment for her half of the farm Skjeldkvål in Lom, that Gunnar had sold for her.

Gunnar will also carry up the rest of the payment for the land and assign the remaining 10 kyrlag to Alv and Bård, and he has the authority to give the receipt to the buyer once the money is paid, after he has paid for her wake.

Issuers know that he did it, and was present at Rokvam at the settlement of the inheritance for Ragnhild, as Jartrud Audunsdotter, Alvs wife, and Ingerid Sigurdsdotter, Bård wife, agreed with Gunnar on the deal each husband had done.

----------------------------

Document no. 480 from 28 Juni 1388. Place: Hamar

Source: Original on parchment in the Norwegian State Archives. Seals missing.

Summary:

Bishkop Sigurd in Hammer confirms transfer of estates between Gunnar Brynjulfssön, priest in Faaberg, and Bergthor lvarssön.


He was living between 1350 and 1399. Gunnar was a kannik at Hamar and sogneprest on Faaberg in 1373-1388.

Sira Gunnar Brynjulvson and Randid Ogmundsdtr. Alm. Gunnar died Toten?, Oppland. priest first in Fåberg then Toten. Not married, but had children with Randid.


Gunnar var sogneprest i Fåberg 1373-88, Korsbror og kannik på Hamar, prest på Toten 1399-1401 og lagrettemann. Han var også av Samsahl-ætten.

view all 11

Gunnar Brynjulfson's Timeline

1330
1330
Ringsaker, Hedmark, Norway
1345
1345
Age 15
Humrost, Land, Toten, Hedmark, Norway
1370
1370
Age 40
Ringerike, Buskerud Fylke, Norway
1380
1380
Age 50
Alm, Brøttum, Ringsaker, Hedmark, Norway
1380
Age 50
1401
1401
Age 71
Hedmark, Norway
1407
1407
Age 77
Hedmark, Norway
????
????
????